نسخه شماره 2644 - 1390/03/05 -

 مذاکرات فشرده اوباما در لندن 

مذاکرات ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا و باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا در ساختمان نخست وزيري در خصوص بحران ليبي و افغانستان آغاز شده و انتظار مي رود که اين گفت و گو ها از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. رئيس جمهوري آمريکا در دومين روز سفرش به بريتانيا، با حضور در پارلمان اين کشور در مورد سياست خارجي سخنراني مي کند. رهبران دو کشور همچنان در مراسمي که همسرانشان براي خانواده هاي نظامياني که در عمليات هاي نظامي آمريکا و بريتانيا ترتيب داده اند، شرکت خواهند داشت. روز سه شنبه آقاي اوباما در سخنانش از همبستگي بريتانيا و آمريکا تقدير کرد. انتظار مي رود در مذاکرات دو جانبه، عمليات ناتو در ليبي و ادامه ناآرامي ها در خاورميانه و شمال آفريقا مورد بحث و بررسي قرار گيرند. انتظار مي رود، نيک کلگ، معاون نخست وزير بريتانيا، نيز در مذاکرات در خصوص اقتصاد جهاني، مبارزه با تروريسم و جنگ در افعانستان حضور داشته باشد. پس از اين گفت و گو ها، آقاي اوباما و آقاي کامرون در کنفرانس خبري حاضر مي شوند و پس از آن در حياط ساختمان شماره 10 در مراسم باربکيو حاضر مي شوند و سپس براي صرف ناهار خصوصي به کاخ باکينگهام مي روند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان