نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 زورگيري به شيوه اسيدپاشي 

گروه حوادث: در ساعت 13 روز هشتم خرداد 90 ماموران کلانتري 153 شهرک ولي عصر از طريق اعلام مرکز فوريت هاي پليسي 110 در جريان خبر دستگيري يک سارق در يک مغازه فروش لوازم خانگي در ميدان زاهدي  قرار گرفتند.
با حضور ماموران در آدرس اعلامي و انجام تحقيقات مقدماتي مشخص شد که صاحب مغازه با کمک تعدادي از کسبه و اهالي محل فرد ميانسالي را که قصد داشته تا اقدام به سرقت تعدادي از لوازم منزل کند، دستگير کرده اند.
در زمان انتقال فرد دستگير شده به هويت صادق.س (42 ساله) ماموران وي را در حالي مشاهده کردند که پارچه اي سفيد شبيه کفن به تن کرده و در هنگام ورود به داخل مغازه، در زير اين پارچه سفيد دو قبضه چاقو و يک بطري 4 ليتري به همراه داشته که با بررسي محتويات داخل بطري مشخص شد که اين بطري حاوي مقداري اسيد است. با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور آقاي قيصري، بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. صاحب مغازه فروش لوازم خانگي پس از حضور در پايگاه پنجم به کارآگاهان گفت: " در حدود ساعت 30:12روز هشتم خرداد در داخل مغازه نشسته بودم که ناگهان صادق را در حالي که کفن به تن داشت!!!، در حال ورود به داخل مغازه مشاهده کردم; در حالي که از نوع لباس هاي صادق تعجب کرده بودم ناگهان به سمت ويترين مغازه رفت و چند دستگاه از لوازم برقي داخل ويترين را برداشته و قصد خروج از مغازه را داشت که مانع اين کار وي شدم; در همين زمان، صادق يک قبضه چاقو از زير کفن بيرون آورد و به سمت من حمله کرد و مرا از ناحيه شکم مورد اصابت چاقو قرار داد و زمانيکه قصد داشت تا از مغازه خارج شود توسط تعدادي از کسبه و اهالي محل که متوجه موضوع شده بودند، دستگير شد ". در شرايطي که تحقيقات از متهم پرونده در مراحل ابتدايي قرار داشت تعدادي ديگر از شهروندان منطقه "شهرک ولي عصر" با حضور در پايگاه پنجم پليس آگاهي اظهار داشتند که توسط متهم مورد زورگيري و اسيدپاشي قرار گرفته اند. در تحقيقات انجام شده از اين افراد مشخص شد که "صادق" يکي از افراد سابقه دار شناخته شده در منطقه شهرک ولي عصر است که از چندي پيش با تهديد سلاح سرد و اسيد اقدام به زورگيري از اهالي محل کرده و متاسفانه تعدادي از مالباختگان، با توجه به شناختي که از متهم داشته و بيم آن را داشتند که توسط او مورد آزار و اذيت قرار بگيرند ، از طرح شکايت منصرف و همين امر باعث ادامه ديگر اقدامات مجرمانه و افزايش جسارت متهم شده است.
در تحقيقات از يکي از شکات پرونده که از ناحيه دو دست دچار سوختگي از نوع درجه دوم شده بود، وي به کارآگاهان گفت: "در روز ششم خرداد در داخل پارک به همراه تعدادي از دوستانم بر روي نيمکت پارک نشسته بودم که ناگهان صادق به سمت آمد و با طرح اين ادعا که طلب دارد!! از من خواست تا به او پول پرداخت نمايم و زمانيکه با پاسخ منفي من روبه رو شد قصد سرقت گوشي تلفن همراهم را داشت که ظرف حاوي اسيد همراه خود را به سمت من پاشيد که باعث سوختگي من از ناحيه گردن، سينه و دو دست شد که بلافاصله به وسيله دوستانم به بيمارستان منتقل شدم و صادق نيز از محل متواري شد".
هر دو شاکي پرونده (صاحب مغازه و جوان مصدوم ناشي از اسيدپاشي)  در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفتند: "صادق چهره اي شناخته شده در شهرک ولي عصر است و زماني که دستگير شد، خبر آن در کمترين زمان در داخل شهرک پخش شد; در حال حاضر نيز تعدادي ديگر از اهالي شهرک نيز از او شکايت دارند اما همچنان از طرح شکايت خود ترس دارند". سرهنگ کارآگاه علي اکبر اسدي، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ، در ادامه اعلام اين خبر گفت : " با توجه به شناسايي تعدادي از مالباختگاني که مورد اسيدپاشي از سوي متهم قرار گرفته و همچنين اعتراف صريح متهم در خصوص زورگيري و اسيدپاشي، در حال حاضر متهم جهت رسيدگي تخصصي به اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شده است ; لذا از کليه مالباختگان و ديگر شکات احتمالي دعوت مي شود تا جهت طرح شکايت خود به اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان