نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

 جامعه پرستاري گلستان چشم به راه تحقق وعده هاي تکراري 

جامعه پرستاري گلستان همچنان چشم به راه تحقق وعده هايي است که تاکنون رنگ واقعيت را به خود نگرفته است و از وعده هاي تکراري و بي عمل مسئولان خسته شده اند.
به گزارش مهر، وعده هايي که در سال 89 توسط رئيس جمهوري به پرستاران داده شد و به گفته مسئولان نظام پرستاري ابلاغيه اجراي آن هم به دانشگاه ها داده شد اما تاکنون عملياتي نشده است. پرداخت ما به التفاوت ساعات کار، کاهش ساعات کار پرستاران، اجراي قانون ارتقاي بهره وري خدمات، کارکنان باليني نظام سلامت و... از ديگر وعده هايي بود که به اعتقاد پرستاران گلستان عملي نشده است. عدم تحقق اين وعده ها در حاليست که جامعه پرستاري با توجه به اين که در معرض انواع تهديدهاي جسمي و روحي و بيماري هاي خطرناکي چون ايدز و هپاتيت و ... قرار دارد اما همچنان با به جان خريدن مشکلات در تامين سلامت جامعه کوشا است.  يکي از پرستاران بيمارستان دزياني گرگان در خصوص مشکلات اين شغل گفت: پرستاري به علت شرايط و ويژگيهايي که دارد از جمله مشاغل سخت محسوب مي شود و شيفت هاي شب و شرايط سخت کاري عوارض و لطماتي را در زندگي پرستار بر جاي مي گذارد.
ناصري افزود: پرستاران در معرض انواع بيماريهايي چون، هپاتيت، ايدز، سل و ديگر بيماري هاي عفوني و بيماري هاي روحي هستند، ولي متاسفانه عليرغم اين خطرات پرستاري که در حين کار به چنين بيماريهايي مبتلا شود از بيمه آسيب هاي حرفه اي برخوردار نيست. وي خاطرنشان کرد، به رغم سختي و مشکلات کار اما حقوق و مزاياي پرستاران متناسب با سختي کار آنان نيست.
وي اظهار داشت: اگر قانون پرداخت حقوق پرستاران بر اساس تعرفه اجرايي شود، مسلما حقوق پرستاران چند برابر مي شود اما اين وعده تاکنون اجرايي نشده است.
يکي ديگر از پرستاران که نزديک به دو سال است به صورت طرحي در بيمارستان طالقاني گرگان مشغول به کار است گفت: تاکنون هيچ کدام از وعده هايي که طي سالهاي اخير در خصوص پرداخت ما به التفاوت ساعات کار پرستاران و اينکه پرستاران بيش از 12 ساعت متوالي کار نکنند، اجرا نشده است.
وي افزود: از مهمترين مشکلات ما پرستاران طرحي اين است که وقتي طرحمان تمام مي شود به رغم اينکه بيمارستان نيرو مي خواهد اما ما بايد چندين ماه بدون بيمه و فقط  به عنوان نيرويي که اضافه کار مي کند اينجا مشغول باشيم و بعد از پي گيري هاي فراوان شايد بتوانيم به عنوان نيروي قراردادي مشغول کار شويم. وي خاطرنشان کرد: در بيمارستان طالقاني همچنان شيفت هاي متوالي شب و اضافه کار و فشار کار وجود دارد و اميدواريم با مشخص شدن استخدامي هاي جديد و اضافه شدن پرستاران، از فشار کار پرستاران کاسته شود. وي همچنين در خصوص سطح علمي پرستاران گفت: حرفه پرستاري که مکمل پزشکي در بيمارستان است در زمينه فرصت هاي آموزشي و مطالعاتي مورد غفلت قرار گرفته است و اين از معضلات بسيار مهم است که باعث کاهش انگيزه و عقب ماندن سطح علمي پرستاران شده است.
رئيس سازمان نظام پرستاري استان هم با اشاره به عمده ترين مشکلات پرستاران گفت: اضافه کار اجباري به دليل کمبود نيروي انساني، پرداخت نشدن معوقه ها، پائين بودن دستمزد به دليل سختي کار، اجرا نشدن قانون هايي که طي سالهاي اخير مصوب شده است، ساعات کاري و تعرفه گذاري و اختلافات دريافت هايي که پرستاران با پزشکان دارند از جمله مهم ترين اين مشکلات است.
بطياري افزود: مصوباتي که در سال 89 صورت گرفته، قانون اجراي آن به دانشگاه ها ابلاغ شده است اما تاکنون با پيگيري هاي فراوان از جانب دانشگاه ها اجرايي نشده است. رئيس سازمان نظام پرستاري گلستان در پاسخ به سئوالي مبني بر نارضايتي برخي مردم از پرستاران گفت: در کشورهاي درحال توسعه براي هر دو تا چهار بيمار يک پرستار وجود دارد اما در کشور ما براي هر 12 بيمار يک پرستار وجود دارد که باعث مي شود پرستار نتواند با بيماران ارتباط مناسبي داشته باشد و فرصت رسيدگي بيشتر ندارد. بطياري خاطرنشان کرد: در استان گلستان 1500 پرستار در بخش دولتي و 950 پرستار در بخش خصوصي در حال انجام وظيفه هستند که پس از مشخص شدن نتايج آزمون استخدامي تبديل وضعيت مي شوند و اندکي از مشکلات در خصوص کمبود پرستار حل مي گردد.
وي اظهار اميدواري کرد: سازمان نظام پرستاري حداقل در سال 90 بتواند دو قانون پرداخت مابه التفاوت ساعات کار پرستاران و اينکه پرستاران بيش از 12 ساعت متوالي کار نکنند را اجرايي کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان