نسخه شماره 2131 - 1388/05/07 -


خريد سهام بانک ها، سرمايه گذاران بلندمدت را متضرر مي کند

بحران جهاني به غول هاي اقتصادي ايران رسيد
اموال ايران خودرو فروخته مي شود


پرداخت الکترونيکي وجه سوخت در 30جايگاه تهران


پيش بيني کاهش 39 ميليارد دلا ري صادرات ايران


واگذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي در شهريور


اهداي 1200 جايزه 25 ميليون توماني بانک ملت


پيشنهادي براي حفظ نمايشگاه در بخش بازرگاني


اخبار کوتاه


 خريد سهام بانک ها، سرمايه گذاران بلندمدت را متضرر مي کند  

با کاهش نرخ سود سپرده ها، حجم سپرده ها در سيستم بانکي کاهش يافته و از آنجا که بانک ها به موقع مطالبات خود را وصول نکرده اند و گردش پول در نظام بانکي کاهش يافته نمي توان با ديد بلند مدت در سهام بانکي ها سرمايه گذاري کرد. 
مدير عامل شرکت سهام پژوهان شايان گفت: با توجه به افزايش اقبال بورس از گروه بانکي ها در ماه هاي گذشته سرمايه گذاري با ديد بلندمدت در اين گروه آينده روشني نخواهد داشت چرا که بانک ها در سال جاري از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند.
محمد ابراهيم قرباني فريد در گفت وگو با خبر نگار ايلنا به تشريح چگونگي سرمايه گذاري ها در صنايع بورسي پرداخت و گفت: با کاهش نرخ سود سپرده ها تا 14 درصد، به دنبال آن حجم سپرده ها در سيستم بانکي کاهش يافته است و از آنجا که بانک ها به موقع مطالبات خود را وصول نکرده اند و گردش پول در نظام بانکي کاهش يافته است، نمي توان با ديد بلند مدت در سهام بانکي ها سرمايه گذاري کرد.
مدير عامل شرکت سهام پژوهان شايان در ادامه گروه معدني ها و فولادي ها را بهترين سهام براي سرمايه گذاري بلندمدت قلمداد کرد و افزود: طي چند وقت اخير سهام فولادي ها با بالا رفتن قيمت جهاني مس و فولاد و همچنين افزايش حجم توليد فولاد مبارکه افزايش يافته است و اقبال از سهام فولادي ها و معدني ها بيشتر شده اين در حالي است که با رونق گرفتن بازار فولاد در يک سال آينده سرمايه گذاراني که ديد بلندمدت سرمايه گذاري دارند، مي توانند سهام فولادي ها را با قيمت پايين تر خريده و در سال آينده سهام خود را به فرو ش برسانند و سود قابل ملاحظه اي از اين سرمايه گذاري نصيب خود کنند.  وي در پاسخ به اين سوال که سرمايه گذاري در سهام حفاري شمال با چه ديدگاهي بايد انجام شود، گفت: اصولا خريداران حفاري شمال با ديد ميان مدت وارد خريد اين سهام مي شوند و انتظار مي رود قيمت سهام حفاري شمال بعد از برگزاري مجمع حداقل به قيمت قبل از برگزاري مجمع نرسد.


 بحران جهاني به غول هاي اقتصادي ايران رسيد
 اموال ايران خودرو فروخته مي شود  

به منظور رهايي ايران خودرو از آنچه که بحران نقدينگي عنوان شده است شوراي پول و اعتبار 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي اين غول خودروسازي ايران اختصاص داد.
گزارشهاي دريافتي مهر از وضعيت مالي ايران خودرو نشان مي دهد اين غول خودروسازي کشور با بحران نقدينگي دست و پنجه نرم مي کند. از يک  سو مجمع ساليانه ايران خودرو که قرار بود هفته گذشته برگزار شود تا وضعيت مالي اين شرکت مورد بحث و بررسي قرار گيرد به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا به زمان ديگري موکول شده است واز سوي ديگر، نماد ايرن خودرو در بورس تا برگزاري مجمع ساليانه اين شرکت متوقف شده است. گزارش مهر نشان مي دهد در 10 سال اخير سهام ايران خودرو يکي از نقدشونده ترين شرکتهاي بورسي بوده اما مدتي است که سهام اين شرکت در شرايط مناسبي قرار ندارد. هم اکنون هزاران سهامدار اين غول خودروسازي ايران در انتظار برگزاري مجمع ساليانه ايران خودرو که احتمالا 20 مردادماه جاري خواهد بود،  هستند.
در اين ميان ايران خودرو در تاريخ 11 فروردين امسال براي خروج از وضعيت فعلي خود با ارائه درخواستي به شوراي پول و اعتبار خواستار ارائه تسهيلات جديد به اين شرکت شده بود.
بر اساس جديدترين اطلاعات دريافتي مهر، شوراي پول و اعتبار نيز با پيشنهاد ايران خودرو و به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون پولي و بانکي کشور- مصوب 1351- موافقت کرد.
برهمين اساس، مبلغ 10 هزار ميليارد ريال به سقف مانده تسهيلات شرکت ايران خودرو موضوع بند 4 مصوبه شماره الف/ 1708 مورخ 1385.5.2 شوراي پول و اعتبار با شرايط زير اضافه شد.
در اين مصوبه آمده است: از اين مبلغ، 5 هزار ميليارد ريال تسهيلات در بدو امر با توافق از سوي بانک هاي عامل عملياتي مي شود.
همچنين پرداخت 5 هزار ميليارد ريال ديگر منوط به اصلاح برنامه ساختار مالي و تامين ملي 2 هزار ميليارد ريال از طريق فروش سهام بانک پارسيان، پيش فروش محصولات، افزايش سرمايه ايران خودرو و فروش شرکتهاي وابسته و انتشار اوراق مشارکت با رعايت ضوابط سياستي نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1388 است.
اگر اين تعهدات ظرف يکسال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه انجام نشود سقف تسهيلات شرکت ايران خودرو به ميزان قبلي 32 هزار و 500 ميليارد ريال تقليل مي يابد. نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه بر عهده بانک مرکزي است.


 پرداخت الکترونيکي وجه سوخت در 30جايگاه تهران  

بخش خصوصي اگر تمايل داشته باشند، مي توانند جايگاه هاي جديد سوخت بنزين را به صورت دومنظوره تاسيس کنند.
فريد عامري - مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي - در پاسخ به سوال ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار کرد: در جايگاه هاي موجود بنزين کشور از نظر فضا، تنها امکان نصب سازه هاي سي.ان.جي در 790 باب وجود دارد.  وي با اشاره به اين که تاکنون حدود 380 جايگاه دومنظوره سي.ان.جي بهره برداري شده و 150 باب جايگاه دو منظوره آماده راه اندازي و منتظر اتصال گاز هستند، تصريح کرد: 255 جايگاه ديگر از مجموع 790 جايگاه نيز تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد!  او با اشاره به اين که به طور معمول طراحي موتورها بنزين سوز بوده، بنابراين امکان استفاده از سي.ان.جي براي آنها کمتر است، توضيح داد: به همين دليل خودروهاي پايه سي.ان.جي سوز در کشور طراحي شده و در حال توليد هستند.
وي با اعلام اين که زيرساخت هاي فروش اينترنتي سوخت در تمام کشور از حدود 20 روز پيش آماده اجرا شده است، تصريح کرد: اين آمادگي هم اکنون در 22 استان وجود دارد.  به گفته او سياست تشويقي براي فروش اينترنتي به ويژه براي جايگاه داران در نظر گرفته شده و به اين ترتيب سه امتياز در طرح درجه بندي به آنها خواهيم داد.
وي در حاشيه همايش سي.ان.جي در خصوص پرداخت الکترونيکي نيز يادآوري کرد: اين طرح هم اکنون در 17 جايگاه تهران عملياتي شده و در 13 جايگاه ديگر در حال نصب است که اجراي اين طرح در جايگاه ها موجب دريافت سه امتياز تشويقي ديگر مي شود. در مجموع قرار است پنج جايگاه نيز در مشهد مجهز به طرح پرداخت الکترونيکي شوند که هيچ هزينه اي براي جايگاه ها ندارد.  وي از افزايش 17 درصدي کارمزد جايگاه داران خبر داد و گفت: در طرح درجه بندي علاوه بر درجه هاي قبلي يک درجه عالي افزوده شده است.


 پيش بيني کاهش 39 ميليارد دلا ري صادرات ايران 

با تغيير پيش بيني قبلي خود از کاهش 38/7 ميليارد دلاري صادرات ايران در سال جاري خبر داد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه ژوئن 2009 خود صادرات ايران در سال گذشته را 95 ميليارد و 100 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري با 38 ميليارد و 700 ميليون دلار کاهش به 56 ميليارد و 400 ميليون دلار برسد که کمترين ميزان از سال 83 بوده است.  به اعتقاد اکونوميست در سال آتي صادرات کشور دوباره روند صعودي به خود خواهد گرفت و براي اين شاخص رقم 67 ميليارد و 500 ميليون دلار ثبت خواهد شد.
با افزايش هفت ميليارد دلاري نسبت به سال 89 ارزش صادرات ايران در سال 1390 معادل 74 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد بود که با سه ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش در سال 1391 به 78 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رسيد.  همچنين عنوان شده است که در سال 1392 براي کشور صادرات 88 ميليارد و 500 ميليون دلاري به ثبت خواهد رسيد.
اين در حالي است که موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه  دوم 2009 خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را 98 ميليارد 600 ميليون دلار برآورد و اعلام کرده بود که اين شاخص با 23 ميليارد و 100 ميليون دلار کاهش در سال جاري به 75 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد.
به اعتقاد کارشناسان اين موسسه صادرات ايران در سال آينده با ثبت رقم 89 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش خوبي خواهد يافت و اين روند طي سال هاي پس از آن نيز تداوم خواهد داشت به طوري که طي سال 1390 صادرات 102 ميليارد و 400 ميليون دلاري براي کشور به ثبت خواهد رسيد.  در سال  1391 افزايش 17 ميليارد و 200 ميليون دلاري، ارزش صادرات ايران را به 119 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رساند که تداوم اين روند منجر به ثبت رقم 124 ميليارد و 800 ميليون دلار براي اين شاخص در سال 1392 خواهد شد.


 واگذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي در شهريور 

شرکت ملي صنايع پتروشيمي درخواست پذيرش خود را به بورس ارايه و مدارک خود را تکميل کرده است و اين شرکت و زير مجموعه هاي آن به عنوان يک شرکت مادر تخصصي شهريور ماه از طريق بورس واگذار مي شود.
سيد مهدي عقدايي  معاون سازمان خصوصي سازي  در گفت وگو با ايسنا، از تکميل اطلاعات شرکت هاي پتروشيمي خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامي اطلاعات مورد نياز هلدينگ پتروشيمي دريافت شده است و اين اطلاعات در حال بررسي است.  وي افزود: براساس اطلاعات ارايه شده و نيز طبق برنامه زمان بندي هلدينگ پتروشيمي در شهريور واگذار مي شود و در اين ميان شرکت هايي که بابت سهام عدالت و رد ديون واگذار شدند از هلدينگ خارج مي شوند.
  وي اعلام کرد: در حال حاضر پتروشيمي جم،  مارون و پارس بابت رد ديون واگذار و از هلدينگ خارج شدند همچنين 30 درصد پتروشيمي بندر امام(ره) به سهام عدالت و مقداري از آن بابت رد ديون واگذار شده است و بايد مشاهده کرد که تا شهريور چه ميزان از هلدينگ پتروشيمي خارج مي شوند.
وي در خصوص واگذاري پتروشيمي تبريز که مقرر بود در سال گذشته از طريق بورس انجام شود توضيح داد: پتروشيمي تبريز جزو شرکت هاي بورسي است و بايد از طريق بورس واگذار شود ولي اگر قرار باشد هلدينگ پتروشيمي را واگذار کنيم، لزومي ندارد که اين شرکت را جداگانه در بورس عرضه کنيم و اين شرکت نيز جزو زير مجموعه هلدينگ واگذار مي شود.


 اهداي 1200 جايزه 25 ميليون توماني بانک ملت  

با برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره بزرگ حساب هاي قرض الحسنه بانک ملت، يک هزار و 200 جايزه نقدي 250 ميليون ريالي، به برندگان خوش  شانس اين جوايز اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت، در اين مراسم که با حضور اعضاي هيات نظارت بر قرعه کشي بانک ها و مديران ارشد بانک ملت انجام شد، برندگان جوايز ويژه جشنواره حساب هاي قرض الحسنه، جوايز خود را از دست مديران دريافت کردند.  عضو هيات مديره و قائم مقام بانک ملت در ابتداي اين مراسم با بيان اين نکته که در اسلام  بر سنت پسنديده قرض الحسنه  بسيار تاکيد شده است، اظهار داشت: در موضوع قرض الحسنه هر سه طرف سپرده گذار، بانک و وام گيرنده نفع مي برند، سپرده گذار از اجر معنوي اين امر خير بهره مند مي شود، بانک واسطه اين امر نيکوکارانه است و وام گيرنده هم با دريافت تسهيلات قرض الحسنه، نيازهاي خود رارفع مي کند.  عبد الکريم قوامي فر اضافه کرد: سپرده گذار قرض الحسنه بدون هيچ چشمداشتي و بدون اينکه طرف وام گيرنده را بشناسد، سپرده خودرا در اختيار بانک قرار مي دهد تا صرف امور خير و رفع نياز نيازمندان کند.
به گفته وي، در مقوله قرض الحسنه، سپرده گذار و وام گيرنده يکديگر را نمي شناسند و سپرده گذار پول خود را بدون منت با واسطه به وام گيرنده قرض  مي دهد و بدين ترتيب گيرنده تسهيلات قرض الحسنه هم، احساس ضعف يا حقارت نمي کند.  قوامي فر خاطر نشان کرد: سپرده گذار بايد بداند که با سپرده  هر چند اندک خود، لبخندي را بر لبان وام گيرنده مي نشاند، غمي را از رخسار ها مي زدايد، بيماري را درمان مي کند و دختران و پسران جواني را از طريق امر مقدس ازدواج به هم مي رساند.  وي با اشاره به اين نکته که هم اکنون بيش از 9 ميليون حساب قرض الحسنه در بانک ملت افتتاح شده است، ادامه داد: اميدوارم اين تعداد به 70 ميليون فقره برسد تا به ازاي هر ايراني يک حساب قرض الحسنه در بانک افتتاح شده باشد وبدين ترتيب منابع قرض الحسنه بانک، نياز تعداد بيشتري از نيازمندان را مرتفع کند.


 پيشنهادي براي حفظ نمايشگاه در بخش بازرگاني  

وزارت بازرگاني و شخص وزير بايد بداند که اين مرکز امکاني است براي بخش بازرگاني که در سايه آن تجارت کشور مي تواند رشد کند. نبايد اين امکان را از بخش بازرگاني کشور سلب کرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: نمايشگاه هاي بين الملل از چند منظر براي بخش بازرگاني کشور با اهميت است. موضوع واگذاري نمايشگاه به عنوان ردديون دولت به يک ارگان غيرذي ربط و غيرمتخصص در اين زمينه، نمي تواند منطقي باشد. نمي توان نمايشگاه هاي بين المللي را به دليل مشکلات ترافيکي به اين نهاد که نحوه فعاليتش با نفس موضوع فعاليت نمايشگاه ها مغاير است، واگذار کرد.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: اگر قبول کنيم که مرکز نمايشگاه هاي بين المللي يک کار حرفه اي است و وظيفه پشتيباني از بخش بازرگاني را دارد پس بايد نگاه ويژه اي به آن داشت. بايد موضوع تجارت و بازرگاني را از طريق اين مرکز جدي گرفت نه اينکه با يک تصميم غيرحرفه اي آن را به راحتي به نهادي واگذار کرد که فعاليتش به کل با اين حوزه غيرمرتبط است.
وي افزود: مرکز نمايشگاه ها براي حاکميت، رشد و توسعه تجاري کشور راه اندازي شده و مي تواند در اين زمينه استفاده بهينه اي از آن کرد. سوال اين است که آيا مي شود به عنوان يک نهاد توسعه اي به اين مرکز نگاه و از آن استفاده کرد؟ ما مي گوييم که مي شود. بايد اين شرکت به عنوان يک واحد پشتيباني کننده بخش تجاري به دست يک واحد پشتيبان بخش بازرگاني اداره شود. اتاق بازرگاني به عنوان پشتيبان تجارت مي تواند جايگاه مهمي در هدايت نمايشگاه ايفا کند. به هر حال بايد با کمک دولت و وزارت بازرگاني اين نمايشگاه را به شرايط استفاده بهينه رساند. بايد به بهترين شکل از اين مرکز استفاده شود.
وي با انتقاد از احتمال واگذاري نمايشگاه بين المللي به سازمان بازنشستگي نيروهاي مصلح گفت: مشخص نيست که با اين واگذاري چه هدفي دنبال مي شود چرا که اصلا اين واگذاري به نفع سازمان بازنشستگي هم نيست.  بازنشستگان بخش مهمي از جامعه هستند که بايد براي آنها مرکز درآمد ايجاد شود نه اينکه با خريد نمايشگاه بين المللي آنها را وارد مرحله نامناسبي از فعاليت کرد. بايد از درآمد بازنشستگان به نحو احسن استفاده شود.
وي ادامه داد: اگر قصد تغيير کاربري نمايشگاه را هم داشته باشند، امکان پذير نيست. اولا که چنين کاري امکان پذير نيست چرا که زمين هاي مرکز نمايشگاه هاي بين المللي وقفي است و به آستان قدس رضوي وقف شده است. در واقع تغيير کاربري آن و مسکن سازي، هتل سازي و کارهايي از اين قبيل موانع مهمي نظير اوقافي بودن زمين را دارد. ثانيا بر فرض اينکه اين کار صورت گيرد. اينکه درآمد سازمان بازنشستگي درگير اين امور شود منطقي نيست.
آل اسحاق با اشاره به نقش مهم مرکز نمايشگاه هاي بين المللي در بخش بازرگاني کشور گفت: موضوع مهم اين است که بايد جايگاه مرکز نمايشگاه ها براي بخش بازرگاني کشور حفظ شود. تغيير کاربري اين محل لطمه جدي به بخش بازرگاني وارد مي کند. ضمن اينکه چيزي عايد بازنشستگان نمي کند. در واقع با تغيير کاربري هم به بخش بازرگاني ظلم مي شود هم ثمري براي بازنشستگان ندارد.
وي افزود: در اين شرايط که زمين هاي اين محل وقفي است و زمينه فعاليتش هم بازرگاني است، واگذاري آن به سازمان بازنشستگي اصلا توجيه منطقي ندارد. در واقع بازنشستگان را وارد کار دشواري مي کند که برون رفت از آن مشکل است. ضمن اينکه فعاليت بازرگاني اين مرکز مهم هم بايد حفظ شود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه حفظ کابري فعلي نمايشگاه با مالکيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مصلح، همخواني ندارد، گفت: اگر قرار باشد سازمان بازنشستگي را مسئول اداره نمايشگاه بين المللي کنيم توجيه منطقي ندارد. چرا که بايد به پذيريم کار نمايشگاه يک کار تخصصي براي بخش بازرگاني است. در اين صورت نبايد اين کار تخصصي به يک نهاد غيرمرتبط واگذار شود. ضمن اينکه اين شيوه هم ظلم به بازنشستگان است چرا که نبايد منابع اين قشر از جامعه درگير حاکميت و مديريت مرکزي شود که مربوط به آنها نيست. اين کار هيچ مشکلي از آنها حل نمي کند.
وي اظهار داشت: هدايت اين مرکز قطعا بايد دست نهادي باشد که در اين بخش فعاليت مي کند. ما در اتاق بازرگاني بارها پيشنهاد داديم که اين مرکز به نهادهاي بخش خصوصي نظير اتاق بازرگاني واگذار شود و اين کار تخصصي به صاحبان اين تخصص واگذار شود. به اين منظور با خودکفا کردن اين مرکز اهداف اصل 44 قانون اساسي نيز محقق مي شود.
وي ادامه داد: طرح هاي مهمي را مي توان در اين عمل استراتژيک پياده کرد. مي توانند همانند سالن کنفرانس اسلامي،  سالن هايي را در اين محل براي کنفرانس ها احداث کنند، مرکز تجارت،  مراکز اطلاعات تجاري و تشکيل نهادهاي پايه اي براي بخش بازرگاني را مي توان در اين محل عملي کرد تا بخش تجارت و بازرگاني کشور از يک محل براي رجوع و حل مشکلاتش استفاده کند. قطعا اگر اين مرکز به يک نهاد غيرتخصصي واگذار شود نمي توان چنين اهدافي را در آن عملي کرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نقش وزارت بازرگاني در اين خصوص گفت: اين وظيفه وزارت بازرگاني است که نسبت به اين موضوع حساس باشد. البته شنيده ام که وزارت بازرگاني هم موافق اين انتقال نيست.  به هرحال با توجه به نقش حاکميتي وزارت بازرگاني و بسترسازي اين وزارتخانه براي بخش تجارت بايد به اين موضوع حساسيت نشان دهد.
وي ادامه داد: مرکز نمايشگاه هاي بين المللي قرار است در بخش حاکميتي و پشتيباني براي بازرگاني و تجارت کشور ايفاي نقش کند پس وزارت بازرگاني بايد اين موضوع را پيگيري کند و اجازه ندهد اين مرکز حاکميتي وارد فاز غيرمرتبط شود. وزارت بازرگاني بايد شرايطي را فراهم کند که اين مرکز توسط نهادهايي که شرح وظايف روشني براي تجارت کشور دارند واگذار شود. بهترين جايگاه براي اين کار اتاق بازرگاني است که فعالان اقتصادي بخش خصوصي در آن عضو هستند و مي توانند فعاليت مرکز نمايشگاه ها را مديريت کنند.
آل اسحاق در خصوص نحوه قيمت گذاري اين مرکز براي واگذاري، گفت: در تعين قيمت بستگي دارد به اين مرکز با چه ديدي نگاه شود. کاربري آن مهم است. اگر کاربري مسکوني باشد يک قيمت دارد، اگر قرار باشد در بخش پشتيباني بازرگاني فعاليت کند قيمت ديگري. قيمتي که براي آن تعيين شد با نگاه برج سازي و مسکوني بود که حدودا 500 ميليارد تومان اعلام شده است. وي افزود: موضوع اين است که زمين هاي اين مرکز وقف امام رضا(ع) است و نمي توان اين زمين هاي وقفي را فروخت. سازمان بازنشستگي هم بايد توجه کند که نمي تواند اين مرکز را بخرد. شيوه منطقي اين است که با يک توافقي و با همين زمينه فعاليت اين مرکز به نهادهاي مربوط واگذار شود.
وي اظهار داشت: اگر سازمان بازنشستگي با اين ذهنيت وارد ماجرا شده که مسکن سازي کند، به مشکل برخواهد خورد. فکر مي کنم وظيفه داريم به سازمان هاي بازنشستگي کمک کنيم نه اينکه با فروش چنين مرکزي به آنها و گرفتن پول شان، آنها را وارد کاري کرد که عبور از آن برايشان غيرممکن باشد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر مي خواهند به بازنشستگان مسکن بدهند بحث جدايي است اما قرار نيست فعاليت بازرگاني به مسکن تبديل شود. با پول بازنشسته ها نمي شود خدمات کشوري انجام داد. با مذاکره مي شود مشکل ها را حل کرد نبايد به بهانه مشکل ترافيکي بخش بازرگاني را با چالش روبه رو کرد. مي توان با حل کردن مشکل ترافيک در آن مکان سالن هاي آبرومند، نهادهاي پشتيباني کننده و سازمان هاي حمايتي تاسيس کرد و بخش تجارت و بازرگاني را هدايت کرد.  آل اسحاق پيشنهاد خود را براي حفظ کاربري نمايشگاه چنين ارائه داد: مي توان با تشکيل يک سازمان مشترک بين اتاق بازرگاني، وزارت بازرگاني و شهرداري تهران موضوع را مديريت کرد. سازماني با اشتراک اين 3 مرکز تشکيل شده و با کمک هم تعريف جديدي از آن منطقه ارائه کنند. اين 3 نهاد مي توانند به طور مشترک اين بخش بازرگاني را نجات دهند. به اين ترتيب بازنشستگان را هم درگير مشکلات اين مرکز نمي کنيم.
وي ادامه داد:  اين نکته را باز هم بايد تاکيد کرد که زمين هاي وقفي آن مکان را نمي توان به مسکن تبديل کرد. وزارت بازرگاني و شخص وزير بايد بداند که اين مرکز امکاني است براي بخش بازرگاني که در سايه آن تجارت کشور مي تواند رشد کند. نبايد اين امکان را از بخش بازرگاني کشور سلب کرد.
وي افزود: وزارت بازرگاني نبايد اجازه دهد اين مکان به بهانه ترافيک ازدست برود. وزارت بازرگاني با توجه به وظايف حاکميتي، سياستگذاري، نظارت و پشتيباني بايد به کمک مردم بيايد. بايد اين سازمان يا شرکت مشترک بين شهرداري، وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني تشکيل شود تا اين اهداف مهم حفظ شود. به نظرم براي شهرداري هم موقعيت خوبي است که وارد اين ماجرا شود. در حالي که در کشورهاي دنيا اين مراکز مهم وجود دارد، نمي توان با دورنماي نامناسب، کشور و بخش بازرگاني را از چنين موقعيتي محروم کرد.


 اخبار کوتاه 

ثبت نام 170 هزار متقاضي تسهيلات اشتغال
صندوق مهر امام رضا (ع)

صندوق مهر امام رضا(ع) اعلام کرد با گذشت تنها 9 روز از آغاز ثبت نام اينترنتي پرداخت تسهيلات اشتغال اين صندوق 170 هزار و 153 نفر براي دريافت اين تسهيلات در سراسر کشور نام نويسي کرده اند.
روابط عمومي صندوق مهر رضا اعلام کرد: ثبت نام اينترنتي تسهيلات اشتغال اين صندوق در سومين سالروز تاسيس صندوق از 25 تيرماه امسال به شکل همزمان در 30 استان کشور شروع شد و تا نخستين ساعات ديروز بيش از 170 هزار متقاضي با مراجعه به پايگاه اينترنتيir.azmehrere.www  موفق به ثبت نام شده اند.  بر اين اساس، طبق آمار استخراجي بيشترين تعداد ثبتنام شدگان متعلق به استان خوزستان با 14 هزار و 572 نفر و کمترين متعلق به استان خراسان جنوبي با 474 نفر است.  طبق اين گزارش چنانچه آمار ثبت نام کنندگان در هر يک از استان ها به حدنصاب برسد، ظرفيت آن استان تکميل شده و سايت به شکل خودکار براي متقاضيان آن استان مسدود مي شود که پس از پالايش و بررسي پرونده هاي متقاضيان ثبت نام شده و حذف افراد فاقد شرايط، امکان دسترسي مجدد به سايت آن استان ميسر خواهد شد.  همچنين براساس بودجه تخصيصي بانک مرکزي و بودجه صندوق بالغ بر 750 ميليارد تومان و طبق سياست هاي موجود با همکاري شبکه بانکي کشور تامين مالي تسهيلات اشتغال زايي 150 هزار فرصت شغلي در سال 88 برعهده صندوق مهر امام رضا(ع) نهاده شد.

قيمت نفت اوپک از 69 دلار در هر بشکه گذشت

قيمت سبد نفتي اوپک با بيش از يک دلار افزايش به 69.01 دلار در هر بشکه طي روز گذشته رسيد. به گزارش فارس دبيرخانه کشورهاي صادرکننده نفت خام اعلام کرد قيمت سبد نفتي اين سازمان در روز دوشنبه1.21 دلار افزايش يافت و به 69.01 دلار در هر بشکه رسيد.
در روز قبل از آن قيمت سبد نفتي اوپک به 67.8 دلار در هر بشکه رسيده بود.  سبد نفتي اوپک متوسط قيمت نفت 12 عضو اين سازمان شامل ايران، عراق، قطر، آنگولا،  اکوادور، عربستان، نيجريه، ونزوئلا، امارات،الجزاير، کويت و ليبي است.  بر اساس اين گزارش در روز سه شنبه نيز قيمت جهاني نفت روندي صعودي را طي کرده است. قيمت هر بشکه نفت سبک امريکا در لحظه مخابره خبر به 68.46 دلار و هر بشکه نفت برنت به 71.1 دلار رسيده است.

  بهره برداري از دو طرح صنعتي
با مشارکت بانک ملي در خراسان رضوي

طي مراسمي با حضور معاون وزارت صنايع و معادن و استاندار خراسان رضوي دو طرح بزرگ صنعتي که با مشارکت بانک ملي استان ايجاد شده بود به  بهره برداري رسيد. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران شرکت رام پلا ست يکي از اين طرح هاست که در زمينه توليد انواع لوله هاي پلي اتيلن، گاز، آب و فاضلا ب فعاليت مي کند و بانک ملي به اين طرح مبلغ56 ميليارد و 732 ميليون ريال تسهيلا ت زود بازده پرداخت کرده است. گفتني است تجهيزات پيشرفته اين شرکت قادر است لوله هايي با سايزهاي مختلف را بدون تعريف قالب توليد کند.
طرح صنعتي ديگر در زمينه توليد داروست و طي آن شرکت سجاد دارو مجوز 4 قلم داروي وارداتي و توليد سه قلم دارو را دارد و بانک ملي استان خراسان رضوي مبلغ21 ميليارد ريال تسهيلا ت به آن اختصاص داده است.

ورود سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
 به صنعت پتروشيمي کشور
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، در طرح توليد کود اوره و آمونياک زنجان به ميزان 20 درصد سرمايه گذاري مي کند.
به گزارش ايلنا، اين نخستين طرح پتروشيمي کشور است که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در آن مشارکت سرمايه گذاري و مديريتي خواهد داشت.  بنابر اعلام معاون سرمايه گذاري صنعتي ايدرو، اجراي اين طرح با سرمايه گذاري 7 هزار ميليارد ريالي و از طريق کنسرسيوم و با مشارکت 80 درصدي شرکت ملي صنايع پتروشيمي و بخش خصوصي، همراه با سرمايه گذاري 20 درصدي ايدرو صورت مي گيرد.
"عزت الله زارعي" خاطرنشان کرد: اين طرح باهدف توليد سالانه 677 هزار تن آمونياک و يک ميليون تن اوره به اجرا در مي آيد که از 677 هزار تن آمونياک توليدي، 603 هزار تن آن در واحد اوره مصرف خواهد شد و بقيه در بازار به فروش مي رسد.  پيش بيني مي شود با اجرا و بهره برداري از طرحهاي متعدد در دست اجراي توليد اوره و آمونياک، ايران در 4 سال آينده حدود 10 درصد توليد اوره دنيا را به خود اختصاص دهد.

 صدور مجوز براي  4 بانک خصوصي جديد

 دومين جلسه شوراي پول و اعتبار ديروز پس از دو سال موارد مهمي را در دستور کار قرار داده است.  به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دومين جلسه شوراي پول و اعتبار پس از نزديک به دو سال، ديروز قرار است در بانک مرکزي و با همان ترکيب قبلي برگزار شود.  به گفته محمود بهمني- رييس کل بانک مرکزي- در اين جلسه جزئيات ارائه مجوز به چهار بانک خصوصي جديد که در جلسه قبل براي بررسي بيشتر به شوراي کارشناسي ارائه شده بود و همچنين تدوين آيين نامه صندوق هاي قرض الحسنه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  وي ادامه مي دهد: با توجه به اينکه از بخش خصوصي هم دعوت شده است تا براي تاسيس بانک و صندوق هاي قرض الحسنه درخواست هاي خود را به بانک مرکزي ارائه کنند، موضوع تصويب آيين نامه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه در دستور کار جلسه اديروز قرار داشت.
به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار که حدود دو سال پيش ادغام شده بود پس از کش و قوس فراوان سرانجام دو هفته پيش اولين جلسه خود را با همان ترکيب قبلي برگزار کرد و محورهاي مطرح شده در آن جلسه بيشتر حول و حوش تشريح بسته سياستي بانک مرکزي براي سال 88 بود.