نسخه شماره 2628 - 1390/02/18 -

 معاون نظام پزشکي:
 12 هزار پزشک بيکارند يا درآمد کافي ندارند 

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشکي ايران، ميزان تورم در بخش سلامت را /4 1 تا /6 1 برابر نرخ تورم کشور دانست و گفت: هم اکنون 12 هزار پزشک عمومي يا فاقد شغل هستند و يا اينکه درآمد کافي ندارند و در بخش ديگري از رشته تحصيلي خود امرار معاش مي کنند.
به گزارش مهر، دکتر عليرضا زالي در ميزگرد اقتصاد سلامت در کنگره جامعه جراحان که  در مرکز همايشهاي رازي برگزار شد، افزود: بايد راهکار مناسبي براي اشتغال جامعه پزشکي انديشيده شود. چراکه در حال حاضرعدم توازن و تناسب در بخش اشتغال و فارغ التحصيلي جامعه پزشکي ديده مي شود.
وي با اعلام اينکه 8 هزار پزشک عمومي و دوسوم ماماها و خيلي از پرستاران کشور هم اکنون بيکار هستند، گفت: حدود 4 هزار پزشک عمومي در رشته اي غير از رشته خود شاغل هستند و به طور کلي 12 هزار پزشک عمومي يا فاقد کار و يا داراي درآمد کافي هستند.
زالي با تاکيد بر اينکه تعرفه گذاري نبايد بدون توجه به فضاي اقتصاد عمومي و اقتصاد سلامت انجام شود، گفت: بايد به گونه اي پيش برويم که سهم بيمار در پرداخت هزينه سلامت به 30 درصد کاهش پيدا کند و ميزان مشارکت عادلانه به 83 درصد افزايش پيدا کند که براي تحقق اين امر لازم است 7 درصد از توليد ناخالص ملي و 14/5 درصد از اعتبارات عمومي به اين بخش اختصاص پيدا کند. وي ادامه داد: قرار بود 10 درصد از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه ها به بخش سلامت اختصاص پيدا کند که بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان مي شد اما اين کار صورت نگرفت و با تلاشهاي انجام شده 3 هزار و 200 ميليارد تومان از اين محل به بودجه سال 90 وزارت بهداشت افزوده شد. قائم مقام سازمان نظام پزشکي ايران تاکيد کرد: در حال حاضر وضعيت اقتصاد حوزه سلامت نيازمند تحول است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان