نسخه شماره 2068 - 1388/02/20 -

عضو فراکسيون اصولگرايان:
از برنامه چهارم توسعه عقب هستيم

در کميسيون اصل نود صورت مي گيرد:
بررسي سفرهاي خارجي خارج از روال نمايندگان

رئيس مجلس:
توجه ايران به مساله فلسطين مستمر است

ستار هدايت خواه:
فراکسيون اصولگرايان، کانديداي واحد معرفي مي کند

علي اکبر اوليا»:
منبع نظرسنجي هاي اصولگرايان مشخص نيست


بهارستان


خبر


 عضو فراکسيون اصولگرايان:
 از برنامه چهارم توسعه عقب هستيم  

نماينده مردم اراک در مجلس گفت: يکي از حساسيت هاي مقام معظم رهبري در بعد داخلي در رابطه با سند چشم انداز توسعه است که اگر به الزامات مقام معظم رهبري نپردازيم، قطعا نمي توانيم نتايج مطلوب را کسب کنيم.
به گزارش ايسنا، عباس رجايي با بيان اين مطلب افزود: اولين دغدغه رهبر اين است که نظام قانون گرايي و برنامه داري در کشور به صورت جدي استوار نشود.
وي با اشاره به ويژگي هاي برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در ارزيابي از برنامه چهارم توسعه به راحتي مي توان به اين نکته دست يافت که برنامه اي بسيار مترقي است اما، در اجرا و عملياتي کردن اين برنامه مشکلاتي وجود دارد که تحليل مي شود از برنامه عقب هستيم.
وي يکي از الزامات برنامه چهارم توسعه را رشد اقتصادي 8 درصدي عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه بايد رشد اقتصادي 8 درصدي صورت مي گرفت که اين امر اتفاق نيفتاده است.
رجايي، رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي را امري آسان براي ايران دانست و گفت: با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل بالايي که در کشور وجود دارد، رسيدن به چنين رشدي براي کشور سخت نيست.
نماينده مردم اراک در مجلس با اشاره به الزامات ديگر در سند چشم انداز توسعه خاطرنشان کرد: الزامات ديگر انجام برنامه، برنامه داري و درون زايي اقتصادي است که مي تواند نتايج مناسبي داشته باشد که لازمه اين امر نيز تحول تفکرات اقتصادي در درون جامعه است تا جامعه به سوي ترقي و تکامل رشد پيدا کند.
وي کوچک شدن حجم دولت را يکي از اقدامات بسيار مهم عنوان کرد که نقش بسيار مهمي در رسيدن به سند چشم انداز توسعه دارد و اظهار کرد: شاخص برنامه ريزي مي گويد که در کوچک کردن حجم دولت، تاکنون به موفقيت چنداني دست پيدا نکرده ايم که مشکل آن نظام برنامه ريزي است که در کشور وجود دارد.
وي سال 1404 را سال تمدن سازي ايران اسلامي توصيف کرد و افزود: بايد به اين سند چشم انداز دست پيدا کنيم و فرقي ندارد که چه دولتي با چه رويکردي بر روي کار باشد.
رجايي  در خصوص هدفمند کردن يارانه ها تاکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي اعتقاد به هدفمند کردن يارانه ها دارد اما، به دليل اين که شائبه سياسي بوجود نيايد، در شرايط کنوني با انجام آن مخالفت کردند تا عده اي آن را براي جمع آوري راي از سوي دولت نهم نخوانند.
وي با انتقاد از عدم انسجام در مديريت شهري اراک تصريح کرد: شهر اراک در اندازه مردم اراک نيست و هنوز از باب عمران به توسعه يافتگي کامل دست پيدا نکرده است که بايد در مجموعه مديريت شهري برنامه ريزي لازم و انسجام به وجود آيد تا بتوان اقدامات عمراني در اندازه شهر اراک را به مرحله اجرا درآورد.
رجايي با بيان اين که کارهاي بزرگ در شهر اراک به مرحله اجرا در نمي آيد، تصريح کرد: واقعا جاي گلايه وجود دارد که چرا در مديريت شهري هنوز در اراک کارهاي بزرگ به مرحله اجرا در نمي آيد و نمي توان درآمدهاي مناسب براي اراک کسب کرد.


 در کميسيون اصل نود صورت مي گيرد:
 بررسي سفرهاي خارجي خارج از روال نمايندگان  

کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي سفرهاي خارجي خارج از روال نمايندگان را مورد بررسي قرار مي دهد.
تمامي سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس بنا بر آيين نامه داخلي خانه ملت، بايد به تصويب و تاييد هيات رئيسه مجلس برسد. کميسيون اصل نود در نظر دارد تا سفرهايي را که خارج از دامنه اين قانون از سوي برخي نمايندگان مجلس با عنوان نمايندگي انجام شده است را مورد بررسي قرار دهد.  حسين اسلامي نايب رئيس کميسيون اصل نود مجلس، در گفت وگو با ايلنا، بررسي اين سفرها را بنا به درخواست برخي نمايندگان از کميسيون اصل نود عنوان کرد و افزود: در نظر داريم تا سفرهاي تنظيم شده از سوي پارلمان را مورد بررسي قرار دهيم تا مشخص شود که چه سفرهايي خارج از تصميمات مجلس انجام شده است.
به گفته وي معمولا سفرهاي خارجي به دعوت دولت انجام مي شود که براي همراهي در برخي سفرها، از نمايندگان مرتبط با موضوع سفر، دعوت مي شود. اين درخواست به هيات رئيسه مجلس مي رود تا در آنجا به تصويب برسد. گاهي هم پارلمان ها از نمايندگان مجلس ايران دعوت مي کنند که آن هم بايد به تصويب هيات رئيسه مجلس برسد.  اسلامي با اشاره به اينکه گاهي برخي شرکت هاي داخلي و خصوصي از نمايندگان براي انجام سفرهايي دعوت مي کنند، افزود: بنده شخصا با حضور نمايندگان در چنين سفرهايي مخالفم، چون ممکن است منجر به سو» استفاده از جايگاه نمايندگان شود.
وي اضافه کرد: کميسيون اصل نود،  محل تامين بار مالي اين سفرها را نيز بررسي خواهد کرد.
فاضل موسوي ديگر عضو هيات رئيسه کميسيون اصل نود، نيز در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اينکه بنا به شکايت برخي نمايندگان در حال بررسي تعداد سفرهاي خارجي اعضاي خانه ملت هستند، گفت: در حال جمع آوري اطلاعات جامعي از سفرهاي خارجي نمايندگان هستيم تا مشخص شود که مبناي شکايت رسيده به کميسيون اصل نود، صحت دارد يا نه و اين سفرها در حد متعارف بوده يا خارج از عرف.
اين بررسي ها از سوي کميسيون اصل نود، در حالي انجام مي شود که اخيرا اکثر اعضاي يکي از کميسيون هاي مجلس، به همراه خانواده خود به سفر سوريه رفته بودند. البته رئيس اين کميسيون معتقد است که به دعوت پارلمان لبنان به اين سفر رفته اند و هزينه سفر نمايندگان برعهده پارلمان لبنان بوده و هزينه سفر خانواده هاي نمايندگان را نيز خود نمايندگان تقبل کرده بودند.  يکي از نمايندگان معترض به اين سفرها، اخيرا گفته بود که سفرهاي خارجي برخي نمايندگان، آنقدر زياد است که گاهي يکسال از عمر چهارساله نمايندگي خود را در سفر به سر مي برند.  اسلامي در واکنش به چنين اظهاراتي گفت: اگر سفر نمايندگان به تصويب هيات رئيسه رسيده باشد و هيات رئيسه تشخيص بدهد که نماينده اي يکسال از عمر چهار ساله نمايندگي اش را در سفر به سر ببرد، ايرادي ندارد. تنها سفرهاي خارج از تصويب هيات رئيسه که با عنوان نمايندگي انجام شده باشد، محل ايراد است.


 رئيس مجلس:
 توجه ايران به مساله فلسطين مستمر است  

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه توجه ايران به مساله فلسطين مستمر است گفت: فلسطين يک عيار است که کشورها بسته به توجهي که به موضوع اين سرزمين دارند، اصالت شان مشخص مي شود.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در ديدار با اعضاي ستاد برگزاري کنفرانس بين المللي حمايت از فلسطين که با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس، علي اکبر محتشمي پور دبير کنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين و دري نجف آبادي دادستان کل کشور برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: همت عالي براي برگزاري کنفرانس عظيم الشان فلسطين را ستايش مي کنم و روح و شان اين کنفرانس تاثير بسزايي در صحنه بين المللي داشت.
وي با تاکيد بر اين که قدر و منزلت اين کنفرانس کاملا مشهود و پيام آن براي جهانيان مکشوف است، خاطرنشان کرد: فکر اصلي برگزاري اين کنفرانس مربوط به نگاه استراتژيک مقام معظم رهبري در موضوع فلسطين است و ايشان هميشه مدافع مظلوميت فلسطين بوده و هستند، البته زحمات دستگاه هاي مختلف در برگزاري اين کنفرانس نيز قابل ستايش است که باقي الصالحاتي براي همگان خواهد بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع فلسطين را بحث کوچکي در کنار ساير مسايل منطقه ندانست و گفت: موضوع فلسطين يک عيار براي مشخص شدن اصالت کشورهاست، به اين معنا که کشورها بسته به توجهي که به مساله اين سرزمين دارند، اصالت شان مشخص مي شود.
لاريجاني با اظهار تاسف از اين موضوع که در صحنه منطقه بسياري از کشورها سعي مي کنند در موضوع فلسطين خود را به تغافل بزنند، خاطرنشان کرد: اين کشورها مي خواهند ديگران را به فريب کاري بکشانند و اين نشان مي دهد که خود آنها دچار فريب شده اند که اين تنها از سر رفع تکليف است و براي احقاق حق فلسطيني ها نيست، اين کشورها حق فلسطين را بجا نمي آورند که مواضع برخي کشورهاي عربي نيز در همين راستا است که صورت مساله را با يک مسائل فرعي جابجا مي کنند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اين نکته که امروز در صحنه منطقه و بين المللي برخي کشورها تلاش مي کنند که موضوع فلسطين را از نقطه کانون توجه دور کنند، گفت: بر اين اساس اين کشورها به دشمن تراشي فرضي رو مي آورند و مباحث ديگري را مي خواهند جايگزين اين بحث کنند که البته فکرهاي دقيق و نقاد متوجه اين موضوع مي شوند.
لاريجاني با اشاره به فکر و نگاه اصيل حضرت امام خميني (ره) به مساله فلسطين، خاطرنشان کرد: امام خميني (ره) همواره توصيه مي کردند که موضوع فلسطين به عنوان يک عيار براي کشورها باشد که با راهنمايي هاي ايشان موضوع فلسطين همواره مورد توجه ايران بوده است.
وي با اشاره به حمايت هاي ايران از فلسطين، تصريح کرد: توجه ايران به مساله فلسطين يک امر مستمري است و تا زماني که فلسطين به حقوق خود نرسد، ما از آن دفاع مي کنيم و اين افتخاري است که پاي ملت ها و دولت ها نوشته مي شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخشي از سخنانش از علي اکبر محتشمي پور دبير کنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه مردم فلسطين تشکر کرد و گفت: البته بخش هايي از دولت و بخش هايي از قوه قضاييه و بخش هايي از نيروهاي مسلح با موضوع فلسطين پيوندهايي داشته و همواره اين مساله مورد توجه آنها نيز بوده است.


 ستار هدايت خواه:
 فراکسيون اصولگرايان، کانديداي واحد معرفي مي کند 

عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان از حمايت اعضاي اين فراکسيون از کانديداي واحد اصولگرايان خبر داد. اگرچه او از اين کانديدا نام نبرد، اما تنها کانديداي مورد حمايت اکثر گروه هاي اصولگرا، احمدي نژاد است.
ستار هدايت خواه با اشاره به نظرات اعضاي اين فراکسيون، تصريح کرد: برخي از اعضاي فراکسيون معتقد بودند که نبايد در موضوع انتخابات مصداقي وارد شد. نتيجه چنين تصميمي، صدور بيانيه اي بدون اسم کانديداي مورد حمايت بود. قرار بود تا اين بيانيه تنها در حمايت از گفتمان اصولگرايي و تشويق مردم به حضور در صحنه انتخابات صادر شود. علي رغم تصويب صدور چنين بيانيه اي در شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان، اين بيانيه صادر نشد.
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: در نقطه مقابل برخي از اعضاي اين فراکسيون معتقدند که با توجه به انتظارات مردم ازاصولگرايان، لازم است اين فراکسيون موضع خود را روشن و شفاف مشخص سازد.
هدايت خواه معتقد است که فراکسيون اصولگرايان بر اساس وظيفه شرعي خود بايد در اين عرصه با اعلام حمايت از يک کانديداي واحد حضور يابد.
وي تاکيد کرد: با وجود آنکه برخي از اعضاي اين فراکسيون معتقد بودند که نبايد در بحث انتخابات به صورت مصداقي و حمايت از يک کانديداي واحد ورود پيدا کرد، اما با توجه فضاي حاکم بر جامعه و اينکه بسياري از اصولگرايان در حال اجماع بر يک کانديداي واحد هستند; مجلس نيز به عنوان نماينده و سنبل جريان اصولگرايي، به سمت حمايت از يک کانديداي واحد پيش خواهد رفت.


 علي اکبر اوليا»:
 منبع نظرسنجي هاي اصولگرايان مشخص نيست  

يک عضو فراکسيون خط امام (ره) با اشاره به انتشار نتايج نظرسنجي هايي از سوي حاميان احمدي نژاد که وي را حايز اکثريت آراي مردم مي نامند، گفت: منبع نظرسنجي هاي اصولگرايان مشخص نيست.
علي اکبر اوليا، تاکيد کرد: اگر اين نظرسنجي ها واقعي است، چرا منبع انجام آن و نمونه آماري اي که نظرسنجي در آن انجام شده است، را اعلام نمي کنند.
نماينده يزد، در گفت وگو با ايلنا، با ابراز تاسف از اين که مراکز مستقلي براي انجام نظرسنجي با نمونه گيري جامع و کامل در کشور به ندرت وجود دارد، افزود: برخي با سو»استفاده از اين ضعف آماري، اقدام به نظرسازي هايي در آستانه انتخابات مي کنند تا کانديداي خود را به عنوان مقبول ترين کانديداي موجود معرفي کنند.
وي انتشار نظرسنجي هايي که طي آن، پايگاه اجتماعي احمدي نژاد، بين 45 تا 60 درصد نشان داده مي شود و اصلا مشخص نيست که ديگر کانديداها نيز در اين نظرسنجي حضور داشته اند يا نه؟، را براي بازار گرمي دانست و افزود: از کساني که اقدام به انتشار چنين اخباري مي کنند ، انتظار مي رود که از دروغ اجتناب کرده و تصوير غير واقعي از جامعه نشان ندهند.
اوليا در پاسخ به سوال ديگري که به پايگاه اجتماعي کانديداهاي اصلاح طلب اشاره داشت، گفت: تا زماني که کانديداتوري آقاي خاتمي مطرح بود، ايشان از جايگاه کاملا برتري نسبت به ديگر کانديداها برخوردار بود. اما با کناره گيري ايشان، شيفت شدن آرا به سمت مهندس موسوي نيازمند زمان است.
به گفته وي، بر اساس برخي اطلاعات منتشر شده، آراي موسوي رو به افزايش است و حتي در تهران از آراي احمدي نژاد پيشي گرفته است. اما تاييد صحت و سقم اينگونه اطلاعات، نيازمند گذر زمان بيشتر تا زمان برگزاري انتخابات و تعيين تکليف نظرسنجي هاي نهايي است.


 بهارستان 

نشاط سياسي با کانديداتوري موسوي

نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي گفت: نامزدي مهندس ميرحسين موسوي براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، نشاط سياسي و اجتماعي به کشور مي آورد.
سيروس سازدار در گفت وگو با ايسنا، افزود: بدون ترديد حضور اين شخصيت برجسته انقلاب به نوعي موجب رونق عرصه انتخابات شده و شور و نشاط خاصي را در اين عرصه به وجود آورده است که اين مهم از اهداف نظام است.
وي با بيان اين که حضور ميرحسين موسوي در عرصه انتخابات رياست جمهوري مي تواند آراي خاموش را بار ديگر به پاي صندوق هاي راي بکشاند، تصريح کرد: بايد قبول کنيم که پيش از اين عده اي که معتقد به نظام بودند ولي در انتخابات مشارکت نمي کردند، با حضور موسوي بار ديگر به عرصه بازمي گردند.
سازدار با تاکيد بر اين که حضور موسوي در انتخابات آينده به مراتب ميزان مشارکت عمومي را افزايش خواهد داد، گفت: البته همه نامزدها از هر جريان و حزب و گروهي بايد در اين مسير حرکت کرده و آن را اولويت خود قرار دهند.
وي با اشاره به آمار پايين ميزان مشارکت در آذربايجان شرقي، اظهارداشت: با توجه به اين که آذربايجان و تبريز زادگاه مهندس موسوي و متعلق به اوست، قطعا در انتخابات آينده افزايش ميزان مشارکت در اين خطه چشم گيرتر خواهد بود.
اين نماينده فراکسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري کرد انتخابات آينده به عرصه اي براي نمايش اقتدار ملي و افزايش مشارکت عمومي تبديل شود.

استفاده از رسانه ها براي تبليغات

نماينده مردم رشت در خانه ملت تصريح کرد: کانديداها، مردم و مسوولان اجرايي و رسانه ها در فضاي تفاهمي،  اخلاقي و تعاملي مي توانند يک انتخابات سالم و با نشاطي برگزار کنند.
سيدعلي آقازاده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که يک بخش از نشاط و سالم سازي فضاي انتخابات به مردم و بخش ديگر به خود کانديداها برمي گردد، خاطرنشان کرد: فضاي تفاهمي و اخلاقي مي تواند ميدان مناسبي براي مشارکت حداکثري مردم باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر فضاي انتخابات بايد براي انتخاب و محک زدن کانديداها فراهم باشد که بايد نخبگان و فعالان سياسي و دلسوزان منافع مردم و کشور به اين موضوع مهم توجه داشته باشند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد: کانديداها مي توانند با استفاده از رسانه ها و نشست هاي مردمي برنامه هاي خود را مطرح کنند و در ايجاد اين فضاي سالم نقش داشته باشند.
آقازاده همچنين با بيان اين که در حوزه انتخابيه اش تقريبا حضور همه گروه هاي سياسي پررنگ است، اظهار کرد: فضاي انتخاباتي در رشت نيز شروع شده و گروه هاي رسمي و فعال سياسي فعاليت هاي انتخاباتي خود را شروع کرده اند، به طوري که حتي بعضي از مسوولان ستاد کانديداها مشخص شده است.

آثار بد خشکسالي براي کشور

يک عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که هنوز بارندگي در کشور مي تواند ادامه يابد تا ذخاير آبي افزايش و خسارات ناشي از کم آبي کاهش يابد، گفت: آثار خشکسالي هاي سال گذشته آن قدر زياد بود که يک خشکسالي نهادي در کشور به بار آورد; به طوري که ذخاير آب هاي زيرزميني به شدت کاهش يافت.
بهمن محمدي در گفت وگو با ايسنا، افزود: ميزان بارندگي هاي امسال براي محصولات ديم بهتر از سال گذشته است و توليد گندم ديم بهتر از پارسال است، اما باغ ها علاوه بر خشکسالي از سرمازدگي هم آسيب ديده اند و توليد اين بخش خيلي کاهش پيدا خواهد کرد.
نماينده مردم فريدن و فريدون شهر در خانه ملت با اشاره به اين که وضعيت زراعت در سال جاري بهتر از محصولات باغي است، تاکيد کرد: امسال هم در برخي اقلام نياز به واردات هست.
وي ادامه داد: پس از وقوع خشکسالي اجازه کشت گندم آبي در برخي نقاط داده نشد و اين بخش از گندم توليد داخل کاهش مي يابد و هر چند نسبت به سال گذشته گندم بيشتري توليد خواهيم کرد; اما آن قدر نيست که کشور را از واردات بي نياز کند.

عدم تصميم گيري براي انتخابات

مصباحي مقدم عضو شوراي مرکزي جامعه  روحانيت مبارز با بيان اين که هنوز تشکل متبوعش در مورد انتخابات تصميم نهايي خود را نگرفته است، گفت: نزديک به يک ماه به زمان برگزاري انتخابات باقي مانده و در زمان نزديک به انتخابات، اين تشکل تصميم خود را اتخاذ خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال که آيا اين تشکل هماهنگ با جامعه مدرسين تصميم خواهد گرفت يا تصميم ها مستقل خواهد بود، گفت: در بعضي موارد اين دو تشکل تصميم مستقل گرفته اند و در برخي موارد هماهنگ عمل کرده اند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين امکان وجود دارد که در اين انتخابات اين دو تشکل مستقل تصميم بگيرند، گفت:  اين احتمال وجود دارد که اين دو تشکل به صورت مستقل تصميم گيري کنند.

اعلام جزييات طرح بومي گزيني درکنکور 88

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح ساماندهي سهميه بندي ها در پذيرش دانشجو از سوي کميسيون تهيه شده و در حال رايزني هستيم تا نظرات دستگاه هاي اجرايي در اين طرح اعمال شود.
دکتر علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق تصريح کرد: قرار است تا با رايزني هايي که صورت مي گيرد نقطه نظرات دستگاه هاي اجرايي را در طرح فوق اعمال کنيم و پس از اعمال نظرات و پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي اين طرح به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
عباسپور در ادامه در مورد جزييات طرح بومي گزيني کنکور سال 88 اظهار کرد: طرح بومي گزيني در کنکور سال 88 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهايي شده و تصويب رسيد، اما قرار شده ما جزييات آن را عنوان نکنيم و سازمان سنجش اعلام کند.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات گفت:  به زودي جزييات اين طرح از سوي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

کم لطفي مسوولان به موسيقي گيلان

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام کرد: موسيقي گيلان بسيار روح نواز و مقبول خاص و عام و از جايگاه ويژه اي نزد مردم اين استان برخوردار است.
به گزارش ايسنا، جبار کوچکي نژاد در ادامه نامه خود به وزير ارشاد تصريح کرد: با عنايت به اين که موسيقي سنتي گيلان احياگر فرهنگ و سنن غني ايراني و اسلامي است کم لطفي و بي توجهي مسوولين ذيربط استاني آثار جبران ناپذيري در پي خواهد داشت.
کوچکي نژاد در پايان اين نامه به وزير ارشاد با تاکيد بر گلايه انجمن صنفي هنرمندان موسيقي گيلان از بي توجهي هاي مکرر به اين سنديکا خواستار رسيدگي ويژه به مشکلات اين نهاد مدني و صنفي موسيقي گيلان شد.
در همين راستا همايون سليمي رييس صنف هنرمندان موسيقي گيلان نيز در حاشيه اين موضوع عنوان داشت: 8 سال بي توجهي به هنرمندان عضو انجمن صنفي موسيقي گيلان ضربه جبران ناپذيري به بدنه موسيقي گيلان وارد آورده، که جبران آن به راحتي مقدور نيست.
همايون سليمي در پايان از وزير ارشاد خواست تا ضمن توجه به خواسته هاي مشروع هنرمندان عضو اين سنديکا دستور ويژه اي براي رفع موانع اين انجمن صادر شد.


 خبر 

چمران در کميسيون شوراها و امور داخلي

کميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس براي بررسي اصول و سياست هاي ناظر بر بازنگري ساختار تشکيلات اداري مجلس تشکيل جلسه مي دهد.
به گزارش ايسنا، جلسه کارگروه کميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس جهت بررسي اصول و سياست هاي ناظر بر بازنگري ساختار تشکيلات اداري مجلس شوراي اسلامي تشکيل خواهد شد.
همچنين کميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس نيز دوشنبه اين هفته براي بررسي و تصويب کليات ساختار تشکيلات اداري مجلس تشکيل جلسه خواهد داد. گفتني است کارگروه اين کميسيون هم براي بررسي ساختار تشکيلات اداري مجلس سه شنبه و چهارشنبه هفته جاري تشکيل جلسه خواهد داد.
کميسيون شوراها و امور داخلي کشور هم هفته جاري سه تن از نمايندگان عضو کميسيون را براي عضويت در هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشور انتخاب خواهد کرد.  بنا بر اين گزارش، بررسي لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و طرح تشکيل ستاد و دبيرخانه دائمي تحقق اهداف نامگذاري سالانه نيز در دستور کار هفتگي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور است. کميسيون شوراها و امور داخلي کشور همچنين اين هفته اعضاي کارگروه هاي تخصصي خود را انتخاب کرده و يک نفر از اعضاي کميسيون را جهت عضويت در کميسيون اصل 90 انتخاب و معرفي خواهد کرد.
گفتني است اين کميسيون هفته جاري از رييس شوراي عالي استان ها (مهندس چمران) براي حضور در کميسيون دعوت کرده اند.

بررسي لوايح حمايت از خانواده و مجازات اسلامي

کميسيون قضايي و حقوقي مجلس لايحه  مجازات اسلامي (مبحث قصاص) را بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مورد بررسي قرار مي دهد.
بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه در دستور کار اين کميسيون و هم چنين کارگروه تخصصي حقوق عمومي و بين الملل قرار داد.  کارگروه تخصصي حقوق خصوصي نيز شور دوم لايحه حمايت از خانواده را بررسي مي کند. اعضاي کارگروه تخصصي بررسي موضوعات مربوط به مبارزه با قاچاق نيز شور دوم لايحه تشديد مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح غيرمجاز را بررسي خواهند کرد.

وضعيت صنعت هسته اي کشور بررسي مي شود

کميسيون انرژي مجلس اين هفته با حضور رييس سازمان انرژي اتمي ايران و معاونت رياست جمهوري، وضعيت صنعت هسته اي کشور را بررسي مي کند.
اعضاي کميسيون انرژي مجلس اين هفته به بررسي عملکرد وزارت نفت در حوزه درياي خزر با حضور مسوولين ذي ربط آن خواهند پرداخت.
بنابراين گزارش، بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور نيز در دستور کار هفتگي کميسيون انرژي قرار دارد، هم چنين اعضاي اين کميسيون قرار است تا اين هفته لايحه اصلاح ماده (17) قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 را جمع بندي نهايي کنند.
کميسيون انرژي هم چنين اين هفته شور دوم لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي را هم جمع بندي نهايي مي کند.  گفتني است سه شنبه اين هفته نوذري وزير نفت نيز براي پاسخ به سوالات هاشم سواري نماينده دشت آزادگان، محمدکريم عابدي نماينده فردوس و طبس، مقداد نجف زاده نماينده بابلسر و حيات مقدم نماينده بندر ماهشهر به کميسيون انرژي دعوت شده است.

پاسخ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به سوال 4 نماينده

کميسيون فرهنگي مجلس از محمدحسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دعوت کرده تا به سوال چهار نفر از نمايندگان مجلس پاسخ دهد.
نادر قاضي پور نماينده اروميه، حسيني نماينده کلاله، اقبال محمدي نماينده مريوان و سروآباد و امير طاهرخاني نماينده تاکستان، نمايندگان سوال کننده از وزير هستند. لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1364 و بررسي ماده 24 لايحه پيش فروش ساختمان  از ديگر مواردي است که کميسيون فرهنگي بر اساس دستور کار خود به آن ها مي پردازد. کارگروه زنان، خانواده و تربيت بدني و جوانان نيز بررسي طرح اصلاح تبصره هاي 1 و 9 ذيل ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل را ادامه خواهد داد.
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص فرآيند تدوين طرح اداره سازمان صداوسيما نيز در کارگروه رسانه و هنر قرائت خواهد شد.
مسوولان سازمان تبليغات اسلامي نيز به کارگروه ارشاد و تبليغات اسلامي در خصوص عملکرد بودجه سال گذشته خود به نمايندگان گزارش مي دهند.

بررسي چشم انداز طب سنتي در کميسيون بهداشت

وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي بحث پيرامون مسائل و مشکلات بيمه خدمات درماني به کميسيون بهداشت و درمان مجلس دعوت شده اند. به گزارش ايسنا، اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اين هفته به بحث و تبادل نظر پيرامون چشم انداز طب سنتي و دوره تخصصي دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران خواهند پرداخت.
کميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين در هفته جاري طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران(اعاده شده از شوراي نگهبان) را مورد بررسي قرار مي دهد.
بنابراين گزارش لنکراني وزير بهداشت نيز اين هفته براي پاسخ به سوالات شاپور پولادي نماينده ايلام، عوض حيدرپور نماينده شهرضا و سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه در کميسيون بهداشت و درمان مجلس حضور خواهد يافت.

مرکز پژوهش هاي مجلس تبيين کرد
چالش هاي ناشي از تعميم مقررات براي تمامي مناطق آزاد

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، چالش هاي ناشي از تعميم مقررات ورود کالاي همراه مسافر براي تمامي مناطق آزاد را تبيين کرد.
به گزارش مردم سالاري، براساس اعلام روابط عمومي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در پاسخ به درخواست سيدعلي موسوي جرف نماينده مجلس شوراي اسلامي، ضمن بررسي نظرات موافق و مخالف منطقه آزاد جديد (اروند، ارس و انزلي) دو سناريو را در اين زمينه مطرح کرده و افزود: سناريوي اول متکي به ارزيابي هايي است که تاکنون درباره عملکرد مناطق آزاد موجود در کشور به عمل آمده است و عموما عملکرد اين مناطق را مثبت ارزيابي نمي کنند و به همين دليل اعطاي امتياز اجازه ورود کالاي همراه مسافر به مناطق آزاد جديد، منطقي به نظر نمي رسد.
بنابراين براي جلوگيري از تبعات منفي ورود کالا به صورت کالاي همراه مسافر در مناطق آزاد، اعطاي اين امتياز به مناطق جديد توصيه نمي شود.
مرکز پژوهش ها در سناريوي دوم خود در اين زمينه، آورده است: در صورت اصرار نمايندگان مجلس بر حذف ممنوعيت ورود کالاهاي همراه مسافر از سه منطقه آزاد جديد يا ارايه هر گونه پيشنهادي از طرف دولت در اين خصوص لازم است که به موارد زير توجه شود:
1- جداسازي و فنس کشي کامل منطقه آزاد از سرزمين اصلي،
2- نظارت دقيق بر رعايت سقف 80 دلاري ورود کالاي همراه مسافر در مدت زماني مشخص،
3- نظارت دقيق بر قيد غيرتجاري بودن کالا توسط گمرک،
4- جلوگيري از هرگونه تجميع کالا و انتقال معافيت به غير،
5- سامان دهي دستگاه ها و نهادهاي مسوول براي انجام نظارت هاي ضروري،
6- منحصر کردن اين امتياز به بخش هاي خاصي از مناطق مذکور که امکان کنترل ورود و خروج از آنها ميسر بوده و به منظور جذب گردشگر و با اهداف توسعه گردشگري ايجاد شده باشد.
7- با توجه به بار مالي حاکم بر حذف ممنوعيت ورود کالاي همراه مسافر مناطق آزاد جديد و محدوديت هاي قانوني موجود در پيشنهاد اين موضوع از طريق نمايندگان مجلس (مغايرت با اصل 75 قانون اساسي)، توصيه مي شود اين امر از طريق طرح الزام دولت به ارايه لايحه اصلاحي و پيش بيني طريق جبران کاهش درآمد يا استفاده از ابزار نظارتي مجلس و اتخاذ زمينه تعامل براي ارايه لايحه از طرف دولت پيگيري شود.