نسخه شماره 2616 - 1390/02/03 -

 وزير آموزش و پرورش:
 امسال2000 ميليارد تومان اعتبار به مدرسه سازي اختصاص مي يابد 

وزير آموزش و پرورش گفت: وزير آموزش و پرورش از تخصيص اعتبار 2000 ميليارد توماني به مدرسه سازي در سال 90 خبر داد.
به گزارش ايلنا، حميدرضا حاجي بابايي وزيرآموزش و پرورش در جمع فرهنگيان استان کردستان با اشاره به اعتبار 170 ميليارد توماني مدرسه سازي در سال 89، گفت: ميزان اعتبار تخصيص يافته به مدرسه سازي امسال 1120 ميليارد تومان است که با احتساب اعتبارات استاني حدود 2000 ميليارد تومان مي شود و اين يک تحول بنيادين در امر مدرسه سازي کشور است.
او با تاکيد بر ساختن آموزش و پرورشي درخور شان ملت بزرگوار ايران، معلمان و دانش آموزان افزود: آموزش و پرورش بايد به روز و در فرازي جهاني قرار گيرد.
وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: با عشق وارد آموزش و پرورش شدم با همان عشق ادامه خواهم داد و هر روز که مي گذرد براي کار در اين حوزه احساس عطش بيشتري مي کنم.
او با تاکيد بر اين عبارت که "حرف اول و آخر در اين کشور بايد توسط آموزش و پرورش زده شود " ادامه داد: لحظه ها در آموزش و پرورش مهم هستند و هر لحظه مي تواند شکل دهنده امواج بلند تربيت در کشور باشد.
حاجي بابايي اقدامات انجام شده در آموزش و پرورش را از نوع زيرساختي دانست و از رخداد تحول عميق در اين وزارتخانه خبر داد.
او با اعلام خبر بررسي و تصويب سياست هاي کلي آموزش و پرورش در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد : معلم دانش آموز و مدرسه از ارکان مهم آموزش و پرورش هستند و تحول بنيادين حول اين سه رکن بايد صورت گيرد.
وزير آموزش و پرورش با تاکيد بر افزايش مباحث فناوري در کتاب هاي کمک آموزشي بيان کرد: تلاش مي شود در طول سه سال آينده تمام مدارس کشور به شبکهICT  متصل گردد.
او از مصوبه جديد هيات دولت مبني بر احداث 500 نماز خانه در مدارس استان کردستان خبر داد و ياد آور شد: در پرداختن به سه محور (تحصيل، تهذيب و ورزش ) يکي از موضوعات مهم احياي ورزش در مدارس است تا آنجا که ورزش قهرماني از توجه به ورزش در مدارس حاصل مي شود.
به گزارش ايلنا، وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه رفتار، گفتار و کردار معلم انسان ساز است، افزود: فعل، قول وتقرير معلم يک حجت تربيتي است و تاثير بسياري بر دانش آموز دارد.
حاجي بابايي در خاتمه به توضيح پيرامون مباحث بيمه طلايي، تعطيلي روزهاي پنج شنبه در مدارس ابتدايي، مجتمع هاي آموزش و پرورش روستايي پرداخت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان