/ گزارش تصويري/ جلسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه/ عكس: فرهاد رجبعلي 1390-03-29  / شاخه اصلی --


عكس: فرهاد رجبعلي