نسخه شماره 2617 - 1390/02/04 -

 مقام معظم رهبري:
 رفتار حکومت بحرين در مواجهه با مردم اشتباه است 
 امروز قواي سه گانه به ويژه دولت، حقا و انصافا در حال تلاشند

رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس در سخنان بسيار مهمي ضمن تبيين شرايط حساس کنوني دنيا و منطقه، با توجه به بيداري اسلامي، همه مردم و مسوولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بي وقفه و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامي توصيه و تاکيد کردند: امروز قواي سه گانه بويژه دولت حقا و انصافا در حال خدمت و تلاش هستند و ملت و رهبري همواره از خط کار و خدمت در کشور حمايت خواهند کرد اما هرجا که رهبري احساس کند از مصلحت بزرگي غفلت مي شود، وارد خواهد شد و رهبري تا زنده است هيچگاه نخواهد گذاشت، در حرکت عظيم ملت ايران به سوي آرمان ها، ذره اي انحراف ايجاد شود.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي، ايستادگي ملت ايران بر موضع حق خود و الگو شدن آن براي ملت هاي منطقه را علت اصلي فشارها و تبليغات خصمانه بر ضد نظام اسلامي دانستند و افزودند: با وجود همه اين فشارها، نظام جمهوري اسلامي محکم ايستاده و کوتاه هم نيامده است و همين استحکام نظام اسلامي موجب شده است، تيغ آنها کند شود و بر صخره فرود آيد.
ايشان با تاکيد بر اينکه ملت و دولت بايد اين حالت صخره گون نظام اسلامي را حفظ کنند، خاطرنشان کردند: نگذاريد اختلاف و شکاف بوجود آيد و آنچه را که دشمن در تبليغات و خباثت هاي سياسي خود مي خواهد، روي دهد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به قضاياي چند روز اخير درباره وزارت اطلاعات افزودند: تبليغات رسانه هاي بيگانه را در مورد اين قضايا که آنچنان اهميتي هم ندارد ببينيد، که چه جنجالي به راه انداخته اند و در تحليل هاي خود مي گويند در جمهوري اسلامي ايران شکاف و حاکميت دوگانه بوجود آمده و رئيس جمهور، حرف رهبري را گوش نکرده است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: تبليغات دشمنان در روزهاي اخير بار ديگر نشان داد که آنها چگونه منتظر بهانه هستند و همچون گرگ براي حمله در کمين نشسته اند.
ايشان با تاکيد بر اينکه اعضاي دولت و شخص رئيس جمهور حقا و انصافا مشغول خدمت در کشور هستند خاطرنشان کردند: ملت و رهبري همواره از خط کار و خدمت حمايت مي کنند و ملاک هم اشخاص نيستند بلکه ملاک اصلي خط کار و خدمت است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به مشخص بودن مسئوليت ها و وظايف در قانون اساسي افزودند: رهبري هيچگاه بناي دخالت در تصميم ها و کارهاي دولت را ندارد، مگر آنجايي که احساس کند مصلحتي مورد غفلت قرار گرفته است.
حضرت آيت الله خامنه اي تاکيد کردند: در قضيه اخير هم که چندان مهم نيست، احساس شد از مصلحت بزرگي غفلت شده است.
ايشان با توصيه به عناصر داخلي و دلسوزان کشور براي پرهيز از بگومگوها و تحليل هاي پوچ بر ضد يکديگر و زمينه ايجاد نکردن براي فضاي تبليغاتي بيگانگان، خاطرنشان کردند: نظام جمهوري اسلامي، دستگاه مقتدري است و رهبري هم محکم در مواضع صحيح خود ايستاده است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: تا زماني که من زنده هستم و مسووليت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظيم ملت ايران به سوي آرمان ها، ذره اي منحرف شود.
ايشان با تاکيد بر اينکه تا زماني که مردم با شور، شعور، بصيرت و عزم راسخ در ميدان هستند، لطف الهي هم شامل خواهد بود، خاطرنشان کردند: اگر مسئولان به سراغ مسائل شخصي بروند و اهداف را فراموش کنند، کمک الهي هم کم خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: امروز علاوه بر مردم، مسئولان در قواي سه گانه نيز در ميدان کار و تلاش و مجاهدت و در حال انجام مسووليت هاي سنگين خود هستند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي، تاکيد کردند: همه مردم و مسئولان بايد دست به دست هم دهند تا اين حرکت آغاز شود زيرا هدف از نامگذاري هاي هر سال، ايجاد زمينه براي شروع حرکت به سمت شعار و هدف انتخاب شده است.
ايشان با تاکيد بر اينکه روساي قوا و مسوولان خالي از نقص نيستند، خاطرنشان کردند: بايد همواره به خدا پناه ببريم و با شناخت نقص هاي خود و کاستن از آنها، در مسير حرکت ملت ايران گره ايجاد نکنيم.
رهبر انقلاب اسلامي در سخنان خود به تحولات کنوني منطقه نيز اشاره کردند و افزودند: امروز به برکت اسلام و انقلاب اسلامي، بيداري عمومي اسلامي درمنطقه روي داده است که قطعا به نتيجه خواهد رسيد، همانگونه که در برخي نقاط تاکنون به نتيجه رسيده است.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: هرچه عزم، ايمان و آمادگي مردم براي فداکاري بيشتر شود، احتمال پيروزي هم بيشتر خواهد شد.
ايشان با اشاره به غافلگيري آمريکا، اروپا و صهيونيست ها در قبال تحولات منطقه خاطرنشان کردند: تمام تلاش قدرتهاي استکباري بر اين است که بر تحولات منطقه مسلط شوند اما اين بيداري اسلامي تمام شدني نيست و اين حرکت رو به جلو، بازگشتي به عقب نخواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: نهايت و آينده اين حرکت، به نفع مردم منطقه خواهد بود اما آنان بايد کاملا هوشيار و مراقب باشند زيرا دشمن براي منحرف کردن اين حرکت، در کمين نشسته است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ظلم آشکار به مردم بحرين، يمن و ليبي تاکيد کردند: داوري منصفانه قضاياي کنوني منطقه بويژه در اين سه کشور، نشان مي دهد، قدرت هاي غربي به مردم ظلم کرده اند، و جنايتکار و مقصر غيرقابل اغماض هستند.
ايشان دليل اصلي ظلم آمريکا و غرب به مردم منطقه را، دولت جعلي اسرائيل دانستند و خاطرنشان کردند: در تحولات کنوني منطقه بيشترين ظلم به مردم بحرين شده است.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تبليغات گسترده غرب بر ضد ايران افزودند: از آنجايي که جمهوري اسلامي ايران موضع حقي را انتخاب و صراحتا آن را اعلام کرده، قدرتهاي غربي حملات تبليغاتي خود را به سمت ايران متمرکز کرده اند.
حضرت آيت الله خامنه اي تاکيد کردند: جمهوري اسلامي ايران بر خلاف خواسته قدرتهاي استکباري، در قبال تحولات منطقه يک تماشاگر بي تفاوت نيست و ملت، دولت و نخبگان سياسي ايران در برابر اين اقدامات ظالمانه مستکبران، تماشاگر نخواهند بود.
ايشان با اشاره به ادعاي دخالت ايران در امور منطقه آن را بي اساس خواندند و افزودند: جمهوري اسلامي ايران به غير از اعلام صريح موضع خود، چه دخالتي در بحرين، يمن و ليبي کرده است.
رهبر انقلاب اسلامي تاکيد کردند: جمهوري اسلامي ايران در اعلام نظر حق و صريح خود هيچگاه از اخم قدرتهاي پوشالي دنيا نترسيده و نخواهد ترسيد و ملاحظه آنها را هم نخواهد کرد.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: اعتراض مردم بحرين بجا و به حق است و اگر وضعيت مردم بحرين و نوع حکومت آنها و نحوه استفاده حاکمان از حکومت براي هر انسان صاحب بينش بيان شود، قطعا رفتار حکومت بحرين محکوم خواهد شد.
ايشان افزودند: رفتار حکومت بحرين در مواجهه با مردم اشتباه است زيرا اينگونه اقدامات جز افزايش عقده ها و عصبانيت مردم، فايده اي ندارد و ممکن است خشم مردم بار ديگر هنگامي سرباز کند که حکومت نتواند هيچ کاري انجام دهد.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: علاوه بر حکومت بحرين، کساني هم که از خارج به بحرين نيرو اعزام کردند دچار اشتباه شده اند.
حضرت آيت الله خامنه اي قضاياي ليبي را هم نمونه ديگري از ظلم قدرتهاي استکباري به مردم برشمردند و افزودند: غربيها نمي خواهند در ليبي که در نزديکي اروپا قرار دارد و سرشار از نفت است، حکومتي مردمي و مسلمان سرکار بيايد، بنابراين سياست بازي با ملت ليبي را در پيش گرفته اند اما مردم متوجه اين سياست غربي ها شده اند.
ايشان مجرم اصلي در حوادث اخير منطقه را مستکبران دنيا و شبکه صهيونيستي بين المللي دانستند و خاطرنشان کردند: آنها با استفاده از شرايط کنوني، در حال فشار آوردن به مردم غزه و به شهادت رساندن روزانه مردم هستند، و بايد ملتهاي منطقه و دولتها از عملکرد رژيم صهيونيستي غفلت نکنند.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سابقه تاريخي و برجسته علما و مردم استان فارس بويژه شيراز در عرصه هاي مبارزه، جهاد، تدين، علم، ادب و مسائل سياسي و اجتماعي افزودند: مردم فارس همواره جزو پيشروها بوده اند، و استان فارس حقا و انصافا يک قله است.
حضرت آيت الله خامنه اي اظهار ارادت و اخلاص روزافزون مردم فارس به حرم احمد بن موسي و برادران آن حضرت و همچنين تقديم چهارده هزار و ششصد شهيد در دوران دفاع مقدس را نمونه بارزي از تدين، و ايثار و فداکاري مردم اين استان دانستند و تاکيد کردند: کليد اصلي پيشرفت ملتها ايستادگي آنان بر سخن حق خود است و ملت ايران با ايستادگي بر راهي که انتخاب کرده، توانسته است علاوه بر پيشرفت روزافزون در زمينه هاي مختلف، براي ديگر ملتها نيز الگو شود.
در اين ديدار حجت الاسلام والمسلمين ايماني نماينده ولي فقيه و امام جمعه شيراز در سخناني، وجود سومين حرم اهل بيت در شيراز، علماي بزرگ استان فارس، نقش مردم در دوران نهضت اسلامي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تقديم چهارده هزار و ششصد شهيد در دوران دفاع مقدس را از جمله ويژگيهاي برجسته مردم متدين و ادب پرور استان فارس برشمرد.
سردار غيب پرور فرمانده سپاه پاسداران استان فارس هم در سخناني گزارشي از برگزاري کنگره سرداران و چهارده هزار و ششصد شهيد استان فارس ارائه کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان