نسخه شماره 2644 - 1390/03/05 -

 آغاز حفاري تونل متروي اهواز 

مديرعامل شرکت "کيسون" گفت: متروي اهواز نخستين پروژه مترو در کشور است که به روشEPC  اجرايي شده است و طراحي و اجراي پروژه زير نظر يک پيمان کار انجام مي شود، به همين دليل پيشرفت طرح بسيار خوب بوده است.
به گزارش ايسنا، محمدرضا انصاري در مراسم بهره برداري از دستگاه هاي حفار(TBM) و آغاز حفاري تونل خط شماره يک قطار شهري اهواز که ديروز (چهارشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: بسياري از مسئولان ارشد استاني از پروژه قطار شهري اهواز حمايت کرده اند و همين موضوع موجب دلگرمي کارگران و پيشرفت پروژه شده است.
وي افزود: اجراي پروژه متروي اهواز فوايدي ملي دارد و موجب توسعه اقتصادي، مهندسي و تکنولوژيکي کشور مي شود. متروي اهواز نخستين پروژه قطار شهري در کشور است که با مديريت يک شرکت تخصصي ايراني در حال اجرا است.
انصاري تصريح کرد: همچنين متروي اهواز نخستين پروژه قطار شهري در کشور است که به روشEPC  اجرايي شده است; به اين معني که طراحي و اجراي پروژه زير نظر يک پيمان کار انجام شده و به اين ترتيب سرعت کار بيش تر بوده است. برخي پروژه هاي بزرگ به اين صورت اجرايي مي شوند که طراحي را يک پيمان کار و اجرا را پيمان کار ديگري انجام مي دهند و همين موضوع موجب مي شود هنگام انجام کار طرح اوليه چندين بار تغيير کند.
مديرعامل شرکت کيسون خاطرنشان کرد: در حال حاضر 11 مهندس مشاور ايراني و بين المللي با طرح همکاري دارند که از بهترين هاي دنيا هستند و زير يک چتر واحد مديريتي فعاليت مي کنند. با وجود اين که مي گويند ايراني ها نمي توانند کار جمعي انجام دهند، مهندسان متروي اهواز مثل ساعت کار مي کنند و جالب اين است که در اين پروژه خارجي ها زير دست ايراني ها فعاليت دارند.
وي با اشاره به نوع بافت خاک در اهواز و مشکلاتي که در اجراي پروژه وجود داشته، ادامه داد: سطح آب هاي زيرزميني در اهواز بسيار بالاست و نوع خاک هم ماسه روان است; به همين دليل حفاري در اين نوع زمين بسيار دشوار است. طرح در شرايطي آغاز شد که حتي خيلي ها نااميد بودند که در شهر اهواز حتي يک زيرگذر ساده ايجاد کنند، ولي مهندسان جوان پروژه اين مشکل را حل کردند و حفاري در عمق زمين در حال انجام است.  انصاري گفت: در ايجاد ايستگاه هاي متروي اهواز از روش تاپ داون (بالا به پايين) استفاده شد; به اين ترتيب که ابتدا سقف ايجاد شد و پس از خاک برداري از زير سقف، فونداسيون اجرا شد. اين روش براي نخستين بار است که در ايران اجرايي مي شود.
مديرعامل شرکت کيسون افزود: اکنون در کنار رودخانه کارون در عمق 24 متري حفاري و ايجاد ايستگاه در حال انجام است و با توجه به ابتکار مهندسان ايراني اطمينان داريم که با سلامت از زير رودخانه کارون عبور مي کنيم.
وي با بيان اين که دستگاه هاي حفار، 600 تن وزن و 110 متر طول دارند، تصريح کرد: اين دستگاه هاي حفار 400 متر در ماه حفاري مي کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان