نسخه شماره 2103 - 1388/04/01 -


راي دهندگان به ميرحسين اغتشاش گر نيستند


 راي دهندگان به ميرحسين اغتشاش گر نيستند 
نويسنده : کيان راد

روزنامه  ايران به عنوان ارگان رسمي دولت نهم که  به منبع مالي بي پايان دولت دسترسي دارد و در شرايطي که اغلب روزنامه ها با مشکلات مالي فراواني دست و پنجه نرم مي کنند، با صفحات گلاسه منتشر مي شود و با قيمت ارزان توزيع مي شود، تافته جدا بافته اي است که گويا هيچ کس را توان رويارويي با آن نيست.
روزنامه ايران مي تواند هر تيتري که خواست بزند، هر خبري که خواست چاپ کند، اما با اعتراض مواجه نشود. لکه دار کردن حيثيت افراد حقيقي و حقوقي، توهين و  تهمت و افترا به مخالفان فکري و تبليغات انتخاباتي به نفع يکي از کانديداها در شرايطي که قانون، روزنامه هاي دولتي را از تبليغ به نفع کانديداها ممنوع کرده است، ميزان پايبندي آنان را به قانون نشان مي دهد . البته روزنامه ايران در  اين کارزار تنها نيست.
روزنامه وطن امروز به مديريت مدير عامل سايپا که در دوران تبليغات انتخاباتي رسالت اطلاع رساني خود را تعطيل کرده بود و با حذف صفحات غير سياسي خود، تيراژ خود را افزايش داده و به تخريب رقيبان انتخاباتي آقاي احمدي نژاد مي پرداخت و البته  با تيراژ بالا  به طور رايگان در ميادين شهر توزيع مي شد، در همان مسيري گام بر مي دارد که روزنامه ايران به آن مسير مي رود. مواضع روزنامه کيهان نيز اظهر من الشمس است.
خبرگزاري هاي ايرنا و فارس هم با پشتوانه مالي وسيع دائما خوراک خبري- تبليغاتي و تخريبي- به اين روزنامه ها و روزنامه هاي دست چندم هوادار دولت مي دهند. صدا و سيما هم که جانبداري خويش را به اثبات رسانده است در تازه ترين اقدام اين رسانه هاي دولتي و شبه دولتي، آنها حاميان موسوي را هم رديف اراذل  واوباش دانسته و به صراحت نوشته اند که روز شنبه، حاميان موسوي به سوي مردم سنگ پرتاب مي کردند و به کتک زدن مردم مي پرداختند. من نمي دانم آيا کساني که اين خبرها راتنظيم کرده اند خودشان اين صحنه ها را ديده اند يا بنا به دستور مديرانشان اين خبرها را از ذهن خود نوشته  اند؟ من فقط يک پرسش از اين افراد دارم و آن اينکه چرا، به چه دليلي حاميان موسوي بايد به مردم سنگ بيندازند و مردم را کتک بزنند؟ شما يک دليل قانع کننده بياوريد تا ما حرفتان را بپذيريم. مگر حاميان موسوي، مردم نيستند؟ مگر 13 ميليون نفري را که  به گفته خودتان به موسوي راي داده اند مي توانيد اراذل و اوباش بناميد؟ گويا شما که خود را ذوب  در ولايت مي دانيد فرمايش مقام معظم رهبري را هم فراموش کرده ايد که حساب اراذل و اوباش را از 40 ميليون نفري که راي داده اند جدا مي دانستند. شما به چه دليلي حاميان موسوي را اراذل و اوباش مي دانيد؟ مشکلي نيست هر گونه که بخواهيد مي تازيد. مردم روز به روز آگاه تر مي شوند و به اطلاع رساني شما  وابسته نمي مانند تا شما همه چيز را  وارونه نشان دهيد.