نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

 محمود احمدي نژاد:
 مي خواهند براي نجات رژيم صهيونيستي دعواي ايراني- عربي ايجاد کنند 

احمدي نژاد با بيان  اين که يکي از مهمترين کارهاي دولت برپايي جهاد و نهضت  سراسري براي ايجاد اشتغال و ريشه کن کردن بيکاري است، تصريح کرد: دولت تصميم گرفته است که تمام عزم خود را به کارگيرد  که به طور  پي درپي سالي دو ميليون و 500 هزار شغل ايجاد کند تا با کمک جوانان ظرف دو سال بيکاري را در کشور  ريشه کن شود.
به گزارش ايسنا، محمود احمدي نژاد در ورزشگاه آزادي شهرستان کرمانشاه در جمع مردم با بيان اين که امروز ايران عزيز در مسير پيشرفت و سرافرازي است و همه بايد دست  به  دست هم بدهيم تا ايران را بسازيم، افزود: بايد ايران در عرصه عمران، آباداني، اقتصاد، فرهنگ و شهرسازي الگو و نمونه براي همه ملت ها باشد و اين شايستگي ملت ايران است.
وي با اشاره به نام گذاري سال 90 با عنوان سال "جهاد اقتصادي" گفت: بايد همه متحد و همدل دست به دست هم بدهيم براي خيزش هاي بزرگ و همه شرايط براي خيزش بزرگ آماده است. شرايط کشور به لحاظ تخصص، زيربناها، نيروي انساني کارآمد و به لحاظ امکانات،  انرژي و منابع مالي در شرايط مطلوبي است و بايد همه دست  به  دست هم دهيم تا کار را به جلو ببريم.
احمدي نژاد در ادامه با اشاره به جنايت استکبارگران در ليبي و بحرين ادامه داد: هدف آن ها حفظ منافع خودشان، نجات رژيم صهيونيستي و تغيير چهره آمريکاست ولو اين که در طي تحقق اين اهداف هزاران نفر از مردم کشته شوند. آن ها به راحتي با موجوديت ملت ها بازي مي کنند و مي خواهند در منطقه دعواي ايراني  عربي و شيعه  سني ايجاد کنند. اختلاف را در منطقه شعله ور کنند براي نجات رژيم صهيونيستي.
او تاکيد کرد: همه بايد در اين ارتباط هوشيار باشيم، دولت ها و ملت هاي منطقه بايد هوشيار باشند. آن ها فريب پيچيده اي را دنبال مي کنند و مي خواهند اين رژيم را (رژيم صهيونيستي) در قالب دو دولت تثبيت کنند. از اين نظر داراي مشکل هستند چراکه سرزمين اشغالي کوچک است و قريب به اتفاق اين سرزمين دست صهيونيست هاست و آن ها حاضر به عقب نشيني نيستند و حاضر نيستند که از سرزمين اشغالي مقداري عقب نشيني کنند. به همين باور آن ها مي خواهند از يک سرزمين عربي و اسلامي به نام اردن منطقه اي را بکنند و دولت فلسطيني را در آن جا و دو سه منطقه از سرزمين اشغالي يعني فلسطين اصلي ايجاد کنند، اين يک توطئه بزرگ است و همه ملت ها و گروه هاي مقاومت بايد هوشيار باشند و بدانند که هرکسي کاري بکند که توطئه دشمن عملياتي شود در ذهن ملت هاي منطقه همراه و همکار دشمن و خائن به ملت هاي منطقه شناخته مي شود.
احمدي نژاد با بيان اين که آزادي، عدالت و تعيين سرنوشت حق ملت هاست، گفت: آن ها بايد بنشينند با قانون، تفاهم و گفت وگو و برنامه تفاهم عملي کنند و هرکس در راستاي طراحي هاي دشمن حرکت کند در ذهن ملت ها دشمن ملت هاي منطقه شناخته مي شود.  وي در ادامه نکاتي را خطاب به طراحان اين فريب بيان کرد و گفت: شما اشتباه مي کنيد، شما درک و هوشمندي ملت هاي منطقه را دست کم گرفته ايد; بدانيد رژيم صهيونيستي به پايان راه رسيده است و رفتني است، پس صدتا مثل شما هم قادر به نجات اين رژيم از مرگ حتمي نيست.
