نسخه شماره 2634 - 1390/02/25 -

 بحران تعطيلي مراکز راديولوژي 

هزينهMRI  مغز در اروپا به پول ايران حدود يک ميليون و 14 هزار تومان، آمريکا 952 هزار و امارات 448 هزار تومان است. در حالي که همين خدمت با تجهيزات مشابه اروپا و آمريکا در ايران 92 هزار تومان است.
به گزارش مهر، در نگاه اول به نرخهايي که در زمينه ارائه خدمات پزشکي در ايران و ساير نقاط دنيا وجود دارد از اين موضوع بايد خرسند و خوشحال باشيم که ارزانترين خدمات پزشکي را در کشورمان داريم. اما نکته اي که نبايد آن را از ذهن دور داشت و نسبت به آن بي تفاوت بود، اين است که ارزاني غيرواقعي خدمات پزشکي قطعا پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت که مهمترين آنها مي تواند تعطيلي اين قبيل مراکز و افت کيفيت در ارائه خدمات به بيماران باشد.
در سال گذشته بيش از 50 مرکز راديولوژي به دليل اينکه نتوانسته بودند هزينه هاي آب، برق، گاز و... را بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها جبران کنند، اعلام فروش کرده بودند. در واقع اين يعني ورشکستگي، در حالي که دنيا پيشرفت علمي خود را بر عهده رشته راديولوژي گذاشته است.
دکتر محمود مظفري، نايب رئيس انجمن راديولوژي ايران با انتقاد از تعيين تعرفه يکسان براي خدمات تصويربرداري پزشکي در مطبها و بيمارستانها، گفت: از همين حالا مي گويم که با اين نرخها و تعرفه ها قادر نيستم هزينه هاي راديولوژي در بيمارستانها را تامين کنيم.
وي با غير کارشناسي خواندن تعيين تعرفه هاي راديولوژي در مطبها و بيمارستانها، افزود: هزينه هاي تصويربرداري پزشکي در بيمارستانها بايد حداقل 100 درصد نرخ مطبها باشد. در سال 85 نرخ ويزيت متخصص 4 هزار تومان و تعرفه راديوگرافي ساده سه هزار و 730 تومان بود. اين ارقام در سال 89 به 11 هزار و 500 تومان براي متخصص و 7600 تومان براي راديوگرافي ساده بوده است.
دکتر عبدالرسول صداقت، رئيس انجمن راديولوژي ايران با تاکيد بر اينکه ما دستگاههاي تصويربرداري پزشکي را گرانتر از ساير کشورهاي دنيا خريداري مي کنيم، به پايين بودن تعرفه هاي اين بخش انتقاد داشته و معتقد است که ادامه چنين روندي منجر به تعطيلي مراکز تصويربرداري پزشکي و پايين آمدن کيفيت خدمات آنها مي شود.
وي با اشاره به يک موردMRI  مغز در آمريکا که 800 دلار، در اروپا 600 يورو و در امارات 1400 درهم است، هزينه اين خدمت پزشکي در ايران را 92 هزار تومان اعلام کرد.
صداقت در آستانه برگزاري بيست و هفتمين کنگره انجمن راديولوژي ايران، نسبت به ورشکستگي مراکز راديولوژي در کشور هشدار داد و گفت: روند فعلي تعرفه هاي خدمات راديولوژي منجر به تعطيلي اين مراکز خواهد شد.
با گسترش تجهيزات پزشکي، امکانات و دستگا ههاي پيشرفته، درمانها روز به روز گرانتر مي شود و اين مسئله به دليل ضعف بيمه هاي درماني يکي از دغدغه هاي مهم مردم و دولت به شمار مي رود. هزينه هاي درمان روز به روز در دنيا گران مي شود و اين دست ما نيست. مشکلات راديولوژيست ها و تعرفه هاي غيرواقعي خدمات  تصويربرداري پزشکي، در بيست و هفتمين کنگره انجمن راديولوژي ايران مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اين کنگره از 27 ارديبهشت ماه جاري با حضور هزار نفر از راديولوژيستها و کارشناسان اين رشته از سراسر کشور در هتل المپيک تهران برگزار مي شود. همچنين 28 سخنران از 15 کشور دنيا نيز در اين کنگره به ارائه آخرين دستاوردهاي رشته راديولوژي خواهند پرداخت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان