نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 حسن بهشتي پور:
 سياست خارجي ما ادامه سياست داخلي است 

يک کارشناس مسائل بين الملل با بيان اين که آمريکا همواره به دنبال استراتژي قفقازمنهاي ايران بوده است، ادعاي حمايت ايران از ارمنستان در بحران قره باغ را رد کرد و گفت: اراده اي براي پايان دادن به مناقشه در قره باغ وجود ندارد و دو طرف مناقشه دوست دارند در اين زمينه فرافکني کنند.
حسن بهشتي پور کارشناس مسايل بين الملل  در نشست "چالش ها و فرصت ها در قفقاز"، روابط ايران با منطقه قفقاز به خصوص قفقاز جنوبي را راهبردي ارزيابي کرد و گفت: با توجه به اين که سه کشور آذربايجان، گرجستان و ارمنستان مي توانند مانند يک پل ارتباطي به سوي اروپا باشند، ارتباط با اين سه کشور براي دستيابي به شرق اروپا مي تواند براي ايران راهبردي باشد.
به گفته او پس از فروپاشي شوروي ستادي براي سياستگذاري در روابط ايران با اين کشورها تشکيل شده بود اما ما هيچ گاه شاهد تحولي در مناسبات با اين منطقه نبوديم.
به گزارش خبرآنلاين، بهشتي پور گفت: من دسترسي به اطلاعات محرمانه ندارم، اما از آثار و دستاوردهاي ديپلماتيک ايران در اين منطقه که با نوساناتي هم مواجه بوده است به نظر مي رسد ما استراتژي روشني نداشته ايم. اين منطقه هم چنان براي ما ناشناخته است و در سياست  خارجي ما يک حلقه مفقوده است. به طوري که حتي در برنامه ارائه شده وزير امور خارجه فعلي به مجلس نيز به طور روشن به اين منطقه پرداخته نشده است.
وي افزود: ما در اين منطقه با توجه به پيشينه تاريخي و قرابت هاي فرهنگي نسبت به ساير رقبا مزيت هاي نسبي داريم اما نتوانسته ايم از آن ها به خوبي استفاده کنيم.
اين کارشناس مسايل بين الملل در بخش ديگري نياز ايران به قفقاز را دو جانبه دانست و گفت: اين که ما بايد با قفقاز ارتباط خوبي داشته باشيم، نه براساس سلطه جويي، بلکه گسترش نفوذ است. ما بايد بهترين ارتباطات را با اين کشورها داشته باشيم و اين ارتباطات براساس نيازهاي دو طرفه است. ما ميراث مشترک، منافع مشترک و سرنوشت مشترک داريم و اين ها ما را به هم گره زده است و بايد براي ارتباط با اين منطقه برنامه ريزي کنيم و استراتژي داشته باشيم.
او با بيان اين که فکر مي کنم تاکنون چنين نبوده است و من لااقل شواهدي از آن نمي بينم، اظهار کرد: ممکن است کسي بپرسد که در هيچ کجاي دنيا ما استراتژي نداريم؟ که به نظر من چنين نيست; در عراق و افغانستان ما با استراتژي مشخصي کار کرده ايم. اخيرا هم مي بينيم که اداره قفقاز در وزارت خارجه زيرمجموعه خاورميانه قرار گرفته است در حالي که معاونت خاورميانه در زمينه قفقاز کاري نکرده است و وزير خارجه هم اطلاع آن چناني از اين منطقه ندارد.
بهشتي پور برنامه نداشتن ايران در قفقاز را مربوط به اين دولت ندانست و گفت: در دولت هاي قبل نيز ما با چنين مساله اي مواجه بوديم. من معتقدم ما مزيت هاي نسبي و امکانات خوبي داشتيم اما از آن ها نتوانستيم به خوبي استفاده کنيم. سخن گفتن از اين که ما محدوديت داشتيم و نتوانستيم در اين منطقه به خوبي فعاليت کنيم قابل قبول نيست. ما بايد با توجه به محدوديت ها و امکانات مان استراتژي تعيين مي کرديم نه اين که به محدوديت ها تن دهيم و تقصير شکست هاي مان را گردن ديگران بيندازيم.
به گفته او دولت فعلي يکي از پرکارترين دولت ها در رفت وآمد مسوولان به اين منطقه است اما اين رفت وآمدها تنها کافي نيست و مشکلي از ما حل نمي کند. ما بايد به دنبال بهره گيري بيش تر از اين روابط باشيم.
اين کارشناس مسايل بين الملل خاطرنشان کرد: يکي ديگر از مشکلات ما اين است که سياست خارجي ما ادامه سياست داخلي ماست; اگر در سياست داخلي اختلاف داشته باشيم و به عنوان مثال وزير امور خارجه را در يک کشور ديگر عزل کنيم در سياست خارجي ما تاثير مي گذارد; يک ديپلمات وقتي بر سر منافع کشورمان مذاکره مي کند بايد اين احساس را داشته باشد کل ملت ايران حامي و پشتيبان او است.
وي با اشاره به نقش منفي آمريکا عليه ايران در قفقاز گفت: زماني سفير آمريکا در آذربايجان گفته بود که نهادهاي ايراني به اندازه کافي همديگر را خنثي مي کنند و نيازي به مقابله آمريکا با آن ها در قفقاز نيست; اين سخن او به نظر من قابل تامل است; آمريکا همواره به دنبال استراتژي قفقاز منهاي ايران بوده است.
اين کارشناس مسايل بين الملل ادعاي حمايت ايران از ارمنستان در بحران قره باغ را رد کرد و تصريح کرد: اين يک فريب بزرگ است; کساني که اين بحث را مطرح مي کنند مدعاي شان مناسبات اقتصادي ايران است که دليلي بر حمايت نمي شود. اين در حالي است که در جنگ قره باغ ما بيماران آذربايجاني را به تهران آورديم و مداوا کرديم.
او گفت:  به نظر من اراده اي براي پايان مناقشه در قره باغ وجود ندارد و دو طرف مناقشه دوست دارند در اين زمينه فرافکني کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان