نسخه شماره 2136 - 1388/05/13 -

الشرق الا وسط مدعي شد
اقدام اوباما براي پيگيري لحظه به لحظه تحولات ايران

از سوي دکتر نجفي توانا مطرح شد:
ارزيابي حقوقي دادگاه متهمان رخدادهاي اخير


گزارش واشنگتن پست درباره حجاريان


جستاري پژوهشي در سياست، قدرت و نابرابري گذشته، چراغ راه آينده - قسمت دوم


تاکيد آيت الله صافي گلپايگاني بر حفظ هويت ديني

مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم احمدي نژاد تشريح کردند:
پيامها، تجربيات و امتحانات انتخابات دهم


اخبار کوتاه


ديپلماسي

بااستناد به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان شد
تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل غيرقانوني است


کلاس اکابر و دولت نهم


روزنگار


اخبار کوتاه


زاويه


 الشرق الا وسط مدعي شد
 اقدام اوباما براي پيگيري لحظه به لحظه تحولات ايران 

اوباما با تعيين يک تيم سياسي  امنيتي، رخدادها و تحولات ايران را لحظه به لحظه پيگيري مي کند.
«الشرق الاوسط» با طرح اين  ادعانوشت: اين تيم شامل «جو بايدن»، «هيلاري کلينتون» و «دنيس راس» بوده و اين گروه ماموريت يافته اند که اخبار هسته اي ايران، اطلاعات پيوستنش بهWTO، اخبار و تحليل هاي مندرج در رسانه هاي ايران درباره محاکمه سياسيون و نتايج آن و پيشرفت هاي سيستم ماهواره اي تلفن همراه اين کشور را به آگاهي رئيس جمهور ايالات متحده برسانند.
اين روزنامه سعودي در ادامه در تحليلي به ارزيابي اين خبر پرداخته و مي نويسد: آمريکايي ها براي شناخت تحرکات سياسي ايران در منطقه و همچنين کنترل اوضاع اخلي آن، در حال جمع آوري اطلاعات بوده و اين نشان دهنده ظهور نوعي واقع بيني ايالات متحده درباره ايران است و به احتمال زياد، اين کار مقدمه برقراري روابط سياسي بين واشنگتن و تهران در آينده نزديک خواهد بود و شبيه اين حرکت را مي توان در سال 1972 ديد که آمريکا با «چين کمونيست» روابط گسترده و عميقي را برقرار کرد.
گفتني است، تفاوت در نوع برخورد کاخ سفيد با مسائل داخلي ايران در مقايسه با موقعيت هاي مشابه قبلي، دربردارنده نوعي پيام تغيير در رفتار ايالات متحده در عرصه بين المللي با منتقد جدي خويش يعني ايران است، اما آنچه تحليل گران مسائل بين المللي را درباره اين رفتار واشنگتن دچار سردرگمي مي کند، تمرکز صرف اوباما بر پيام هاي غير مستقيم و مشخص نبودن ميزان پايداري رويه خودداري کاخ سفيد براي موضع گيري و دخالت در امور داخلي ايران است.


 از سوي دکتر نجفي توانا مطرح شد:
 ارزيابي حقوقي دادگاه متهمان رخدادهاي اخير 

نخستين دادگاه براي بررسي اتهامات متهمان حوادث اخير روز شنبه برگزار شد. وقايع رخ داده در اين دادگاه و رويه برگزاري آن بازتاب هاي متفاوتي در جامعه و فعالين سياسي و حقوقي داشته است، فارغ از اينکه حاکميت اين حق را دارد براي حفظ نظام هر شهروند متخلفي را به دادگاه احضار کرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم نمايد، اما رعايت عدالت قضايي و حفظ حقوق انساني متهمان به عنوان شهروند ايراني امري الزامي است.  سايت«تابناک» بدون قضاوت درباره دادگاه از لحاظ شکلي يا ماهوي در گفت وگو با دکتر علي نجفي توانا از حقوقدانان و وکلاي برجسته کشورمان، تلاش کرده است از ديد حقوقي و فني نحوه دادرسي را در دادگاه روز شنبه به ارزيابي گذارد.
 دکتر نجفي توانا، استاد دانشگاه و وکيل برجسته دادگستري در اين باره گفت: آنچه بر فرايند دادرسي در کشور ما حکايت دارد، بنا بر مفاد قانون اساسي و قوانين عادي از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري به ويژه حقوق شهروندي است که در زمان رياست محترم کنوني قوه قضائيه تصويب شده است. دادرسي هاي کيفري بايد تابع شرايطي باشد که بدون رعايت و لحاظ آنها، اصولا از بعد قانوني تصميمات صادره، بار حقوقي و قانوني نخواهد داشت; از جمله اين ضوابط در مرحله دادسرا، حضور وکيل مدافع در جريان تحقيقات بنا بر ماده 128 آيين دادرسي کيفري در کنار يا به همراه موکلش است که نوعي تضمين دفاع، حقوق متهم و تضمين دادرسي منصفانه و عادلانه است. درباره محاکمه اي که به طور اجمال اطلاعات آن از رسانه ها به آگاهي مردم رسيده، بايد گفت که از لحاظ شکلي با چند ايراد و اشکال قانوني روبه رو هستيم. مهمترين ايرادي که به اين روش مي توان وارد کرد، اين است که با توجه به تعدد متهمان، سن، ارتباط گروهي و جناحي، فردي يا سازمان يافتگي اقدامات منتسبه، بايد براي اين افراد جداگانه مبادرت به برگزاري مراسم رسيدگي به اتهامات نمود و تجميع متهماني که از لحاظ نوع اتهام و ارتباط آنها با متهمان ديگر در حقيقت عبور از ضوابط موضوعه و برگزاري دادگاهي است که اصولا رعايت قوانين و اجراي آن سخت مي نماياند. به عبارت روشن تر، معمولا اين گونه دادگاه هايي که براي جرايم سازمان يافته سياسي، مواد مخدر و امثال آن تشکيل مي شود، از اعضاي يک گروه شکل مي گيرد; بنابراين، صرفا عناوين جزايي مشابه نمي تواند موجب برگزاري يک جلسه دادرسي براي همه متهمان باشد.
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: دومين اشکال قانوني که از لحاظ شکلي به ذهن مي رسد، دعوت نکردن از وکلا و ايجاد فرصت مناسب براي برقراري جلسات مشاوره و مذاکره به منظور تدارک دفاع و آ ماده سازي محورهاي دفاعي در برابر اتهامات مطروحه است.  معمولا در دادرسي ها مرسوم معمول و الزامي است که کيفرخواست و موارد اتهامي به آگاهي متهم و وکيل وي مي رسد تا با تدقيق در جزييات محورهاي دفاع، درباره اتهامات مطرح در کيفرخواست مشخص و طرفين در جلسه دادگاه مبادرت به دفاع از مواضع ادعايي  در کيفرخواست  و دفاعي خود کنند، حسب اظهار وکلاي متهمان، آگاهي از جلسه دادگاه يا انجام نشده يا ديرهنگام بوده; بنابراين، مقدمات برگزاري فراهم نبوده است، براي همين به نظر مي رسد، متهمان از امکان دفاعي لازم حسب اطلاع وکلاي خود برخوردار نبوده اند، فراموش نکنيم که در دادرسي کيفري دادگاه رسيدگي کننده بي طرف است.
به عبارت ديگر، اين دادگاه ها و رياست و قضات متصدي دادرسي به عنوان يک مرجع بي طرف مفاد ادعانامه مطروحه و سپس دفاعيات متهم و وکيل مدافع و دلايل وي را شنيده و سرانجام با مقايسه اين ادعا و تطبيق دلايل ارايه شده توسط دادستان با اظهارات متهم، تصميم مي گيرد.
در واقع، ضرورت برابري فرصت ها که از لوازم يک دادرسي منصفانه است و ايجاب مي کند که به همان ميزان که به دادستان و عوامل وي فرصت داده شده، به متهم و موکل وي اظهارتدارک دفاع قانونا داده شود. دکتر نجفي توانا سخنان خود را اينگونه ادامه داد: سومين مسئله درباره برگزاري جلسه محاکمه اين است که به نظر مي رسد در ارايه دلايل اتهامات به نوعي بين جرم سياسي و جرايم عليه امنيت خلط مبحث شده باشد. اتهامات منتسبه جرم سياسي، هرچند در قانون عادي در کشور جرم سياسي توصيف نشده، ولي در قانون اساسي به آن اشاره شده و با توجه به قاعده تفسير به نفع متهم، به نظر مي رسد با لحاظ آزاد بودن اجتماعات و راه پيمايي ها مگر در صورت وجود نص صريح مخالف آن، مانند مخل بودن به دين مبين اسلام، اقدامات منتسبه در حد راه پيمايي و تظاهرات جرم نيست مگر آن که ثابت شود در قالب يکي از اين عناوين قابل انتصاب به متهمان باشد.
در واقع، حاکميت اصل قانون بودن جرم و مجازات از يک سو و اصل برائت از سوي ديگر، ايجاب مي کند که با تطبيق مصاديق و اقدمات انجام شده با احکام مصرحه در قانون جزا، جرايمي را منتسب کنيم که عناوين جزايي آن مشخص شده باشد. وي افزود: بنابراين، به نظر مي رسد در محاکمه اي که انجام شده و با عنايت به ادعاهاي مطروحه در کيفرخواست  چه از لحاظ ماهوي و چه شکلي  برخي از ضوابط موضوعه رعايت نشده; چنانچه که حسب اظهار برخي وکلا، حضور آنها در دادگاه مورد موافقت قرار نگرفته است.
فراموش نکنيم که قانون شهروندي و آيين نامه اي که توسط رياست محترم قوه قضاييه به واحدها و حوزه هاي قضايي در سراسر کشور ابلاغ شده، ايجاب مي کند که روند دادرسي به گونه اي باشد که متهمان اجازه داشته باشند با ظاهري آبرومندانه و با امکانات مساوي در برابر مدعي العموم از خود دفاع کنند. چه اگر غير از اين باشد، نه تنها بر خلاف عدالت کيفري، بلکه مخالف قوانين موضوعه است و چنين فرايندي موجب نقض حکم صادره در مراجع بالاتر خواهد بود.
اهميت رعايت اصول پيش گفته به حدي است که در صورت بي توجهي و عدم تمهيد تدابير لازم براي رعايت آنها، مي تواند موجبات نقض دادنامه هاي صادره را در مراجع تجديد نظر فراهم  آورد; بنابراين، اصلح اين است که در چنين محاکماتي که افکار عمومي با حساسيت آن را دنبال مي کند و مراجع داخلي و بين المللي با نوعي مميزي برروند و رعايت دادرسي نظارت مي کنند، حداقل هاي قانوني را که در مقررات موضوعه کشور و قانون اساسي پيش بيني شده است، رعايت کنيم. به ويژه آن که تا آنجا که همگان مي دانند، رياست محترم قوه قضاييه به عنوان مبدع و مبتکر آيين نامه حقوق شهروندي و قانون مربوط به رعايت حقوق متهم در مرحله دادرسي، اجتناب از صدور قرار بازداشت و اعمال تضييقات مختلف به متهم، رعايت حق دفاع و ديگر اصول يک دادرسي منصفانه را مورد عنايت قرار داده و در بخشنامه هاي گوناگون بر آن تاکيد ورزيده است. بديهي است، سرانجام درباره اتهامات منتسبه، دلايل اتهامات مورد دفاع مدعي العموم و دلايل مرتبط با آنها به اين دليل که اطلاع کافي و وافي نسبت به آنها حاصل نشده، نمي تواند مورد تحليل حقوقي و علمي قرار گيرد. بديهي است با ادامه روند دادرسي، قطعا حقوقدانان و صاحب نظران داخلي درباره ماهيت موارد اتهامي و دلايل ابرازي و اظهارات منتسب به متهمين اظهار نظر نمايند. اين وکيل دادگستري خاطر نشان کرد: يکي ديگر از ملاحظاتي که به نظر مي رسد بايد در اين دادرسي رعايت مي  شد، بحث لحاظ صلاحيت مراجع قضايي است. هرچند اعتقاد دارد بايد براي رسيدگي به اين نوع جرايم، مرجع قضايي تخصصي با حضور هيات منصفه برگزار شود. زيرا طبيعت اقدامات منتسبه در تطبيق با اصولي که در اين زمينه مي تواند حاکم باشد، بر فرض جرم تلقي کردن، مي تواند بزه سياسي باشد، نه امنيتي و نه غيره.
البته اظهار نظر علمي و کارشناسي تا تصويب قانون مربوط به جرايم سياسي، مقدور و ميسور نيست; اما با توجه به پيش نويس هايي که توسط قوه قضاييه و ديگر نهادها تهيه شده، اما در مراحل تصويب معطل مانده، همچنين بنا بر رويه هاي سازمان هاي جهاني و ديگر مواردي که مي تواند موثر در مقام باشد، اصولا نقد حاکميت، اعتراض به حاکميت، نگاه اپوزيسيون نسبت به دولت و مخالفت عملي و فکري، اولا جرم نيست و برخي اقداماتي که بتوان در قانون جرم دانست، مصداق جرم سياسي است، نه امنيتي.
در رابطه با برخي از متهمان و به طور مشخص، آقاي ابطحي، با توجه به روحاني بودن ايشان و با توجه به صراحت مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، حسب قضيه، علي القاعده اين نوع اتهامات بايستي در آن مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد و مي توان از اين ايراد، به عنوان ايراد صلاحيت دادگاه نيز ياد کرد.
وي در پايان افزود: درباره اختلاف صلاحيت مراجع عمومي، انقلاب و ويژه روحانيت، با توجه به رويه عملي و تصميمات گرفته شده، تاکنون ظاهرا صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت اعمال مي  شود و در اين باره با توجه به صراحت مقررات اين مرجع ويژه، همه جرايم عمدي روحانيون بايد در چنين مرجعي بررسي شود.

 فايننشال تايمزگزارش داد:
تعجب ايراني ها از محاکمه علني «چهره ها»

روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي، محاکمه علني برخي شخصيت هاي ارشد سياسي به اتهام دخالت در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري را مايه تعجب و شگفتي برخي ايراني ها دانست. به گزارش عصر ايران اين روزنامه نوشت: "انتشار تصاويري از محاکمه علني برخي سياست مداران ارشد که تعدادي از آنها تا همين اواخر در مناصب بالا قرار داشتند و پخش اعترافات آنها در تلويزيون شماري از ايراني ها را «شوکه» کرده است." براساس اين گزارش هرچند ايران سابقه طولاني در پخش اعترافات زندانيان سياسي دارد اما مردم آن تاکنون شاهد نبوده اند که چنين شخصيت هاي ارشد سياسي از جمله يک معاون رئيس جمهور سابق ، اين چنين به طور علني مقابل دوربين هاي تلويزيوني محاکمه شوند. به نوشته فايننشال تايمز، اين براي اولين بار پس از دستگيري اين افراد متعاقب انتخابات رياست جمهوري است که برخي از آنها در ملاعام ظاهر مي شوند.


 گزارش واشنگتن پست درباره حجاريان 

در برنامه يکشنبه شب بخش خبري 30:20 تلويزيون، تصويري از سعيد حجاريان با لباس زندان در کنار عطريانفر و ابطحي پخش شد که گمانه زني هاي تازه اي ايجادکرد; از جمله احتمال حضور او در دادگاه روز پنج شنبه.روزنامه واشنگتن پست گزارشي از وضعيت اين روزهاي سعيد حجاريان تهيه کرده است. به گزارش سايت اصولگراي عصر ايران در اين گزارش آمده است: «در نخستين روزهاي تشکيل جمهوري اسلامي ايران به گروگان گيران در سفارت آمريکا مشاوره مي داد.
در طول جنگ ايران و عراق او به تشکيل وزارت اطلاعات کمک کرد. سپس به سمت يک مسير اصلاح طلبي و دموکراسي خواهي متمايل شد و ضمن اداره روزنامه هاي اصلاح طلب به عنوان مشاور سياسي دولت خاتمي خدمت مي کرد. در سال 2000 فردي مسلح وابسته به تندروها با تيراندازي به حجاريان موجب معلوليت او شد.  حجاريان سه روز پس از انتخابات مناقشه انگيز رياست جمهوري در کنار هزاران فرد ديگر بازداشت شد. 
در طول روزهاي اخير اخبار زيادي درباره وخامت بيماري او در زندان منتشر شده و همسر وي که اتفاقا يک پزشک است هفته گذشته پس از ملاقات شوهرش او را افسرده و غمگين توصيف کرد. روز پنج شنبه گذشته و دو روز پس از آنکه يک گزارش ديده بان حقوق بشر، وضعيت حجاريان را رو به وخامت توصيف کرد مقامات گفتند به يک خانه تحت تملک دولت با امکانات «مناسب» پزشکي منتقل شده است.
همسر او در مصاحبه اي گفت: اين خانه را نديده و چيزي در رابطه با آن به وي گفته نشده است. اين در حالي است که روز شنبه گذشته 100 فعال سياسي  به جرم توطئه براندازي دولت تحت محاکمه قرار گرفتند و روز يک شنبه 10 نفر به متهمان افزوده شدند.
حجاريان که تاکنون تحت محاکمه قرار نگرفته در وقايع منتهي به انتخابات نقش فعالي نداشته، گرچه او از موسوي در اين انتخابات حمايت کرده است.


 جستاري پژوهشي در سياست، قدرت و نابرابري گذشته، چراغ راه آينده - قسمت دوم  
نويسنده : حبيب عشايري

4- نقد فکر سياسي:
شالوده يک نظام مردم سالا ر بر پايه نقد اهل نظر و متخصصين از ساختارهاي سياسي- اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شکل گرفته است. قوام و ماندگاري آن نظام در گرو مشارکت کارشناسان و صاحبنظران حوزه هاي مختلف در پيشبرد اهداف کشور است بر اين اساس در صورتي که حاکمان سياسي اعتقاد به بهره گيري از ديدگاه نظريه پردازان در رشته هاي گوناگون داشته باشند به طور حتم ما شاهد دگرگوني قابل توجهي در برنامه ها و سياست ها خواهيم بود. ضمن آن که نقد رويکرد سياسي حاکمان علا وه بر کاستن خطاها ضامن پيشبرد اهداف و تامين حداکثري منافع ملي است. به هر حال در عصر حاضر کشورها با توسل به نقطه نظرات کارشناسان زبده در صدد حضور فعال در عرصه هاي سياسي و بهره گيري مناسب از فضاي سياسي- ارتباطي حاکم بر نظام بين الملل هستند به گونه اي که با استفاده از تعاملا ت بين المللي و بهره برداري از تجربيات ارزشمند ساير کشورها حصول به اهداف تسهيل و تسريع مي گردد.
5- واکاوي انقلا بها:
انقلا ب در درجه نخست مبارزه اي خشونت بار و کم و بيش طولا ني براي قبضه قدرت دولتي است که در صورت موفقيت موجب دگرگوني در ساخت قدرت و نهادهاي سياسي و گروه حاکمه مي گردد و دوم اين که منازعه انقلا بي منازعه اي است که در آن بخش عمده اي از جمعيت به صورتي موثر بسيج مي شود و سوم اين که تفاوت معناداري ميان شورش هاي انقلا بي و شورش هاي نظامي وجود دارد زيرا در شورش هاي انقلا بي گروه هاي درگير در نزاع قدرت عمدتا خارج از دستگاه قدرت قرار دارند و ميزاني از مشارکت و بسيج توده اي که مستلزم رهبري، ايدئولوژي و سازمان است صورت مي گيرد از اين رو منازعه کم و بيش طولا ني مي شود اما در شورش هاي نظامي بخشي از نيروهاي نظامي براي قبضه قدرت اقدام مي کنند و در آنها مشارکت و بسيج توده اي صورت نمي گيرد و منازعه چندان طول نمي کشد ضمن آن که نوع رهبري و سازمان متفاوت است.
در تاريخ انقلا ب هاي مغرب زمين و سير کنکاوانه در آن چه که بر آن کشورها از ديروز تا امروز گذشته است حاکي از ارتقاي جايگاه بين المللي دول غربي در عرصه هاي مختلف سياسي- اقتصادي است. تا آن جا که پيشرفت موزون در زمينه هاي گوناگون صنعتي و الکترونيکي موجب شکاف عميق آنها با کشورهاي پيراموني شده است. به عبارت ديگر اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان به ويژه در آسيا، آفريقا، آمريکاي لا تين و اروپاي خاوري عملا  تبديل به بازار عرضه محصولا ت صنعتي و مصرفي دول مغرب زمين شده اند. در اين عرصه رقابت فشرده اي ميان کشورهاي توسعه يافته در جهت تصاحب بازارهاي مشرق زمين از طريق ارائه توليدات با کيفيت و ارزان به وجود آمده است. آن چه که حائز اهميت است اين که ملل مغرب زمين با پشت سرگذاشتن قرون وسطي و تجربه رنسانس باني انقلا ب هايي شدند که نه تنها مردم آن جوامع را از ظلم و ستم ديکتاتور ها رهانيدند بلکه با برچيدن نظام انکيزاسيون (تفتيش عقايد) پايه و اساس آزادي هاي مدني را در مغرب زمين نهادينه کردند. حتي با انتشار پيام اصلي انقلا ب خود به ساير نقاط جهان ضمن انتقال تجربيات آزاديخواهي با تکيه بر پشتوانه هاي صنعتي و کشاورزي الگوي مناسبي براي انعکاس مفاهيمي از قبيل دموکراسي، مدرنيسم و... در جوامع عقب مانده شدند.
ساموئل هانتينگتون در کتاب سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني مي گويد: انقلا ب اساسا در جوامعي رخ مي دهد که از يکسو شاهد افزايش مشارکت و بسيج سياسي گروه هايي هستند که پيشتر از صحنه سياست خارج بوده اند و از سوي ديگر فاقد نهادهاي سياسي لا زم براي جذب اين مشارکت هستند. به نظر او در اين جوامع نوسازي سياسي رخ داده است اما توسعه سياسي هنوز واقع نشده است.
6- جامعه مدني پيش نياز توسعه:
جامعه مدني به وضعيتي اطلا ق مي شود که ابناي بشر از زندگي در وضعيت طبيعي فاصله گرفته و روابط خود را برپايه خرد و قانون نظم بخشيده باشند. به عبارت ديگر جامعه مدني بطور اخص از اجزا و عناصر نظام مبتني بر حاکميت مردم بر مردم تعريف و تبيين مي گردد. اصولا  شهروندان درلواي جامعه مدني و آزاديهاي قانوني قادر به ايفاي نقش خود در عرصه هاي مختلف هستند. فقدان آن عارضه بزرگي در استيفاي حقوق حقه شهروندان تلفي مي گردد. جامعه مدني بعنوان شالوده دموکراسي در جوامع قلمداد مي گردد. مصاديق بارز آن را مي توان در آزادي بيان ، قلم، برگزاري آزادانه اجتماعات و تجمعات سياسي و صنفي و برخورداري مردم از ساير حقوق شهروندي خلا صه کرد. مفاهيم و مولفه هاي متعددي در تحقق يک جامعه مدني مشارکت دارند. يکي از اين مولفه ها داشتن يک پشتوانه مبتني بر فلسفه سياسي است که مقولا تي چون انسان سياسي و تعاملا ت اجتماعي انسان و همچنين نگاه تحليلي به توليد و توزيع قدرت و امثالهم را مورد بحث و بررسي قرار دهد و به تدريج گفتمان شايسته اي را فراهم سازد. بنابراين بدون هيچ شک و شبهه اي يگانه طريق امکان برقراري حاکميت مردم بر مردم و ايجاد نظام مبتني بر انديشه مردم سالا ري جز از طريق نهادينه کردن فرهنگ جامعه مدني درقوانين و برنامه ها  ميسر نيست. براي تحقق آن لا زم است  تا دولتمردان، اعتقاد عميقي به مفاهيم دموکراسي از قبيل جامعه مدني داشته باشند. در اين صورت مسير حرکت جامعه به سمت توسعه هموار خواهد شد و البته دستيابي به اهداف مورد نظر تسهيل و تسريع مي شود.
تحمل و تسامح زيبا ترين جلوه هاي مدنيت هستند. در يک جامعه توسعه يافته ومتمدن انسانها آموخته اند که هنگام موافقت تملق نورزند و در زمان مخالفت فرهنگ وزين مخالفت را به نمايش گذارند و فطرت و آزادگي انسانها را محترم شمارند.


  تاکيد آيت الله صافي گلپايگاني بر حفظ هويت ديني 

آيت الله صافي گلپايگاني در پيامي به مناسبت فرارسيدن دهه مهدويت با تبريک اعياد شعبان، عصر غيبت امام عصر (عج) را عصر امتحان و عصر تمحيص و تخليص عنوان کرد. به گزارش مهر متن پيام آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني بدين شرح است:
تجديد عهد و تازه کردن پيمان و نوساختن ايمان اگر چه همواره مطلوب و بازسازي حال و روحيه ولا يي و شکر گذاري بر نعمت اسلا م و مودت و محبت اهل بيت عليهم السلا م هميشه و در هر زمان وظيفه و غنيمت است ولي در روزهاي شريف و فرصت هاي مبارک، برکات ويژه و عنوان تعظيم شعائر و بزرگداشت و تجليل از دوستان و تذليل دشمنان دارد. اميد آنکه خداوند متعال با دعاي حضرت بقيه الله عجل الله تعالي فرجه جامعه ما خصوصا جوانان عزيز را از خطرات آخر الزمان حفظ فرمايد.در ادامه پيام آيت الله صافي گلپايگاني آمده است: حقير اين بزرگ عيد سعيد را به عموم شيفتگان عدالت حقيقي و برادري جهاني اسلامي و نجات بشريت از شر استضعاف و استحقار مخصوصا منتظران ظهور آن ولي دوران و قطب عالم امکان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا» تبريک عرض مي نمايم و همگان را به ثبات و استقامت اسلامي و حفظ هويت ديني در برابر گرايش هاي الحادي و مادي و اتحاد و اتفاق و رعايت عدل و انصاف و قضاي حوائج بندگان خدا و ساير موجبات خشنودي آن حضرت توصيه مي نمايم و به چند نکته مهم اشاره مي کنم: 1. منتظران آن حضرت بايد با بصيرت کامل و با حفظ هويت ديني در برابر گرايش هاي الحادي و مادي ثبات و استقامت داشته و با اتحاد و برادري دسيسه ها و ترفند هاي دشمنان دين و مذهب را خنثي نموده و از آرمان هاي بلند ديني خود دفاع نمايند. 2. منتظران آن حضرت بايد در قضاي حوائج بندگان و رفع مشکلات برادران و خواهران ديني خود کوشا باشند و نگذارند حتي يک نفر از دوستداران آن حضرت در سختي و مضيقه باشد، اگر کسي مي خواهد آن وجود مقدس از آنان خشنود باشند بايد شيعه آن حضرت را مسرور نمايد.


 مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم احمدي نژاد تشريح کردند:
 پيامها، تجربيات و امتحانات انتخابات دهم 

گروه سياسي: مراسم تنفيذ حکم دومين دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، صبح ديروز در حسينيه امام خميني برگزار شد که در اين مراسم و پس از ارائه گزارش از سوي وزير کشور، حکم تنفيذ احمدي نژاد از سوي محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري قرائت شد. در ادامه مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با تبريک ميلاد با سعادت حضرت ولي عصر(عج) تقارن اين عيد بزرگ با مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري را امري مبارک دانستند و تاکيد کردند: پديده بديع، جذاب و تامل برانگيز مردم سالاري ديني که مبين ترکيب شگفت آور حضور پرشور و جدي مردم در انتخابات و توجه و اهتمام همزمان آنان به معيارهاي اسلامي و الهي است، پاسخي جدي به نيازهاي امروز جامعه بشري به شمار مي آيد. ايشان با اشاره به عدم حضور مردم در تمامي صحنه هاي تصميم گيري دوران طاغوت، همکاري و حمايت مدعيان دمکراسي و حقوق بشر با رژيم ديکتاتور و موروثي قبل از انقلاب را يادآور شدند و افزودند: در پرتو انقلاب عظيم ملت، حضور مردم در صحنه و خشوع در مقابل احکام الهي، حقيقت واحدي به نام جمهوري اسلامي را شکل داده اند. حضرت آيت الله خامنه اي بحث درباره اولويت داشتن جمهوريت يا اسلاميت را بحثي انحرافي و بي معنا دانستند و خاطرنشان کردند: جمهوريت و اسلاميت دو عنصر جدا از يکديگر نيستند; چرا که تکيه به مردم و احترام به خواست و راي آنان، در دل اسلاميت و اتکاي به احکام الهي قرار دارد. حضرت آيت الله خامنه اي حوادث و فراز و نشيب هاي سه دهه اخير را، اثبات کننده کارآمدي نظام جمهوري اسلامي خواندند و افزودند: برگزاري حدود 30 انتخابات با حضور گرايش هاي گوناگون سياسي در 30 سال اخير و انتخاب" اصل نظام، قانون اساسي و مديريت هاي اساسي کشور» با راي مردم، نشان دهنده ظرفيت عظيمي است که اکثر ناظران بيروني، حتي اگر غرضي نداشته باشند در درک و فهم آن ناتوان بوده اند. رهبر انقلاب اسلامي انتقال توام با آرامش و احترام قدرت و دست به دست شدن مسووليت هاي اجرايي در سال هاي پس از پيروزي انقلاب را نشانه هايي از ظرفيت تحسين برانگيز نظام برشمردند و خاطرنشان کردند: در اين سال ها در بخشي از مديريت ها و عملکردهاي آنان گاه زاويه هايي با مباني نظام ديده شده است، اما انقلاب با هضم دروني اين موارد عملا آنها را در مسير گسترش توانايي هاي خود به کار گرفته و با افزايش ظرفيت و تجربه خود، با قدرت بيشتر به راه خود ادامه داده است. ايشان مردم سالاري ديني و ترکيب ذاتي اسلاميت و جمهوريت را راز ماندگاري و آسيب ناپذيري جمهوري اسلامي دانستند و تاکيد کردند: به فضل الهي و هوشياري مردم و مسوولان اين حقيقت مصونيت بخش، همواره حفظ خواهد شد. بخش ديگري از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در مراسم پرشکوه تنفيذ به تبيين پيام ها و تجربه هاي مهم انتخابات مبارک 22 خرداد اختصاص داشت. حضرت آيت الله خامنه اي اثبات قدرت نظام جمهوري اسلامي در جلب اعتماد ملت و بسيج توده ها را اولين پيام انتخابات بسيار مهم رياست جمهوري دانستند. ايشان در همين زمينه افزودند: برخي در سال هاي پس از انقلاب منتظر بوده اند که نظام اسلامي کهنه شود و از چشم مردم بيفتد اما انتخابات اخير و شکسته شدن نصاب هاي جهاني حضور ملت ها در انتخابات، اين حقيقت روشن را نشان داد که نظام اسلامي پس از 30 سال در جلب اعتماد مردم و بسيج آنها موفق تر و قدرتمندتر شده است و اين حقيقت ناب نبايد با برخي قضاياي حاشيه اي انتخابات، از نظرها دور بماند. حضرت آيت الله خامنه اي، وجود اعتماد متقابل ميان نظام و مردم را دومين پيام انتخابات 22 خرداد خواندند و خاطرنشان کردند: بازبودن عرصه براي به صحنه آمدن و گفت وگو و بحث گرايش هاي گوناگون، نشانه اعتماد به نفس نظام اسلامي و اعتماد نظام به ملت بود. ايشان در همين زمينه افزودند: مردم نيز متقابلا به نظام اعتماد کردند و با ريختن آراي عظيم خود به صندوق ها، توجه و اقبال ملت به نظام منتخب خود را اثبات کردند و اين واقعيت نشان مي دهد کساني که از بي اعتمادي مردم حرف مي زنند اگر از روي غرض ورزي نباشد از روي غفلت است. حضرت آيت الله خامنه اي تاکيد کردند: اعتماد مردم سرمايه اصلي نظام است و از همه مسوولان و دست اندرکاران بخش هاي مختلف انتظار جدي داريم که با رفتار خود، اين اعتماد گرانقدر را به طور مستمر افزايش دهند. وجود نشاط و اميد در مردم، سومين نکته اي بود که رهبر انقلاب به عنوان پيام هاي انتخابات اخير رياست جمهوري به آن پرداختند. ايشان خاطرنشان کردند: دل افسرده و نااميد وارد عرصه انتخابات نمي شود و حضور پرشور جوانان و ديگر قشرها در پاي صندوق هاي راي، نشان دهنده  اميدي است که درباره آينده در جامعه وجود دارد. رهبر انقلاب اسلامي پس از تبيين پيام هاي انتخابات 22 خرداد به بررسي تجربيات اين رويداد مهم پرداختند. حضرت آيت الله خامنه اي با دعوت از مردم و آحاد مسوولان براي جدي گرفتن اين تجربيات افزودند: حوادث انتخابات جدا به ما هشدار مي دهد که دشمن هميشه در کمين است و غفلت از ضربات احتمالي او حتي در بهترين شرايط، بسيار خطرناک است. ايشان، برنامه و تلاش دشمن در ايجاد دغدغه و دردسر براي مردم را واقعيتي متکي بر اطلاعات دانستند و افزودند: تجربه مهم انتخابات 22 خرداد اين است که اگر در عرصه سياسي و اجتماعي به يکديگر بدبين باشيم و به چشم دشمن به هم نگاه کنيم و اگر فکر و بصيرت نداشته باشيم، از سوي دشمنان حقيقي ضربه مي خوريم. رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد کردند: آحاد ملت، همه مسوولان، صاحبان گرايش هاي مختلف سياسي، دلبستگان به کشور و نظام، همه و همه بايد به معناي واقعي بيدار و هوشيار باشند که البته، ملت خوشبختانه هوشيار بود و نگذاشت دشمن در فضاي غبارآلود،  به اهداف خود برسد. حضرت آيت الله خامنه اي، دشمنان را نيز به تجربه اندوزي از حوادث اخير دعوت و تاکيد کردند: دشمن بداند که با چه ملت و نظامي روبه روست و تصور نکند با کارهاي پيش پا افتاده مي تواند ملت را به زانو درآورد. رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه هشدار دادند: دشمنان در اين خيال نباشند که با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در انقلاب پرشکوه 1357 و در يک کاريکاتور از آن حرکت عظيم، مي توانند به نظام اسلامي ضربه بزند; چرا که اين نظام مقتدر و ريشه دار با اين کارها شکست نخواهد خورد. حضرت آيت الله خامنه اي، ايمان و هوشياري ملت را مانع موفقيت دشمن خواندند و با اشاره به وجود نمونه هايي از سو»استفاده از عقايد ديني مردم در تاريخ ايران تاکيد کردند: با مسجد ضرار و تقليد از امام بزرگواري که از عمق دل و جان غرق قرآن بود، نمي توان اين مردم آگاه را فريب داد; چرا که دل اين ملت، به نور ايمان روشن است. سخنان رهبر انقلاب اسلامي در مراسم تنفيذ  رييس جمهور با تشريح امتحان هاي انتخابات 22 خرداد ادامه يافت. ايشان ملت سرافراز ايران را برندگان و قبول شدگان اين امتحان عظيم الهي دانستند و خاطرنشان کردند: بسياري از مردم، جوانان و نخبگان بر اساس احساس وظيفه، ايمان و صداقت در اين انتخابات شرکت کردند و بعد هم تسليم قانون بودند که اينها برندگان اين امتحان بزرگ هستند. رهبر انقلاب اسلامي مردودشدن برخي خواص در حوادث 2 ماهه اخير را مورد اشاره قرار دادند و افزودند: اين انتخابات برخي خواص را مردود کرد و برخي جوانان هم که با صداقت و سلامت وارد ميدان شده بودند، در مواردي اشتباه کردند. حضرت آيت الله خامنه اي در بخش پاياني سخنان خود نکاتي را درباره وظايف دولت آينده مطرح کردند. ايشان تکيه بر برنامه ، قانونمداري و همکاري قواي سه گانه را از ضروريات شکرگزاري نعمت حضور مردم مومن ايران در عرصه  انتخابات دانستند و دولت و مجلس و قوه قضاييه را به همدلي و ياري يکديگر فراخواندند. حضرت آيت الله خامنه اي رييس جمهور و دولت دهم را متعلق به آحاد ملت و همه راي دهندگان انتخابات 22 خرداد خواندند و افزودند: اين واقعيت بايد در عمل و در برنامه ريزي ها حتما مورد توجه قرار گيرد. ايشان با اشاره به علاقه مندان فراوان رييس جمهور، خاطرنشان کردند: به موازات اين علاقه مندان دو دسته ديگر هستند که بايد مورد توجه و محاسبه قرار گيرند; مخالفان عصباني و زخم خورده که در چهار سال آينده به معارضه با دولت ادامه مي دهند و منتقداني که با نظام و رييس جمهور دشمني ندارند و بايد ديدگاه ها و نظرات آنان را مورد توجه قرار داد و من اميدوارم اينگونه عمل شود. رهبر انقلاب اسلامي همچنين با تاکيد بر ضرورت کمک و حمايت از کساني که در حوادث اخير آسيب هاي جاني، مالي و احيانا آسيب حيثيتي و آبرويي ديده اند، افزودند: بايد از آسيب ديدگان حمايت کرد و آسيب زنندگان را هر کسي باشند شناسايي کرد و مورد مواخذه قرار داد.
 
 متن حکم تنفيذ رهبري 

مقام معظم رهبري، حکم دومين دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد را تنفيذ کردند. به گزارش ايلنا، در متن حکم تنفيذ مقام معظم رهبري، آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم 
خداوند را سپاس که بار ديگر ايران را سرافراز و مردم هوشمند ما را به آفرينش حماسه  ماندگار ديگري موفق ساخت. بيست و دوم خرداد يک هزار و سيصد و هشتاد و هشت، برگ زريني شد از کتاب سرنوشت ايران که مردم ما سطر سطر آن را با همت والا و عزم استوار خود نگاشته و هشياري و پايداري خود را به حراست از آن گماشته اند. حضور هشتاد و پنج درصدي در پاي صندوق هاي راي در انتخابات اخير، نشانه اي آشکار است از احساس دلبستگي و غيرت و اهتمامي که اين ملت کهن و پرافتخار، به دسترنج سي ساله  خود مي ورزد و اميد و آرزويي که به کمال و اعتلاي آن و زدودن کاستي ها و کجي ها از آن در دل مي پروراند. اين همه از رحمت و فضل خداوند حکيم و قدير است که اين بنده  بي قدر و ناتوان و همه  دل هاي متذکر و خاشع، بايد آن را قدر بشناسيم و جبهه  شکر بر آستان منعم محبوب بساييم. راي قاطع و بي سابقه  مردم به رئيس جمهور منتخب و محترم، راي به ويژگي هايي است که کارنامه  چهارساله  دولت نهم بدان ها زينت يافته است و سمت و سوي گرايش هاي اکثريت بي چون و چراي ملت را آشکار مي سازد. اين، راي به گفتمان پربرکت و عزت مدار انقلاب اسلامي است; راي به استکبارستيزي و ايستادگي شجاعانه در برابر سلطه طلبان بين المللي است; راي به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مبارزه با اشرافي گري است; راي به ساده زيستي و نزديکي با مردم و غمگساري از ضعيفان و مستضعفان است; راي به کار و تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير است. اين ها بخش هاي مهمي است از آنچه ملت ايران از منتخبان خود مطالبه مي کند و هر گاه کسي را با اين سمت و سو بشناسد، به او دل مي بندد و با بهره گيري از موهبت آزادي که هديه  انقلاب اسلامي به اين ملت است، او را بر کرسي مسووليت و مديريت مي نشاند.
اينجانب در آستانه  زادروز فرخنده  نجات بخش بشريت، ولي اعظم خدا و امام صالحان حضرت حجه بن الحسن روحي فداه و عجل الله فرجه، اين عيد بزرگ را گرامي داشته و انتخاب جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد را در دهمين انتخابات رياست جمهوري تبريک مي گويم و به پيروي از ملت بزرگوار ايران، راي آنان را تنفيذ و اين مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي کنم و براي ايشان و همکاران شان توفيق خدمت گزاري به مردم و تلاش در راه اعلا کلمه  اسلام و اقدامات بزرگ و ماندگار و شايسته  ملت و کشور عزيز و حرکت کوشنده به سوي پيشرفت و عدالت، از خداوند متعال مسئلت مي کنم و بديهي است که راي مردم و تنفيذ اينجانب تا هنگامي است که ايشان بر اين صراط پايدار باشند. در پايان با تجليل و تکريم نام و ياد امام بزرگوار و شهيدان عالي مقام که ملت ما موفقيت هاي بزرگ خود را به آنان مديون است، علو درجات و شمول رحمت الهي بر ارواح طيبه  آنان را از خداوند متعال مسئلت مي کنم.

حضور برخي از هنرمندان و ورزشکاران
در مراسم تنفيذ

در مراسم تنفيذ حکم احمدي نژاد، برخي از هنرمندان و ورزشکاران نيز حضور داشتند. در ميان ورزشکاران علي کفاشيان; رئيس فدراسيون فوتبال، مهدي تاج; نايب رئيس فدراسيون فوتبال، افشين قطبي; سرمربي تيم ملي فوتبال، محمد مايلي کهن; سرمربي تيم فوتبال سايپا، محمدرضا ساکت; مديرعامل باشگاه سپاهان، حسين رضازاده; مدير تيم  ملي وزنه برداري، محمود خسروي وفا; رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين و چند تن ديگر از مسئولان ورزش کشور حضور داشتند از ميان هنرمندان نيز افرادي چون محمدرضا شريفي نيا، احمد نجفي، محمدصالح علا »، فرج الله سلحشور،جمال شورجه و تعداد ديگري از بازيگران حضور داشتند.


 اخبار کوتاه 

دادستان کل کشورخواستار شد
بهره گيري مدعي العموم از حداکثر ظرفيت
و توان خود براي صيانت از حقوق  عامه

آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي دادستان کل کشور طي نامه اي خطاب به پورياني دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گرگان از وي درخصوص روند اقدامات در زمينه پايش محيط زيست و جلوگيري از تخريب پارک ملي گلستان توضيح خواست. به گزارش فارس در اين نامه با اشاره به تاکيد مکرر دادستان کل کشور مبني بر صيانت از محيط زيست و خصوصا پارک ملي بعنوان ذخيره گاهي منحصر به فرد زيست کره، از دادستان آن استان خواسته شده تا گزارشي از روند اقدامات دادستاني استان را به دادستاني کل کشور ارسال کند. همچنين در اين نامه آمده است: جايگاه قانوني مدعي العموم ايجاب مي کند که از حداکثر ظرفيت و توان خود براي صيانت از حقوق عامه استفاده کرده و با اعمال ضمانت اجراي بازدارنده و به کارگيري اهرم هاي موثر نسبت به پايش حقوق زيست محيطي اقدامات قانوني لازم را معمول بدارد، خصوصا در مواردي که خسارات وارده برگشت ناپذير باشد و ضرر به نسل امروز و نسل هاي آتي مي زند.

وزير بهداشت مدعي شد
تکذيب برکناري از سوي احمدي نژاد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با رد شايعه برکناري خود از هيئت دولت نهم در جلسه هفته گذشته دولت درباره آينده کاري خود در دولت دهم گفت: دولت توسط رياست جمهوري تا دو هفته بعد از تحليف به مجلس معرفي مي شود و هر نوع سخني در اين مدت گمانه زني است.
دکتر کامران باقري لنکراني در گفت وگو با  مهر در پاسخ به اين پرسش که آيا موضوع برکناري وزير بهداشت در جلسه هفته گذشته هيئت دولت همزمان با انتشار خبر برکناري وزير اطلاعات و ارشاد صحيح بوده يا خير تاکيد کرد: من در آن جلسه برکنار نشدم.
وي با تاکيد مجدد بر اينکه در جلسه هيئت دولت برکنار نشده است موفقيت وزارت بهداشت را مرهون توجه به متن و پرهيز از حاشيه دانست و افزود: اين مجموعه در دولت دهم هر فردي در راس وزارت بهداشت حضور داشته باشد با هدفمندي بيشتر و پاسخگويي بيشتر بايد کارها را به پيش ببرد.
لنکراني همچنين در پاسخ به پرسشي در زمينه ادامه فعاليتش در دولت دهم گفت: دولت توسط رياست جمهوري تا دو هفته بعد از تحليف به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شود و هر نوع سخني در اين مدت گمانه زني است. گمانه زني اشکالي ندارد اما بهتر است به جاي صحبت از افراد در خصوص معيارها و وظايفي که از وزير بهداشت دولت دهم انتظار مي رود، اطلاع رساني شود.

در مراسمي صورت گرفت
خداحافظي صفارهرندي از همکاران خود در ارشاد

محمدحسين صفارهرندي بعد از ظهر روز يکشنبه 11 مرداد در مراسمي از همکاران خود و مديران وزارت ارشاد به خاطر "مجاهدت هاي چهار سال گذشته در مسير اعتلاي فرهنگ اسلامي و ايراني" تقدير کرد و به خاطر قصورهاي خود از آنان حلاليت طلبيد. به گزارش مهر، محمد حسين صفارهرندي روز يکشنبه در نشستي با کارکنان وزارت ارشاد، وحدت و اتحاد را از مهمترين خصايص جامعه ديني برشمرد و اظهار داشت: تفرق و چندگانگي با چندسليقگي فرق دارد و جامعه به طور طبيعي، برآمده از سلايق مختلف است و مردم ديدگاه هاي متفاوت دارند.وزير مستعفي فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: تفرق در سليقه نبايد به تفرقه در عقيده منجر شود زيرا در غير اين صورت تعارض ميان جريانهاي مختلف کار را به بي ساماني و هرج و مرج خواهد کشاند.وي افزود: مگر مي شود ديدگاه هاي متفاوت در جامعه سرکوب شود. هرکس يک نوع برداشت دارد، يک مراد دارد و يک نفر را دوست دارد و در آزمونهايي که پيش مي آيد ممکن است با انتخاب شخصي به عنوان رئيس، نماينده و معتمد و امين خويش به سراغ او برود و به او راي بدهد.صفارهرندي عنوان کرد: در جامعه اي که براي آراي مردم ارزش قائل است پيش بيني شده که همه افراد منطبق بر سليقه، برداشت و فهم خود حق انتخاب کردن داشته باشند و بايد از اين امر استقبال کرد.
وي متذکر شد: اما اگر بنا باشد هر کسي به نامزد مورد نظر خود متصل شود و در هيچ حالتي او را رها نکند جامعه کجا به هم پيوسته شده و براي يک آهنگ مشترک شکل مي گيرد.

آيت الله حائري شيرازي :
حفظ نظام بدون تبعيت از رهبري معنا ندارد
 

عضو مجلس خبرگان رهبري در جمع کارکنان قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا»(ص) ضمن تبيين ابعاد شخصيتي رهبر معظم انقلاب بر لزوم پذيرش عملي ولايت ايشان تاکيد کرد و گفت: حفظ نظام بدون تبعيت از رهبري معنا ندارد. به گزارش ايلنا، آيت الله محي الدين حائري شيرازي با بيان خاطره اي از مقام معظم رهبري گفت: در زمان رياست جمهوري ايشان پرسيدم پس از اتمام رياست جمهوري چه خواهيد کرد، خيلي راحت پاسخ دادند: «آخوندي، مي روم قم مانند قبل»، بعد ايشان خيلي مصمم گفتند: «مگر امام اجازه ندهند; اگر امام بگويند مسئول عقيدتي سياسي يک ژاندارمري در يکي از روستاهاي سيستان و بلوچستان باشم خواهم پذيرفت» اين اوج ذوب در ولايت است.
وي گفت: ايشان زماني که توسط خبرگان به رهبري انقلاب انتخاب شد خود دنبال اين مسئوليت نبود ولي اين مسئوليت (رهبري) بود که حضرت آيت الله خامنه اي را به سمت خود طلب کرد و امروز کساني که دم از ولايت و پيروي از امام مي زنند بايد از مقام معظم رهبري تبعيت داشته باشند. آيت الله حائري با تاکيد بر لزوم پذيرش ولايت مطلقه ولي فقيه افزود: در نظام اسلامي تندتر و يا کندتر از رهبر نبايد حرکت کرد، اگر مساله اي را رهبر فرع گرفت ديگران نبايد آن ر اصل بگيرند و اگر مساله اي را رهبر اصل گرفت ديگران نبايد آن را فرع بگيرند.


 ديپلماسي 

انتقال 35 تن از گروهک تروريستي منافقين
براي بازجويي به بغداد

يک مقام عالي رتبه عراقي خبر داد که بيش از 30 تن از اعضاي گروهک تروريستي منافقين که پس از حمله نيروهاي عراق به اردوگاه اشرف دستگير شدند، براي بازجويي به بغداد منتقل شدند. به گزارش ايسنا، يک مقام عالي رتبه عراقي در مرکز عمليات هاي امنيتي استان دياله روز يک شنبه به خبرگزاري فرانسه گفت: امروز 35 تن از افرادي که در اردوگاه اشرف بازداشت شده بودند براي بازجويي به بغداد منتقل شدند. يک سخنگوي منافقين نيز گفت که 36 سکنه اين اردوگاه دستگير شده اند که 32 تن از آنان به بعقوبه فرستاده شدند و مکان چهار تن ديگر مشخص نيست.

تلاش وزارت امور خارجه سوييس
براي اطلاع از وضعيت سه تبعه آمريکايي

وزارت امور خارجه سوييس اعلام کرد که ديپلمات هاي سوييسي در تلاش هستند مشخص کنند که براي سه تبعه آمريکايي که گزارش شده است به وسيله نيروهاي امنيتي ايران دستگير شده اند، چه اتفاقي افتاده است. به گزارش ايسنا، خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از نادين اوليويه - سخنگوي وزارت امور خارجه سوييس - گزارش داد که سفارت سوييس در تهران در تلاش است تا به اطلاعات بيش تري درباره سرنوشت اتباع آمريکايي از طريق تماس با وزارت امور خارجه ايران دست يابد. اوليويه گفت: سفارت ما در تهران با وزارت امور خارجه ايران در تماس است و مي کوشد اطلاعاتي را درباره اين وضعيت به دست آورد. وي افزود که ديپلمات هاي سوييسي دسترسي کنسولي به آمريکايي ها در صورت تاييد  حضورشان در ايران را خواستارند.

ادامه حبس اعضاي گروه برنامه ساز صداوسيما
در جمهوري آذربايجان

مقامات پليس مهاجرت جمهوري آذربايجان هم چنان از آزادي دوعضو يک گروه برنامه ساز صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران که در روز 31 تيرماه بطور غيرقانوني توسط پليس جمهوري آذربايجان بازداشت شده اند، خودداري مي کنند. به گزارش روابط عمومي شبکه سحر، شعبانعلي کيواني تهيه کننده و مسعود واعظي تصويربردار که روز 31 تير ماه در مسير بازگشت به ايران در شهرستان لنکران جمهوري آذربايجان در قطار مسير باکو-آستارا توسط نيروهاي پليس اين شهرستان بازداشت شدند، از طرف پليس مهاجرت جمهوري آذربايجان به رغم داشتن ويزاي قانوني اخذشده از سفارت جمهوري آذربايجان در تهران، به اقامت غيرقانوني در اين کشور متهم شده اند. به گزارش خبرنگار برون مرزي در باکو امورکنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در باکو طي حدود دو هفته گذشته به طور مستمر پيگير آزادي اين دو برنامه ساز تلويزيوني ايراني از بازداشت پليس جمهوري آذربايجان بوده است و مبلغ مطالبه شده توسط اداره پليس مهاجرت جمهوري آذربايجان تحت عنوان " 600 منات جريمه " نيز به حساب اين اداره واريز شده است. اداره پليس مهاجرت جمهوري آذربايجان به رغم دريافت اين مبلغ به بهانه رعايت قواعد بوروکراسي هاي اين اداره و انگشت نگاري از اين دوعضو گروه برنامه ساز صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، به وعده خود براي آزادي آن ها در روز شنبه گذشته عمل نکرده و آزادي و ديپورت آنها به ايران را به روزهاي آينده موکول کرده است.

سفر سلطان قابوس به ايران براي مذاکره
با مقامات عالي ايران

پادشاه عمان براي ديدار با احمدي نژاد و مقامات ارشد کشور امروز وارد ايران خواهد شد. به گزارش مهر، سلطان قابوس پادشاه عمان صبح امروز سه شنبه در راس هياتي بلند پايه سياسي اقتصادي به ايران سفر خواهد کرد تا با مقامات کشورمان در خصوص مسائل منطقه اي و همچنين گسترش روابط دو جانيه بحث و تبادل نظر کند.پادشاه عمان قرار است امروز در نهاد رياست جمهوري مورد استقبال رسمي دکتر احمدي نژاد قرار گيرد.


 بااستناد به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان شد
 تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل غيرقانوني است  

گروه سياسي: عدم رعايت ماده واحده تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص لزوم حضور وکيل در جلسات دادگاه با اعتراض وکيل جمعي از بازداشت شدگان حوادث اخير روبه رو شد.
صالح نيکبخت در اين خصوص گفت: ماده واحده اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گذشته به تصويب رسيده است که تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل متهمان را غيرقانوني دانسته است، همه متهمان بايد حق دسترسي به وکيل و حق سکوت را داشته باشند و طبق قانون اساسي نيز دادگاه بايد زمينه دسترسي به وکيل را براي همه فراهم آورد.
صالح نيک بخت که وکالت بسياري از بازداشت شدگان حوادث اخير خصوصا چهره هاي شاخص اصلاح طلب بازداشت شده را بر عهده دارد در گفت وگو با ايلنا در خصوص جلسه محاکمه سران اصلاح طلب، اظهار داشت: اينجانب بارها در طول يک ماهه و ده روز گذشته چه به صورت مراجعه حضوري و چه به صورت فکس وکالت خود را از طرف ابطحي، نبوي، امين زاده، صفايي فراهاني، رمضان زاده، مازيار بهاري و چند تن ديگر از متهمان را به دادستان تهران اعلام کرده که قطعا مواردي که به صورت فکس به دفتر ايشان ارسال کرده ام، حتما موجود است.
اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: با وجود مراجعات مکرر حضوري، هرگز تشکيل جلسه دادگاه در روز دهم مرداد ماه به من و ديگر همکاران که وکالت ديگر متهمان را نيز بر عهده داريم، اعلام نشده بود. در حالي که دفتر دادستاني تهران هم شماره تلفن دفتر و هم شماره تلفن همراه اينجانب را داشته و همواره در موارد اضطراري با تلفن همراه من يا به صورت تلفني يا با ارسال پيامک تماس گرفته و مرا احضار يا دعوت به جلسه اي مي کرد.
وي ادامه داد: به همين جهت برايم تعجب آور بود که چگونه جلسه روزشنبه  دادگاه به اينجانب و ديگر وکلايي که از جانب متهمان اعلام وکالت کرده بودند،اعلام نشده و فقط به وکلاي حجاريان و تاج زاده که هيچ کدام از آنها نيز در دادگاه حضور نداشتند، اعلام شده بود.
نيکبخت ادامه داد: در حدود ساعت 11 از تشکيل دادگاه موکلانم با خبر شدم و خود را ساعت 30:11 صبح به ساختمان مجتمع قضايي امام خميني رسانده اما با درب هاي بسته روبرو شدم. سرانجام با دور زدن ساختمان و درخواست از مامورين وارد صحن مجتمع شدم اما در آنجا متاسفانه معاون دادستان با اين استدلال که جلسه دادگاه تشکيل شده از ورود بنده به جلسه ممانعت کرد. به همين دليل مجبور به مراجعه به دفتر دادستان تهران شدم. زماني که موضوع را با وي در ميان گذاشتم گفت ما در روزهاي جمعه و صبح شنبه چندين بار با تلفن شما تماس گرفته اما موفق  به ارتباط با شما نشديم! اين وکيل دادگستري اظهار داشت: با اين وجود دادستان تهران از وضعيت پيش آمده ابراز تاسف کرده و قول داد در جلسات بعدي مرا مانند سايرين دعوت کند.
نيکبخت در مورد محاکمه برخي از موکلانش در جلسه روز شنبه اظهارداشت: بنده تنها توانستم بخشي از جريان دادگاه را از طريق تلويزيون مشاهده کنم .اين دادگاه در قد و قواره يک دادگاه عادي و با رعايت موازين قانوني نبود چرا که محاکمه بيش از 100 نفر که هيچ ارتباط سازماني و تشکيلاتي با يکديگر در اتهام واحد نداشته اند در يک دادگاه کاري خلاف موازين قانون آيين دادرسي کيفري است.
وي به کيفرخواست قرائت شده از سوي نماينده دادستان اشاره کرد و گفت: اتهام مشخصي که طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات به متهمين وارد شده باشد ديده نشد; زيرا مخالفت با يکي از کانديداها واعلام مداخله در امور راي گيري و نحوه آن نه طبق قانون مجازات اسلامي جرم است و نه در شرعيت مقدس اسلام براي آن تعزير در نظر گرفته شده است.
وکيل برخي از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات با اشاره به اصل 35 قانون اساسي مبني بر حق در اختيار داشتن وکيل در دادگاه اظهار داشت: ماده واحده اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در گذشته به تصويب رسيده است که تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل متهمان را غيرقانوني دانسته است، همه متهمان بايد حق دسترسي به وکيل و حق سکوت را داشته باشند و طبق قانون اساسي نيز دادگاه بايد زمينه دسترسي به وکيل را براي همه فراهم آورد و در مواردي که اصحاب دعوا نمي توانند وکيل بگيرند بايد با هزينه دولت براي آنان وکيل تعيين شود. متاسفانه در اين جلسه دادگاه اصل 35 قانون اساسي رعايت نشد.
وي تاکيدکرد:درکيفرخواست قرائت شده از سوي نماينده دادستان به مواردي اشاره شد که وجهه قانوني ندارد.
اين وکيل دادگستري با تاکيد بر اينکه اين دادگاه اساسا صلاحيت ذاتي رسيدگي به اتهامات انتسابي را نداشته است، اظهار کرد: جرائم انتسابي با هر حد و شکل کاملا سياسي بوده و علي رغم گذشت سي سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بيش از 100 سال از تصويب قانون اساسي و متمم قانون اساسي مشروطه که در هر سه مورد آن تشکيل دادگاه سياسيون با حضور هيات منصفه مطبوعات مورد تاکيد قرار گرفته اين دادگاه مانند گذشته در ميان حضور ماموران انتظامي و نظامي با لباس و بدون لباس فرم تشکيل شد.
نيکبخت تصريح کرد: حداقل براي يکي از متهمان اين دادگاه يعني حجت الاسلام محمدعلي ابطحي دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به اتهامات او را نداشته و وي بايد در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه مي شد.


 کلاس اکابر و دولت نهم 

در حالي که واکنش ها به نوع برخورد احمدي نژاد با وزرايش همچنان موضوع روز محافل خبري و سياسي است، عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار داشت: هيات دولت کلاس اکابر نيست که همه گوش به فرمان دولت باشند بلکه بايد براي وزرا استقلال قائل بود و تنها بر حرکت ايشان در مسير سياست هاي تعريف شده نظام نظارت کند.  حجت الاسلام محمد غروي ديروز در همين خصوص گفت: نظام ما برآمده از يک انقلاب مردمي است و اينگونه نبوده که حزبي طي سالياني پرورش يافته و فعاليت هايش منجر به انقلاب شود.  وي ضمن موفق ارزيابي نمودن حرکت کلي نظام گفت: البته در آغاز کار شايد مسوولان کم تجربه بودند ولي به تدريج تخصص ها و تجارب مديريتي بالا رفت و نظام را در وضعيت مطلوبي قرار داد.
عضو ارشد جامعه مدرسين قم تاکيد کرد: توفيق نظام به دست مسوولان در 30 سال گذشته حاصل شده و دولت دهم بايد به اين ظرفيت نظام توجه کند.  غروي ادامه داد: رئيس دولت خيال نکند همه کساني که قبلا بوده اند و کار کرده اند همفکر او نيستند زيرا اين واقعا توهم است اگر مسوولين گذشته نيز فرصت بهتري براي خدمت گذاري مي يافتند حتما از آن دريغ نمي کردند.


 روزنگار 

تبعيد غيرقانوني ده ساله دکتر مصدق به احمدآباد

دکتر محمد مصدق که دولت او با کودتاي خارجي 28 مرداد ساقط شده بود، 13 مرداد سال 1335 پس از تحمل سه سال زندان به احمد آباد (ساوجبلاغ - نزديک کرج) تبعيد شد و تا پايان عمر به مدت ده سال و هفت ماه در اين روستا تحت نظر بود. تبعيد دکتر مصدق به اين روستا، از سوي حقوقدانان عملي غيرقانوني اعلام شده است، زيرا اين تبعيد به حکم دادگاه نبود و به اراده دولت وقت صورت گرفته بود که از استخوان هاي اين مرد هم واهمه داشت.
دولت وقت دکتر مصدق را دو هفته زودتر از انقضاي محکوميت (اين محکوميت هم غيرقانوني بود زيرا که طبق قانون آيين دادرسي وقت، محاکمه نخست وزير و وزيران بايد در ديوان عالي کشور صورت مي گرفت نه محکمه نظامي) از زندان خارج ساخته و به احمدآباد فرستاده بود تا بتواند او را (که هنوز زنداني محسوب مي شد) تبعيد کند. اين رهبر ملي پيشتر هم (قبل از نخست وزير شدن) يک بار به احمد آباد تبعيد شده بود. وي در همين احمدآباد مدفون است و آرامگاه او از ابنيه ملي ايران بشمار مي رود. 

اعلاميه  اميني و بازگشت او به صحنه سياست

دکتر علي اميني از رجال سياسي قرن 20 ايران که هفتم مرداد 1357 اعلاميه بلند بالا و مردم پسندي صادر کرده بود از 13 مرداد به صحنه سياست باز گشت و نطق و مصاحبه و ديد و بازديدهاي عمومي را پس از 16 سال سکوت از سر گرفت.
دکتر اميني که روزگاري معاون قوام السلطنه و اوايل دهه 1340 نخست وزير و قبلا هم وزير بود در اعلاميه خود که قسمت هايي از آن در روزنامه اطلاعات مورخ هفتم مرداد چاپ شده است، چنين آورده است:
..... ازدياد درآمد کشور (از صدور نفت) در ده سال گذشته گرچه باعث رفاه نسبي شد، ولي متعاقب آن فساد را هم گسترش داد و فساد براي ادامه حيات خود; به فشار و تمرکز قدرت نياز داشته است.
وي اضافه کرده است: در اين ده سال بر ثروت ثروتمندان افزوده شد و يک دسته ثروتمند نوخاسته هم به وجود آمد و به همين نسبت که بر پول ثروتمندان افزوده شد، تنگدستان (اکثريت مردم) فقير تر شدند و بر خواست ها و مطالبات آنان افزوده شد و ناله هايشان در آستانه فرياد شدن قرار گرفت. طبقه متوسطي هم که در اين ده سال وعده تولد آن داده شده بود به وجود نيامد و به جاي آن بر شمار دلالان با خصلت هاي خاص اين گروه افزوده شد و وطن به صورت بهشت واسطه ها درآمد. در چنين اوضاعي ناراضيان که امکان بيان دردهاي خود را نداشتند واکنش خويش را به صورت بي تفاوت شدن، باري به هرجهت. عدم مشارکت و ... نشان مي دادند که اين رفتار طبقه اکثريت به زيان عمومي کشور تمام شد.
دکتر اميني اعلاميه خود را چنين ادامه داده بود: ..... اينک (مرداد 1357) که به دلايلي فضاي سياسي تا حدي باز شده - گرچه کنترل دريچه اطمينان همچنان در دست همان مقامات است; طبقه محروم که سالها نفس در سينه حبس کرده بود به ميدان آمده و به جاي درددل مي کند - غرشي که همه ديوارها و سدها را به لرزه درآورده است.
امير زاده قاجار در اعلاميه اش سپس به مشکلات جاري کشور اشاره کرده بود و اين مشکلات را; تورم پول، افزايش شديد شکاف توليد و مصرف، مهاجرت کشاورزان به شهرها، افزايش قيمت ها مخصوصا در بخش مستغلات و... ذکر کرده بود.
آنگاه، وي به ارائه راه حل پرداخته بود که در صدر آنها شناخت رجال کارشناس، شايسته و دلسوز و سپردن امور به دست آنان و مشارکت طبقه اي که در ده سال گذشته چيزي به دست نياورده در امور وطن بود. 

سالروز به کار افتادن نخستين چراغ راهنمايي جهان

امروز سالروز به کار افتادن نخستين چراغ راهنمايي جهان است.
اين چراغ ترافيک روز چهارم اوت سال 1914 در شهر کليولند ايالت اوهايو آمريکا در چهار راه خيابان اقليد (اقليدوس يوناني) و خيابان 105 نصب شد تا اتومبيلرانان را هدايت کند. 


 اخبار کوتاه 

 اعتراض مجمع مدرسين حوزه علميه قم
به هتک حرمت يکي از بنيانگذاران نظام در دادگاه

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در اعتراض به دادگاه شخصيت هاي اصلا ح طلب بيانيه اي صادر کرد. در اين بيانيه مي خوانيم: دادگاه روز شنبه 88/5/10 نشان داد که بنايي جهت آرام کردن جامعه و گذاردن مرهمي بر زخم هاي مردم وجود ندارد.
مردم انتظار داشتند که پس از اعتراف به تندروي برخي ماموران در تعدي به اموال آنان، دستور به تعطيلي بازداشتگاه کهريزک که شکنجه و آزار به زندانيان در دستور کار بود و آگاهي از وضعيت کساني که در زير شکنجه ها جان دادند، اقدام موثري براي شناسايي و محاکمه متخلفان آشکار و آمران آن صورت گيرد; اما با کمال تعجب دادگاهي خارج از موازين قانوني و شرعي شکل گرفت که اصول دادرسي در اين دادگاه رعايت نشد. هيات منصفه در اين دادگاه حاضر نبود. خانواده متهمان از زمان دادگاه بي اطلا ع بودند. به برخي از وکلا ي بازداشت شدگان جهت حضور در دادگاه اطلا ع رساني نشده بود.
متن کيفر خواست به يک بيانيه سياسي و سرمقاله برخي روزنامه هاي تندرو شبيه بود. اتهام انقلا ب مخملي مانند وصله اي نا مناسب به کساني زده شد که با آرمان هاي انقلا ب شکوهمند اسلا مي زندگي کرده، براي احياي مجدد آن و بازگشت به مسير اصلي ميراث امام راحل از طريق انتخابات و روش هاي قانوني اقدام کرده اند.
حرکتي گسترده و مردمي را بدون هيچ دليل موجهي منتسب به خارج نموده، به رشد و درک بالا ي سياسي مردمي که در اعتراضات ميليوني شرکت نمودند، توهين کردند، تا شايد از دل اين اتهامات توجيهي براي تخلفات بي شمار خود بيابند.
در اين کيفر خواست به شخصيتي که در واقع يکي از بنيانگذاران موثر و معتبر اين نظام که خدمات فراواني به انقلا ب و نظام نمودند، اهانت شد، گويي يکي از اهداف اين به اصطلا ح دادگاه ترور سياسي اين خادمان ملت بود.

انتقاد از عملکرد اعتمادسوز رسانه ملي

دبير سياسي جبهه مشارکت ايران اسلامي گفت: لازمه هر آرامش سياسي اي، اعتمادسازي است.  آذر منصوري در گفت وگو با ايسنا، با انتقاد از برخي رفتارهاي فراقانوني اظهار کرد: در صورت تداوم برخي رفتارها جامعه روي آرامش سياسي را نمي بيند. 
وي ادامه داد: ايجاد آرامش سياسي در جامعه لوازمي دارد که بخش عمده اي از آن بايد از سوي حاکميت و مسوولان به دست آيد. اعتمادسازي،  آزادي زندانيان، دلجويي از همه کساني که عزيزانشان را از دست داده اند و توجه به خواست معترضان و تحقق مطالبات آن ها بهترين راهکاري است که مي تواند فضاي آرامش را در کشور حاکم کند.
 دبير سياسي جبهه مشارکت خاطرنشان کرد: حداکثر تلاش سياسيون کشور پرهيز از خشونت و استفاده از تمام راهکارهاي قانوني براي طرح مطالبات است; از اين رو اين حق بايد به معترضان داده شود; زيرا اعتراض تمامي کساني که معترض هستند در چارچوب قانون اساسي براي حفظ کشور است.  دبير سياسي جبهه مشارکت در بخش ديگري از سخنانش سانسور در رسانه هاي داخلي را موجب ميل بيشتر مردم به رسانه هاي خارجي دانست.
  منصوري در ادامه به نقش صدا و سيما در اعتماد سازي و جلوگيري از روند ايجاد تحريک اشاره کرد و ضمن انتقاد از عملکرد صداوسيما گفت: بخشي از اعتمادسازي به عهده  صدا و سيماست.
بارها گفته شده اگر اين رسانه  واقعا رسانه  ملي است، بايد نقش ملي خود را به درستي انجام دهد و اگر به اين روند ادامه دهد قطعا اعتمادسازي صورت نمي گيرد و منبع اصلي اخبار، رسانه هاي برون مرزي خواهند شد.

دفاع عضو جمعيت ايثارگران از پخش اعترافات

عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در ارزيابي اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات بازداشت شدگان که روز شنبه برگزار شد، اظهار داشت: زماني که بحث تقلب در انتخابات مطرح شد بايد نظام حاکم آنها را به چالش مي کشيد تا دروغ بودن اين ادعا در همان ابتدا مشخص مي شد و کار به اينجا نمي کشيد.  وي ادامه داد: چنانچه تدبير مناسبي براي اطلاع رساني و به چالش کشيدن افرادي که در اغتشاشات اخير موثر بودند صورت بگيرد قطعا در آرامش جامعه موثر خواهد بود.
شاکري با اشاره به اعترافاتي که در اين دادگاه مطرح مي شود، گفت: بايد اجازه بدهيم که دادگاه قامت مستقل داشته باشد و همه افراد را مورد داوري قرار دهد.  وي ادامه داد: البته پخش اعترافاتي که هم اکنون مطرح مي شود بسيار مفيد و مناسب است و تاثير آن را در جامعه مي بينيم.

ابراز اميدواري براي
حذف نشدن اعتراف کنندگان از صحنه سياسي

دبيرکل جامعه زينب با اشاره به پخش اعترافات حجت الاسلام ابطحي و عطريانفر از صداوسيما اظهارداشت: در اعترافات پخش شده هيچ  سخني از انقلاب رنگي مطرح نشد.  مريم بهروزي در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي مبني بر  اينکه رهبري طي فرمايشاتي جريانات اصولگرا و اصلاح طلب را به دو بال اين نظام تشبيه کرده اند،با توجه به اين امر متهم کردن  يک جناح به براندازي نرم چه آسيب هايي را متوجه نظام خواهد کرد، گفت: آنچه در روزهاي اخير به عنوان اعترافات دوتن از سران اصلاح طلب از سوي صداوسيما پخش شد، هيچ   سخني از کودتاي مخملي يا انقلاب رنگي نبود.
 وي ادامه داد: اما اينکه مقام معظم رهبري چنين تشبيهي را بکار بردند بسيار صحيح، دقيق و حکيمانه است.اما اگر اشخاصي در اين جريان ها در وقايع اخير خطايي داشته باشند، نمي توان اشتباهات آنان را به کل جريان نسبت داد و هيچ گاه بخاطر يک عده نبايد يک جريان را زير سوال برد.  بهروزي با اشاره به حضور چهره هاي شاخص اصلاح طلب در دادگاه روز شنبه،گفت: اميدواريم اشتباهات و خطاهاي آنها به اندازه اي نباشد که موجب حذف آن ها از صحنه سياسي شود.

ديدار اعضاي کميته صيانت از آرا با موسوي 

اعضاي کميته صيانت از آراي ستاد انتخاباتي موسوي و کروبي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روز يکشنبه با ميرحسين موسوي ديدار کردند.  به گزارش ايلنا، در اين ديدار، اعضاي کميته صيانت از آرا ضمن بيان مسائلي در خصوص انتخابات گزارشي از عملکرد اين کميته به ميرحسين موسوي ارائه دادند.


 زاويه 
نويسنده : علي کاشي