نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 رئيس اتاق بازرگاني ايران:
 نرخ ارز با توجيهات غيرکارشناسي ثابت نگه داشته شده است 

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: نرخ ارز با توجيهات غيرکارشناسي مثل جداول کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ثابت نگه داشته شده است.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا، درباره دلايل تصميم گيري در تثبيت نرخ ارز اظهار کرد: اين تصميم گيري بر اساس جداولي انجام مي شود که نشان مي دهد بيش از 75 درصد واردات ما کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است و بالا رفتن نرخ ارز منجر به بالا رفتن قيمت توليد در کشور مي شود و به همين دليل بايد نرخ ارز کنترل شود.
وي گفت: اما بايد ديد چه کالاهايي نام کالاي واسطه اي يا سرمايه اي را بر خود گرفته اند. دستگاه هاي مسوول جدولي دارند که يک تيم نوع و ميزان واسطه اي و سرمايه اي و يا مصرفي بودن کالاها را مشخص مي کند و مثال هاي واضحي وجود دارد که روشن مي کند تا چه حد اين جداول غيرکارشناسي است.
رييس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: در واقع طرح سوالي است که مي تواند بسيار کمک کند براي اجتناب از استفاده استدلال حمايت از توليد در مورد ليستي که تعيين کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي آن بسيار سليقه اي است. 
نهاونديان ادامه داد: اگر به کالاهاي اين ليست نگاه کنيم بسياري از طرفداران حمايت از توليد از واردات بسياري از کالاهاي آن که عنوان واسطه اي و سرمايه اي دارند، طرفداري نخواهند کرد.  وي تاکيد کرد: اگر رابطه استدلال کنترل نرخ ارز را با اين طبقه بندي قطع کنيم و ليست کارشناسي تر تدوين شود کمک بزرگي است در مورد منطقي تر کردن گفتمان سياست ارزي مناسب. متاسفانه با توجيه حمايت از توليد و چنين جداولي نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است در صورتي که مبناي اين استدلال کارشناسي شده نيست.  عضو شوراي پول و اعتبار گفت: تمام مسئولان کشور در مورد حمايت از توليد و افزايش صادرات و کاهش به اتکاي نفت اتفاق نظر دارند; اما اين که مصداق چيست و راهش چيست تحت الشعاع اين گونه ليست ها است که از درجه کارشناسي کمي برخوردارند.
وي گفت:  حداقل خواسته بخش توليد و صادرات اين است که اگر جلوي واردات ارزان گرفته نمي شود به آن يارانه  هم داده نشود. يعني حداقل متناسب با افزايش نرخ تورم، نرخ ارز هم افزايش بيابد و اين امر در برنامه پنجم هم آمده است. به گفته وي در سال 89 تورم جهاني 3/4 درصد و تورم ايران 12/4 درصد بوده است که اين اختلاف دقيقا ضرر را متوجه صادرکنندگان مي کند.
بر اساس پيگيري خبرنگار ايسنا در جداول تعيين کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي گندم90 درصد واسطه يي، روغن زيتون 100درصد واسطه اي، پارچه ساده 100درصد واسطه اي، مفتول 100درصد واسطه اي، اره دستي90 درصد سرمايه اي، قطعات شيرآلات چدني 100درصد واسطه اي، شارژ باتري80 درصد سرمايه اي، دوربين70 درصد سرمايه اي عنوان شده است که به نظر کارشناسي نمي آيند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان