نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 نزول ستاره هاي 70 در دهه 80 
نويسنده : سيده مريم مطلب پور

همانگونه که سينماي دهه هشتاد ايران توانست چهره هاي جديدي را درعرصه بازيگري معرفي کند بالعکس بسياري از بازيگران دهه هفتاد نتوانستند محبوبيت خود را در سينماي اين دهه حفظ کنند که از ميان نام هاي بسيار مي توان به "امين حيايي" اشاره کرد.
با نگاهي کوتاه به کارنامه بازيگري او مي توان به اين نتيجه دست يافت که حيايي بيشتر نقش هايي را ايفا مي کند که مربوط به سينماي بدنه است.
او با بازي در فيلم هايي مانند "عروس خوش قدم"،" دختر ايروني"،" دستهاي آلوده" و... ليست بلند بالايي از فيلم هاي متوسط ايراني را درکارنامه دارد.
"مهمان مامان" داريوش مهرجويي را مي توان نقطه عطف کارنامه بازيگري او دانست.   
حيايي در سال هاي پاياني دهه هشتاد با بازي در سه گانه "اخراجي ها" محبوبيت خود را در سينماي عامه پسند به زير سوال برد.
ازديگر ستاره هاي دهه هفتاد سينماي ايران که در دهه هشتاد نتوانست محبوبيت گذشته را تکرار کند "پرويز پرستويي" است.
وي را مي توان ستاره مهم بازيگري در ميانه دهه هفتاد دانست که پس از درخشش در" آژانس شيشه اي" و موفقيت درنقش هاي کمدي فيلم هايي مثل "موميايي3" و "مرد عوضي" سعي کرد اين موفقيت را با بازي در فيلم " ديوانه اي از قفس پريد" ادامه دهد.
 بازي زيبا و قابل تحسين او در فيلم پر حاشيه "مارمولک" محبوبيتش را دوچندان کرد، اما بعد از اين فيلم پرستويي بسيار گزيده کار شد و با همه سختگيري که در انتخاب هايش داشت نتوانست محبوبيت گذشته را تکرار کند.
با همه اينها نمي توان از بازي تاثيرگذار او در فيلم "بيد مجنون" گذشت. پرستويي در جشنواره بيست ونهم با فيلم " 1359" ساخته سامان سالور حضور داشت که به رغم بازي قابل قبولش نتوانست موفقيت سال هاي دهه هفتاد را تکرار کند.
در نگاه کلي به کارنامه پرويز پرستويي در دهه 80 پي به اين نکته مي بريم که اگر چه اين بازيگر نهايت دقت را در انتخاب نقش ها و فيلم هايش داشته اما تاثيرگذاري اش در سينماي اين دهه چون گذشته نيست و به نظر مي رسد که پرستويي نيز از موج به وجود آمده فعلي در امان نبوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان