نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 مرضيه برومند بانوي کمدي ايراني 
نويسنده : رضا مهديان

امروز که به گذشته مي نگريم و کارنامه هنري مرضيه برومند را بررسي مي کنيم آثاري چون مدرسه موش ها، قصه هاي تا به تا، هتل، خودروي تهران 11، کارآگاه شمسي و دستيارش مادام، کتابفروشي هدهد و ارثيه آقاي نيکبخت نشان دهنده توان بالاي اين کارگردان در ارائه کمدي ايراني است. به واقع نمونه تاليفي کمدي ايراني در تفکر هنري برومند، به دليل تطابق مفاهيم و تصاوير مجموعه هايش با متن زندگي جامعه، توانسته ارتباط خوبي را با مخاطب ايراني برقرار کند. از اين وجه، برومند چه در تجربه اي چون مدرسه موش ها که هنوز هم از ماندگارهاي سينماي عروسکي است و چه در قصه هاي تا به تا که عروسک زي زي گولو را محبوب قلوب کرد، درايت خود در بهره گيري از عروسک به عنوان کاراکتر محوري در اثر را نشان داده است. از بعد ديگر شاخص کاري وي را بايد در اين نکته دانست که او ارتباط موثري را ميان قواعد مفهومي گونه ها و ژانرها در متن تصويري آثارش پديد آورده و بسترهاي زنجيرواري از مولفه هاي اجتماعي منعکس در زندگي جامعه همچون مباحث روان شناختي ارتباط زن و مرد، اختلافات زن و شوهري، کلاهبرداري، جايگاه بزرگترها در کانون خانواده،تغيير نظام ارزش ها و آرمان ها در مواجهه سبک هاي مختلف زندگي، بررسي آداب شهروندي، تب فوتبال در جامعه و... را در بطن آثاري چون هتل، خودرو تهران11و کتابفروشي هدهد مي گنجاند. جداي از اين مباحث، برومند نمونه ايراني خانم مارپل را در قالب کارآگاه شمسي و دستيارش مادام و با قصه هايي کاملا بومي در ژانر کمدي به تصوير مي کشد و خود را به عنوان بانوي کمدي ايراني مطرح مي نمايد. بانويي که آثارش در زمان پخش و حتي امروز حلاوت و شيريني خاصي را براي جامعه به دنبال دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان