نسخه شماره 2136 - 1388/05/13 -

عضو هيات رئيسه مجلس خبر داد:
28 مرداد آخرين فرصت معرفي کابينه

عضو فراکسيون خط امام (ره):
بردباري مسوولا ن فضا را آرام مي کند


فعلا روزنامه نمي زنم


ادغام وزارت خانه ها دردي دوا نمي کند

کميسيو ن بهداشت مجلس نظر داد:
سفر حج در ماه رمضان ممنوع شد


کوتاه از بهارستان


خبر


 عضو هيات رئيسه مجلس خبر داد:
 28 مرداد آخرين فرصت معرفي کابينه 

به گفته يک عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي; رييس جمهور از 14 مرداد، يعني روز تحليف، تا پايان روز 28 مردادماه فرصت دارد تا کابينه خود را به مجلس معرفي کند.
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين خبر تصريح کرد: براساس اصل 121 قانون اساسي رييس جمهور روز چهاردهم مرداد ماه براي انجام مراسم تحليف و سوگند در مجلس حضور خواهد يافت.
وي با بيان اين که اين مراسم با حضور رييس قوه قضاييه، اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس برگزار مي شود، خاطرنشان کرد: در اين مراسم که تنها دستور کار مجلس شوراي اسلامي است; رييس مجلس، رييس قوه قضاييه و رييس جمهور به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.
نماينده مردم همدان در خانه ملت اظهار کرد: هم چنين براساس مواد 188 ، 89، 90 و 91 آيين نامه داخلي، از زماني که رييس جمهور براي تصدي اين سمت سوگند ياد مي کند، حداکثر تا دو هفته فرصت دارد که کابينه پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کند.
وي با بيان اين که مجلس نيز بايد يک هفته پس از آن، مراسم دادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي را برگزار نمايد، گفت: اگر رييس جمهور تا پايان فرصت دو هفته اي وزراي پيشنهادي خود را به مجلس معرفي کند، طبق روند آيين نامه داخلي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي تا 5 شهريور ماه انجام خواهد شد.


 عضو فراکسيون خط امام (ره):
  بردباري مسوولا ن فضا را آرام مي کند 

يک عضو فراکسيون خط امام (ره) مجلس آينده فعاليت سياسي اصلاح طلبان را منوط به صبر و بردباري مسوولان و تحولات آينده کشور دانست و گفت: جناح اصلاح طلب جناح بالقوه و بالفعلي است که نمي توان آن را حذف کرد و واقعيتي در جامعه است که بايد مورد پذيرش همه قرار گيرد. محمدمهدي شهرياري در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که آينده فعاليت اصلاح طلبان با توجه به اتفاقات پيش آمده به مسائل زيادي بستگي دارد، افزود: با توجه به برخوردهايي که در چند ماه گذشته با جناح ها و جريان ها انجام گرفته است، بايد ديد تحولات آتي کشور چگونه خواهد بود و بخش ديگري به صبر و بردباري مسوولان برمي گردد که چقدر بتوانند جناح ديگر را تحمل کنند. نماينده مردم بجنورد در خانه ملت اضافه کرد: بعد از تحولات اخير که در دولت انجام شد و انتقادهاي شديدي که از طرف جناح اصلاح طلب به دولت وارد بود، کم کم اصولگرايان نيز متوجه اين بحث شدند که بسياري از اين انتقادات درست و اساسي بوده است. شهرياري با انتقاد از آن چه از آن به عنوان برخوردهاي حذفي و محوري ياد مي کرد، گفت: اين رفتارها حتي بسياري از دوستان اصولگرا را نيز مجاب کرده که اين حرکت و رفتارها غلط است و جامعه را به سمت التهاب و تشنج مي برد. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ايجاد جبهه سياسي متشکل از گروه هاي مختلف اصلاح طلب و اخذ مجوز روزنامه را يکي از اقداماتي دانست که اصلاح طلبان در آينده مي توانند پيگيري کنند. وي افزود: اگر دوستان اصلاح طلب بتوانند فعاليت هاي خود را ادامه دهند و اگر بردباري از طرف مقابل باشد و بتوانند مجوز روزنامه يا فعاليت حزبي داشته باشند، مثبت خواهد بود. شهرياري تصريح کرد: جو سياسي کشور نيز بيشتر با اصلاح طلبان است چرا که در ترکيب راي دهندگان 15 ميليون نفر بيشتر از اقشار دانشگاهي، نخبه ها و فرهنگيان بودند و جو سياسي کشور دست همين طيف است که اصلاح طلبان جايگاه خوبي در ميان اين طيف دارند.  اين نماينده فراکسيون خط امام (ره) مجلس گفت: جناح اصلاح طلب جناح بالقوه و بالفعلي است که نمي توان آن را حذف کرد و واقعيتي در جامعه است که بايد مورد پذيرش همه قرار گيرد.  شهرياري درباره احتمال متشکل شدن گروه هاي اصلاح طلب در آينده اظهار کرد: جريانات و اتفاقات اخير باعث نشده که اصلاح طلبان از هم پاشيده  يا متفرق شوند، بلکه منسجم تر شده اند.
اين عضو فراکسيون خط امام (ره) ابراز اميدواري کرد که با اتفاقات و تحولاتي که در کشور مي افتد به گونه اي برخورد نشود که فضا متشنج تر شده و موجب سو» استفاده  گروه هاي خاص قرار گيرد.
شهرياري در اين راستا صبر و بردباري مقامات و مسوولان کشور را عاملي دانست که مي تواند جامعه را به سمت وحدت سوق دهد و گفت: با صبر و بردباري مسوولان بايد شرايطي به وجود بيايد که در فضايي باز همه انتقادات بيان شود تا به آن اصول و ارزش هايي که در جمهوري اسلامي داريم، برسيم. 
وي همچنين تشکيل جبهه سياسي از سوي جناح اصلاح طلب را سبب نهادينه کردن نظام و بيمه شدن آن ارزيابي و تصريح کرد: اصلاح طلبان در آينده مي توانند در قالب يک جبهه سياسي با محوريت آقاي موسوي جمع شوند که در صورت تحقق اين امر يک جبهه قوي خواهد شد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان کرد: تحقق اين امر به شرايط کشور و برخوردهاي طرف مقابل بستگي دارد، اما تشکيل اين جبهه در نهادينه کردن نظام موثر خواهد بود و کشور را از دخالت هاي خارجي مصون مي دارد.


 فعلا روزنامه نمي زنم 

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي از به تعويق افتادن انتشار روزنامه خود خبر داد و دليل آن را کمبود منابع وامکانات اعلام کرد . محمدرضا باهنر در گفت وگو با مهر، درباره روزنامه پيشرفت و عدالت که  قرار بود به صاحب امتيازي وي منتشر شود اعلام کرد که درحال حاضر بدليل کمبود منابع وامکانات تاسيس و انتشار روزنامه اش ممکن نيست.دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين همچنين تاسيس حزب رسمي مستقل فراگير از جانب خود را که سال گذشته وعده آن را داده بود  به آينده موکول کرد.وي سال گذشته اعلام کرده بود اين حزب را قطعا پس از انتخابات رياست جمهوري تشکيل خواهد داد. به گزارش مهر، هفتم تير ماه سال گذشته در هشتمين کنگره جامعه اسلامي مهندسين، اکثريت قاطع اعضاي اين حزب به تشکيل حزب فراگير راي دادند . چهار ماه بعد در آبان ماه سال گذشته نيز مسوول روابط عمومي جامعه اسلامي مهندسين در باره اقدامات انجام شده در راستاي حزب فراگير خبر داد که کارگروهي از اعضاي ارشد جامعه اسلامي مهندسين و تعدادي از چهره هاي فرا حزبي تشکيل شده است. باهنر ساختار حزب فراگير خود را در قالب دو لايه 30 نفره و 300 نفره تعريف کرده و قرار است لايه 30 نفره اين حزب متشکل از شخصيت ها و چهره هاي شاخص نظام و لايه 300 نفره بر اساس توزيع منطقه اي و به لحاظ سهميه  بندي صنفي و جنسيتي از اقشار و اصناف و تخصص هاي مختلف باشد.


 ادغام وزارت خانه ها دردي دوا نمي کند 

تجربه کشورهاي ديگر نشان مي دهدکه زماني ادغام انجام شد که خصوصي سازي به صورت کامل انجام شده بود و دولت تنها سياستگذارو هدايت گر بود اما در ايران با وجود عدم تحقق اصل 44 ادغام تنها انحصارات اقتصادي را افزايش خواهد يافت. عضوکميسيون صنايع مجلس گفت: ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با بازرگاني موجب تشديد انحصارات اقتصادي خواهد شد. حميد فولادگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايلنا درباره ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن با وزارت بازرگاني با بيان مطلب بالا افزود: نگاهي به تجربه کشورهاي ديگر نشان مي دهد که اين کشورها در زماني به فکر ادغام افتادند که خصوصي سازي در آنها به صورت کامل انجام شده بود و دولت تنها وظيفه سياستگذاري و هدايت گري را بر عهده داشت اما با شرايط فعلي اقتصاد ايران و عدم تحقق اصل 44 ادغام چنين وزارتخانه ها تنها انحصارات اقتصادي را افزايش خواهد داد. وي با تاکيد بر دامن زدن به انحصارات دولتي و اقتصادي ادامه داد: در شرايط فعلي که دولت هنوز هم در مسايل گوناگون مداخله گراست و تعداد محدودي از شرکت هاي بزرگ واگذارشده اند و هنوزهم مديريت آن ها در اختيار دولت است ادغام وزارتخانه هاي بزرگي همچون صنايع و معادن و بازرگاني دردي را از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.


 کميسيو ن بهداشت مجلس نظر داد:
 سفر حج در ماه رمضان ممنوع شد 

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه روز يکشنبه اين کميسيون گفت: به دليل شيوع بيماري آنفلوانزاي خوکي در عربستان تمامي سفرهاي حج عمره در ماه مبارک رمضان ممنوع شد.
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان و عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اين کميسيون اظهار داشت: در جلسه روز يکشنبه کميسيون بهداشت و درمان مجلس تعدادي از اساتيد دانشگاه، اعضاي کميته کشوري کنترل بيماري هاي عفوني و دکتر گويا رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت حضور يافتند و نظرات علمي خود را پيرامون نحوه کنترل، ميزان کشندگي و نوع سرايت بيماري آنفلوانزاي خوکي را مطرح کردند.
وي بر همين اساس ادامه داد: طبق توافقات ايجاد شده بين اعضاي کميسيون بهداشت ودرمان مجلس با مسوولان وزارت بهداشت تمامي سفرهاي حج عمره در ماه مبارک رمضان ممنوع شد.
در اين خصوص عضو کميسيون بهداشت مجلس با انتقاد از جريمه شدن افراد منصرف شده از سفر عمره توسط سازمان حج و زيارت گفت: تمام سفرهاي غير ضرور زيارتي و سياحتي به کشورهاي آلوده تا اطلاع ثانوي بايد متوقف شود.
عليرضا مرندي، وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و عضو کميسيون بهداشت ودرمان مجلس افزود: تناقضي در کنترل بيماري آنفلوانزاي نوعA  در کشور وجود دارد از طرفي همه بر اهميت و خطر اين بيماري اذعان دارند و مي دانيم که اين بيماري عوارض زيادي دارد، به سرعت منتشر مي شود و حتي در مواردي جان انسان ها را مي گيرد اما واقعا در آموزش فراگير مردم و پيشگيري از اين بيماري لنگ مي زنيم و اقدام مناسبي از اين نظر در کشور انجام نمي شود.
وي گفت: همه تلاش مسوولان در خريد دستگاه هاي گران قيمت است، مثلاالان دارند تلاش مي کنند تخت هاي ويژه تنفسي براي افراد مبتلا به اين نوع بيماري ها خريداري کنند در حالي که هزينه درمان و خريد اين دستگاه ها چندين برابر هزينه پيشگيري و کنترل بيماري است که با آگاهي بخشي به مردم محقق مي شود.
وي افزود: درباره سفر به خارج و به خصوص سفرهاي زيارتي از جمله به عربستان نيز بايد گفت، ما در اسلام حکمي داريم که اگر يک عمل واجب مثل روزه براي سلامت انسان مضر باشد بايد متوقف شود و بلکه حرام است، حالا چه رسد به يک کار مستحبي يا سفر تفريحي يا سفر عمره که واجب نيست.
وي گفت: متاسفانه سازمان حج و زيارت به جاي اين که به افرادي که نمي خواهند به اين سفر بروند، کمک کند تا سفرشان را لغو کنند، افرادي را که مي خواهند انصراف دهند را جريمه مي کند، سازمان حج اعلام کرده است که به جز گروه هاي ممنوعه اعلام شده افراد عادي بايد حداکثر تا 15 روز قبل از سفر عمره انصراف خود را اعلام کنند در غير اين صورت اگر بخواهند انصراف دهند، بايد جريمه بپردازند و هر چه اين زمان کمتر شود، ميزان جريمه بيشتر مي شود يا نوبتشان مي سوزد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: به نظر من دولت بايد هر چه زودتر تصميمي اتخاد کند که همه سفرهاي غير ضرور به کشورهاي آلوده متوقف شود و به حداقل برسد. اين مساله به خصوص در مورد سفر عمره يا حتي سفر به عتبات عاليات در عراق و سوريه اهميت دارد، هر کشوري بايد وضع خودش را در نظر بگيرد، ممکن است مصر، عراق يا سوريه نتوانند اين کار را بکنند چون تعداد زيادي جهانگرد دارند و ممکن است ضرر اقتصادي زيادي را متحمل شوند ولي ما که جهانگردي نداريم.
وزير سابق بهداشت اضافه کرد: فعلا بايد سفر عمره و سفرهاي غيرضرور به کشورهاي آلوده متوقف شوند و بعدا نيز بايد با توجه به شرايط درباره حج تمتع موضوع بررسي و تصميم گيري شود، سازمان حج و زيارت نيز نبايد افرادي که از سفر عمره انصراف مي دهند را جريمه کند، تا زماني که واکسن اين بيماري در اختيارمان باشد.
وي گفت: گفته مي شود، واکسن بيماري آنفلوانزاي جديد ممکن است تا اواخر سال ميلادي به توليد برسد، در آن صورت مي توانيم مسافران زيارتي و سياحتي به خارج را واکسن بزنيم و بگذاريم هر جا که خواستند بروند، اما در شرايط فعلي اين مسافرت ها جان انسان ها را به خطر مي اندازد به خصوص سفر عمره که بيشتر افراد متدين و روحانيان را در معرض خطر قرار مي دهد و با روبوسي و دست دادن بيماري به اطرافيان آنها و کل جامعه منتقل مي شود.


 کوتاه از بهارستان 

تصويب تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني

طرح تحقيق و تفحص مجلس از سفرهاي استاني به تصوب کميسيون برنامه و بودجه رسيد. جعفر قادري در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، گفت: طراحان تقاضاي تحقيق و تفحص عده اي از نمايندگان مجلس از سفرهاي استاني دولت به دفاع از دلايل تقاضاي خود پرداختند. نماينده مردم شيراز افزود: طراحان با اشاره به مصوبات سفرها به بررسي نقاط ضعف سفرهاي استاني پرداختند، نظر کميسيون نيز اين بود که براي کم رنگ شدن نقاط ضعف سفرها و پررنگ تر شدن مزيت هاي اين سفرها از سفرهاي استاني و مصوبات آن تحقيق و تفحص کنند. بدين ترتيب با تصويب نهايي صحن علني، تقاضاي تحقيق و تفحص در دستور کار کميسيون برنامه و بودجه قرار مي گيرد و کميته اي از کميسيون موضوع را دنبال مي کند.

ادغام وزارتخانه هاي تعاون
کار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي

سخنگوي کميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بررسي طرح ساماندهي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي دولتي در جلسه اين کميسيون، گفت: بر اساس ماده  دو اين طرح، کميسيون با ادغام وزارتخانه هاي تعاون، کار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي موافقت کرد.  عبدالحسين ناصري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه  کميسيون سياست داخلي مجلس، گفت: در اين جلسه طرح ساماندهي نظام اداري دولت از سوي اعضاي کميسيون رد شد و راي نياورد. وي، در خصوص علت رد اين طرح از سوي کميسيون متبوعش، گفت: در اين طرح عنوان شده بود که تا پايان تير ماه 88 حتما بايد تکليف طرح مشخص شود و البته دلايل کاهش وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 16 وزارتخانه مشخص نشده بود. نماينده مردم گرگان در خانه ملت، با بيان اين که ادغام وزارتخانه ها با اخذ راي به وزرا همزمان بود و به همين دليل اين طرح در کميسيون راي نياورد، ادامه داد: البته کليات طرح ساماندهي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي دولتي در اين جلسه راي آورد، اما ماده  يک آن در کميسيون حذف شد. ناصري با اشاره به موافقت اعضاي کميسيون سياست داخلي مجلس با ماده دو اين طرح، گفت: بر اين اساس کميسيون با ادغام وزارتخانه هاي تعاون، کار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي موافقت کرد.

احمدي نژاد به حساسيت مردم حساس باشد

يکي از اعضاي فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که احمدي نژاد بايد نسبت به حساسيت مردم حساس باشد و نسبت به 4 سال قبل با پختگي بيشتري عمل نمايد.  بيژن نوباوه نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با مهر در پاسخ به سوالي در خصوص برگزاري دادگاه متهمان آشوبهاي اخير پس از انتخابات با بيان اينکه محاکمه در هر کشوري حق قوه قضائيه آن کشور است، عنوان کرد: البته محاکمه شوندگان هم حق دارند که از خود دفاع کنند. وي تصريح کرد: در جهت اطلاع رساني آحاد جامعه رسانه ملي وظيفه دارد که اين محاکمات را پخش کند. نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به جمله امام راحل (ره) مبني بر "مهم بودن زمان حال افراد" اظهارداشت: اين موضوع مهم نيست که اين افراد در گذشته چه مسووليتي داشته اند بلکه اين مهم است که در حال حاضر چه تخلفاتي را انجام داده اند به گونه اي که در برابر قانون وملت پاسخگو باشند. اين عضو فراکسيون اصولگرايان در بخش ديگري از سخنانش به عملکرد اخير احمدي نژاد اشاره نمود وافزود: احمدي نژاد بايد نسبت به حساسيت مردم حساس باشد و نسبت به 4 سال قبل با پختگي بيشتري عمل نمايد.
رئيس جمهور در انتخاب وزراي سياسي
حساسيت به خرج دهد

به گفته يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، حساس ترين وزير، وزير امور خارجه است، چراکه به اعتقاد وي ديپلماسي کشور يک مقدار دچار تنش شده و کسي بايد انتخاب شود که بتواند فضاي تنش زدايي را در ديپلماسي کشور حاکم کند. حشمت الله فلاحت پيشه، با بيان اينکه به دلايل مختلف که عمدتا بهانه هايي است در اختيار کشورهاي غربي، يک فضاي منفي بر سياست خارجي ايران حاکم شده است که اصلا با جايگاه راهبردي ما همخوان نمي باشد، گفت: کسي بايد به عنوان وزير امور خارجه انتخاب شود که بتواند فضاي تنش زدايي را در ديپلماسي کشور حاکم کند. تنش زدايي هم به معناي تسليم شدن در مقابل فشارها نيست، بلکه به معناي به حداقل رساندن تهديدها و استفاده از فرصت هاي موجود است. وي با بيان اين که اگر ايران بتواند جايگاه راهبردي و استراتژي خود را به کشورهاي مختلف و از جمله کشورهاي غربي بقبولاند، به همان ميزان مي تواند اقبال مجددي را به سمت ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران سوق دهد، گفت: کسي که مسوول سياست خارجي مي شود، بايد بتواند همه امکانات مملکت و هم ظرفيت هاي ديپلماتيک کشور را بکار گيرد تا جايگاه ديپلماتيک ايران در تحولات منطقه مجددا احيا شود. نماينده مردم اسلام آباد غرب در خانه ملت، با بيان اين که شروع دوران دولت جديد با يکسري تهديدات عليه جمهوري اسلامي ايران، در زمينه هاي هسته يي، قطع روابط، تحريم هاي ديپلماتيک و از اينگونه موارد همراه شده که اين امر نيازمند مديريت تحولات و مديريت ديپلماسي موجود است، خاطر نشان کرد: انتظار مي رود که در اين رابطه هم يک شخص قوي معرفي شود. بنابراين اگر دولت اين شاخصه ها را در نظر داشته باشد، مي تواند افرادي را در اين زمينه بکار گيرد.  وي در عين حال نوع نگاهي که روي وزارت خارجه و نمايندگي هاي خارج از نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد را نگاه مبتني بر نظام جزا و پاداش دانست و تصريح کرد: اين نوع نگاه براي ديپلماسي کشور خطرناک است، زيرا آنچه براي نماينده هاي ايران در خارج از کشور مطرح مي شود، نه يک پاداش، بلکه يک مسووليت خطير است که افراد بايد در راستاي آن زحمت بکشند و براي کشور فعاليت کنند. فلاحت پيشه وظايف وزير اطلاعات را نيز مرتبط با کميسيون امنيت ملي دانست و تصريح کرد: کسي بايد براي وزارت اطلاعات معرفي شود که از ظرفيت لازم براي محافظت از اسناد جمهوري اسلامي ايران و استفاده از اين دستگاه در راستاي منافع و امنيت کشور برخوردار باشد، نه اين که سعي کند تا وزارت اطلاعات محل نفوذ و بروز کساني باشد که براي منافع جنايي از آن استفاده مي کنند و يک ناامني افراطي را در کشور ايجاد مي کنند. وي افزود: بنابراين وزارت اطلاعات، يک ظرفيت بالايي است که يک شخص فراجناحي بايد وزارت آن را بدست گيرد.  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، وزارت کشور را نيز پست حساسي دانست که مسووليت اعتمادسازي در کشور تا حد زيادي متوجه اين وزارتخانه مي باشد. وي ادامه داد:در عين اين که استانداران و فرمانداران هم به عنوان زيرمجموعه وزارت کشور در تماس دائم با نمايندگان هستند، به ميزاني که تعامل بين نمايندگان و استانداران و فرمانداران بيشتر شود، امور مملکت نيز بهتر پيش خواهد رفت. نماينده مردم اسلام آباد غرب در خانه ملت، وزارت دفاع را نيز داراي شرايط خاصي دانست که نيازمندتوان بالا براي پيشبرد امور دفاعي و نظامي مملکت در زمينه فناوري نظامي و نيروي انساني است ;چرا که جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد تا طبق سند چشم انداز 20 ساله و جلوگيري از تهديدات داخلي، قدرت اول منطقه باشد.


 خبر 

اقليت امروز تصميم مي گيرد

مصطفي کواکبيان گفت: «کميسيون اقليت مجلس درباره شرکت يا عدم شرکت در مراسم تحليف احمدي نژاد تصميم گيري خواهد کرد.»
پس از مطرح شدن عدم شرکت نمايندگان اصلاح طلب در مراسم تحليف احمدي نژاد و راي اعتماد به دولت دهم از طرف داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت اين سوال مطرح مي شود که آيا فراکسيون اقليت در مراسم تحليف شرکت خواهد کرد؟ مصطفي کواکبيان در اين باره به "خبرنگار فرارو" گفت: «امروز بعد از ظهر جلسه فراکسيون با حضور نمايندگان عضو برگزار خواهد شد ودر اين مورد تصميم گيري خواهد شد.»
پيشتر داريوش قنبري با بيان اين که" نارضايتي عمومي از عملکرد دولت وناکامي برنامه هاي اقتصادي، سياسي کابينه نهم و انتخابات شبهه دار رياست جمهوري دهم و فرو ريختن ديوار اعتماد بين مجلس و دولت، نمايندگان منتقد دولت را وارد فاز تازه اي کرده به طوري که بسياري از نمايندگان بر اين اعتقاد هستند که مجلسي ها به چه اميدي مي توانند به وزيري راي اعتماد بدهند که در طول چهار سال کاري خود حتي نتوانسته اعتماد نمايندگان را به خود جلب يا به کابينه رئيس دولتي راي دهد." از احتمال شرکت نکردن مجلس در مراسم راي اعتماد و تحليف خبر داده بود.

لاريجاني نامزد اکثريت اصولگرايان

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اکثريت نمايندگان مجلس به دنبال رياست مجدد دکتر لاريجاني بر فراکسيون اصولگرايان مجلس هستند و پيش بيني هم مي شود که اين قضيه اتفاق بيفتد و ايشان در دور بعد نيز رياست فراکسيون را به عهده داشته باشد. اسدالله بادامچيان در گفت وگو با ايسنا گفت: با توجه به اطلاعاتي که از نظر عموم اصولگرايان دارم هم اکنون بيشترين تلاش در بين اصولگرايان در اين راستاست که از دکتر لاريجاني بخواهند که مجددا رياست فراکسيون اصولگرايان را در دور دوم بپذيرد.
وي در ارزيابي از عملکرد هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان طي يک سال گذشته با بيان اين که اگر قرار باشد به عملکرد هيات رئيسه فراکسيون اصولگرايان طي يک سال آينده نمره دهيم، اين هيات نمره خوبي خواهد گرفت، در عين حال برخي اظهارات مبني بر وجود تعارض بين رياست مجلس با رياست فراکسيون را رد کرد و گفت: در مباحثي مثل انتخابات که برخي عنوان مي کنند آقاي لاريجاني به دليل برخي ملاحظات مانع برخي موضع گيري هاي سياسي فراکسيون شدند، درست نيست; چرا که آقاي لاريجاني در آن مقطع نظر خود را ارايه کردند.
وي ادامه داد: نظر ايشان اين بود که مجلس و فراکسيون اصولگرايان مجلس در مساله انتخابات رياست جمهوري اظهارنظر نکند، مبادا شائبه دخالت از آن پيش آيد.
بادامچيان استدلال لاريجاني را در اين موضوع دقيق و درست دانست و گفت: در اين زمينه در فراکسيون راي هم گرفتند و اکثريت راي دادند که فراکسيون اعلام موضع کند و شاهد بوديم که اين کار هم صورت گرفت.
اين نماينده اصولگراي مجلس در بخش ديگري از اين گفت وگو با تاکيد بر تلاش همگان براي ايجاد آرامش در فضاي فعلي سياسي کشور گفت: به طور طبيعي همه در کشور طرفدار آرامش هستند، اما اگر قرار باشد يک مجموعه و يک جرياني در کشور به جاي ايجاد آرامش مردم را ترغيب به ناآرامي کند، قطعا جو آرام نخواهد شد.
وي با اشاره به پخش دادگاه برخي متهمان سياسي از صدا و سيما و اين که آيا پخش اين گونه برنامه ها از رسانه ملي بر ايجاد آرامش در کشور کمک مي کند يا ناآرامي ايجاد مي کند؟ گفت: چه اين دادگاه ها به آرامش کمک کند يا نکند هيچ راهي وجود ندارد و بايد اين دادگاه ها برگزار شود.

تشکيل هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها

هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها در ذيل کميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد.
با راي اعضاي اين کميسيون اسدالله بادامچيان نماينده تهران به عنوان رييس، حسن نوروزي به عنوان نايب رييس، ولي اسماعيلي به عنوان سخنگو، سيدفاضل موسوي به عنوان دبير و حسين فدايي به عنوان ناظر انتخابات اين هيات مرکزي انتخاب شدند.

ايران خودرو بايد هزينه هاي خود را کاهش بدهد
نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه با تصويب شوراي اقتصاد مبني بر کمک يک هزار ميليارد توماني به "ايران خودرو"، مشکلات اين شرکت خودروسازي حل خواهد شد، گفت: مسلم است که شرکت بزرگي مثل ايران خودرو بايد هزينه هاي خود را کاهش بدهد، اما اين به معناي کاهش فعاليت ها نيست.
احمد مهدوي ابهري در گفت وگو با ايسنا، افزود: ايران خودرو به عنوان بزرگترين کارخانه خودروسازي کشور بايد با همان قدرت هميشگي ولي با بهره وري بالا به کار خود ادامه بدهد و برخلاف برخي شايعات، قرار نيست تعديلي در نيروها يا توليدات آن صورت بگيرد.
نماينده مردم ابهر در خانه ملت با تاکيد بر اين که قرار نيست کارگري از مجموعه ايران خودرو اخراج شود، ادامه داد: در برخي موارد ديده شده که يک بخش 10 نفر مشاور دارد که کارايي خاصي هم ندارند و اين افراد بايد حذف شوند، ضمن اين که ريخت و پاش ها در هزينه بايد کاهش يابد تا کارخانه بهره وري لازم را داشته باشد. او در پايان تاکيد کرد که نيمي از کمک يک هزار ميليارد توماني دولت به ايران خودرو از محل فروش سهام بانک پارسيان اين شرکت است.

عضو کميسيون امنيت ملي:
عدم پرداخت اعتبارات مترو، انتقام گيري سياسي است

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با انتقاد از عدم پرداخت اعتبارات متروي تهران گفت: تا زماني که قاليباف شهردار تهران است نبايد اميدي به پرداخت حقوق قانوني مترو داشت.
قدرت الله عليخاني نماينده مردم قزوين در مجلس در گفتگو با «فردا» افزود: با توجه به تمام تلاشي که مجلس جهت اقناع دولت براي پرداخت اعتبارات مترو انجام داده، متاسفانه دولت به مسدود کردن اعتبارات مترو براي افزايش فشار به شهرداري تهران اصرار مي کند. عليخاني با بيان اين که نگاه بدبينانه دولت به مسائل شهري در تهران، سياسي است، افزود: متاسفانه دولت با مسدود کردن اعتبارات مترو، به زعم خود قصد دارد فشارها به شهرداري تهران را بيشتر کند.
وي با بيان اينکه توسعه خطوط مترو رفاه و آسايش را براي مردم به همراه دارد، اضافه کرد: کساني که با عدم پرداخت اعتبارات مترو قصد انتقام گيري سياسي دارند، بدانند که با اين کار خود مردم را به قضاوت ديگري درباره خود وا  مي دارند.