/ دیدار حزب مردم سالاری با آیات عظام --  / شاخه اصلی --