نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 از سوي وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات اعلا م شد:
 برنامه هاي وزارت کشور براي انتخابات مجلس 

رئيس ستاد انتخابات کشور از آغاز به کار هيات هاي اجرايي در روز سوم دي ماه خبرداد و همراه با وزير کشور برنامه هاي وزارت کشور براي انتخابات آتي مجلس را اعلا م کرد.
وزير کشور گفت: مهم براي ما اين نيست که مردم به چه کسي راي مي دهند، اين بحث سليقه خود مردم است و ما کاري به آن نداريم. مهم براي ما حضور حداکثري مردم در انتخابات است.
در گردهمايي معاونان سياسي و مديران کل سياسي  انتخابات استانداري هاي سراسر کشور، نظام ولايت فقيه را نظامي موفق که امروز در جهان به يک الگو تبديل شده دانست و افزود: امروز جمهوري اسلامي و نظام ولايت فقيه حرف هاي زيادي در عرصه هاي مختلف براي گفتن دارد.
وي بحث انتخابات مجلس شوراي اسلامي را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: ما به دنبال مشارکت حداکثري مردم هستيم; چراکه انتخابات يک مانور ملي است و آمدن و حضور حداکثري مردم براي ما بسيار مهم است و پيام دارد.
نجار تاکيد کرد: مهم براي ما اين نيست که مردم به چه کسي راي مي دهند; چراکه اين بحث سليقه مردم است و ما کاري به آن نداريم. مهم براي ما حضور حداکثري مردم در صحنه است.
وزير کشور همچنين ضرورت وجود امنيت پايدار در جامعه را امري مهم قلمداد و اظهار کرد: احساس امنيت و امنيت پايدار که پيش نياز هرگونه فعاليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي است بسيار مهم است و ما بايد کاري کنيم که احساس امنيت در ميان شهروندان ارتقا پيدا کند.
وي گفت: امنيت يک موضوع و احساس امنيت موضوع مهم ديگري است. اگر مي خواهيم کار اقتصادي انجام دهيم، سرمايه گذارها بايد احساس امنيت کنند. در بحث انتخابات نيز مردم در فضاي انتخابات آرامش مي خواهند. البته رقابت پرشور و نشاط در انتخابات نيز سر جاي خود است، اما ما نبايد کاري کنيم و يا اجازه دهيم که کاري شود که طي آن امنيت بهم بخورد.
نجار با اشاره به ديدار فرماندهان نيروي انتظامي با مقام معظم رهبري، اظهار کرد: من در اين ديدار به عنوان جانشين فرمانده معظم کل قوا حضور داشتم و در اين ديدار مقام معظم رهبري بر اين نکته تاکيد کردند که ما بايد بر روي امنيت اخلاقي کار کنيم.
وزير کشور همچنين هماهنگي بين استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در انتخابات با هيات هاي اجرايي و نظارت را يک ضرورت خواند و خاطر نشان کرد: همه شما بايد سعي کنيد که در بحث انتخابات فضاي هماهنگي بوجود آوريد.
وي با اشاره به اجراي طرح تحرک در وزارت کشور، گفت: هم اکنون معاونين ما روي اين موضوع کار مي کنند و براي استان ها نيز در اين رابطه مدلي تهيه شده است. اين طرح يک نظام مديريتي جديد است که طي آن مي توانيم کارها را راحت تر پيش ببريم.
نجار در ادامه با اشاره به نزديک بودن آغاز دور چهارم سفرهاي استاني از معاونين سياسي استانداري ها خواست که هماهنگي هاي لازم را در اين سفرها داشته باشند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با مورد توجه قرار دادن خدمات دولت نهم و دهم به مردم، اظهار کرد: در هر عرصه اي که نگاه مي کنيم، شاهد اين هستيم که خدمات اين دولت نسبت به دولت هاي گذشته چندين برابر بوده است. البته اين در حالي است که يکسري اقداماتي مي کنند و مي خواهند فعاليت هاي دولت را ناکارآمد جلوه دهند و سياه نمايي کنند.
نجار همچنين گفت: برخي اين بحث ها را مطرح مي کنند تا ماجراي فتنه به فراموشي سپرده و يا به محاق برده شود.
وزير کشور همچنين با مورد توجه قرار دادن بخش اشتغال و مسکن خطاب به حاضرين در اين نشست، گفت: در اين بحث ها بايد اتاق فکر تشکيل شود و توسعه استان ها را مدنظر قرار دهيم.
وي همچنين گفت که در بحث بنزين نيز ما هم اکنون از آنچه بايد داشته باشيم، مازاد داريم و آمادگي صادرات بنزين را داريم، اما برخي سياه نمايي ها و تبليغات منفي در اين راستا انجام مي شود که بايد گفت که بحث سهميه بندي سوخت کاملا کارشناسي بوده است.
سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير کشور نيز صبح سه شنبه در گردهمايي معاونين و مديران سياسي استانداري هاي سراسر کشور با اشاره به مقوله رايانه اي کردن انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، گفت: دقت در انتخابات را فداي سرعت نخواهيم کرد.
گزيده سخنان وي به اين قرار است:
قانون اصولا راه را براي تخلف در انتخابات بسته است زيرا نظام انتخابات مبتني بر نظارت و مشارکت جمعي مردم و همچنين قوانين الهي است.
دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد يا معادل آن از شروط کانديداتوري انتخابات مجلس است. براي بحث معادل مدرک فوق ليسانس مباحثي مطرح شد که اين مباحث بسياري از ابهامات را برطرف کرد. البته برخي ابهامات کماکان به قوت خود باقي است که بايستي در خصوص آن تفسير مجلس شوراي اسلامي را داشته باشيم.ما هنوز نمي دانيم آيا کساني که در ميانه دوره به نمايندگي مجلس رسيده اند يا هنوز وقتي دوره نمايندگي اين مجلس به پايان نرسيده مشمول قانون انتخابات جديد مي شوند يا خير.
نبايد به خاطر ورود زودهنگام به مقوله انتخابات فضاي کار و خدمت تبديل به فضاي تبليغاتي در کشور شود. بنا بر شرايط هر استان بودجه لازم براي برگزاري انتخابات به زودي ابلاغ مي شود ولي بايد رويکرد صرفه جويي همچنان در دستور کار باشد.
به هر ميزاني که بتوانيم زيرساخت هاي لازم براي رايانه اي شدن انتخابات را مهيا کنيم انتخابات پيش رو رايانه اي انجام خواهد شد. ولي تاکيد ما اين است که نمي خواهيم دقت در انتخابات را فداي سرعت در کار کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان