نسخه شماره 2144 - 1388/05/22 -


از بين رفتن 60درصد خرماي شهرستان هاي جنوبي


پل 1800 ساله دزفول زير چرخ خودروها درحال تخريب است


تداوم تضييع حقوق روستاييان کرج

در مراسم گراميداشت روز خبرنگار در لاهيجان صورت گرفت:
تقدير از 43 سال حضور ابوطالب فلا ح شجاعي در عرصه مطبوعات


اخبار کوتاه


 از بين رفتن 60درصد خرماي شهرستان هاي جنوبي 

مدير جهاد کشاورزي دشت آزادگان با اشاره به مشکل کم آبي در شهرستان گفت: هيچ گونه سهميه آبي به روستاهاي مسير تپه هاي الله اکبر واقع در شرق سوسنگرد، تحت پوشش شبکه آبياري قدس و بستان اختصاص داده نشد.
ناصر صالحي نسب، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به پيگيري هايي که از سوي فرماندار شهرستان، سازمان جهاد کشاورزي و ستاد غيرمترقبه استان صورت گرفت، افزود: تاکنون به مدت 4 هفته است که روزانه هفت تانکر در قالب 15 سرويس براي آبرساني و تامين آب شرب و دام اين روستاها به کار گرفته شده اند.
وي افزود: روستاهاي جليزي شرقي، جليزي شهرک، سيد عامر، سگور عيسي، سگور صالح، بنده و جليعه از جمله روستاهايي هستند که به آنها آبرساني مي شود.
صالحي نسب با اشاره به آثار و پيامدهاي خشکسالي و گرد و خاک بر نخيلات استان، تصريح کرد: در نتيجه کم آبي و خشکسالي، 60 درصد از محصول خرماي شهرستان هاي جنوبي استان از جمله دشت آزادگان از بين رفته است.
وي در خصوص بيمه دام و محصولات کشاورزي شهرستان گفت: در حال حاضر کمترين مشکل کشاورزان در زمينه دريافت بيمه است و50 درصد بيمه خسارت دام و محصول خود را دريافت مي کنند.
صالح نسب با اشاره به ميزان کشت در تابستان امسال، ظرفيت کل کشت تابستانه اراضي کشاورزي دشت آزادگان را پنج هزار هکتار بيان کرد و افزود: در حال حاضر سه هزار هکتار از اين مساحت به کشت کنجد، لوبيا و ماش اختصاص داده شده است.
وي اضافه کرد: آب مورد نياز براي آبياري اراضي کشاورزي دشت آزادگان از سد تنظيمي حميديه تامين مي شود که ميزان آب سطح آن، پيش از کشت 22 مترمکعب در ثانيه بوده و هم اکنون به 14 مترمکعب در ثانيه کاهش يافته است.


  پل 1800 ساله دزفول زير چرخ خودروها درحال تخريب است  

نايب رييس شوراي اسلامي شهر دزفول گفت: پل قديم دزفول در حال تخريب است و براي نجات آن لازم است هرچه زودتر پل پنجم به بهره برداري برسد ولي متاسفانه براي تکميل اين پل با کمبود اعتبار مواجه هستيم.
عظيم سرافراز، در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: پل قديم شهر دزفول بر روي رودخانه دز با قدمتي حدود هزار و 800 سال قديمي ترين پل دنياست که همچنان مورد استفاده است. اين پل باستاني امروز در وضعيت بحراني قرار دارد و عبور و مرور خودرو از روي اين پل بايد هر چه سريع تر متوقف شود.
وي افزود: براي بستن پل قديم دزفول لازم است پل پنجم شهر هرچه زودتر به اتمام برسد ولي متاسفانه با کمبود اعتبار مواجه هستيم.
سرافراز تصريح کرد: پايه هاي پل پنجم احداث شده است ولي به دليل کمبود اعتبار پروژه به کندي پيش مي رود و مي توان گفت متوقف شده است.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر دزفول خاطرنشان کرد: در سفر سال گذشته مسوولان سازمان ميراث فرهنگي به دزفول، قول تخصيص يک ميليارد تومان براي تکميل پروژه پل پنجم به شوراي شهر دزفول داده شد ولي متاسفانه تاکنون اين مبلغ پرداخت نشده است و حتي با وجود مراجعه حضوري اعضاي شورا، مسوولان سازمان ميراث فرهنگي از اين اعتبار اظهار بي اطلاعي مي کنند.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر براي کاهش بار ترافيکي بر روي پل قديم دزفول، اين پل يک طرفه شده است ولي اين کار دردي را دوا نمي کند زيرا پايه هاي پل در حال تخريب است و پل بايد هرچه سريع تر بسته شود.


 تداوم تضييع حقوق روستاييان کرج 

اعتراض هاي روستاييان و مسوولان مربوطه در شهرستان کرج به تضييع حقوق در برخي از روستاهاي اين شهرستان که ناشي از عملکرد نامطلوب منابع طبيعي بوده، همچنان ادامه دارد زيرا اين تضييع حقوق بخشي از زندگي روستاييان را با اختلال مواجه کرده است.
به گزارش مهر در کرج، مشکلات ناشي از حل نشدن مسائل بين منابع طبيعي و روستاييان شهرستان کرج به ويژه بخش آسارا از سالها پيش، اين روستاييان را در خصوص مواردي از قبيل مالکيت نسبت به املاک خود با مشکل مواجه کرده است به گونه اي که به نظر مي رسد حق اين روستاييان در بسياري از موارد ضايع شده است.
به عنوان مثال، مشکلات مربوطه به حوزه هاي اسناد مالکيت، تداخل با اراضي منابع طبيعي و حريم، ابهام در تعيين مستثنيات، قرار گرفتن بخشي از املاک شخصي در اراضي منابع طبيعي و عدم ابلاغ طرح هاي هادي، نمونه مشکلاتي است که منابع طبيعي خواسته يا ناخواسته براي روستاييان کرجي به ويژه روستاييان بخش آساراايجاد کرده است. در اين ميان يکي از مواردي که روستاييان شهرستان کرج به ويژه روستاييان بخش آسارا را با مشکل و معضل مواجه کرده، بحث اختصاص مستثنيات روستاهاي آسارا به منابع طبيعي است.
بخشدار آسارا در اين خصوص در گفت وگو با مهر اظهار داشت: مستثنيات روستاهاي بخش آساراي کرج به منابع طبيعي تعلق ندارد و اختصاص اين محل ها به منابع طبيعي تنها يک ادعا است.  ابوالقاسم باقري ادامه داد: لازم است منابع طبيعي به مستثنيات روستاها احترام بگذارد و ضمن مشخص کردن آنها اين مستثنيات را متعلق به خود نداند. وي بيان کرد: بخشي از اطراف روستاها علفچين و علفچر است که بعضي از روستاييان در خصوص اين محله ها از قديم قباله و سند دارند، در حالي که منابع طبيعي مدعي است که محل هاي يادشده متعلق به اين سازمان است و روستاييان بايد آنها را از منابع طبيعي اجاره کنند.
بخشدار آساراي کرج خاطرنشان کرد: لازم است منابع طبيعي حريم مراتع روستاها را مشخص کند که اين امر در مورد روستاهاي بخش آساراي کرج نيز ضرورت دارد. باقري يادآور شد: لازم است منابع طبيعي ديدگاه هاي خود را در خصوص روستاها عوض کرده و همواره حقوق روستاييان در زمينه هاي مختلف را در نظر داشته باشد و بر اين اساس عمل کند. باقري در بخش ديگري از سخنان خود نيز افزود: اجاره مراتع روستاها به غيربومي به اقتصاد روستا خلل وارد و معيشت روستاييان را با مشکل مواجه مي کند.
وي ادامه داد: منابع طبيعي نبايد مراتع روستاها را به غير روستايي و عشاير غيربومي اجاره دهد يا واگذار کند زيرا اين امر نوعي اجحاف به روستاييان است و باعث مي شود زمينه هاي ترک روستا از سوي آنها به اميد دستيابي به رفاه بيشتر در شهرها ايجاد شود.
اين مسوول خاطرنشان کرد: مهاجرت روستاييان به شهرها اقتصاد روستاها را با مشکل مواجه مي کند در حالي که به دنبال فراهم شدن امکانات رفاهي لازم در روستا و رسيدن آنها به حق خود اين افراد در محل زندگي خود باقي مي مانند و اقتصاد روستايي را به بهترين نحو پيش مي برند.
باقري از اجاره مراتع روستاها به غيربومي به عنوان يک عامل منفي براي اقتصاد روستا نام برد و افزود: اين امر به اقتصاد روستا خلل وارد و معيشت روستاييان را با مشکل مواجه مي کند.
وي عنوان کرد: منابع طبيعي نبايد مراتع روستاها را به غيرروستايي و عشاير غيربومي اجاره دهد يا واگذار کند زيرا اين امر نوعي اجحاف به روستاييان است و باعث مي شود انگيزه ترک روستا از سوي آنها به اميد دستيابي به رفاه بيشتر در شهرها ايجاد شود، ضمن اينکه اگر روستاييان روستا را ترک کنند، مشکلات اقتصاد روستا افزايش مي يابد.


 در مراسم گراميداشت روز خبرنگار در لاهيجان صورت گرفت:
 تقدير از 43 سال حضور ابوطالب فلا ح شجاعي در عرصه مطبوعات 

شوراي اسلامي شهر و شهرداري لاهيجان از چهل و سه سال حضور ابوطالب فلاح شجاعي -خبرنگار لاهيجي-  در عرصه مطبوعات کشور تقدير کردند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري لاهيجان، در مراسمي که به مناسبت هفدهم مرداد، سالروز شهادت محمود صارمي، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در افغانستان و گرامي داشت روز خبرنگار برگزار شد، از سال ها حضور ابوطالب فلاح شجاعي  نماينده و خبرنگار پرسابقه روزنامه اطلاعات و جرايد استان گيلان  تقدير شد.
در اين مراسم، رئيس شوراي اسلامي شهر لاهيجان، اظهار داشت: با پيشنهاد شاهين جهانگيري  مسئول روابط عمومي شهرداري لاهيجان  افتخار داريم که اين نشست با حضور ابوطالب فلاح شجاعي، خبرنگار پيشکسوت اين شهر برگزار مي شود و براي ما توفيقي است که در خدمت ايشان باشيم.
رحيم کشاورز، افزود: ايشان سال ها در عرصه خبرنگاري براي انعکاس خبرها تلاش کردند و اين شهر مديون ايشان و افرادي اين چنين است.
رئيس شوراي اسلامي استان گيلان و عضو شوراي اسلامي شهر لاهيجان هم با تجليل از تلاش هاي شجاعي، گفت: خدمات وي هيچ گاه از خاطر مردم محو نخواهد شد.
حسينعلي خدايگاني، اضافه کرد: خبرنگاران مي توانند چشم هميشه بيدار مردم باشند و به عنوان پل ارتباطي بين مردم و مسوولان به ارزيابي عملکردها بپردازند. ديگر عضو شوراي اسلامي شهر لاهيجان نيز، گفت: خبرنگاران به جهت ايفاي صادقانه رسالت خطير خود و بيان شجاعانه واقعيت هاي جامعه، همواره در خط آسيب ها و خطرات قرار دارند.
به گفته جواد نجار تميزکار، صداقت در عمل، رعايت بي طرفي، نگارش صحيح و منطبق با واقعيت هاي جامعه، انعکاس منصفانه اخبار و رويدادها، بيان حقايق، تلاش ها در جهت رشد و تعالي جامعه و مسائلي نظير آن موجب خواهد شد تا اعتماد آحاد مردم به خبرنگاران جلب شود و مردم خبرنگاران را به عنوان امين جامعه بپذيرند.
وي در پايان از تلاش هاي تمامي خبرنگاران، به خصوص فلاح شجاعي تقدير و تشکر نمود و ضمن بيان خاطراتي، اظهار داشت: آقاي شجاعي از سال 1345 فعاليت خبري خود را آغاز نمود و در طول اين مدت زحمات زيادي متحمل شد.
مهدي شمس، سخنگوي شوراي اسلامي شهر لاهيجان نيز ضمن نکوداشت اين حرکت در جهت تجليل از اين خبرنگار باسابقه، گفت: خبرنگاران اگر عدالت، صداقت و شجاعت را  محور کار خود قرار دهند و رعايت انصاف کنند، هيچ مشکلي از لحاظ برخورد سليقه اي در کار آن ها ايجاد نخواهد شد. همچنين در ادامه اين مراسم، عباس شمس کهن، سيدرضي فلاح چاي و مهران آزادسرو از ديگر اعضاي شورا و عليرضا گنجه خسروي شهردار لاهيجان نيز ضمن تبريک روز خبرنگار، از تلاش هاي فلاح شجاعي قدرداني کردند.
در پايان اين نشست و در فضايي آکنده از احساس، از بيش از چهل سال حضور ابوطالب فلاح شجاعي درحالي که فرزندش حميد نيز وي را همراهي مي کرد، با اهداي هدايايي از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداري لاهيجان تقدير شد.
ابوطالب فلاح شجاعي نيز درحالي که احساس بر او غلبه کرده بود، در سخنان کوتاهي از بانيان اين مراسم قدرداني کرد.


 اخبار کوتاه 

 فعاليت هاي شهرداري اصفهان در جهان نما

گروه شهرستانها: تمام فعاليت هاي شهرداري اصفهان در جهان نما به نمايش در مي آيد. مدير روابط عمومي شهرداري اصفهان گفت: شهروندان مي توانند علا وه بر شرکت در تورهاي نيم روزه جهت بازديد از طرح هاي عمراني از نمايشگاه پروژه هاي شاخص در ارگ جهان نما ديدن کنند همچنين شهرداري آماده دريافت نظرات و پيشنهادات آنان در اين خصوص مي باشد. مهندس اصغر آذربايجاني با اعلا م اين مطلب افزود: شهرداري در حوزه عمران و آباداني شهر فعاليت هاي ماندگار را در طي چند سال گذشته و به خصوص در مديريت فعلي شهر انجام داده و طرح هاي شاخص و قابل توجهي را به اجرا در آورده است در اين راستا روابط عمومي شهرداري برپايي نمايشگاه پروژه هاي کلا ن در دست اقدام را به منظور اطلا ع رساني به شهروندان در دستور کار خود قرار داد و با حضور شهردار اصفهان اين نمايشگاه آغاز بکار کرد. وي به تاکيد شهردار اصفهان در خصوص تکميل نمايشگاه مورد نظر بازتاب عملکرد تمام معاونت ها و مناطق به ويژه در حوزه مترو اشاره و اظهار اميدواري کرد: در آينده نزديک تمام فعاليت هاي شهرداري در معرض ديد عموم شهروندان قرار گيرد.  از سوي ديگر معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اصفهان گفت: نخستين کنگره شعر آفتاب هستي با موضوع ولا يت و رهبري به تمام زبان هاي بين المللي و گويش هاي ايراني با ترجمه فارسي آنها در عيد غدير برگزار مي شود. حبيب الله تحويل پور با بيان تشکيل و استقرا دو دبيرخانه دايمي تحت عنوان آرمان شهر اسلا مي و شيخ بهايي در اين معاونت در سطح بين المللي افزود: در سال گذشته کنگره شيخ بهايي در مشهد برگزار شد و امسال همايش بزرگ اين دانشمند به دليل اجراي طرح هاي عظيم در کلا ن شهر اصفهان با وسعت بيشتري برپا مي شود.

کانون جوانان تاريخانه شهرستان دامغان
به عنوان تشکل برتر ايران شناخته شد

 گروه شهرستانها: مسوول کانون جوانان تاريخانه شهرستان دامغان گفت: کانون جوانان تاريخانه اين شهرستان در جشنواره ملي اتفاق به عنوان تشکل برتر ايران شناخته شد.  شهاب الدين بنائيان در گفت  وگو با خبرنگار فارس با بيان اينکه کانون جوانان تاريخانه دامغان به عنوان يکي از تشکل هاي مردم نهاد به شمار مي رود گفت: اين کانون در مرحله پاياني جشنواره ملي اتفاق که روزهاي 17 و 18 مرداد ماه سال جاري در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي برگزار شد در زمينه شاخص طراحي و راه اندازي وب سايت اينترنتي در جمع 15 تشکل برتر ايران قرار گرفت.  مسوول کانون جوانان تاريخانه شهرستان دامغان با بيان اينکه 110 سازمان مردم نهاد از بين 3 هزار و 800 تشکل مردم نهاد جوانان کشور که در جشنواره ملي اتفاق شرکت کرده بودند به مرحله پاياني رسيدند گفت: اين سازمان ها با ارائه گزارش، اقدامات خود را در معرض ديد مسوولان کشوري و ساير تشکل هاي مردم نهاد قرار دادند.  بنائيان همچنين به فعاليت دهمين سال کانون جوانان تاريخانه دامغان اشاره کرد و گفت: کانون جوانان تاريخانه دامغان داراي 300 نفر عضو است که 220 نفر از آنها برادر و مابقي را خواهران تشکيل مي دهند.  وي با اشاره به اينکه کانون جوانان تاريخانه در زمينه هاي راه اندازي سايت، نشريه نگاه جوان و برگزاري همايش هاي تخصصي فعاليت مي کند افزود: 20 نفر از اعضاي کانون جوانان تاريخانه داراي مدرک کارشناسي ارشد و 70 درصد اعضاي کانون نيز داراي مدارک کارشناسي هستند.

بي توجهي مسوولان به پديده گرد و غبار

يک عضو شوراي اسلامي شهر اهواز گفت: با وجود اين که بيش از پنج سال از وقوع پديده گرد و غبار در استان خوزستان مي گذرد و با وجود استمرار چند ساله آن، متاسفانه همچنان شاهد بي توجهي مسوولان دولتي، استانداري و سازمان حفاظت محيط زيست به اين پديده در خوزستان هستيم.  رمضان منجزي، در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: متاسفانه سال هاست که شاهد وقوع پديده گرد و غبار در استان خوزستان و شهر اهواز هستيم ولي با وجود تلاش اعضاي شورا براي جلب توجه مسوولان، هنوز هيچ اقدام موثري براي رفع اين معضل انجام نشده است.  وي افزود: حل معضل آلودگي هوا بايد به صورت بين المللي و با طي کردن پروسه اي طولاني مدت و زمان بر انجام شود ولي مي توان با تخصيص حداقل امکانات به مردم رنج کشيده خوزستان، قدري از مشکلات آنها را کم کرد.