نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 20 درصد پيشرفت فيزيکي، پس از گذشت 15 سال
 سد سازبن ايلا م همچنان در بلا تکليفي 
 معلوم نيست هزينه ميلياردي ساخت سد کجا رفته است

سد سازبن يکي از طرحهاي برق آبي کشور در استان ايلام است که با وجود 15 سال از ساخت اين سد هنوز 20 درصد پيشرفت فيزيکي دارد در حالي که اين سد هم اکنون کار ساخت آن متوقف شده و معلوم نيست هزينه ميلياردي آن طي اين همه مدت کجا رفته است.
به گزارش مهر، سد سازبن در ميان پيچ و خمهاي رودخانه سيمره که با حرکت زيباي خود در ميان کوههاي چرمين و سازند آسماري منظره بکر و دلرباي خلق کرده، واقع شده است.
سد سازبن يکي از طرحهاي برق آبي کشور است که در صورت ايجاد مي تواند تحول اساسي در بخش شيروان چرداول استان ايلام ايجاد کند.
کلنگ اجرايي آن در سال 74 توسط رئيس جمهور وقت به زمين زده شد.
اين سد با هدف مهار سيلابهاي رودخانه سيمره و با ايجاد درياچه هزار و 600 ميليون مترمکعبي کلنگ زني شد حال با صرف هزينه هاي هنگفت متاسفانه شاهد جابجايي آن به نقطه ديگر و آن هم درياچه اي 280 ميليون مترمکعبي هستيم که با در نظر گرفتن رسوب گذاري رودخانه سيمره در کمتر از شايد 25 سال شاهد پر شدن آن از رسوب خواهيم بود.
حال مردم بخش شيروان خواستار ادامه اجراي آن در محور قديم هستند. سد سازبن يکي از طرحهاي برق آبي کشور در استان ايلام است که با وجود 15 سال از ساخت اين سد هنوز 20 درصد پيشرفت فيزيکي دارد در حاليکه هم اکنون کار ساخت اين سد متوقف است.گفته مي شود پس از سالهاي طولاني پيشنهاد و مطالعه و عمليات اجرايي مي خواهند سد را در جايي غير از تنگ سازبن (جاي قديمش) بسازند. هم اکنون مردم شيروان چرداول در بلاتکليفي قرار دارند.
يکي از اهالي شيروان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: عمليات اجرايي سد سازبن در سال 1375 آغاز شد و متعاقب آن پيمانکاران داخلي و خارجي عمليات فيزيکي از قبيل تونل هاي انحرافي و جاده هاي ارتباطي و بستن بازوان سد و ساخت مستخدمات فني و منازل سازماني و ده ها مورد ديگر را آغاز کردند. علي رشيدي گفت: براساس شاخصها و تعرفه هاي امروزي بالغ بر 50 ميليارد تومان و تقريبا 20 درصد پيشرفت فيزيکي بر روي آن هزينه صورت گرفته، ضمنا براي تسهيل در روند اجرايي سد، اداره منابع طبيعي در حاشيه شهر لومار بيش از 50 هکتار از اراضي منابع ملي جهت ساخت منازل سازماني، راه اندازي هواشناسي و ساير تاسيسات پايين دست سد از جمله نيروگاه وابسته به آن و ايجاد کارگاه هاي جانبي در اختيار سد و نيروگاه سازبن قرار داده است. وي افزود: اين مهم يکي از آرزوهاي ديرينه مردم شيروان را برآورده کرده و بارقه هاي اميد به آينده در دل مردم شهيدپرور اين بخش زنده کرده است.
رشيدي گفت: اخيرا مردم شريف منطقه شيروان متوجه شده اند که با وجود اقدامات لازم و صرف هزينه هاي ميلياردي از بيت المال عده اي درصدد انتقال سد و پروژه سازبن از نقطه اصلي به نقطه ديگري برآمده اند که اين اقدام نسنجيده باعث نگراني شديد مردم منطقه شيروان و حتي استان شده است و ابهاماتي به دنبال داشته و دارد. وي گفت: لذا ما مردم منطقه شيروان ايلام خواستار جلوگيري از انتقال سد به نقطه ديگر و ادامه عمليات در مکان اصلي خود که همان تنگه سازبن و در جوار شهر لومار است، هستيم. اين بلاتکليفي حتي موجب انتقاد استاندار ايلام نيز شده است. مجتبي اعلايي گفت: مراحل اجرايي سد سازبن به کندي پيش مي رود و اين طرح بدون برنامه ريزي پيش رفته است.
وي گفت: هم اکنون پيشرفت سد سازبن در همان حد سال گذشته است و مردم شهرستان هم در بلاتکليفي قرار دارند.
بخش شيروان از توابع استان ايلام داراي توانمنديهاي خاص در زمينه کشاورزي و فرهنگي بوده که با پيگيري مسئولان مي توان اين منطقه را سر آمد توانمنديهاي استان نام برد.
در بخش شيروان مراکز اشتغا زايي وجود ندارد و متاسفانه مردم شيروان به علت کمبود امکانات کافي به تهران مهاجرت مي کنند که بالغ بر 27 هزار نفر به شهر تهران و عده اي به شهرهاي ديگر از جمله ايلام و ديگر شهرهاي کشور مهاجرت کرده اند.
راه اصلي ايلام به بخش شيروان در حال حاضر راه درجه سه روستايي است و در صورت تکميل راه قاضي خان به بدره و انتقال سد سازبن به روستاهاي بالادست و ارتقا بخش به شهرستان خود مي تواند نقش بسزايي در منطقه ايجاد کند.
کار مطالعاتي سد سازبن در سالهاي اخير به اتمام رسيده و اين سد مي تواند تحول عظيمي در منطقه ايجاد کند، تعداد زيادي از زمينهاي اين بخش را به آبي تبديل  کند که در اشتغالزايي جوانان نقش تعيين کننده اي دارد 


نسخه چاپي ارسال به دوستان