نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

  با گذشت 15 ماه از وعده دولت براي اجراي طرح تامين آتيه مهر
 پرداخت يک ميليون تومان به نوزادان عملي نشد 

گروه اقتصادي: طرح ملي  تامين آتيه  مهر امام رضا سال گذشته با واريز  يک ميليون تومان به نوزادان متولد 89  آغاز  شد و قرار بود هر سال نوزادان تازه متولد  شده يک ميليون تومان در قالب اين طرح دريافت کنند که به تدريج  در مدت 20 سال اين موجودي  به رقم قابل  توجهي برسد. اما با گذشت  15 ماه از شروع اجراي اين طرح  بسياري از مراجعه کنندگان به بانک ملي به عنوان بانک عامل طرح تامين آتيه نوزادان از توقف اجراي اين طرح خبر مي دهند. در همين زمينه سخنگوي بانک ملي در جديدترين اظهارنظر با اشاره به مجازي شدن دفترچه حساب هاي تامين آتيه مهر به بيان برخي مشکلات مالي براي تامين اين وجوه پرداخت و گفت: به محض اينکه مشکل تامين وجوه برطرف شود مردم مي توانند موجودي را مشاهده کنند. حسين دشتي در گفت وگو با مردم سالا ري درباره دليل عدم نمايش موجودي حساب هاي تامين آتيه مهر، اظهار داشت: باتوجه به اينکه هنوز وجوه مورد نياز براي اين حساب ها از سوي دولت به صورت کامل تامين نشده است، فعلا امکان مشاهده موجودي حساب هاي مذکور وجود ندارد.
وي با بيان اينکه بانک ملي در تلاش براي تامين وجوه مورد نظر براي حساب هاي تامين آتيه مهر است، افزود:  دفترچه هايي که قبلا صادر شده بود مشکلاتي را براي مردم به وجود آورد که  برخي از مردم توانسته بودند اين دفترچه ها را دريافت کنند و برخي ديگر موفق به انجام اين کار نشده اند.
سخنگوي بانک ملي از مجازي شدن حساب هاي تامين آتيه مهر خبر داد و گفت:  به محض اينکه مشکل تامين وجوه اين حساب ها برطرف شود موجودي آنها براي مردم قابل مشاهده خواهد شد.
دشتي تاکيد کرد: مبلغ اسمي اين حساب ها همچنان سرجاي خود باقي مانده ولي مردم نمي توانند موجودي را مانند قبل مشاهده کنند.
اين مقام مسئول در بانک ملي افزود:  هر زمان منابع از سوي دولت تامين مالي شود، مشکلات اين حساب ها نيز برطرف خواهد شد.
شايان ذکر است، در اسفند ماه سال گذشته رييس قوه مقننه "طرح تامين آتيه مهر امام رضا (ع)" را طي نامه اي به رئيس جمهور   مغاير با قانون اساسي دانسته و آورده بود; به موجب بند(55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور «از ابتداي سال 1388کليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل هايي که متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجرا است که بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامين اعتبار شده باشد; اما در قانون بودجه سال 89  و همچنين لايحه بودجه 90 منابع اين طرح لحاظ نشده است. وزارت رفاه و تامين اجتماعي  نيز در پاسخ به برخي انتقادات مباني قانوني طرح تامين آتيه مهر امام رضا را اين گونه تصريح کرده بود; اينگونه آيين نامه ها مربوط به قانون يا قوانين خاص نيست بلکه دولت در اجراي وظايف و مسئوليتهاي خطير خود به استناد اصل مزبور به تصويب آيين نامه هاي مستقل مي پردازد و آيين نامه تامين آتيه مهر امام رضا (ع) از مصاديق اين آيين نامه ها بوده و ايرادي بر آن مترتب نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان