نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

 پاياني بر تقلب هاي فوتبالي!
 جلوگيري از فريب داوران با نصب حسگر ضربه در ساق پاي فوتباليست ها 

فناوري جديد راه را بر روي بازيکنان فوتبال که تلاش بر تکل هاي نمايشي و تقلبي در ليگ برتر فوتبال دارند خواهد بست.
به گزارش ايسنا، يک تيم از طراحان دست به ساخت نوعي لايه محافظ ساق پا زده اند که از فريب داور توسط بازيکنان جلوگيري مي کند.
اين لايه پيشرو مجهز به يک فناوري حسگر نوآورانه است که ضربات فيزيکي واقعي را شناسايي مي کند.
در اين حالت اگر يک بازيکن فوتبال روي پاي بازيکن ديگري تکل برود، منجر به ايجاد يک حالت هشدار شده و داور را قادر به تشخيص واقعي بودن خطا خواهد کرد.
به گفته سازندگان اين لايه محافظ، اين فناوري مي تواند از جنجال هاي ورزشي بسياري جلوگيري کند.
اين لايه ها هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارند اما طراحان اميدوارند که آنها در آينده نزديک مورد استفاده بازيکنان در ميادين ورزشي قرار بگيرند.
هر لايه از دو حسگر و آهن ربا برخوردار است. يکي از حسگرها براي تاييد نزديک بودن بازيکن مهاجم و حسگر دوم براي تشخيص ضربه است. به گفته طراحان اين لايه، در صورتيکه بازيکن به طور عمدي به اين لايه ضربه وارد کند، اين فناوري تشخيص مي دهد که بازيکن ديگري در نزديکي نبوده، بنابراين زنگ هشدار آن عمل نخواهد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان