نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 مصباح يزدي:
 ولايت فقيه خط قرمز ماست 

آيت الله مصباح يزدي با بيان اين که کساني که در مکتب امام تربيت شده اند و از آموزه هاي امام استفاده کرده اند به مساله همکاري توجه دارند، اظهار داشت: اگر با کسي اختلاف سليقه داريم، نبايد موجب شود او را طرد کنيم.
به گزارش ايسنا، رييس موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) در ديدار علي رضا زاکاني و اعضاي شوراي مرکزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با بيان اين که قبول ولايت فقيه، قبول شريعت، دين و اسلام است، افزود: در پايبندي به ولايت فقيه مراتبي وجود دارد، نبايد توقع داشته باشيم همه در يک سطح باشند و آنهايي که در اين مساله دچار ضعف هستند، طرد شوند.
وي با بيان اين که بايد ميان خودي ها و غيرخودي ها تفاوت قائل شد، اظهار داشت: بايد حساب کساني که نماد کلي ايدئولوژي ما را قبول ندارند از کساني که در اين زمينه دچار ضعف هستند، جدا کنيم، والا ضربه مي خوريم.
مصباح يزدي افزود: اگر اين امر صورت نگيرد، در درون نفاق ايجاد مي شود; نفوذي ها وارد مي شوند و رفته رفته همه چيز را عوض مي کنند و اين خطري است که امروز احساس مي شود.
وي با بيان اين که جرياني خاص در برخي مراکز نفوذ کرده است، گفت: اين جريان که خطري براي اصل نظام و اسلام است، بايد شناسايي و راه هاي نفوذ آن سد بسته شود.
مصباح يزدي گفت: شيطان خوب ياد داده است، که آرام آرام کار کنند، ابتدا چيزهايي را مي گفتند که حساسيت ايجاد نمي کرد، اما کساني که تيزبين بودند، حساس شدند و معلوم شد، کاسه اي زير نيم کاسه است.
رييس موسسه امام خميني (ره) با بيان اين که هميشه بايد سعي کنيم، اصلح نسبي را برگزينيم و روي کار آوريم، اظهار داشت: هرجا که ضربه اي به نظام وارد شده; به واسطه  ضعف در باورهاي اسلامي بوده است و همين ضعف موجب شده نسبت به نمادها و ارزش هاي نظام بي مهري صورت گيرد.
وي نگاهي به تاريخ انقلاب اسلامي را نشان گر اين مساله دانست و اظهار داشت: اگر در مجموعه اي، يکي دو نفر خرده شيشه داشته باشند و نسبت به ارزش ها و اسلام باور نداشته باشند و يا با اين باورها پوششي براي خود درست کرده باشند، به نظام و انقلاب ضربه زده اند.
عضو خبرگان رهبري تصريح کرد: ولايت فقيه خط قرمز ماست و با کساني مي توانيم در نظام همکاري کنيم که اين اصل را قبول داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان