نسخه شماره 2135 - 1388/05/12 -

سرپرست هواشناسي خوزستان خبر داد:
ورود موج جديد گرد وغبار به کشور


خشکي رودخانه زاينده رود ناشي از مديريت غلط است نه خشکسالي


آبهاي زيرزميني بوشهر در معرض شوري


اخبار کوتاه


 سرپرست هواشناسي خوزستان خبر داد:
 ورود موج جديد گرد وغبار به کشور  

سرپرست هواشناسي خوزستان گفت: گردوغبار روزهاي گذشته خوزستان، اکنون شهرهاي شمالي استان را درگير کرده است و موج جديد گردوغبار نيز از اواسط هفته وارد کشور مي شود.  نادر شفي خدايي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: موج گردوغباري که پنج شنبه گذشته وارد خوزستان شد، اکنون با برخورد به رشته کوه هاي زاگرس در شمال خوزستان باقي مانده و شهرهاي شمالي مانند مسجدسليمان، شوشتر و دزفول را تحت پوشش قرار داده است. وي افزود: ميزان ديد افقي در شهرهاي شمالي استان حدود 2 کيلومتر و آلودگي 5 برابر حد استاندارد است. شفي خدايي تصريح کرد: همچنين موج جديد گردوغبار نيز از اواسط هفته وارد خوزستان شده و دماي هوا نيز افزايش مي يابد. وي افزود: توده هوايي در صحراهاي سوريه و عراق تشکيل شده است که با توجه به شدت هسته مرکزي آن، اين توده ابتدا شمال خوزستان و سپس تمام شهرستان ها را تحت تاثير قرار مي دهد. وضعيت کنوني در بيابان هاي کشورهاي عراق و سوريه به نحوي بحراني است که با کمترين وزش باد، گرد و غبار تشکيل شده و به سمت کشور ايران حرکت مي کند. وي خاطرنشان کرد: به شهروندان شهرهاي شمالي خوزستان توصيه مي شود از تردد غيرضروري در سطح شهر خودداري کرده و حتي الامکان از منزل خارج نشوند. به خصوص در چنين شرايط هوايي به سالمندان، کودکان و کساني که مشکلات تنفسي و ريوي دارند توصيه شده است حتي الامکان از تردد در خيابان ها خودداري کرده يا از ماسک استفاده کنند.


 خشکي رودخانه زاينده رود ناشي از مديريت غلط است نه خشکسالي  

رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان، عدم مديريت صحيح آب را علت اصلي خشکي رودخانه زاينده رود اعلام کرد.
به گزارش ايسنا، دکتر محمد شاهدي در جمع اعضاي اين شورا با اظهار نگراني از روند خشکي رودخانه زاينده رود و خسارات جبران ناپذير وارده به محيط زيست اصفهان گفت: اين رودخانه به عنوان اصلي ترين و مهمترين عامل حفظ محيط زيست استان و تنظيم کننده اکوسيستم منطقه، روزهاي مرگ خود را سپري مي کند و تداوم اين روند، مشکلات جدي و اساسي براي اصفهان ايجاد خواهد کرد.
وي مهمترين مشکل آينده کشور و استان اصفهان را بحران آب بيان و بر لزوم استفاده صحيح و اصولي آب در حوزه زاينده رود تاکيد کرد و افزود: روند فعلي استفاده از منابع آبي باعث کاهش منابع زيرزميني و ايجاد بحران هاي جدي در بخش آب در کشور و به ويژه استان اصفهان خواهد شد.
رييس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان، آب را مهمترين و اصلي ترين عامل توسعه دانست و جلوگيري از برداشت هاي بي رويه و غيراصولي در حوزه آبي زاينده رود را خواستار شد و گفت: علت خشکي رودخانه زاينده رود، تالاب بين المللي گاوخوني و از بين رفتن اکوسيستم منطقه، عدم مديريت صحيح در بخش آب اين حوزه است.
وي لزوم استفاده از حق آبه ها در حوزه زاينده رود را مورد تاکيد قرار داد و افزود: برنامه ريزي براي تقويت مديريت آب اين حوزه، نظارت اصولي بر برداشت هاي آب در رودخانه زاينده رود و استفاده صحيح از آب اين رودخانه با بهره گيري از کارشناسان و متخصصان امر جهت مقابله با خشکسالي، حفظ رودخانه زاينده رود، محيط زيست و اکوسيستم منطقه ضروريست.
دکتر شاهدي در بخش ديگري از سخنان خود از آلودگي آب رودخانه زاينده رود و منابع زيرزميني اصفهان خبر داد و گفت: علت شيوع بيمار ي هاي خاص در اين شهر از جمله ام اس، اين آلودگي هاست که بايد مورد توجه مسوولان امر قرار گيرد.
عضو هيات مديره جمعيت حمايت از منابع طبيعي و محيط زيست (پيام سبز) نيز در اين نشست با تشريح تاريخچه رودخانه زاينده، اين رودخانه را شاهرگ حياتي شهر اصفهان بيان کرد و گفت: رودخانه زاينده رود از معدود رودخانه هاي دنياست که داراي برنامه مدون تقسيم آب منطبق با اکولوژي و کشاورزي بوده و اين يکي از شاهکارهاي ايرانيان است.
دکتر مهدي بصيري به منابع آبي بهره برداري شده براي تامين آب اصفهان شامل تونل هاي يک و دو کوهرنگ و چشمه لنگان اشاره کرد و افزود: با وجود اين منابع، علت وقوع پديده خشکسالي در اصفهان و خشک شدن رودخانه زاينده رود، توسعه بخش هاي صنعت و کشاورزي و بهره برداري بي رويه آب از اين رودخانه است.
وي توسعه بخش هاي کشاورزي و صنعت در اصفهان و مصرف آب در آنها را بيش از ظرفيت رودخانه زاينده رود بيان کرد و گفت: صدور مجوز پمپاژ آب در بالادست رودخانه زاينده رود در استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان براي استفاده در بخش کشاورزي بزرگترين مشکل و خطر جدي براي اين رودخانه است.
عضو هيات مديره جمعيت پيام سبز و استاد دانشگاه صنعتي اصفهان تفکيک مديريت حوزه زاينده رود را از ديگر مشکلات آبي اين حوزه دانست و جلوگيري از برداشت هاي بي رويه و نظارت اصولي بر منابع آبي حوزه رودخانه زاينده رود را خواستار شد و گفت: خشکسالي اصفهان، خشک شدن رودخانه زاينده رود و از بين رفتن بخش کشاورزي، درختان و فضاهاي سبز اين شهر ضربه اي مهلک به اصفهان است و بايد براي جلوگيري از اين امر، حوزه آبي زاينده رود در اختيار مديريتي واحد قرار گيرد.
وي تغيير خط مرزي استان هاي اصفهان و چهارمهال بختياري را از ديگر مشکلات براي ايجاد محدوديت در منابع آبي اصفهان عنوان کرد و افزود: بي توجهي مسوولان به اين امر فاجعه اي جبران ناپذير براي استان اصفهان در پي خواهد داشت.
دکتر بصيري هدف اصلي مسوولان استان چهارمحال و بختياري براي تغيير خط مرزي خود با استان اصفهان را محدود کردن آب رودخانه زاينده رود و ايجاد شهرک هاي تفريحي در اين منطقه بيان کرد و از نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و مديريت اين استان خواست براي جلوگيري از اين تغيير و استفاده کامل از آب رودخانه زاينده رود، جاري شدن آب در اين رودخانه و جلوگيري از خشک شدن درختان و فضاهاي سبز شهر اصفهان از هيچ تلاشي دريغ نکنند.
همچنين در اين نشست شهردار اصفهان عدم مديريت صحيح را علت اصلي خشکسالي و خشک شدن رودخانه زاينده رود بيان کرد و گفت: سو»مديريت، عدم توجه به مباحث علمي، توسعه بي-رويه و بارگذاري بدون مطالعه شهر اصفهان علت وقوع پديده خشکسالي در اين شهر است.
دکتر سيدمرتضي سقائيان نژاد با ابراز تاسف از خشک شدن رودخانه زاينده رود، اهميت و نقش اين رودخانه در تنظيم اکوسيستم منطقه و حساسيت مديريت شهر و استان در اين زمينه را يادآور شد و افزود: بايد اهميت اين موضوع در ابعاد مختلف و اثرات خشکي رودخانه براي بعضي از مسوولان شهر و استان تبيين شود.
وي آثار سو» خشک شدن رودخانه زاينده رود را براي اصفهان تشريح و بر تلاش مسوولان شهر و استان براي جاري شدن آب در سال جاري و جلوگيري از تکرار اين پديده در سال آينده تاکيد کرد و افزود: براي تحقق اين امر و پايداري آب در رودخانه زاينده رود و حفظ اکوسيستم منطقه، برگزاري همايش و نشست هاي تخصصي در اين زمينه به فواصل کوتاه با پشتوانه مطالعاتي و علمي ضروريست.
رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان نيز مشکلات خشکسالي و خشک شدن رودخانه زاينده رود براي شهر و شهروندان را تشريح کرد و بر اصلاح قوانين و خط مرزي استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري، جلوگيري از برداشت هاي بي رويه از حوزه زاينده رود تاکيد کرد و گفت: در 10 سال گذشته ثابت شده مديريت مجزا براي حوزه آبي زاينده رود مناسب نبوده است و بايد اين مديريت به مديريت واحد تبديل شود.


 آبهاي زيرزميني بوشهر در معرض شوري 

طي ساليان اخير با تدوام خشک سالي در استان بوشهر و نبود آب مناسب براي کشاورزي، سفره هاي آب زير زميني استان به دليل برداشت بي رويه کشاورزان در خطر خشک و شور شدن قرار گرفته است.
 به گزارش  مهر در بوشهر، طي اين چند سال، کشاورزان بوشهري با حفر چاه هاي متعدد و با برداشت بيش از حد آب موجب کاهش آب در دشت هاي استان شده اند به گونه اي که بسياري از اين دشت ها به وضعيت بحراني رسيده و بيلان آب آنها منفي شده است.با ادامه برداشت آب از دشت ها، ذخيره آب هاي زيرزميني استان به زودي به اتمام خواهد رسيد و کشاورزان را با مشکل جدي مواجه خواهد کرد، همان طور که هم اکنون به دليل اتمام آب برخي از چاه هاي استان به دليل خشک سالي با نبود آب مواجه شده اند.
با توجه به نزديکي استان بوشهر به خليج فارس پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني مي تواند خطر شورشدن و بي کيفيت شدن آب هاي شيرين را در پي داشته باشد، چرا که با پايين رفتن سطح آب هاي شيرين زيرزميني، خطر حمله آب شور به سمت آب شيرين به وجود خواهد آمد.
برداشت بيش از اندازه از ذخاير آب هاي زيرزميني باعث دگرگوني در بافت خاک و در نهايت به هم خوردن قدرت پايداري خاک و نشست لايه هاي مختلف آن مي شود. اما آنچه امروزه موجب نگراني است، بي توجهي برخي کشاورزان استان است که بدون توجه به وضعيت موجود با برداشت بي رويه و عدم استفاده از تکنولوژي هاي نوين آبياري اقدام به برداشت بي رويه آب و آبياري مزارع خود مي کنند. اما آنچه جالب و در عين حال بحراني به نظر مي رسد مقاومت کشاورزان استان به خصوص نخلداران با تغيير روش آبياري از غرقابي به قطره اي است که موجب کاهش مصرف دو چندان آب و سرزندگي محصولات آنان خواهد شد.
مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر در همين خصوص به خبرنگار مهر  گفت: چهار دشت استان بوشهر شامل دشت هاي جم، بوشکان، تنگ ارم و عسلويه در آستانه خشک شدن قرار گرفته اند.
داراب رفيعي پور افزود: طبق پيش بيني ها در صورت نبود مديريت کنترل برداشت آب از سفره هاي زير زميني توسط کشاورزان و صنايع، اکثر چاه  هاي  آب شرب در مناطق ياد شده در آينده اي نزديک خشک مي شوند.
وي اظهار داشت: برداشت غيرمجاز و بي رويه از سفره هاي زيرزميني در استان بوشهر نگران کننده است و بايد از ادامه اين روند مخرب جلوگيري شود وگرنه چاه هاي اغلب نقاط کم آب و مشکل دار استان در ماه هاي آينده خشک مي شود.
مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر گفت: تنها برون رفت از اين مشکل و نجات دشت هاي مذکور عدم برداشت بي رويه آب از اين دشت ها است. رفيعي پور همکاري رسانه ها براي ارتقاي سطح آگاهي عمومي مردم در زمينه مصرف بهينه  آب را ضروري دانست، افزود: کنترل جدي برداشت آب چاه هاي کشاورزي دشت هاي جم، بوشکان، تنگ ارم و عسلويه و جلوگيري ازفروش و خروج غيرمجاز آب تانکري در شهرستان جم و بخش عسلويه از ديگر درخواست هاي اين شرکت براي مقابله با بحران کمبود آب در استان بوشهر است. وي اضافه کرد: همچنين الگوي صحيح مصرف آب از طريق رسانه ها اطلاع رساني شده و تبعات خشکسالي براي مشارکت مردم در کاهش مصرف آب ضروري مي باشد. 
مديرعامل شرکت آب منطقه اي بوشهر نيز به مهر  گفت: متاسفانه طي چند سال اخير به دليل برداشت بي رويه منابع آب استان بوشهر به مرز بحران رسيده است.
جعفر زيرراهي افزود: در حال حاضر ميزان آب برداشتي از اين منابع با ميزان نفوذ آب به اين سفره ها برابراست که وضعيت مناسبي نيست و بايد براي اين مهم و حفاظت از منابع آبي زير زميني استان بوشهر چاره انديشي شود.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي بوشهر گفت: شرکت آب منطقه اي بوشهر تلاش هاي گسترده اي را جهت شناسايي و برخورد با متعرضان به منابع آب در سطح استان آغاز کرده است.
زيرراهي افزود: کساني که به صورت غيرمجاز از آب هاي زيرزميني استفاده مي کنند به دادگستري هاي استان معرفي و با آنان برخورد قضايي مي شود.
معاون امورعمراني استانداري بوشهر نيز به مهر گفت: شوري آب هاي زيرزميني در استان بوشهر نگران کننده است.
مسعود نصوري افزود: کاهش شديد سفره هاي آب زيرزميني، اثرات بسيار نامطلوبي هم در بخش کشاورزي و هم در بخش شرب برخي از شهرهاي استان خواهد گذاشت. وي اظهار داشت: جهت مقابله با خشک سالي علاوه بر رعايت الگوي مصرف، مي بايست سطح زير کشت برخي از محصولات پر مصرف کشاورزي را کاهش داد.نصوري با اشاره به ضرورت تغيير نگرش کشاورزان استان نسبت به آبياري محصولات کشاورزي، اظهار داشت: کشاورزان مي بايست با تغيير در نوع کشت محصولات کشاورزي و با رويکرد به کاشت محصولاتي که نياز به آب کمتري دارند، ما را در مديريت بر خشک سالي هاي اخير ياري کنند. سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداري از منابع آب شرکت آب منطقه اي بوشهر گفت: با از بين رفتن و شور شدن آب هاي زيرزميني در استان اولين قشري که به طور مستقيم متضرر خواهد شد، کشاورزان هستند که اين امر علاوه بر افزايش بيکاري، سبب بروز مشکلات اقتصادي و معيشتي براي اين قشر زحمت کش و آسيب پذير خواهد شد.  وي با بيان اين که 90 درصد مصارف آب هاي توليد شده در بخش کشاورزي مي باشد، خواستار صرفه جويي و استفاده صحيح کشاورزان از منابع آب ها به خصوص سفره هاي آب زيرزميني شد. 


 اخبار کوتاه 

آغاز عمليات بتن ريزي تونل بهشت آباد شهرکرد

گروه شهرستانها: مهندس علي عليخاني معاون راهداري اداره کل راه و ترابري استان چهارمحال و بختياري گفت: تونل بهشت آباد در محور شهرکرد، جونقان، بهشت آباد، اردل که سال گذشته ريزش کرده بود عمليات ريزش برداري و پاکسازي و لق گيري با تلاش همکاران و با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ريال سال گذشته انجام شد. وي ادامه داد: با توجه به اينکه راه هاي استان چهارمحال و بختياري کوهستاني و در منطقه سردسير قرار گرفته اند و احتمال و مجدد ريزش تونل مي رود و براي ايمني تردد در محور فوق نياز به عمليات بتن ريزي و حفاظتي تونل مي باشد که عمليات اجرايي آن به طول 30 متر و ارتفاع 6 متر و اعتباري بالغ بر سه ميليارد ريال انجام خواهد شد لذا محور فوق جهت عمليات بتن ريزي تونل مسدود مي باشد و مسافرين محترم مي توانند با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از جاده کنار تونل و يا محور شهرکرد، شلمزار، ناغال، اردل يا بالعکس تردد نمايند.  از سوي ديگر همزمان با ميلاد خجسته حضرت امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) و گراميداشت روز جانباز مراسم جشن با حضور مسوولان و کارکنان و جانبازان اداره کل راه و ترابري استان چهارمحال و بختياري در محل نماز خانه اين اداره کل برگزار گرديد. سيف الله کريمي مديرکل راه و ترابري استان چهارمحال و بختياري با تبريک ولادت با سعادت  حضرت امام حسين (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) و روز جانباز گفت برگزاري اين جشن در اين روز در راستاي تقدير و تشکر از جانبازان عزيزي که در راه خدمت به اسلام و ميهن اسلامي پرداختند مي باشد.

ثبت رکورد جديد توليد در ناحيه نورد سرد 2

گروه شهرستانها: عليرضا گندم کار رئيسي واحد گالوانيزه و رنگي فولاد مبارکه از ثبت رکورد توليد ماهيانه در خط گالوانيزه خبر داد و گفت: کارکنان پرتلاش و زحمتکش اين واحد موفق شدند در تيرماه سال جاري با توليد 18 هزار و 867 تن کلاف گالوانيزه رکورد جديدي را به ثبت برسانند. وي افزود: رکورد قبلي اين واحد توليد 18 هزار و 678 تن مربوط به شهريور ماه 1386 مي باشد. رئيس واحد گالوانيزه و رنگي در ادامه گفت: خط ورق رنگي نيز دوازدهم تير ماه سال جاري موفق به ثبت رکورد 222 تن ورق رنگي در تيم B گرديد که به ميزان درصد نسبت به رکورد قبلي اين واحد رشد داشته است.

درختان و مزارع کشاورزان مناطق خاتم 
در حال نابودي است

فرماندار خاتم با بيان اين که 5 منطقه از مناطق شهرستان خاتم به عنوان وضعيت بحراني و خطر حاد کم آبي قرار دارد، خواستار همکاري و مساعدت همه دستگاه هاي اجرايي استان شد تا حدودي مشکلات کشاورزان را به حداقل ممکن رساند. سيدناصر امامي در گفت وگو با ايسنا، منطقه يزد، تصريح کرد: وقوع خشکسالي هاي پياپي در سال هاي اخير و سال جاري سطح آب زيرزميني شهرستان خاتم را کاهش داده و وضعيت روستاهاي کرخنگان، چنارناز از دهستان ايثار بخش مروست و روستاهاي حسن آباد و خوانسار و کوشک از دهستان فتح آباد بخش مرکزي را با بحران و کمبود شديد آب مواجه کرده است.
وي با ابراز نگراني شديد از کم آبي در اين شهرستان بالاخص مناطق فوق از نابودي درختان و مزارع کشاورزان خبرداد و تنها راه حل مشکل کم آبي در اين مناطق را حفر چاه هاي اضطراري عنوان کرد. وي با اشاره به اين که حفر چاه هاي اضطراري مدت زيادي به طول مي انجامد و امکان استفاده از آن در سال جاري وجود ندارد، گفت: در حال حاضر به 10 دستگاه تانکر آبرساني سيار جهت آبياري سطح زير کشت 1200 هکتار باغات در اين 5 منطقه نيازمنديم که با اعتباري بالغ بر روزانه 10ميليون ريال آبرساني انجام خواهد گرفت. فرماندار خاتم در پايان خواستار همکاري و مساعدت ستاد حوادث غيرمترقبه و دستگاه هاي اجرايي استان شد تا بتوان تا حدودي مشکلات کشاورزان را به حداقل رساند;چراکه در غير اين صورت شاهد بروز فاجعه اي بزرگ و وضعيتي غير قابل جبران در اين شهرستان که مهمترين قطب کشاورزي استان است، خواهيم بود.

زاغه نشينان شوش
از هيچ امکانات بهداشتي برخوردار نيستند

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر شوش گفت: بسياري از مهاجران به شهر شوش علاوه بر قبول مشکلات مالي، براي اشتغال حاضرند با کمترين امکانات و کمترين سازگاري با شرايط به حاشيه نشيني روي آورند. سيدعباس موسوي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: بيشتر زاغه نشينان شوش در مناطق جنوبي و غربي شهر ساکن شده اند که اين مناطق فاقد هر گونه امکانات و شرايط بهداشتي است، از آب و برق کافي برخوردار نيستند و فاضلاب شهري نيز ندارند. وي افزود: مهاجران به شهرک ها و روستاهاي متصل به شهر روي مي آورند و وجود کارخانه هاي صنعتي و شرايط مناسب کشاورزي در حومه شهر شوش بر تعداد مهاجران به اين شهر افزوده است. موسوي بيان کرد: سالانه حدود 150 تا 200 ميليون تومان اعتبار براي بهبود و اصلاح وضعيت زاغه نشيني در شهر شوش هزينه مي شود.

جيره بندي آب در روستاهاي مرند و جلفا

نماينده مرند و جلفا در مجلس از جيره بندي آب شرب در روستاهاي اين دو شهرستان خبر داد. سيروس سازدار در گفت وگو با مهر در تبريز افزود: هم اکنون اغلب روستاهاي مرند و جلفا به ويژه در مناطق "هرزندات" و "يکانات" تنها دو تا سه ساعت در شبانه روز آب شرب در اختيار دارند.وي گفت: آب منطقه اي آذربايجان شرقي با تانکرهاي آبرساني به روستاهاي داراي مشکل، آب شرب انتقال مي دهد که البته ناکافي است.نماينده مرند و جلفا اضافه کرد: ميزان خدمات رساني به روستاهاي داراي مشکل آب شرب مرند و جلفا به اندازه اي ضعيف است که عده اي سودجو بازار سياه به راه انداخته اند. سازدار با انتقاد از عدم نظارت دستگاه هاي دولتي بر نوع فعاليت اين فرصت طلبان،  اظهار داشت: ساکنان برخي روستاهاي جلفا به اين دليل که سودجويان از آب چشمه هاي زراعي براي فروش آب شرب به روستائيان استفاده مي کنند به شدت اعتراض دارند.اين نماينده مجلس افزود: نارضايتي برخي روستائيان به حدي رسيده است که  به عنوان مثال ساکنان روستاي آغ بولاغ جلفا به کساني که از چشمه اين روستا براي مصارف غيرزراعي، آب برداشت مي کنند اجازه نمي دهند. سازدار افزود: در حالي روستاهاي جلفا و مرند با کمبود آب شرب مواجه اند که رودخانه دائمي و پرآب ارس در مجاورت آنها قرار گرفته است.وي پمپاژ آب ارس براي رفع مشکل آب شرب و آب کشاورزي منطقه را بسيار ضروري دانست و گفت: با وجود اينکه هيئت دولت در سفر استاني خود به آذربايجان شرقي انتقال آب اين رودخانه به دشت هاي جلفا و مرند را به تصويب رساند اما تا کنون حتي يک متر از خط لوله انتقال آب ارس عملياتي نشده است.