نسخه شماره 2635 - 1390/02/26 -

 دادستان تهران تاکيد کرد:
 جلوگيري نهادهاي دولتي از زمين خواري، پيش از تشکيل پرونده هاي قضايي  

دادستان عمومي و انقلاب تهران بر ضرورت جلوگيري نهادهاي دولتي عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال از وقوع زمين خواري پيش از تشکيل پرونده هاي قضايي تاکيد کرد.  به گزارش  ايسنا، دکتر عباس جعفري دولت آبادي طي سخناني در اولين نشست شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي استان تهران در سال جاري، ضمن تاکيد بر اهميت امر پيشگيري از وقوع جرم اظهار کرد: چنانچه هر کدام از نهادهاي دولتي عضو شورا در محدوده وظايف قانوني تعيين شده عمل کرده و از وقوع جرم و زمين خواري جلوگيري کنند به طور قطع موثرتر خواهد بود تا اينکه مراتب به صورت پرونده قضايي در آمده و از طريق قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد.  سيدعليرضا آوايي- رييس کل دادگستري استان تهران و رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي استان  نيز در اين نشست ضمن تشکر از زحمات اعضاي اين شورا در سال گذشته و آرزوي توفيقات روزافزون در انجام وظايف محوله، تصريح کرد: از آنجا که سال 1390 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده است، به طور قطع بخشي از آن مربوط به همين شوراست; بنابراين امسال به صورت جهادگونه همه نهادهاي حکومتي استان با تعامل و همدلي هرچه بيشتر و با رعايت ضوابط قانوني بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل کنند.  بر اساس گزارش روابط عمومي دادگستري استان تهران، وي افزود: بحمدالله اين شورا از زمان تشکيل، عملکرد مثبتي ارائه کرده و در عين حال توقعات نظام و مردم از آن بيش از اينهاست. اميد مي رود در سال جاري با فداکاري و تلاش مضاعف در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده حرکت کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان