/ گزارش تصويري/ مراسم ختم پدر ابراهيم اصغرزاده با حضور جمعي از اصلاح طلبان/ عكس: فرهاد رجبعلي 1390-06-24  / شاخه اصلی --