نسخه شماره 2623 - 1390/02/11 -

 متهم به رهاکردن سومين بيمار دستگير شد 

دادستان عمومي و انقلاب تهران با اعلام دستگيري متهم اصلي رها کردن سومين بيمار در شهر تهران گفت: براي تکميل تحقيقات بازجويي از آسايشگاه کهريزک به دليل نپذيرفتن بيمار آغاز مي شود.
دکتر عباس جعفري دولت آبادي در گفت وگو با ايسنا، با تاييد رها کردن سومين بيمار در شهر تهران، اظهار کرد: فرد متهم به رها کردن پيرزن مبتلا به آلزايمر، گفته که پس از اتمام درمان اين بيمار به دليل اين که آدرسي از وي در دسترس نبود، قرار شد بيمار را به آسايشگاه کهريزک منتقل کنيم که آن ها از پذيرفتن اين پيرزن خودداري کردند.
وي با بيان اين که متهم اصلي اين پرونده نيز دستگير شده است، ادامه داد: به دليل بيماري آلزايمر پيرزن، رسيدگي به پرونده به کندي پيش مي رود. جعفري دولت آبادي اعلام کرد: براي تکميل تحقيقات بازجويي از آسايشگاه کهريزک به دليل نپذيرفتن بيمار آغاز مي شود. دادستان تهران همچنين گفت: تحقيقات از 6 متهم پرونده رها کردن دو بيمار در کشتزارهاي اطراف تهران همچنان ادامه دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان