نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 انحراف مجدد دستگاه حفار متروي اصفهان 

يک عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان با تاييد انحراف دوباره دستگاه حفار(تي بي ام) متروي اصفهان، تصريح کرد: اين انحراف 25 سانتي متر و قابل جبران است.  به گزارش ايسنا، "غلامرضا شيران"، سگمنت گذاري تونل متروي اصفهان را راهکار رفع اين انحراف دانست و افزود: اين انحراف ناچيز است و مي توان مشکل را با کار کارشناسي رفع کرد.
حدود دو سال قبل بود که ماجراي انحراف تونل شرقي متروي اصفهان مطرح شد و صحبت ها درباره آسيب به رمپ سي وسه پل، نگراني هايي را به وجود آورد.
پس از اين انحراف، تا مدتها دستگاه حفار يا TBM  آن پايين، روبه روي رمپ سي وسه پل متوقف ماند. در همين حال اگرچه مسئولان شوراي شهر و سازمان قطار شهري، دگرباره عبور مترو از زير ساختمانها را رد کردند، اما نقشه ها احتمال عبور مترو از زير ساختمانها را تقويت مي کرد. پس از حدود دو سال کشمکش و چند ماه تعميرات، دستگاه حفار باز به راه افتاد و هنوز چند متري پيش نرفته بود که ريزشها و نشستهاي متوالي بار ديگر آن را متوقف کرد، با اين همه و با بحثهاي دوباره، بار ديگرTBM  راه افتاد و باز چند متر نرفته بود که بار ديگر از نفس افتاد!
دوباره حرف و حديث هاي جديدي مطرح شد مبني بر اينکه تونل شرقي متروي اصفهان بار ديگر منحرف شده است. ظاهرا در تاريخ 26 ارديبهشت امسال، مهندسان متوجه مي شوند که در رينگ 2760،TBM دوباره 110 ميلي متر معادل 11 سانتيمتر منحرف شده است. سپس اقداماتي از طريق جکهاي دو طرف تي بي ام انجام مي شود و پيمانکار اميدوار بوده که انحراف به حداقل ممکن برسد، اما انحراف نه تنها کاهش نمي يابد که تا 28 ارديبهشت به 210 ميليمتر يا 21 سانتيمتر مي رسد! اگرچه رقم 21 سانتي متر انحراف در مقايسه با انحراف 6 متري دو سال قبل کمتر به نظر مي رسد اما نفس چنين چيزي اگر صحت داشته باشد، بسيار سئوال برانگيز است. در عين حال گفته مي شود مسئولان براي بازگشت مجدد به مسير، قصد عبور از زير ساختمانهاي مجاور طرح را دارند.  اين در حالي است که "عباس حاج رسوليها"، رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان درباره خبرهاي جديد مبني بر انحراف مترو، مي گويد: مطلب خاصي نيست، اگر هم باشد بسيار جزيي است! اگر مسئله ي قابل توجهي بود من در جريان مي بودم.  حاج رسولي ها در پاسخ به سوال ايسنا که آيا انحراف جديد، جزيي بوده يا اصلا انحرافي وجود ندارد يا نه؟ مي گويد: تي بي ام در تونل غربي به راه خود ادامه مي دهد. در تونل شرقي هم هنوز حرکت نکرده و هفته آينده حرکت مي کند.
او باز هم مي گويد: اگر مساله مهمي بود قطعا مرا در جريان قرار مي دادند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان