نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 انکار سرقت بعد از شناسائي مالباختگان 

گروه حوادث: از ابتداي سال جاري با دريافت اطلاعيه  مردمي  کارآگاهان مبارزه با سرقت منزل پليس آگاهي در جريان شروع به سرقت زن سابقه دار قرار گرفتند.
کارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ با دريافت اطلاعيه اي مبني بر اين که زني جوان به نام  "وحيده " که داراي سابقه دستگيري و زندان بوده و چند ماه قبل از زندان آزاد شده، مجددا به سرقت هاي گذشته خود روي آورده است . در بررسي هاي اوليه کارآگاهان مشخص شد اين زن دو بار در سال 83   و  84 به اتهام سرقت کيف قاپي دستگير و با راي قضايي به زندان و جريمه محکوم شده است. همچنين همسر وي نيز در سال 84  به اتهام کيف قاپي دستگير و با راي قضايي تاکنون در زندان است. لذا با هماهنگي قضايي با آقاي ولي زاده بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه 4 تهران (رسالت)، اقدامات پليسي براي شناسائي و دستگيري متهم به اجرا گذاشته شد.
با پيگيري هاي کارآگاهان مبارزه با سرقت از اماکن ، مخفي گاه " وحيده- ز-  25 ساله " در محدوده ميدان راه آهن شناسائي و اين محل تحت نظر قرار گرفت و در ساعت 1200 دوم خردادماه با هماهنگي قضايي اين زن به همراه فرد ديگري به نام  "محمد- ت- 25 ساله " دستگير و به پليس آگاهي منتقل شدند. در بازرسي از اين مخفي گاه تعدادي انواع کيف هاي زنانه، گوشي تلفن همراه، سيم کارت، مموري حافظه تلفن همراه، دوربين عکاسي، ساعت، بدلي جات  کشف شد.
متهمان در ابتدا با توجه به اقلام کشف شده دخالت در هرگونه سرقت را انکار کرده و زن جوان، "محمد "  را به عنوان همسرش معرفي کرد در حالي که همسرش در زندان به سر مي برد. لذا در مرحله دوم گفت  از همسرم طلاق گرفته و با محمد نامزد و ازدواج کرده ام. زن جوان در باره انواع کيف هاي کشف شده در منزل گفت: "من به کيف علاقه خاصي دارم و در مسافرت ها به کيش و قشم کيف پول مي خرم. "با پيگيري هاي کارآگاهان، تعداد 6 نفر از صاحبان گوشي ها و سيم کارت ها شناسائي و به  اداره هفدهم پليس آگاهي دعوت شدند. در حالي که مالباختگان با مدارک توانستند مالکيت خود را اعلام کنند و پس از سرقت نيز اقدام به طرح شکايت در مراجع مختلف قضايي و انتظامي کرده بودند; متهمان همچنان سرقت ها را انکار مي کنند. جالب توجه اين که يکي از اين مالباختگان با حضور در پليس آگاهي گفت: در ايام سال نو براي مسافرت به جنوب کشور رفته بودم که گوشي ام  در قشم به سرقت رفت.
سرهنگ کارآگاه مهدي قزلباش معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت : با توجه به کشف اموال مسروقه و شناسائي تعدادي از اين مالباختگان و انکار متهمان و از طرفي احتمال سرقت هاي بسيار ديگر، بازپرس پرونده با انتشار بدون پوشش تصاوير متهمان در جرايد موافقت کرده اند. لذا از شهرونداني که در ماههاي اخير توسط اين دو متهم از آنان سرقت شده است دعوت مي شود جهت پيگيري موضوع به اداره هفدهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي يا شعبه ششم بازپرسي دادسراي ناحيه 4 تهران (رسالت) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي   5055389   يا   51055391   تماس حاصل کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان