نسخه شماره 2091 - 1388/03/18 -


دعوا بر سر چيست؟!


 دعوا بر سر چيست؟! 
نويسنده : محمد حسين روانبخش

اگر کسي ادعا کند «تيم ملي فوتبال ايران در مسابقه شنبه با کره شمالي پيروز شده و مدرک آن هم موجوداست» در جواب چه بايد گفت؟
1- انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري  بر خلا ف گذشته عرصه رقابت گروه هايي همچون اصلا ح طلبان با اصولگرايان، تکنوکراتها با متعهدان و يا خط امام با راست سنتي و جديد نيست، بلکه همچنان که از فضاي شکل گرفته سياسي در سال هاي اخير پيدا بود و در اين روزها هم اين وضعيت کاملا  ظهور و بروز پيدا کرده، اين بار عرصه مقابله «اخلا ق و واقع گرايي» با «بداخلا قي و توهم» است.
بديهي است که در چنين وضعيتي، شکل مقابله(رقابت قديم) تغيير پيدا مي کند و بسياري از قواعد رقابت سياسي (که بايد به طور طبيعي رعايت شود) زير پا گذاشته مي شود! اصولا  مي توان گفت که رقابت، براي احياي قواعد رقابت سياسي انجام مي پذيرد بنابراين نمي توان توقع داشت که طرف مقابل به چنين قواعدي پايبند باشد.
سوال بالا  را يک بار ديگر بخوانيد. مطمئنا در شرايط عادي پاسخگويي به اين سوال اصلا  لا زم نيست اما اگر سوال کننده با صراحت حتي فيلم مسابقه اي که بدون گل به پايان رسيده و هزاران بيننده داشته، را انکار کند و بر اساس بافته هاي خود فقط نظر خويش را تاکيد کند، آيا نبايد اول «دنياي واقعي» را برايش تصوير کرد.
چنين کاري البته سخت است ولي شدني است! امروز ما در انتخابات به دنبال چنين کاري هستيم.
2 - متاسفانه چنين ديدگاهي يک روزه شکل نگرفته است. بي تفاوتي مردم زمينه بروز چنين فضايي را فراهم کرد اما جالب اينجاست که بي تفاوتي مردم، خود معلول فعاليت هاي صاحبان همين ديدگاه در مقابل خواسته هاي بر حق مردم در دوره اصلاحات بود.
با قدرت گرفتن صاحبان اين ديدگاه، امروز مي بينيم که عرصه تبليغات انتخابات چنان شکل گرفته که براي حفظ قدرت به انواع و اقسام روش هاي غيراخلاقي دست زده مي شود و هر چه اقبال مردم نسبت به جريان مزبور کمتر مي شود، اينگونه اقدامات شدت بيشتري مي گيرد.
تصور کنيد شما سعي مي کنيد به کسي که ادعا مي کند تيم فوتبال ايران، کره شمالي را برده است با تمام توان اثبات کنيد که چنين چيزي نبوده اما پس از تلاش بسيار، يک باره طرف شما مي گويد که نه تنها تيم ملي فوتبال، کره شمالي را با 5  گل شکست داده، بلکه به جام جهاني هم صعود کرده است!
در اين وضع تکليف شما چيست؟ مطمئنا بايد از راه ديگري وارد شد. مي گويند کسي که خودش را به خواب زده نمي شود بيدار کرد.
منطقي ترين کار اين است با افراد بيدار سخن بگوييم; افرادي که مي دانند واقعيت را نمي توان از چشم ها مخفي کرد.