تبلیغاتنسخه شماره 1705 - 1386/10/12 -
ايده تغيير پايتخت قابل توجه است نداشتن کارت ملي کسي را از حضور در صحنه انتخابات محروم نمي کند
شهردار تهران عضو شوراي جهاني سازمان شهرها و حکومت هاي محلي متحد شد
تکرار يک تجربه تلخ براي مسکن
در آستانه مذاکره مقامات ايراني و عراقي اعلا م شد:
ايران هيچ تغييري را در قرارداد الجزاير نمي پذيرد 
سرانه فيزيکي آموزشي براي هر دانش آموز فقط يک متر است

اقتصاد دولتي و فرايند جذب سرمايه گذاران
بررسي عملکرد دولت ها در ايران مبين اين نکته است که وظايف آن بسيار گسترده است. در کشور ما بخش اعظم اقتصاد دراختيار نهادهاي دولتي است و واردات و صادرات عمدتا توسط نهادهاي دولتي انجام مي گيرد.
عملکرد نهادهاي دولتي منجر به رشد تورم، کاهش سرمايه گذاري، ...

» ادامه
احمدي مقدم:
قبل از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، درآستانه بد حجابي کامل بوديم
فرمانده نيروي انتظامي از کاهش60 درصدي جرائم، با اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در سومين روز از همايش علمي کاربردي تبليغ، با بيان نمونه هايي از فعاليت دشمنان در کشورهاي همسايه ايران گفت: پيرامون ...

» ادامه
رييس جمهور در پيامي به همايش کارآفريني تاکيد کرد:
توسعه فرهنگ و دانش کارآفريني زمينه ساز تحقق سند چشم انداز
رييس جمهور «ايجاد اشتغال و رفاه » را دستاورد راهبردي سياست کارآفرينانه عنوان و تصريح کرد: توسعه فرهنگ و دانش کارآفريني عامل و محرک اصلي در دستيابي به اهداف آرماني سند چشم انداز 20 ساله و تحقق شعارهاي چهارگانه دولت نهم است.
به گزارش ايسنا، دکتر محمود ...

» ادامه
سياست
به بهانه برنامه نود
اقتصاد
به نوار غزه
جهان
توان توليدگازايران 6برابروضع فعلي است
حوادث
زن قاتل همسرش را معرفي کرد
نسل سوم
کمتر از ميز رياست قبول نيست
گفت و گو
ثبت نام از کانديداهاي رياست فدراسيون فوتبال بايد تجديد شود
شهرستانها
گاز 14 هزار مشترک در کاشمر قطع شد
شهر
وضعيت تهران بهتر از پاريس مي شود
فرهنگ
برنامه هاي جشنواره تئاترفجر تشريح شد
جامعه
سرانه فيزيکي آموزشي براي هر دانش آموز فقط يک متر است
ورزش
براي پيروزي تمرکز ذهن داشته باشيد
مجلس
کارت ملي بايد در انتخابات جايگزين شناسنامه شود

شيدراوي - نرم افزار ايجاد نشريه الکترونيکي و نشر الکترونيک