نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -


وسوسه هاي مالي انگيزه جنايت شد


زن جنايتکار در يک قدمي چوبه دار


شناسايي پيکر متلاشي در مخزن آب پونک فقط با دي ان اي


کشف جسد يک زن 25 ساله داخل گوني


اخبار خارجي


 وسوسه هاي مالي انگيزه جنايت شد 

گروه حوادث: پسري که يک مرد کهنسال را در شرق پايتخت، قرباني وسوسه هاي مالي کرد ديروز در دادگاه کيفري محاکمه شد.  به گزارش خبرنگار مردم سالا ري، افسر نگهبان کلانتري 127 نارمک، ظهر 19 مهر 1387 کشته شدن مردي 87 ساله به نام «آبنوس» را با دادسراي ناحيه 27 تهران در ميان گذاشت.دقايقي بعد بازپرس محمد حسين شاملو - کشيک - و افسران دايره 10 اداره آگاهي مرکز به ساختمان مورد نظر رفتند و با ديدن جنازه مرد نگون بخت که با 50 ضربه چاقو از پا در آمده بود رسيدگي به جنايت را در دستور کار خود قرار دادند.شواهد نشان مي داد اعضاي خانواده «آبنوس» در خارج از کشور زندگي مي کردند و فقط يکي از فرزندان او در ايران بود که هنگام سرکشي به خانه پدر با جنازه اش رو به رو شد. همچنين بررسي هاي مقدماتي، از اين حکايت داشت که پدربزرگ، قرباني دستبرد شده بود و با طرح اين فرضيه، پيکر او به پزشکي قانوني فرستاده شد.کارآگاهان در جريان رازگشايي معما به کفاش جواني که نزديک خانه «آبنوس» کار مي کرد و همزمان با مرگ او ناپديد شده بود مشکوک شدند.سرانجام متهم 18 ساله به نام «مهدي - الف» با گذشت 23 روز از جنايت، در «نظام آباد» رديابي و دستگير شد. وي که در بازجويي ها خود را بي گناه مي خواند وقتي با مدرک هاي دادگاه پسند رو به رو شد چاره اي جز بيان حقيقت نيافت.«مهدي» گفت: «آبنوس» مرد خوبي بود و هفته اي يکي دو بار کفش هايش را به من مي داد تا واکس بزنم. پير مرد به من اعتماد کرده بود و از حساب بانکي و وضعيت خوب مالي اش باخبر بودم.جاني ادامه داد: «آبنوس» از من خواسته بود براي نظافت خانه اش يک کارگر خوب پيدا کنم که ناگهان به سرم زد خودم به آنجا بروم و ثروتش را تصاحب کنم. با اين تصميم به راحتي وارد خانه اش شدم و در فرصت مناسب با چاقو به جانش افتادم اما هر چه ضربه مي زدم باز زنده بود.مجرم اضافه کرد: تقريبا 50 ضربه زدم تا جان پيرمرد درآمد و با دزديدن دو ميليون و 600 هزار تومان پول نقد از گاو صندوقش فرار کردم.با اين اعتراف ها، کيفرخواست صادر شد و امروز «مهدي» در شعبه 71 دادگاه کيفري تهران ، پاي ميز عدالت ايستاد.در اين نشست که به رياست قاضي «نورالله عزيز محمدي » تشکيل شد ابتدا صفر خاکي - نماينده دادستان - کيفر خواست را خواند و براي مجرم تقاضاي اشد مجازات کرد.


 زن جنايتکار در يک قدمي چوبه دار  

گروه حوادث: فاطمه گلرخ: حکم اشد مجازات زني جوان که به جرم کشتن شوهرش در تهران بازداشت شده است ديروز به تائيد ديوان عالي کشور رسيد.
به گزارش خبرنگار مردم سالاري، تلفن همراه بازپرس کشيک دادسراي امور جنايي پايتخت، شامگاه 15 ارديبهشت 1386 به صدا درآمد و خبر رسيد تازه داماد 23 ساله اي به نام «احمد» بر اثر مصرف قرص برنج، در بيمارستان «لقمان» تهران تسليم مرگ شده است.
اين مقام قضايي و افسران دايره 10 اداره آگاهي مرکز، خيلي زود به بيمارستان مورد نظر رفتند و با ديدن جنازه «احمد» رسيدگي به ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.
«مائده» (زن احمد) که حالا 19 ساله است در بازجويي ها ادعاي عجيبي مطرح کرد: «ياسر» برادرزاده شوهرم، فيلمي از رابطه شيطاني زن و مردي را به «احمد» نشان داد که زندگي ام را سياه کرد. «ياسر» مدعي بود زن بدکاره آن فيلم، من هستم و شوهرم که غيرتي شده بود در اقدامي احمقانه و عجولانه با قرص برنج، خودکشي کرد.
پليس اما اين نوعروس را براساس تحقيق ميداني به عنوان متهم اصلي پرونده دستگير کرد. «مائده» که ابتدا منکر جنايت بود وقتي با مدرک هاي دادگاه پسند رو به رو شد لب به اعتراف گشود: «از 11سالگي مرا به عقد احمد درآوردند و هرگز روي خوش زندگي را نديدم. آن روز شوم، ياسر با من تماس گرفت و گفت براي گرفتن قرص هاي بدن سازي پيش او بروم. در پارک سعدي قرار گذاشتيم و من يکي از قرص ها را به شوهرم دادم اما نمي دانستم قرص برنج بود! قسم مي خورم هرگز نمي خواستم احمد را بکشم.»
زن جوان همچنين از رابطه پنهاني با پسري به نام «عليرضا» پرده برداشت که تحقيق کارآگاهان را وارد مرحله تازه تري کرد و دو متهم ديگر دستگير شدند.
«ياسر» و «عليرضا» 17 مهر 1386 در دادسراي ناحيه 27 پايتخت منکر هرگونه تحريک «مائده» براي کشتن تازه داماد شدند و کيفرخواست «نوعروس» از سوي «علي دلداري» داديار شعبه اظهارنظر صادر شد. اين زن در شعبه 74 دادگاه کيفري تهران پاي ميز عدالت ايستاد و ابتدا نماينده دادستان، کيفرخواست را خواند.سپس مادر «احمد» تقاضاي اشد مجازات کرد و «مائده» در دفاع از خود ادعاي جديدي به زبان آورد: «قبول دارم که قرص هاي برنج را براي کشتن شوهرم تهيه کرده بودم اما از اين تصميم منصرف شدم.»وي اضافه کرد: قرص هاي برنج را در جعبه کوچک جواهر گذاشته بودم که اتفاقا همان روز معده «احمد» درد گرفت.
من خارج از خانه بودم که فهميدم شوهرم قرص برنج را به اشتباه جاي قرص معده خورده است و ديگر هيچ کاري از دستم بر نيامد.
همچنين «ياسر» اظهار داشت: چند روز پيش از مرگ عمويم يکي از دوستانم، فيلم کثيفي برايم بلوتوث کرد که زن بدکاره آن شباهت زيادي به «مائده» داشت.اين موضوع را به عمويم گفتم و تازه مي خواستم فيلم را نشانش دهم که فهميدم در بيمارستان است.
زماني که بالاي سر «احمد» رسيدم گفت زنش قرص برنج را به او خورانده است.
قاضي: پليس اعلام کرده زني که در فيلم ديده شده «مائده» نبوده است و تو به خاطر انتشار اين فيلم در دادگاه عمومي محکوم شدي; درست است؟
«ياسر»: بله به زندان محکوم شده ام اما هنوز راي قطعي نشده است.
نوبت دفاع به «مائده» که رسيد منکر کشتن شوهرش شد: «خيال مي کردم قرص هايي را که از يک زن ناشناس گرفته بودم مسکن است!» در پايان، هيات قضايي وارد شور شد و «مائده» را به اشد مجازات (اعدام) محکوم کرد. تلاش اعضاي واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران اگر به نتيجه نرسد زن جنايتکار به زودي به پاي چوبه دار مي رود. 


 شناسايي پيکر متلاشي در مخزن آب پونک فقط با دي ان اي 

گروه حوادث: کشف يک گوشگير شنا در مخزن بزرگ آب «پونک» تهران، رازگشايي معماي پيکر متلاشي را وارد مرحله تازه اي کرد.  به گزارش خبرنگار مردم سالا ري: بازپرس محمد حسين شاملو - کشيک دادسراي امور جنايي پايتخت - نيمه شب 13 مرداد 1388 مطلع شد پيکري متلاشي در مخزن آب «پونک» پيدا شده است.سپس اين مقام قضايي و افسران دايره 10 اداره آگاهي مرکز به نقطه مورد نظر رفتند و رسيدگي به معما را در دستور کار خود قرار دادند.در آن بين، مشخص شد کارشناسان سازمان آب براي نمونه برداري از مخزن بزرگ «پونک» دست به کار شده بودند که متوجه بوي تعفن شدند و ماجرا را به پليس 110 اعلام کردند.بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 27 تهران پس از بررسي هاي مقدماتي ، دستور داد بقاياي پيکر قرباني به پزشکي قانوني فرستاده و 17 ميليون متر مکعب آب، گندزدايي شود.ديروز «شاملو» گفت: تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد دست کم شش ماه از مرگ اين مرد گذشته اما هنوز هويت او معلوم نيست.وي ادامه داد: با کشف يک گوشگير در مخزن مورد نظر، اين فرضيه مطرح شده که مرد نگون بخت به هنگام شناي پنهاني غرق شده بود. اين مقام قضايي اظهار داشت: شناسايي قرباني ، فقط با آزمايش «دي ان اي» امکان پذير خواهد بود. 


 کشف جسد يک زن 25 ساله داخل گوني  

گروه حوادث: جسد يک زن جوان داخل يک گوني پس از يک هفته کشف شد.به گزارش خبرنگارمردم سالا ري، ساعت 6 بعد از ظهر پنج شنبه 16 مهر سال جاري ماموران کلانتري 157 مسعوديه از طريق مرکز فوريت هاي پليسي 110 تهران بزرگ از کشف يک جسد با خبر شدند. ماموران با حضور در حوالي اين منطقه دريافتند جسد يک زن 25 ساله در حالي که دست و پاي وي بريده شده است داخل يک گوني رها شده است. هنرمند بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات نشان داد 6 مرد جوان تبعه افغانستان گوني حاوي جسد را کشف کرده ند. وي ادامه داد: اين افراد در بازجويي مدعي شدند از يک هفته قبل اين گوني را در محل کشف آن ديده اند تا اين که روز حادثه براي آن که محل ساختمان سازي را پاکسازي کنند قصد جابه جايي آن را داشته اند که متوجه وجود جسد داخل اين گوني شده اند. وي افزود: جسد کاملا عريان بود و تمامي اعضاي آن پس از بريده شدن داخل گوني قرار گرفته  و گوني آن در اين محل رها شده است. بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران گفت: تحقيقات براي مشخص شدن هويت اين فرد و همچنين مشخص شدن هويت قاتل اين فرد در دست انجام است.


 اخبار خارجي 

مرگ 70 مسافر بر اثر انفجار نفتکش در نيجريه

برخورد يک دستگاه تريلي نفتکش به چند خودرو در جنوب شرق نيجريه، ده ها نفر را به کام مرگ کشاند. به گزارش ايسکانيوز، عصر جمعه  يک دستگاه تريلي نفتکش در استان آنامبراي نيجريه به هفت خودرو مملو از مسافر خورد و انفجار مهيبي به پا شد.با آتش گرفتن اين خودروها، دست کم 70 مسافر «زنده زنده» سوختند و 15 نفر به شدت زخمي شدند. بررسي هاي مقدماتي نشان مي دهد اين نفتکش در چاله عميقي افتاد که وسط جاده بود و با سرازير شدن سوخت، مسافران نتوانستند از شعله هاي سرکش فرار کنند.پيش تر يک اتوبوس مسافربري در محور «ساگامو- بنين» ايالت «اوگون» نيجريه به تريلي نفتکش خورد و 16 نفر جان سپردند. رانندگان اين کشور، همواره از وضعيت نامناسب محورهاي ارتباطي شکايت داشته اند. 

فوران آتشفشان مونت سرات در پورتوريکو

به دليل شروع فعاليت کوه آتشفشاني «مونت سرات» و احتمال فوران قريب الوقوع آن، تمامي مردم در نواحي نزديک اين کوهستان بايد منازل خود را ترک کرده و به نواحي امن پناه ببرند. به گزارش ايسنا، «جيمز وايت جونيور»- رييس ستاد بحران پورتوريکو- در مصاحبه اي با خبرگزاري آسوشيتدپرس، گفت: کوه آتشفشاني «مونت سرات» در يک جزيره واقع در درياي کارائيب است و براساس داده هاي محققان و زمين شناسان موسسه ژئوفيزيک دانشگاه «سن خوآن» اين احتمال وجود دارد که به زودي اين کوه، فعاليت آتشفشاني خود را آغاز کند. وي خاطرنشان کرد: تاکنون ده ها زمين لرزه کوچک و بزرگ پس از آغاز فعاليت اين آتش نشان اين ناحيه را دچار لرزش کرده است. همچنين طي يک هفته اخير تاکنون شش هزار تن از قله اين کوه آتشفشاني غبار و خاکستر به هوا برخاسته است. از طرفي ماموران ستاد بحران از مردم در نواحي نزديک به اين کوهستان درخواست کرده است تا براي حفاظت از جان خود منازلشان را ترک کرده و به مناطق امن پناه ببرند.

نخستين سرنخ از معماي ناپديد شدن دختر کانادايي

تجسس پليس جنايي کانادا براي افشاي راز ناپديد شدن دختر استاد يک دانشگاه در «تورنتو» با کشف کوله پشتي او وارد مرحله تازه اي شد.  به گزارش ايسکانيوز; سه ماه پيش دختر 17 ساله گرجي تبار به نام «مريم ماخنياشولي» به همراه پدر، مادر و برادرش به کانادا مهاجرت کرد.وي 14 سپتامبر 2009 براي نخستين حضور در دبيرستان جديدش از خانه پدر خود در غرب «تورنتو» بيرون رفته بود که به طور اسرارآميز ناپديد شد.به دنبال اين ماجرا، پليس جنايي از تمامي دانش آموزان دبيرستان مورد نظر بازجويي کرد تا شايد راز ناپديد شدن «مريم» فاش شود.کارآگاهان ، اين پرونده را يک معماي پازلي عنوان و تصريح کرده اند : هم قطعه هاي بزرگ و هم قطعه هاي کوچک را در اختيار داريم اما هنوز نتوانسته ايم جورچين را تکميل کنيم.آنچه شما به ما مي گوييد مي تواند يک پازل کوچک و حتي درشت باشد. در شرايطي که تحقيق پليس، روي فرضيه «آدم ربايي به دنبال اغفال اينترنتي» متمرکز بود کوله پشتي دختر گرجي در يک پارکينگ کوچک نزديک دبيرستان او پيدا و رازگشايي، وارد مرحله تازه اي شد.اين نخستين سرنخ معما طي سه هفته اخير است و گفته مي شود اگر «مريم» پيدا نشود جايزه چشمگيري براي افشاي سرگذشتش در نظر گرفته خواهد شد. 

کشف بيش از دو تن حشيش در مکزيک

مقامات پليس مکزيک از کشف دو هزار و 600 کيلوگرم حشيش توسط ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر دراين کشور خبر داده و اعلام کرد، اين مقدار ماده مخدر درون محموله موزهاي صادراتي جاسازي شده بود. به گزارش ايسنا، وزير دفاع مکزيک در مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه به اين موضوع اشاره کرد که ماموران پيلس مبارزه با مواد مخدر و ماموران گمرک اين کشور حين بازرسي از يک کشتي که قصد ترک بندر مکزيکوسيتي را داشت، به محموله موز آن مشکوک شده و در بررسي  و تحقيقات بيشتر مشخص شد که دو هزار و 600 کيلوگرم حشيش در اين محموله موز صادراتي جاسازي شده است. وي خاطرنشان کرد: ماموران بلافاصله اين کشتي و محموله را متوقف و هشت نفر از جمله کاپيتان کشتي را بازداشت و به زندان فدرال منتقل کردند. همچنين تحقيقات در رابطه با اين محموله و عامل يا عاملان اصلي اين محموله قاچاق در دست بررسي است.