نسخه شماره 2616 - 1390/02/03 -

 افشارزاده با انتقاد از کفاشيان:
 زودتر سرمربي تيم اميد را انتخاب کنيد 

بهرام افشارزاده گفت: از فدراسيون فوتبال و کفاشيان خواهش مي کنيم هرچه زودتر يک مربي براي تيم اميد انتخاب کند.
به گزارش ايسنا، دبيرکل کميته ملي المپيک با انتقاد از فدراسيون فوتبال و اين موضوع که چرا پس از گذشت 164 روز از پايان بازي هاي آسيايي و رفتن غلامحسين پيرواني، هنوز سرمربي تيم ملي اميد انتخاب نشده، گفت: سه سال و نيم است که ما از کفاشيان خواهش مي کنيم که يک مربي خوب براي تيم ملي اميد انتخاب کند.
وي ادامه داد: الان 164 روز مي شود که تيم ملي اميد مربي ندارد در حالي که فدراسيون مي توانست در اين مدت يک مربي را براي تيم اميد بياورد که حداقل بازيکنان اين تيم چند روز کنار هم باشند.
افشارزاده با اشاره به اينکه اختلافي ميان کميته ملي المپيک و فدراسيون فوتبال وجود ندارد گفت: فوتبال ما متعلق به 70 ميليون جمعيت است و بايد بيشتر از اين ها به آن توجه کنيم. از امروز تا 29 خرداد که اولين بازي تيم ملي اميد در رقابت هاي انتخابي المپيک لندن است، تنها 56 روز مانده و اين مدت زماني نيست که يک مربي بتواند تيم را جمع کند. فکر مي کنم اختلاف سليقه در کميته فني فدراسيون فوتبال باعث شده که انتخاب سرمربي تيم اميد به تاخير بيفتد.
دبيرکل کميته ملي المپيک با بيان اينکه با حضور مربي خارجي در تيم اميد موافق است گفت: متاسفم که انتخاب سرمربي تيم اميد به درازا کشيده شده است. در مورد فلمينگ هم بايد بگويم که اگر فدراسيون قصد داشت او را انتخاب کند، کافي بود به ما مي گفت تا ما هزينه آمدن او به ايران را فراهم مي کرديم. در ضمن درست نيست که براي سرمربي تيم ملي اميد از واژه "تيم جمع کن " استفاده کنيم، چرا که شخصيت يک سرمربي بالاتر از اين هاست. هنوز براي انتخاب سرمربي تيم اميد در مذاکره با فدراسيون از پول حرفي به ميان نياورده ايم و اين مسئله ي مهمي نيست، چرا که داورزني براي آوردن ولاسکو يک روز به کميته ملي المپيک آمد و در همان يک روز کارها انجام شد.
بهرام افشارزاده گفت: انتظار من از فدراسيون فوتبال و کفاشيان اين است که هرچه زودتر سرمربي تيم اميد را انتخاب کنند.
وي درباره آخرين وضعيت فدراسيون ها و کسب سهميه در بازي هاي المپيک 2012 لندن در حالي که تنها 467 روز به آغاز اين مسابقه ها باقي مانده اظهار کرد: ما نياز داريم که به مربيان ايراني خود بها دهيم و از حضور آن ها در ميادين بين المللي استفاده کنيم تا بتوانند براي ما سهميه کسب کنند و در واقع پس از به دست آوردن سهميه هاي المپيک است که کار کميته ملي المپيک و سازمان تربيت بدني آغاز مي شود.
افشارزاده ادامه داد: بازي هاي المپيک با بازي هاي آسيايي خيلي تفاوت دارد. در بازي هاي آسيايي تنها 44 کشور با هم با رقابت مي کنند، اما در بازي هاي المپيک 204 کشور با هم مسابقه مي دهند و براي کسب سهميه المپيک نيز همين تعداد کشور با هم رقابت دارند.
وي با اشاره به نياز کميته ملي المپيک به بودجه بيشتر براي حضوري خوب در بازي هاي 2012 لندن گفت: ما از رييس جمهور انتظار داريم که با توجه به علاقه ايشان به ورزش که بارها نيز آن را در محافل مختلف عنوان کرده اند، بودجه کميته تامين شود، چرا که پيش از اين هم عنوان کرده بودند که شما کار خودتان را بکنيد و نگران بودجه نباشيد.
وي با بيان اينکه اگر در سال هاي غيرالمپيکي هم 100 ميليارد تومان به کميته کمک کنند هيچ فايده اي ندارد، گفت: امسال بايد بودجه کميته افزايش پيدا کند و اگر در سال هاي غير المپيکي 100 ميليارد تومان هم بودجه کميته باشد، هيچ فايده اي نخواهد داشت و مطمئن باشيد که اگر براي رقابت هاي 2012 لندن بودجه مناسبي نداشته باشيم، هيچ موفقيتي در المپيک لندن کسب نخواهيم کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان