نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

 عضو کميسيون صنايع و معادن:
 قيمت بالا ي خودروهاي داخلي توجيهي ندارد 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با انتقاد از کيفيت بسيار پايين خودروهاي داخلي، تعامل مناسب واردکنندگان خودرو و توليدکنندگان آن را در کشور را ضروري خواند و گفت: آن چه در ايران با عنوان خدمات رفاهي و لوکس خودرو شناخته مي شود، با امنيت رانندگي و کاهش تصادفات ارتباط مستقيم دارد. "فخرالدين حيدري" در گفت و گو با خانه ملت  افزود: تعرفه بالاي واردات خودرو با توجه به غيررقابتي بودن توليد آن در کشور و وضعيت بسيار نابه سامان حمل و نقل جاده اي، چندان موجه نيست و موجب کم تر شدن توجه شرکت هاي خودروساز به کيفيت توليدات شده است.
نماينده سقز و بانه، تصريح کرد: علت يابي تصادف هاي جاده اي با توجيه خطاي انساني از سوي پليس راهنمايي و رانندگي، فرافکني است، زيرا تکنولوژي هاي روز دنيا در ساخت خودروها با هدف کاهش ضريب خطاهاي انساني شکل  مي گيرند و در حقيقت علت اصلي شمار بالاي تصادف هاي جاده اي در کشور ما، امن نبودن خودروها و جاده ها است نه خطاي انساني.
حيدري با انتقاد از فرهنگ شکل گرفته کنوني در کشور درباره لوکس بودن امکانات و خدمات موجود در خودروهاي خارجي، ادامه داد: آن چه در ايران با عنوان خدمات رفاهي و لوکس خودرو شناخته مي شود، اثر مستقيم و بلافاصله اي با امنيت رانندگي و کاهش خستگي و خواب آلودگي راننده دارد و به نسبت بسيار بالايي ميزان تصادف هاي جاده را کاهش مي دهد.
به گفته اين نماينده، خودروهاي داراي امکانات جديد و به روز، احتمال وقوع خطاي انساني را به کم ترين ميزان ممکن کاهش مي دهند و اين درحالي است که توليد خودروهاي داخلي به گونه اي است که با غيراستاندارد بودن طراحي فضاي داخلي خودرو، امکان افزايش ضريب خطا را بالا مي برند.
عضو مجمع نمايندگان استان کردستان، از اين که هنوز در ايران استفاده از ترمز اي.بي.اس(ABS)  و کيسه هوا(BAG AIR)  به عنوان امکاني لوکس در خودرو شناخته مي شود، انتقاد کرد و عامل اين مساله را سياست هاي ناموجه دولت در تنظيم بازار واردات و حمايت افراطي از صنعت خودروسازي داخل برشمرد.
وي با تاکيد بر " گزاف " بودن قيمت خودروهاي توليدي کشور، گفت: قيمت بالاي اين خودروها هيچ توجيهي ندارد و معلوم نيست چرا با اعمال تعرفه هاي سنگين بر واردات خودرو و حمايت بي قيد و شرط از اين صنعت در کشور، کيفيت اين محصول، با توجه به اين قيمت غيرواقعي، به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
حيدري افزود: حتي در صورت نصف شدن قيمت خودروهاي داخلي، باز هم اين شيوه طراحي و امکانات خودرو ارزش هزينه کردن ندارد.
نماينده دور هشتم مجلس اظهار کرد: نبايد به بهانه حمايت از توليد داخلي، شرايط انحصاري براي توليد کنندگان ايجاد کرد، زيرا مردم حق دارند که با قيمت مناسب از تکنولوژي هاي روز دنيا استفاده کنند و امنيت سفرهاي خود را ارتقا دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان