نسخه شماره 2594 - 1389/12/22 -

 دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود فعلا به جاي بودجه "تنخواه" مي گيرد 

عضو هيئت رئيسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه گفت: با مذاکراتي که انجام داده ايم، قرار است که طرحي دو فوريتي به صحن علني مجلس ارائه شود تا براساس آن تن خواه 2 ماه اول سال در اختيار دولت قرار گرفته و دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود از اين تن خواه استفاده کند. 
محمد قسيم عثماني نماينده بوکان و عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 در گفت وگو با فارس، با اشاره به روند بررسي بودجه سال آينده در اين کميسيون، گفت: کميسيون تلفيق هم اکنون مشغول بررسي کليات لايحه بودجه سال آينده کل کشور است و کليات بودجه تا جلسه عصر فرداي کميسيون به اتمام خواهد رسيد. وي با بيان اينکه کميسيون هنوز وارد بخش هاي درآمدي و هزينه اي لايحه بودجه 90 نشده است، تصريح کرد: اعضاي کميسيون تلفيق پس از تصويب کليات لايحه در روز سه شنبه، از روز چهارشنبه وارد بخش هزينه اي لايحه بودجه شده و پيش از پايان سال اين بخش را بررسي و تصويب خواهند کرد. عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق به اين نکته هم اشاره کرد که کميسيون هنوز براي نحوه و ادامه بررسي لايحه بودجه 90 در تعطيلات نوروز برنامه ريزي نکرده است.
عثماني همچنين اظهار داشت: با توجه به اينکه اين امکان وجود ندارد که تا پايان سال جاري، بودجه 90 تصويب شده و به دولت ابلاغ شود، لذا با مذاکراتي که انجام داده ايم، قرار است که طرحي دو فوريتي به صحن علني مجلس ارائه شود تا براساس آن تن خواه 2 ماه اول سال در اختيار دولت قرار گرفته و دولت براي پرداخت ها و دريافت هاي خود از اين تن خواه استفاده کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان