نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 مدير کل امور بانوان شهرداري تهران عنوان کرد:
 ترويج سبک زندگي ايراني و اسلامي در سطح شهر تهران 

اداره کل امور بانوان شهرداري تهران با هدف ارتقاي کيفي زندگي بانوان شهرداري، ترويج سبک زندگي ايراني و اسلامي در سطح شهر تهران را در سال جاري در دستور کار خود قرار داده است. نرگس معدني پور در گفت و گو با "تهران سما " با اشاره به اهداف کلي اداره کل امور بانوان شهرداري تهران در سال جاري، ابراز داشت: ارتقاي کيفي زندگي بانوان در شهر تهران هدف کلي ما در سطح شهر تهران است  و براي دستيابي به اين هدف، رويکرد هاي کلاني نيز تدوين شده که در طول سال اجرا مي شود. وي تحکيم بنيان خانواده و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب را به عنوان دو رويکرد اصلي و کلان اداره کل امور بانوان خواند و عنوان کرد: به منظور دستيابي به اين اهداف و همچنين غني سازي اوقات فراغت بانوان تهراني برنامه هاي متنوعي  در طول سال در نظر گرفته ايم که به تدريج در مناسبت هاي مختلف اجرا مي شود. مدير کل امور بانوان شهرداري تهران با اشاره به پيگيري رويکرد هاي ترويجي شهرداري در حوزه بانوان، تصريح کرد: از جمله اين رويکردها، ترويج سبک زندگي ايراني و اسلامي و همچنين توسعه و گسترش آن در سطح شهر است که در ميان برنامه ها توجه ويژه اي به آن شده است. معدني پور افزود: يکي از اعضاي خانواده ها کودکان هستند که مادران به عنوان متوليان پرورش آن ها به شمار مي روند، بر اين اساس ويژه برنامه هايي را مخصوص گروه سني صفر تا 4 ساله ها در طول سال در نظر گرفته ايم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان