نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 شربت ديفنوکسيلات براي کنترل اسهال شيرخواران مسموميت زاست 

يک کارشناس ارشد پرستاري کودکان گفت: براي کنترل اسهال شيرخواران نبايد از قرص يا شربت ديفنوکسيلات استفاده کرد زيرا عوارض جانبي دارد و ممکن است باعث مسموميت شود.
به گزارش مهر، اکرم دبيريان اظهار کرد: کودکان دچار اسهال به علت مرطوب بودن دائم کهنه غالبا به عارضه سوختگي پا دچار مي شوند که البته تميز نگه داشتن کهنه شيرخوار به جلوگيري از بروز اين عارضه کمک مي کند.
وي ادامه داد: عوامل بروز اين عارضه معتقدند اما براي کنترل آن نبايد به کودکان دچار اسهال موادي مانند موز، برنج، سيب و حتي نان سوخاري داد زيرا مواد نامبرده حاوي مقادير اندک انرژي و پروتئين هستند و کودکان را به ضعف دچار مي کنند بنابراين بايد از دادن اين قبيل مواد به کودک مبتلا به اسهال خودداري کرد.
عضو هيات علمي دانشکده پرستاري مامايي شهيدبهشتي افزود: بهترين درمان براي کودکان مبتلا به اسهال دادن محلول او آر اس است.
اين محلول بايد طبق دستورالعمل درج شده بر روي بسته آن تهيه و به ازاي هر يک کيلوگرم از وزن کودک حدود 10 سي سي و هر 4 ساعت يک بار خورانده شود.
وي با بيان اينکه استفاده از شيري غير از شيرمادر (شيرخشک و شير گاو) به شيرخوار مبتلا به اسهال توصيه نمي شود، گفت: براي کودکان بزرگتر از 4 سال بايد رژيم پوره جات، غلات و سبزيجات پخته و گوشت سالم استفاده شود و در شيرخواران و نوزادان مبتلا به اسهال هم به علت وجود خطر مسموميت و عوارض جانبي بايستي از دادن قرص و شربت ديفنوکسيلات خودداري شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان