نسخه شماره 2633 - 1390/02/24 -

 رئيس کل سازمان نظام پزشکي:
 اعتبارات سلامت در بودجه امسال60 درصد افزايش يافت  
 وجود 35 هزار ماماي بيکار

رييس کل سازمان نظام پزشکي از افزايش حدود 60 درصدي اعتبارات حوزه سلامت خبر داد و گفت: به دنبال افزايش اعتبارات حوزه سلامت، وزارت بهداشت مي تواند تدبيري اتخاذ کند که خدمات بهداشتي درماني در کشور به سمتي هدايت شود که رضايت مردم و گروه هاي مختلف پزشکي را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ايسنا، دکتر سيد شهاب الدين صدر در همايش روز جهاني ماما که در تالار وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اعتبارات حوزه سلامت در بودجه سال90 گفت: براي سال 89 بودجه سلامت حدود 10 هزار ميليارد تومان بود و بودجه سلامت در لايحه دولت در سال 90 حدود 12 هزار و 800 ميليارد تومان بود که با تلاشهاي انجام شده در مجلس اين اعتبارات به حدود 16 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين موضوع خبر خوشي براي حوزه سلامت و وزارت بهداشت است. اگر مسولان وزارت بهداشت تدبير درستي داشته باشند مي توانند وضع خدمات بهداشتي درماني در کشور به نحوي هدايت کنند که رضايت مردم و همچنين گروه هاي مختلف پزشکي را به دنبال داشته باشد.
وي با اشاره به نقش بيمه ها در حمايت از اقدامات مختلف پزشکي و به دنبال آن ارتقا سلامت جامعه گفت: در همه جاي دنيا صنعت بيمه براي آن است که مردم در زمان سلامتي سرمايه گذاري داشته باشند و در زمان بيماري از آن بهره لازم را ببرند. در تقويت اعتبارات حوزه سلامت در بودجه سال جاري اين موضوع را پيگير هستيم چرا که بيمه ها بايد با وضعيت مناسبتري کار کنند. در حال حاضر بنيه مالي بيمه ها ضعيف است و کارآيي لازم را ندارند. امروز سلامت در دنيا جايگاه ويژه اي دارد و به عنوان يکي از امور زيربنايي تلقي مي شود. امروز در دنيا علاوه برسلامت جسم، سلامت روان، رفاه اجتماعي و ابعاد روحاني و معنوي نيز در نظر گرفته مي شود.
رييس کل سازمان نظام پزشکي با اشاره به مشکلات مطرح در زمينه انعقاد قرارداد بيمه ها با ماماها گفت: پس از حضور وزير رفاه در جلسه شوراي عالي نظام پزشکي در مورد قراردادهايي که بيمه ها بايد با ماماها منعقد کنند به نتيجه خوبي رسيديم و در مجموع اين موضوع تا دو هفته آينده تصويب مي شود. در مورد مشکلات ماماها بايد گفت که تا زماني که در مورد اين مشکلات به نتيجه عملي نرسيم آنها را دنبال مي کنيم.
صدر درباره اقدامات انجام شده براي تعيين تعرفه هاي درمان دولتي و خصوصي در سال جاري گفت: به اين منظور از چند ماه گذشته کار گروه مشترکي با وزارتخانه هاي بهداشت، رفاه و سازمان نظام پزشکي تشکيل شد. دراين زمينه تفاهم هاي خوبي با وزارت بهداشت انجام شده و نقطه نظرات مشترک به شوراي عالي بيمه ارسال شده است. تعرفه هاي سالجاري براساس نرخ تورم و ديگر هزينه ها تعيين شده و موضع وزارت بهداشت در اين زمينه خوب بوده است. در شوراي عالي بيمه نيز بحث هاي زيادي در مورد افزايش تعرفه هاي دولتي و غيردولتي صورت گرفت.
وي در اين باره ادامه داد: اگر پزشکي خواستار فعاليت در بخش غيردولتي است نبايد با مشکلات اقتصادي گردش مطب مواجه باشد. در مجموع در مورد تعرفه هاي درمان سال جاري پيشنهادهاي خوبي صورت گرفته است و توافقات کلي در شوراي عالي بيمه انجام شده است پس از تصويب هيات وزيران تعرفه هاي درمان سال جاري اعلام مي شود و نگراني خاصي در اين زمينه نداريم.
از سوي ديگر، عضو شوراي عالي نظام پزشکي با اشاره به وجود 35 هزار ماماي بيکار در کشور خواستار توجه بيشتر مسولان براي حل مشکلات صنفي و حرفه اي جامعه مامايي شد. به گزارش ايسنا، دکتر نوشين زنده زبان در همايش روز جهاني ماما با اشاره به جامعه بيش از 50 هزار نفري ماماهاي کشور گفت: ماماها اکنون در مقاطع مختلف کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي مامايي فعالند. از ماما مي توان به عنوان حلقه مهم ارتباط ميان خانواده و پزشک نام برد چرا که در سه سطح نظام سلامت نقش دارند. اما ظاهرا نظام سلامت، برنامه ريزي و سياست دقيقي جهت استفاده از اين پتانسيل عظيم را ندارد.
وي افزود: نظام آموزشي ماماها را در حد اشباع تربيت مي کند اما از سوي ديگر نظام سلامت حمايت لازم از ماماها براي ارائه خدمات به زنان و کودکان انجام نمي دهند; بنابراين براي حل مشکلات صنفي و حرفه اي ماماها نياز به قدمهاي موثرتري است.
زنده زبان با بيان اينکه گاهي بيان مجدد مشکلات مامايي خسته کننده مي شود، گفت: در حال حاضر 35 هزار ماماي بيکار در کشور وجود دارد.
همچنين با وجود استرس کار مامايي و مواجهه با انواع آلودگي ها، قانون سختي کار در مورد ماماها اجرا نمي شود. از طرف ديگر هرچند بيشترين بار مسووليت در زايمان ها با ماماي زايمان است اما پرونده ها توسط پزشکان امضا مي شود و حقوق واقعي ماماها پرداخت نمي شود. لزوم اختصاص تخت به ماماهاي داراي دفتر کار در بيمارستان ها نيز جاي تامل دارد.
وي با اشاره به تصويب شرح وظايف مامايي در کشور ادامه داد: شرح وظايف مامايي بعد از دو سال توسط بيمه پذيرفته شد اما با اين وجود شاهد عدم امنيت شغلي ماماها و همچنين مشکل در تخصيص پست هاي مديريتي به ماماها هستيم. محدوديت پذيرش کارشناسي ارشد و دکتري مامايي همچنان به قوت خود باقي است. لزوم استقلال دانشکده هاي مامايي بيش از پيش احساس مي شود که اميدواريم اين مسايل و مشکلات نياز به بازگويي مجدد نداشته باشد و شاهد حل آنها در سال جاري باشيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان