نسخه شماره 2105 - 1388/04/03 -


رسانه ملي به کجا مي رود؟


 رسانه ملي به کجا مي رود؟ 
نويسنده : عليرضا لرک

صدا و سيما به علت اينکه سهل و آسان در اختيار مصرف کننده قرار مي گيرد پربيننده ترين رسانه است و به همين جهت آن را رسانه ملي مي نامند. صدا و سيما با توجه به اينکه مخاطبانش در تمام نقاط کشور هستند بايد از نظر پوشش اخبار و تفسير آن کاملا بي طرف و منصفانه عمل کند تا از اين طريق هم شفاف سازي را انجام داده باشد و هم اينکه استقبال از شبکههاي بيگانه را به حداقل برساند.  اما متاسفانه  رسانه ملي در اين روزها گويا از ملي شدن خارج شده و در اختيار جناح حامي احمدي نژاد قرار گرفته و ما شاهد حرکت يکسويه اين رسانه همه گير هستيم. حمايت مطلق صدا و سيما از يک طيف خاص در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري آشکار شد. صدا و سيما در حالي که بايد مساوات را بين کانديداهاي رياست جمهوري رعايت مي کرد دست به حمايت همه جانبه از کانديدهاي خاص زد و به طور مداوم شاهد تداوم خدمتي ديگر به دولت نهم در رسانه ملي بوديم. حتي  در زماني که اجازه دفاع به حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني داده نشد، محمود احمدي نژاد در آخرين روز تبليغات انتخابات رياست جمهوري به مدت 20 دقيقه  فرصت اضافه پيدا کرد. اين روند متاسفانه بعد از انتخابات رياست جمهوري نيز ديده مي شود. اين روزها ما شاهد اين مساله هستيم که بعد از اعتراضات اخير متاسفانه صدا و سيما همچنان بر مواضع خود پا فشاري مي کند و با دعوت از حاميان احمدي نژاد سعي در پنهان کردن اعتراضات و اشتباه خواندن اين حرکتها دارد. شبکههاي مختلف رسانه ملي به تريبون اصولگرايان مبدل شده تا هرچه مي توانند انتخابات را سالم جلوه داده و تمامي حرکت هاي اعتراضي مردم را به بيگانگان نسبت داده و يکسره محکوم کنند. صدا و سيما بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري سعي در تشريح اين رهنمودها با استفاده از طيف خاص کرد اما نکته اي که مبهم است اين موضوع است که چرا هيچ يک از گروه هاي مخالف سهم چنداني در اين برنامه ها ندارند.  دعوت ازنماينده جامعه اسلامي دانشجويان که در انتخابات هم از محمود احمدي نژاد حمايت مي کردند; حضور نماينده دانشجويان مسلمان که از طيف اصولگراي دانشجويان هستند در شبکه خبر و استفاده از نمايندگان اصولگرا و امثال محمد جواد لا ريجاني و حداد عادل که توجيه علت راي نياوردن سه نامزد شاکي را دارند نشانه هايي از اين حمايتها است. صدا و سيما در حالي دست به اين دعوتها و تفسير صحبتهاي مقام معظم رهبري در روز جمعه مي زند که تا به حال کمتر نماينده اي از طرف نامزدهاي معترض دهمين دوره رياست جمهوري بعد از انتخابات در صدا و سيما ديده شده است. اين حرکتهاي صدا و سيما تا آنجا ادامه پيدا کرده است که حتي رييس مجلس شوراي اسلامي نيز به اين امر اعتراض کرده و حرکت اخير صدا و سيما زمينه اي براي استقبال مردم از رسانههاي بيگانه دانسته است و عنوان داشته است که رسانه ملي بايد مناظره هايي را هر چه سريعتر برپا کند تا تمام صداها شنيده شود.
اين روزها برنامههاي  شبکههاي مختلف سيماي جمهوري اسلامي ايران همچنين به بررسي انقلابهاي رنگي و مخملي اختصاص يافته است. رسانه ملي سعي دارد رنگ سبز مير حسين موسوي را با انقلابهاي رنگين گرجستان و اکراين مقايسه کند و شکست آن را در ايران رقم بزند. جلسات مداوم با طيف اصولگرا در صدا و سيما تشکيل مي شود در اين جلسات رنگ سبز حاميان ميرحسين موسوي رنگي انقلابي معرفي مي شود. اين عده سعي دارند تا در ذهن عامه مردم اين شائبه را به وجود آورند که ميرحسين موسوي قصد انقلاب رنگي داشته ولي موفق نشده است.
 اين صحبتها در حالي صورت مي گيرد که صدا و سيما و روزنامههاي دولتي سعي دارند اغتشاشات اخير را برگردن ميرحسين موسوي و حاميان وي بيندازند. اين حرکتهاي برنامه ريزي شده در حالي صورت مي گيرد که رهبر معظم انقلاب بارها عنوان کرده اند که آن 14 ميليون راي دهنده نيز جزو ملت هستند و وصل کردن اغتشاشات به حاميان ميرحسين موسوي عمل نادرستي است. حال اين که حرکت اعتراض آميز حاميان ميرحسين موسوي توسط کساني که داعيه حمايت از مقام معظم رهبري دارند و صحبتهاي وي را فصل الخطاب مي دانند به انقلاب مخملي و رنگي تشبيه مي شود; مگر ايشان نگفت که اينجا گرجستان نيست،  جاي تعجب دارد. اين حرکتهاي صدا و سيما جز متشنج کردن اوضاع خاصيت ديگري ندارد و رسانه ملي بايد در تفکرات خود تجديد نظر کند. قبل از انتخابات بارها به رييس صدا و سيما هشدار داده شد که بايد سياستهاي رسانه ملي را تغيير دهد اما متاسفانه ما در عمل هيچ تغييري را در تفکرات صدا و سيما مشاهده نمي کنيم. صداوسيما  بايد اين نکته را بپذيرد که صحبتهاي گروه مخالف تاثير فراوان تري در قانع کردن اوضاع دارد. معترضين بايد صحبت هاي خود را در رسانه ملي کشور خود مطرح کنند نه در شبکههاي خارجي. تا هنگامي که معترضين مورد بي مهري صدا و سيما قرار بگيرند، بايد گفت صداوسيما به کجا مي رود؟