نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 وزير ارتباطات معاونش راعزل کرد 

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از تصويب لايحه ادغام اين وزارتخانه با وزارتخانه هاي راه و مسکن، معاون پارلماني و حقوقي خود را از اين سمت عزل کرد که به نظر مي رسد يکي از دلايل اصلي اين اقدام وزير ارتباطات انحلال وزارت ارتباطات باشد. به گزارش مهر، لايحه تجميع وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با مسکن و شهرسازي و راه و ترابري و تشکيل وزارتخانه جديدي تحت عنوان امور زيربنايي و ارتباطات چهارشنبه 11 خردادماه جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا از اين پس امور مربوط به اين وزارتخانه ها تحت نظر يک وزارتخانه و با يک وزير اداره شود. اين تصميم ناگهاني نمايندگان خانه ملت که انتقادات شديدي را در ميان جامعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است با واکنش هايي نيز از سوي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز همراه بوده و مسئولان اين وزارتخانه اين اقدام مجلس را عجولانه و به دور از کار کارشناسي و مساوي با مرگ فناوري اطلاعات در کشور و در تضاد با سياستهاي دولت در راستاي حرکت به سوي اقتصاد دانش بنيان عنوان کرده اند. در همين حال شنيده ها حاکي از آن است که دليل عزل معاون پارلماني و حقوقي وزير ارتباطات نيز به کم کاري و عدم حضور فعال وي در مجلس شوراي اسلامي و عدم دفاع از کيان وزارت ارتباطات در صحن مجلس مربوط مي شود. به نحوي که گفته شده وي طي چند هفته اخير کمترين حضور را در مجلس داشته است. با حکم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمد خواجه پور از سمت معاون حقوقي و پارلماني و امور دولت اين وزارتخانه عزل و سيد جمال الدين ارجمند به سمت سرپرست اين معاونت منصوب شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان