نسخه شماره 2066 - 1388/02/17 -


شرکت در انتخابات، فرصتي براي تعيين سرنوشت


رقابت اصلي بين موسوي واحمدي نژاد


انتظار تعديل براي طرح بومي گزيني دانشگاه ها

در گفت وگو با نمايندگان از تراکم سفرهاي استاني احمدي نژاد انتقاد شد
سفرهاي استاني يا سفرهاي انتخاباتي

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
حکمراني مطلوب وابسته به فرهنگ سازي شايسته در مدارس است

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه:
يارانه نقدي حداکثر 22 هزار تومان خواهد بود


 شرکت در انتخابات، فرصتي براي تعيين سرنوشت 

نماينده مردم زابل و زهک در مجلس شوراي اسلامي گفت: شرکت در انتخابات فرصتي براي تعيين سرنوشت است و هر فردي بايد از اين فرصت استفاده کند.
احمدعلي کيخا در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب، افزود: يکي از شاخص هاي توسعه ، مشارکت نيروي انساني در تصميم گيري ها است و هر چه حضور مردم در انتخابات بيشتر باشد، مشارکت جدي تر تلقي مي شود.
وي ادامه داد: انتخابات رياست جمهوري بر تعيين سرنوشت مردم و کشور مهم و تاثير گذار است و مشارکت در آن نشانه  علاقمندي مردم به سرنوشت آنان است.
وي تاکيد کرد: مردم با مشارکت خود در پاي صندوق هاي راي زمينه توسعه و پيشرفت کشور را فراهم کنند.
کيخا همچنين بيان کرد: شرط لازم براي فرد منتخب، پايبندي به ارزش ها و اصول نظام است و شرط کافي توانايي فردي براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي کشور و مشارکت علاقه مندان به توسعه در تصميم گيري ها است.
نماينده زابل و زهک در ادامه اظهارداشت: رئيس جمهور بايد از توانايي لازم براي شناسايي تهديدها، فرصت ها و مقابله با آن آماده و به دنبال تامين منافع ملي باشد. وي عملکرد دولت نهم را در مناطق غيربرخوردار ستود و خاطرنشان کرد: دولت نهم در اين زمينه همراهي و همکاري خوبي با نمايندگان اين مناطق داشته است.


 رقابت اصلي بين موسوي واحمدي نژاد 

يک نماينده اصولگراي مجلس رقابت اصلي در انتخابات را ميان احمدي نژاد و موسوي خواند و گفت: حضور محسن رضايي به عنوان کانديداي انتخابات رياست جمهوري جلوي تک صدايي را در جبهه اصولگرايان گرفت.
علي مطهري در گفت وگو با مهر، با بيان اينکه در ظاهر 2 نفر از جريان اصلاح طلبان و 2 نفر از جريان اصولگرايان داوطلب رياست جمهوري دهم شده اند، گفت : رقابت اصلي در انتخابات بين احمدي نژاد و موسوي خواهد بود.
وي با اشاره به طرحي که قرار بود از سوي برخي اصولگرايان عملياتي شود، يادآور شد: در حقيقت ما به دنبال يک طرحي بوديم که در آن علي اکبرولايتي رئيس جمهور و محمد باقر قاليباف معاون اول در دولت مورد نظر باشند. اين نماينده مردم تهران در مجلس افزود: ابتدا تصور مي کرديم اين طرح با استقبال 70 تا 80 درصدي اصولگرايان مواجه شود که در اين رابطه هم جلسات متعددي را برگزار کرديم ولي متاسفانه به نتيجه مطلوب نرسيديم و نهايتا "طرح دولت ولايتي - قاليباف" خود به خود منتفي شد.
مطهري با اشاره به کانديداتوري محسن رضايي در عرصه انتخابات تصريح کرد: سابقه نظامي محسن رضايي خيلي مهم نيست و به نظر مي رسد در مجموع حضور رضايي در انتخابات رياست جمهوي دهم مثبت است. اين نماينده اصولگراي مجلس گفت: حضور محسن رضايي به عنوان کانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم به نوعي جلوي تک صدايي درجبهه اصولگرايان را گرفت و مشخص کرد که در اين طيف سياسي گفتماني غير از گفتمان احمدي نژادي وجود دارد.


 انتظار تعديل براي طرح بومي گزيني دانشگاه ها 

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي گفت: با تعامل خوبي که بين مجلس و وزارت علوم وجود دارد انتظار مي رود طرح بومي گزيني دانشگاه ها تعديل شده و يا حداقل دانشگاه هاي اصلي از اين قاعده مستثني شوند.
به گزارش ايسنا، مهدي سنايي در جمع معلمان نهاوند با بيان اين مطلب افزود: بحث بومي گزيني کار سنجيده اي نبود و در سال گذشته حق عده اي ضايع شد و مجلس و حتي رييس مجلس نيز اين مساله را پيگيري کرده و بر اين باورند که بومي گزيني به شيوه کنوني سياست درستي در گزينش دانشجو نيست.
وي افزود: اين بي عدالتي است که عده اي از نخبگان جامعه را که در شهرستان هاي کوچک و يا روستاها وجود دارند از دستيابي به دانشگاه هاي معتبر محروم کنيم و يا آنها را محدود سازيم.
نماينده نهاوند گفت: اين طرح مجلس نبود و از مواردي بود که مجلس در مقابل آن جدي ايستاد.
وي گفت: با پيگيري هايي که انجام شده اين طرح تعديل شده و يا اين که حداقل دانشگاه هاي برتر و اصلي را از اين طرح مستثني مي کنيم.
سنايي همچنين از جايگزيني دانشکده پيراپزشکي به جاي دانشکده داروسازي در نهاوند خبر داد و گفت: در راستاي گسترش آموزش عالي در نهاوند مجوز دانشگاه دولتي براي نهاوند صادر شده و در صورتي که ساختمان آن آماده باشد، مراحل ايجاد دانشگاه دولتي فراهم خواهد شد.


 در گفت وگو با نمايندگان از تراکم سفرهاي استاني احمدي نژاد انتقاد شد
 سفرهاي استاني يا سفرهاي انتخاباتي 

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) گفت: «متاسفانه احمدي نژاد در اين ماه هاي آخر عمر دولتش، اداره کشور را رها کرده و تنها به فکر راي آوردن در انتخابات است.»
داريوش قنبري در گفتگو با پارلمان نيوز، درخصوص تراکم سفرهاي استاني احمدي نژاد و وعده هايي که در اين سفرها به مردم داده مي شود، گفت:«آقاي احمدي نژاد در پايان عمر دولت خود، همه چيز را انتخاباتي مي بيند و همه تلاش خود را به کار بسته تا به هر صورتي آراي مردم را به سمت خود جذب کند.» وي ادامه داد: «جالب اينجاست که ايشان در پايان عمر دولت خود به دليل آنکه عملکرد مثبتي نداشته اند حرفي براي گفتن ندارد و به شعار و وعده دادن روي آورده است.»
قنبري گفت:«شعارهايي که آقاي احمدي نژاد اين روزها به کرات در سفرهاي مختلف مطرح مي کند دست نيافتني و فقط مردم پسند است.»
وي با بيان اينکه در دوره گذشته نيز احمدي نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم آراي ملت را جمع کرد، اظهار داشت:«اگر شعار آوردن نفت بر سر سفره ها عملياتي شد مردم مي توانند اميدوار باشند که ساير شعارها هم تحقق بيايد.»
سخنگوي فراکسيون خط امام  تصريح کرد:«رييس جمهوري که پس از انتخاب، شعارهايش را تکذيب مي کند و مي گويد من شعار آوردن نفت بر سر سفره ها را ندادم، چطور انتظار دارد مردم در اين دوره اظهاراتش را باور کنند.»
نماينده ايلام تصريح کرد:«آقاي احمدي نژاد در روزهاي پاياني عمر دولتش به فکر آن افتاده که با هدفمندسازي يارانه ها به مردم پول بدهد، ايشان بايد پاسخ دهد چرا دقيقه نود به فکر اين کار افتاده و اگر در پايان دوران رياست جمهوري ايشان با اجراي اين طرح ناآرامي ايجاد و نظام به چالش کشيده شود چه کسي پاسخگو خواهد بود.»
به گفته قنبري سفرهاي استاني هيچ عايدي براي مردم نداشته و تنها هزينه هاي کلان به نظام تحميل کرده است.
نماينده ايلام گفت:«براساس برخي آمار که از منابع خاصي در اختيار ما قرار گرفته در مجموع بيش از 400 ميليارد تومان خرج سفرهاي استاني شد که اگر اين هزينه بدون سند بين استان ها تقسيم مي شد حدود 10-15 ميليارد سهم هر استان بود که مي شد پروژه هاي عمراني را با آن سامان داد.»
قنبري خاطر نشان کرد:«طبق  اصل 44 و واگذاري امور به بخش خصوصي دولت نمي تواند کارخانه بسازد، اما آقاي احمدي نژاد به هر استاني که سفر مي کند وعده ساخت کارخانه را مي دهد.»
عضو فراکسيون اصولگرايان نيز با انتقاد از وعده هاي غير عملياتي برخي از کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به مردم، گفت:« نامزدهاي رياست جمهوري نبايد توقعات مردم را بالا ببرند.» کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري فراکسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان نيوز»، در مورد افزايش سفرهاي استاني رييس جمهور و وعده هاي انتخاباتي به مردم، اظهار داشت:«متاسفانه در اين برهه از زمان شاهد آن هستيم که هر کانديدايي براي پيروزي در انتخابات توقعات مردم را افزايش داده و برخي وعده هاي غير عملياتي را مطرح مي کند.»
عضو کميسيون اقتصادي در خصوص شيوه برنامه هاي اقتصادي کانديداهاي رياست جمهوري گفت:«به اعتقاد من سطح مديريتي در جامعه ما کاهش يافته است.»
وي با بيان اينکه اگر براي کارهاي بزرگ انسانهاي مناسب و بزرگ در نظر گرفته مي شد مي توانستيم به سهولت مشکلات را حل کنيم و به سمت چشم انداز بيست ساله حرکت کنيم، افزود: «باوعده هاي بي جا به مردم قبح مسئله شکسته مي شود و براي مردم،  مسئولين و مديران مشکل ايجاد مي شود.»
نماينده صومعه سرا تصريح کرد:«اگر چارچوب اداري مناسب و درستي داشته باشيم و  اخلاقيات را رعايت کنيم، مي توانيم راحت تر در پيشبرد اهداف جامعه اثر گذار باشيم.»
دلخوش تصريح کرد:«توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در سند چشم انداز و سياست هاي ابلاغي اصل 44در قانون برنامه پنجم و اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه نامزدهاي رياست جمهوري باشد.»


 عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
 حکمراني مطلوب وابسته به فرهنگ سازي شايسته در مدارس است 

نماينده مردم شهرستان هاي سمنان و مهديشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: نهادهاي فرهنگي، مسوولان اجرايي و مجلس بايد منزلت اجتماعي معلمان را مورد توجه قرار داده و روز به روز آن را تقويت کنند.
به گزارش مردم سالا ري، پس از سخنان حجت الاسلام و المسلمين باراني امام جمعه مهديشهر دکتر مصطفي کواکبيان در مراسم تجليل از معلمان و مديران نمونه شهرستان مهديشهر که در سالن ورزشي چمران اين شهر برگزار شد، تاکيد کرد: اساسي ترين نهاد اجتماعي براي تربيت زمامداران آموزش و پرورش است.
دکتر کواکبيان با تاکيد بر اين که بر اين که نبايد دوگانگي فرهنگي در جامعه داشته باشيم، تصريح کرد: مسوولان بايد با تلاش جدي نسبت به دوگانگي فرهنگي در اين جامعه اقدام کنند يعني اين گونه نباشد که دانشآموزان ما فرهنگ ديگري در خانواده هاي خودشان غير از فرهنگ مدارس داشته باشند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين که معلم بايد ارزش ذاتي و منزلت والايي داشته باشند و نگاه جامعه و مردم نيز نسبت به آنان نگاه احترامآميز همانند گذشته باشد، گفت: اگر قرار باشد روزي معلمان ما به جاي رفتن به دنبال خود سازي معنوي و ارتقاي علمي و تکميل تحصيلات، به شغل هاي ديگري تحت عنوان شغل دوم و سوم روي بياورند، منزلت اجتماعي معلمان هيچ گاه احيا نخواهد شد.
کواکبيان خواستار تبليغ براي منزلت اجتماعي معلمان و تقويت آن شد و تصريح کرد: دستگاه آموزش و پرورش نيز بايد با گزينش دقيق نسبت به استخدام معلمان اقدام کنند. نماينده سمنان در مجلس شوراي اسلامي با بيان آياتي از قرآن کريم بحث تزکيه و تعليم را به عنوان مهم ترين مسووليت و رسالت حضرت پيامبر اکرم (ص)  خواند و گفت: خداوند در ميان افراد بي سواد پيامبري را فرستاد تا آيات روشن خداوند را بر آنان تلاوت و آنان را بر تزکيه تعليم وادارد و البته تزکيه مقدم بر تعليم است.
وي با بيان جمله اي از حضرت امام خميني (ره) که فرمودند «معلمي شغل انبيا» است»، گفت: اين جمله نيز برگرفته از همين آيه است اين آيه نشان مي دهد که پيامبر بزرگترين معلم تاريخ بشريت است لذا از لحاظ آموزه هاي ديني جايگاه فرهنگيان در سطحي است که منزلت بسيار والايي داشته و مسووليتي هم سطر از شغل پيامبران را بر دوش مي کشند.
وي گفت: اگر سياست مداران جامعه بخواهند حکمراني مطلوبي داشته باشند، با حرکت صحيح آموزش و پرورش مدارس و فرهنگيان به جايي خواهند رسيد.
دکتر کواکبيان گفت: اساسا سياست ما برگرفته از فرهنگ ما است و نخستين گام براي فرهنگ سازي در مدارس شکل مي گيرد.
به گفته وي اگر قرار است سياست خوبي داشته باشيم، بايد فرهنگ را اصلاح کنيم و اگر قرار است فرهنگ نيز درست شود، بايد معلمان را قدر بشناسيم و تعليم و تربيت صحيح در آموزش و پرورش همواره بايد به عنوان گام مهم فرهنگ کشور تلقي شود.
نماينده مردم شهرستان هاي سمنان و مهديشهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به جايگاه رفيع معلمان در جامعه و با بيان اين که بزرگداشت روز معلم و يا هفته معلم نبايد به يک روز و يک هفته محدود شود، گفت: يکي از انگيزه هاي بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رفع مشکل فرهنگيان است. دکتر کواکبيان با بيان اين که بيش از 140 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خودشان در آموزش و پرورش خدمت مي کرده اند، گفت: قطعا نمايندگان نيز درد و مشکل فرهنگيان را فهميده و درصدد رفع آن هستند.
وي از ملاقات خود، استاندار و رئيس سازمان آموزش و پرورش استان با وزير آموزش و پرورش خبر داد و گفت: کليه مشکلات مجموعه آموزش و پرورش استان از جمله کمبود اعتبار و کمبود نيرو در اين جلسه مطرح و مورد پيگيري قرار گرفت.
وي با اشاره به تذکر خود در چهارشنبه هفته قبل در خصوص قانون استخدام معلمان حق التدريس در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بنده در تذکر خود گفتم حدود شش  هفت ماه پيش در مجلس طرح مربوط به استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي را مطرح کرديم، اما نمي دانم چه اشکالي در اين طرح است که با وجود اين که يک شوري است خارج از دستور بررسي نمي شود که رئيس مجلس در پاسخ بنده گفتند: با وزير آموزش و پرورش صحبت شده تا راهي در خصوص اين موضوع پيدا شود.
دکتر کواکبيان گفت: انشا» الله در يکي دو هفته اين طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و با کار کارشناسي که انجام مي گيرد، اين مشکل مرتفع خواهد شد. البته من معتقدم که امثال اين مشکل بايد ساختاري و در قالب طرح نظام صنفي معلمان حل شود.
وي با اشاره به اين که کساني هستند که به صورت قرادادي و شرکتي  با دريافت حقوق ماهيانه 80 تا 90 هزار تومان حقوق در آموزش و پرورش خدمت مي کنند، تصريح کرد: با مطرح کردن اين مساله به وزير آموزش و پرورش مشخص شد که 500 هزار نيروي اين چنيني در جامعه هستند که قطعا بايد اين مساله مورد رسيدگي قرار گيرد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که مشکلات فرهنگيان يکي دو تا نيست و گفت: خوشبختانه در سال 88 بخشي از مطالبات فرهنگيان پرداخت خواهد شد.


 نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه:
 يارانه نقدي حداکثر 22 هزار تومان خواهد بود  

نائب رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به کاهش شيب لايحه هدفمندکردن يارانه ها در کميسيون ويژه مجلس، از درآمد سالانه حاصل از اجراي اين لايحه تا سقف 20 هزار ميليارد تومان خبر داد.
به گفته وي اگر چه دولت قصد اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها طي سه سال را داشت، اما کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي، زمان اجراي اين لايحه را تا 5 سال، يعني پايان برنامه پنجم توسعه افزايش داد.
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز، در گفت وگو با  ايلنا، در پاسخ به سوالي که با تفاوت نرخ يارانه هاي نقدي ميان دولت و مجلس اشاره داشت، گفت: اگر چه دولت براساس لايحه خود، ميزان يارانه هاي نقدي را ماهانه 60 تا 70 هزار تومان اعلام کرده است; اما با کاهش شيب زمان اجراي اين لايحه و اصلاحات آن در کميسيون ويژه مجلس، يارانه هاي نقدي حداکثر ماهي 22 هزار تومان خواهد بود.
وي با بيان اينکه برآورد کميسيون ويژه مجلس از درآمد ناشي از اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها، سالانه 20هزار ميليارد تومان است ادامه داد: با تقسيم اين درآمد ميان 5 دهک پايين جامعه، به هر نفر ماهانه 22 هزار تومان خواهد رسيد.
نائب رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي يادآور شد: از آن جا که هنوز لايحه هدفمندکردن يارانه ها در صحن علني مجلس به تصويب نرسيده است، امکان تغيير در تمامي قيمت ها وجود دارد. به ويژه آن که براي تجديدنظر در قيمت حامل هاي انرژي نيز باز گذاشته شده است.