رييس جمهور تصريح کرد: صهيونيست ها جايي در منطقه ما ندارند، شما بدانيد که ملت ها چهره آمريکا و متحدان آن را شناخته اند و شما براي نجات تان يک راه بيش تر نداريد و در واقع تنها راه نجات تان صداقت، رفاقت و همکاري با ملت هاي منطقه است و بدانيد که اگر به فريبکاري ادامه دهيد، به جنايت هاي خود ادامه دهيد و هرکسي در منطقه ما در اين حوادث کشته مي شود ملت ها آن را به حساب سردمداران آمريکا و متحدان اروپايي اش مي گذارند و به لطف خداوند در آينده نزديک همه آن ها را به پاي ميز محاکمه خواهند کشيد.
او ادامه داد: آمريکايي ها و متحدان شان بدانند که دوره برده داري، استعمار، چپاول و غارت گري گذشته است. ملت ايران پيشاپيش ملت هاي منطقه ايستاده است و حسرت و آرزوي بلعيدن منطقه را به جان و دل شما خواهد گذاشت.
احمدي نژاد با اشاره به پيام نوروزي اوباما گفت: آقا آمده است براي ما پيام نوروزي مي دهد، شما چه مي فهميد نوروز چيست؟ نوروز يعني پاکي، توحيد، محبت، نو شدن، زيبا شدن، اميد، دعوت به صلح، عدالت و آرامش.
رييس جمهور ادامه داد: آمده است پيام نوروزي مي دهد و در آن پيام به ملت ايران توهين مي کند، تهديد مي کند و چهره زشت خود را از پشت ماسک فريب نشان مي دهد. ملت ايران براي حرف ها و موضع گيري هاي سردمداران آمريکا که عوامل خيمه شب بازي صهيونيست ها هستند ارزشي قايل نيست. شما يک راه بيش تر نداريد و آن دوستي با ملت ايران است و اگر در مسير دشمني با ملت ايران حرکت کنيد سرنوشت هيچ يک از شما بهتر از صدام و صداميان نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايسنا دکتر محمود احمدي نژاد که صبح پنج شنبه در راستاي دور سوم سفرهاي استاني و هشتادوهشتمين سفر استاني هيات دولت وارد استان کرمانشاه شد در فرودگاه شهرستان کرمانشاه با ابراز خرسندي از اين که دور سوم سفر استاني به استان کرمانشاه صورت مي گيرد، گفت: اين استان از جهات گوناگون داراي جايگاهي ممتاز است.
وي در ادامه با اشاره به ويژگي هاي استان کرمانشاه از نظر تاريخي، فرهنگي و استعدادهاي طبيعي و انساني گفت: ديار کرمانشاه هميشه موجب خير و برکت براي کشور بوده است و مردم اين استان همواره مانند سد مستحکمي در برابر انواع هجوم بيگانگان و شياطين ايستاده اند و از کشور دفاع کردند و در واقع دشمن هيچ گاه نتوانسته خللي در اراده مردم اين منطقه ايجاد کند. امروز کرمانشاه سرفراز ايستاده و در قلب ايران مي درخشد.

کلنگ زني اسفنديار رحيم مشايي براي ساخت زورخانه
در يک روستاي محروم

رييس دفتر رييس جمهور با حضور در يک روستاي محروم استان کرمانشاه (روستاي قمشه از توابع شهرستان کرمانشاه) گفت: مردم اين استان مردمي غيور و دليرند که همواره دفاع از نظام و ولايت را سرلوحه خود قرار داده اند.  به گزارش ايسنا، اسفنديار رحيم مشايي ضمن ابلاغ سلام رييس جمهور به مردم اين منطقه محروم گفت: به ياري خدا و با تلاش و همت دو چندان دولت، خدمات دولت عدالت محور روز به روز گسترده تر خواهد شد و روند سازندگي در گوشه گوشه ميهن اسلامي پيش خواهد رفت.  وي ادامه داد: مشکل اساسي امروز کشور موضوع اشتغال است که با تمهيدات دولت در سال هاي اخير و برنامه هاي آينده به يقين حل خواهد شد.  در اين برنامه توسط رحيم مشايي کلنگ ساخت زورخانه اين روستا به زمين زده شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان