نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

 جزئياتي از اولين کنکور دکتري
 نحوه پاسخگويي به سئوالات کنکور دکتري اعلا م شد 

جزئيات نحوه پاسخگويي به سوالات اولين آزمون نيمه متمرکز دکتري تخصصي سال 90 از سوي سازمان سنجش آموزش کشور تشريح شد که بر اساس آن داوطلبان بايد به دو شيوه چهار گزينه اي و پاسخ کوتاه به سئوالات آزمون پاسخ دهند.
به گزارش مهر، اولين آزمون نيمه متمرکز دکتري سال 90 روز پنجشنبه 25 فروردين ماه جاري در صبح و بعدازظهر برگزار مي شود و داوطلبان بايد در هر دو آزمون  صبح و بعدازظهر شرکت کنند در صورتي که داوطلب در يکي از اين آزمونها غيبت داشته باشد، از گزينش نهايي محروم مي شود.
آزمون صبح پنجشنبه مربوط به استعداد تحصيلي و در آن 40 سوال با مدت زمان 120 دقيقه براي پاسخگويي طراحي شده است. اين آزمون براي کليه 9 گروه آزمايشي برگزار مي شود و داوطلبان بايد به شيوه پاسخ کوتاه به سئوالات پاسخ دهند. شيوه پاسخ کوتاه به اين معني است که داوطلب بايد گزينه صحيح را به صورت حرف انگليسي و به شکل حروف درشت بنويسد. 
در صورت درست بودن گزينه 1 حرفA، در صورت درست بودن گزينه 2 حرفB، در صورت درست بودن گزينه 3 حرفC، در صورت درست بودن گزينه 4 حرفD، در صورت درست بودن دو گزينه حرفE  و در صورتي که هيچ کدام صحيح نباشد حرفN  بايد در پاسخنامه درج شود.
آزمون زبان با 100 سوال و 120 دقيقه زمان برگزار مي شود و به غير از رشته هاي عربي، فرانسه، روسي و آلماني در ساير رشته ها داوطلبان بايد به سوالات به صورت پاسخ کوتاه جواب دهند. در آزمون زبان پاسخ برخي از سوالات به صورت کلمه است که کلمه مورد نظر بايد به شکل حروف جدا از هم در بخش تعيين شده که داراي 10 خانه است، درج شود. البته تعداد حروف کلمه مورد نظر الزاما 10 حرف نيست. 
آزمون اختصاصي کليه داوطلبان در بعدازظهر روز پنجشنبه 25 فروردين ماه برگزار مي شود و به غير از رشته هاي رياضي، آمار و فني مهندسي پاسخ ها به صورت تستي چهار گزينه اي است.
در آزمون اختصاصي رشته رياضي هر دو ماده امتحاني به صورت پاسخ کوتاه است. در رشته آمار ماده امتحاني رياضي عمومي يک و دو به صورت کوتاه و در ماده امتحاني آمار و رياضي پاسخها به صورت تستي است. همچنين در رشته فني مهندسي در ماده امتحاني رياضيات عمومي يک و دو و معادلات ديفرانسيل پاسخها به صورت جواب کوتاه و در ماده امتحاني فيزيک عمومي يک و دو پاسخها به صورت تستي چهارگزينه اي است.
آزمون پاسخ کوتاه رشته هاي رياضي،  آمار و فني مهندسي سه دسته سوال وجود دارد که دسته اول پاسخها چهار جوابي بوده و داوطلب بايد يکي از حروفD-C-B-A  را وارد پاسخنامه کند. در دسته دوم پاسخها، عدد است و در صورت اينکه جواب يک معادله باشد داوطلب بايد در پاسخنامه عدد را به طور کامل با صحيح و اعشار وارد کند. همچنين داوطلب بايد دقت کند که سمت چپ گزينه ها مربعي وجود دارد که در صورت علامت زدن آن به معناي منفي بودن پاسخ است.
براساس راهنماي آزمون دکتري سال 90، اعداد بايد به صورت انگليسي و خوانا در پاسخنامه نوشته شود و در دسته سوم پاسخهاي رشته هاي رياضي،  آمار و فني مهندسي که مربوط به علائم يا نوشتن فرمول در پاسخنامه است در برابر سوالات 10 مربع وجود دارد که علائم بايد در آنها نوشته شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان