نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -

سازمان زمين شناسي هشدارداد:
فرونشست زمين، تهران را تهديد مي کند

در جلسه ديروز شوراي شهر مطرح شد:
اعتبار 4/5 ميليارد توماني نظارت بر تاکسيراني کجاست؟


سالمندي و افسردگي


اخبار کوتاه


 سازمان زمين شناسي هشدارداد:
 فرونشست زمين، تهران را تهديد مي کند 

مدير امور زمين شناسي مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين شناسي، مناطق 17،18 و 19 شهرداري تهران و اتوبان آزادگان و جاده قديم ساوه را در معرض بروز بيش از يک و نيم متر فرونشست زمين، عنوان و تاکيد کرد: فرونشست بزرگي با وسعت 500 کيلومترمربع با نرخ17سانتيمتر در سال، جنوب تهران را که با هيچ رودخانه اي تغذيه نمي شود، تهديد مي کند که با توجه به نقشه محدوده فرونشست در جنوب البرز; دشت هاي ورامين، قرچک، مردآباد، مهرشهرکرج و نظرآباد ساوجبلاغ نيز به آن افزوده مي شود.
به گزارش ايسنا، محمدجواد بلورچي، مدير امور زمين شناسي مهندسي، مخاطرات و زيست محيطي سازمان زمين شناسي، ضمن هشدار نسبت به بروز فرونشست گسترده در بيش از 300 دشت کشور به  دليل بهره برداري بي رويه از ذخاير آب زيرزميني، گفت: به دليل اهميت موضوع کارگروه ويژه اي به همت سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشور و با همکاري سازمان نقشه برداري، ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت کشور، شرکت مديريت منابع آب وزارت نيرو، جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل شده تا به بررسي دقيق تر موضوع بپردازند.
وي افزود: خشکسالي هاي سال هاي اخير آسيب فراواني به کشورمان وارد کرده که با توجه به واقع شدن ايران در منطقه خشک و نيمه خشک بروز خشکسالي هاي شديدتر، طي سال هاي آينده امري دور از ذهن نخواهد بود.
بلورچي با بيان  اين که در دنيا به ترتيب، 70، 22 و هشت درصد آب زيرزميني به مصرف کشاورزي، صنايع و شرب مي رسد، خاطرنشان کرد: در ايران 92 درصد آب زيرزميني به مصرف کشاورزي و 2 و6 درصد به مصرف صنعت و شرب مي رسد که اين مساله با توجه به اقليم خشک و نيمه خشک ايران، بسيار قابل تامل است.
مدير زمين شناسي مهندسي و مخاطرات سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشور با اشاره به پيش بيني هاي انجام شده در سازمان  ملل درباره نياز کشورها به آب طي سال هاي آينده، يادآور شد: بر اساس آمار موجود در ايران و مقايسه آن با الگوي هاي ارايه شده، تا 15سال آينده به 50 درصد آب بيشتر نسبت به زمان فعلي نياز خواهيم داشت.
بلورچي از فرونشست زمين به عنوان پديده اي بسيار آرام و کند که به  راحتي متوجه بروز آن نخواهيم شد، ياد کرد و گفت: نخستين نتيجه بروز فرونشست در چاه ها و با کاهش ميزان آب موجود و بيرون زدن لوله جداره هاي آن نمايان مي شود و کشاورزان را با مشکل کاهش آب مورد نياز مواجه مي کند.
مدير زمين شناسي مهندسي و مخاطرات سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور با اشاره به تصاوير ماهواره اي دشت ورامين و فرونشست ايجاد شده با نرخ 12 سانتي متر در سال، تصريح کرد: هر 10 سانتي متر فرونشست ايجاد شده در زمين به معناي دو متر کاهش ذخيره آبخوان است و اين در حاليست که در اين منطقه کشاورزي به ميزان بسيار گسترده انجام مي شود.
وي از دشت ساوجبلاغ با بيش از 20 سانتي متر نرخ فرونشست در سال ياد کرد و گفت: اين دشت به عنوان رتبه اول کشاورزي استان تهران محسوب مي شود و اين در حاليست که بر اساس مطالعات بيشتر چاه هاي عميق اين منطقه خشک شده و مخازن آب زيرزميني آن در سطوح بالا با فاضلاب شهري تغذيه و مخازن زيرين، خالي از آب مي شود و روند بروز فرونشست را سرعت مي بخشد.
بلورچي ضمن ابراز نگراني از بروز فرونشست زمين در ابعاد بسيار وسيع در مشهد و دشت هاي آن نيز، خاطر نشان کرد: در حال حاضر عمق آب زيرزميني در شهر مشهد 15 تا 20 متر برآورد شده و اين در حاليست که مناطق شمال و جنوب آن با 65 متر افت سطح آب زيرزميني مواجه شده است.


 در جلسه ديروز شوراي شهر مطرح شد:
 اعتبار 4/5 ميليارد توماني نظارت بر تاکسيراني کجاست؟ 

نايب رييس شوراي شهر تهران گفت: سالانه 4/5 ميليارد تومان اعتبار براي نظارت بر تاکسي ها پيش بيني مي شود، اما معلوم نيست اين نظارت کجاست و اين پول چه مي شود؟
به گزارش ايسنا، شوراي شهر تهران ديروز در يکصد و هشتاد و دومين جلسه خود که اولين جلسه علني سال جديد است، لايحه دستورالعمل  کمک به ساماندهي تاکسيراني شهر تهران را در دستور کار قرار داد که اين لايحه زمان زيادي را براي بررسي بندهايش از شورا گرفت،  اما در نهايت اعضا قانع نشدند و قرار شد، اين لايحه به کميسيون مربوط برگردد تا بررسي بيشتري در مورد آن صورت گيرد.
حسن بيادي  نايب رييس شوراي شهر تهران  در اين رابطه گفت: در سال هاي گذشته کمک هايي به تاکسيراني شده و بخش خصوصي هم بدون هيچ هزينه اي مشکلات زيادي را براي شهر حل کرده است و ما هم از شهرداري هيچ گزارشي نخواستيم که چرا کمک ها اجرايي نشده است.
بيادي تصريح کرد: کمک هاي شورا براي رانندگان تاکسي است و سازمان تاکسيراني از بودجه هاي شوراي شهر تهران استفاده مي کند، اما باز هم هيچ اتفاقي نمي افتد و اگر براي مصوبات شورا ارزش قايل هستيم، بايد مشخص شود که بودجه هاي قبلي چه شده است!
نايب رييس شوراي شهر تهران تاکيد کرد: اعلام نرخ هاي غيرمعمول دريافت شده از سوي رانندگان تاکسي که در رسانه ها هم آمده، افکار مردم را مخدوش مي کند و شهرداري بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وي به اعلام رييس معاينه فني خودروها اشاره کرد و گفت: توافق شده که براي تاکسي ها با يک چهارم قيمت معاينه فني انجام شود و بايد اين تذکر جدي به شهرداري داده شود، چرا که اين اقدام تاکنون انجام نشده است. وي همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود پيشنهاد داد که اين لايحه به کميسيون مربوطه برگردد و نبايد هر جايي که گير مي کنيم از جيب ديگري پول خرج کنيم.
بيادي افزود: بهتر است از مديريت خود تاکسيراني استفاده کنيم و نبايد در هر جايي وارد مديريت امور شويم.
وي در بخشي ديگر از صحبت هاي خود به اقدامات و نحوه عملکرد تعاوني تاکسيراني اشاره کرد و گفت: عملکرد اين تعاوني مشخص نيست و رانندگان اثري از اين عملکرد را نمي بينند و بهتر است مسوولان آن به شورا بيايند و توضيح دهند. نايب رييس شوراي شهر تهران همچنين خاطر نشان کرد: سالانه چهار ميليارد و 500 ميليون تومان براي نظارت بر عملکرد تاکسي ها اختصاص مي يابد، اما آيا مي دانيد چند ناظر دارند و چه پرسنلي براي آن ها کار مي کند و اصلا عملکرد آن ها چه بوده است!؟
وي ادامه داد: صندوق ها و تعاوني هاي متعدد در شهرداري تشکيل مي شود و پول و امتياز متعددي مي گيرند، اما زماني که اسم تاکسيراني مي آيد، دست و دلمان مي لرزد و پولي که مي دهيم معلوم نمي شود به کجا مي رود!؟
در ادامه صحبت هاي بيادي، خسرو دانشجو  سخنگوي شوراي شهر تهران  به نرخ هاي جديد تاکسي ها در سال جديد که زودتر از زمان موعود و بيشتر از نرخ اعلام شده، گرفته مي شود، اشاره کرد و گفت: گزارش تاکسيراني به صورت غيررسمي و شفاهي بوده است و بايد نظارت بر عملکرد تاکسي ها با جديت انجام شود تا به نتيجه اي برسد. اين در حاليست که همه اين اقدامات بايد در سال 87 آغاز و انجام مي شد. دانشجو تصريح کرد: بسياري از تاکسي ها قبل از توزيع و نصب برچسب ها، نرخ هاي جديد را اعمال کرده اند که خلاف قانون است و بايد برخورد شود.
همچنين معصومه آباد  عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران  خطاب به مدير عامل تاکسيراني پرسيد: آزمايش هايي که براي رانندگان تاکسي در اين لايحه پيش بيني شد، جزو آزمايش هايي با تعرفه تامين اجتماعي است و رانندگان تاکسي هم تحت پوشش تامين اجتماعي هستند، پس اين 50 هزار تومان جهت آزمايش ها براي چه آزمايشي است!؟
مرتضي طلايي  عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران  تصريح کرد: بسياري از بندهاي اين لايحه جزو وظايف اصلي تاکسيراني است و نبايد باز هم پولي جداگانه براي آن ها تعريف کنيم.
وي پيشنهاد داد که بهتر است به جاي پول دادن قطره چکاني به تاکسيراني، صندوق سرمايه گذاري  به عنوان منبعي براي تاکسيرانان تشکيل شود.
وي گفت: به اين شکل فعلي نه رانندگان از اين پول نفعي مي برند و نه مي فهيم که چه کرده ايم.
پس از گفته هاي طلايي، مهدي چمران  رييس شوراي شهر تهران  پيشنهاد حذف چندين بند اين لايحه را داد و گفت: حذف چند بند و اضافه شدن و محول کردن آن به سازمانه اي ديگر از جمله سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران لازم است، اما بايد بند مربوط به معاينه فني تاکسي ها حتما اجرايي شود.
وي ادامه داد: بايد تسهيلات لازم براي معاينه فني تاکسي ها اختصاص يابد و حتي اگر لازم است، معاينه فني براي همه تاکسي ها مجاني شود. سال هاي گذشته کمک هاي زيادي به تامين لوازم خودرو به تاکسيرانان مي شد که حالا تقريبا حذف شده است.
چمران افزود: رانندگان تاکسي بدون اعتراض کار مي کنند، در حالي که افزايش نرخ ها کمتر از تورم موجود در جامعه است و درآمد آن ها از حداقل حقوق کارگري هم کمتر مي شود.
معصومه ابتکار  رييس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران  هم به ضرورت ارائه آموزش هاي متعدد به رانندگان تاکسي اشاره کرد و گفت: شهروندان در موارد بسيار از نحوه برخورد و رفتارهاي رانندگان معترض هستند و در عين حال نبايد تبليغات و تشويق راننده را حذف کرد، اما بايد هزينه آن را به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران داد.


 سالمندي و افسردگي 
نويسنده : ترجمه : بهزاد بيگلربيگي

دوران سالمندي معمولا به منزله ايامي جهت استراحت، فراغت و تفکر و اوقاتي جهت انجام اموري که به علت تعليم و تربيت فرزندان و مشغله کاري در دوران جواني و ميانسالي به تعويق افتاده است به شمار مي آيد.                                             
متاسفانه، فرايند سالمندي  هميشه نيز اينچنين ايده آل و مطلوب نيست. مشکلات سنين بالاي  زندگي نظير اختلالات طبي مزمن و ناتوان کننده، فقدان  افراد و دوستان مورد علاقه و ناتواني  شرکت در فعاليت هاي رضايت بخش، موجب تغييرات و عوارض نامناسبي در بهزيستي افراد مسن مي شود.
همچنين يک فرد مسن ممکن است به علت ضعف در بينايي، کاهش شنوايي و ساير تغييرات جسماني ونيز فشارهاي بيروني نظير محدوديت منابع مالي، حس عدم کنترل بر زندگي را تجربه نمايد. مجموعه اين عوامل منجر به بروز عواطف منفي نظير غمگيني، اضطراب، احساس تنهايي و کاهش عزت نفس مي شود که اينها نيز به نوبه خود موجب عقب نشيني اجتماعي و بي علاقگي نسبت به امور در آنها مي گردد.
افسردگي
يکي از پيامدهاي جدي سالمندي، افسردگي مزمن يا افسردگي دوره اي و مکرر است. افسردگي مزمن پيامدهاي جسماني و رواني تواماني دارد به نحوي که شرايط سلامت افراد مسن را پيچيده تر کرده باعث بروز مشکلات جديدي مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد که برخي تغييرات طبيعي جسماني مرتبط با سالمندي ممکن است  خطر ابتلا» فرد را به افسردگي افزايش دهد. مثلا  کاهش تراکم ويتامين ب لازم براي رشد و بازسازي سلولها در خون و سيستم عصبي ممکن است به بروز افسردگي، معلوليت ذهني و دمانس مغزي کمک نمايد. پژوهشگران همچنين احتمال مي دهند که ممکن است رابطه اي بين شروع افسردگي در اواخر زندگي و بيماري آلزايمر وجود داشته باشد.
افسردگي به هر علتي، مي تواند زنگ خطري براي ساير عوارض جسماني در سالمندان باشد. ميزان مرگ ومير در مردان و زنان سالمندي که هم از افسردگي و هم از احساس تنهايي رنج مي برند بيشتر از سالمنداني است که از زندگي شان راضي و خشنود هستند. برنامه هاي درماني جهت بيماران مسن افسرده اي که مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي و ساير بيماري هاي عمده هستند معمولا طولاني تر از افراد مسن سالم و کمتر توام با موفقيت بوده است.
به علاوه احساس نااميدي و انزوا که اغلب باعث ايجاد افکار خودکشي مي شود در ميان افراد سالمند به ويژه در ميان آناني که داراي ناتواني هاي جسمي يا محکوم به زندگي در خانه هاي سالمندان هستند شايع تر است.

خطري براي زندگي روزانه

افسردگي همچنين مي تواند به صورت بالقوه تاثيرات مخربي بر سلامتي افراد مسن در ساير جنبه ها نيز داشته باشد. مثلا منجر به عادات غذائي نامناسبي گردد که نتيجه آن چاقي مفرط يا بالعکس به طور آشکار موجب از دست دادن اشتها و کاهش سطوح انرژي و بعضي مواقع نيز موجب شرايطي شود که به آن بي اشتهايي مربوط به پيري مي گويند.
افراد مسن افسرده ميزان بالايي از بي خوابي و کاهش حافظه را نيز تجربه مي کنند. همچنين آنان نسبت به افراد عادي واکنش هاي زماني طولاني تري داشته و در ارتباط با امور آشپزي، رانندگي، خوردن دارو توسط خودشان و ساير کارهايي که مستلزم توجه کامل است مشکلات فزاينده تري دارند.

چه اقداماتي لازم است انجام گيرد؟

آنگاه که سالمندي بخشي اجتناب ناپذير از زندگي مي شود، نيازي نيست که افسردگي هم جزئي از آن باشد. پژوهشگران در اين موردکه شناخت زودهنگام، تشخيص و درمان افسردگي مي تواند باعث خنثي سازي و جلوگيري از عواقب عاطفي و جسماني آن گردد اتفاق نظر دارند.
در اينجا برخي از اقداماتي که در مورد مقابله با افسردگي در سالمندان مي توان انجام داد ذکر مي گردد:
از محدوديت هاي جسماني افراد مسن آگاه باشيد.آنان را ترغيب نمائيد قبل از اينکه هر گونه تغييري در رژيم غذايي خود بدهند يا ملزم به هر فعاليتي شوند که موجب استرس (تنش جسماني ورواني) در آنان گردد با يک پزشک مشورت کنند.
به تفاوت ها و ترجيحات فردي آنان توجه کنيد زيرا افرادمسن کمتر مايلند که سبک و شيوه زندگي خود را تغيير دهند، آنان ممکن است جهت انطباق با عادات جديد يا انجام کارهايي که براي برخي از همسن و سالهايشان فوق العاده لذت بخش باشد بي علاقه باشند. روانشناس متخصص امور سالمندان (روانشناس سالمندي) مي تواند جهت رويارويي سالمندان با افسردگي راهبردهاي فردي مناسبي را ارائه دهد.
در برخورد با افراد مسن بسيار محتاط و موقع شناس باشيد. فرد مسني که داراي عزت نفس شکننده اي است ممکن است هرگونه تعريف و تمجيد نابجا را هر چند با نيت خير صورت گرفته باشد دال بر ضعف رواني و جسماني خود تلقي کند. برخي نيز ممکن است از هر تلاشي براي دخالت در امورشان رنجيده خاطر شوند.
يک روان شناس حاذق مي تواند به دوستان و اعضاي خانواده سالمند کمک نمايد تا در قبال چنين موارد حساسي رويکردهاي مثبت تري نسبت به سالمندان در پيش گيرند.   
منبع: خبرگزاري فرانسه


 اخبار کوتاه 

26هزار تاکسي پارسال براي معاينه فني
مراجعه کردند

در پي اظهارات نايب رييس شوراي شهر تهران در خصوص نرخ معاينه فني تاکسي ها، مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران گفت: رانندگان تاکسي طبق توافق انجام شده براي دريافت معاينه فني تنها يکهزار و 450 تومان پرداخت مي کنند.
مهندس وحيد نوروزي ديروز در گفت وگو با ايسنا، افزود: هم اکنون خودروهاي شخصي براي دريافت برگه معاينه فني بايد 8 هزار و 700 تومان پرداخت کنند. وي با اشاره به اين که تاکسي ها يک ششم خودروهاي شخصي براي دريافت برگه معاينه فني وجه پرداخت مي کنند، تصريح کرد: سال گذشته حدود 26 هزار دستگاه تاکسي براي دريافت معاينه فني به مراکز معاينه فني خودروهاي تهران مراجعه کرده اند.

مردودي از راهنمايي حذف مي شود

مديرکل آموزش و پرورش راهنمايي از اجراي طرح «ارتقاي مشروط» و «خودارزيابي» براي پيشگيري از مردود شدن دانش آموزان اين مقطع در صورت تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش در سال جاري خبر داد.
منوچهر فضلي خاني در گفت وگو با ايسنا، در توضيح اين خبر گفت: با اجراي اين طرح که جزييات آن پس از تصويب نهايي اعلام مي شود، از مردود شدن دانش آموزان اين مقطع و پيامدهاي منفي آن به طور قطع پيشگيري خواهد شد.
اين مقام مسوول در عين حال ارتقاي مشروط را طرحي براي انتقال دانش آموز مردودي به مقطع بالاتر تحصيلي و البته به شرط قبولي در دروس مورد نظر مطابق با برنامه ريزي که توسط آموزش و پرورش انجام مي شود، توصيف کرد.
وي با اشاره به مجموع برنامه هاي در نظر گرفته شده براي کاهش مردودي در مقطع راهنمايي، از اجراي طرح هايي همچون «اصلاح آيين نامه  ارزشيابي تحصيلي و تربيتي»، طرح «پيشرفت تحصيلي» و «ارتقاي آموزش هاي جبراني» خبر داد که هم اکنون در حال اجراست.

شهريه  سال گذشته مهدهاي کودک با 11ماه تاخير تعيين شد

رييس هيات مديره کانون همياري و توسعه مهدهاي کودک کشور، در حالي از تعيين تعرفه سال 87 مهدهاي کودک استان تهران خبر داد که اين تعرفه در آخرين ماه سال گذشته و در قالب «کف» شهريه اعلام شده است.
فاطمه دعايي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که اين براي اولين بار است که شاهد تعيين شهريه آن هم در قالب «کف» هستيم، انتقاد خود به اين مسئله را اين گونه بيان کرد: زماني که گفته مي شود، شهريه قطعي هر مهد پس از اتمام طرح ارزشيابي آن ها در سطح استان و شهرستان تعيين و ابلاغ مي شود، تعرفه اعلامي را کف شهريه قرار داده اند و اين امر بدان معناست که مديران مهدها مکلف هستند، تا حداقل شهريه را دريافت کنند، اما برخي از خانورها به دليل نداشتن توانايي مالي، حتي قادر به پرداخت کف تعيين شده هم نيستند.
به گفته وي، کف تعرفه مهدها در حالي به مديران اين اماکن آموزشي ابلاغ شده که در دريافت شهريه، معمولا «سقف» شهريه به مهدهاي کودک اعلام مي شود.

برپايي بيست و پنجمين کنگره بين المللي
راديولوژي ايران

بيست و پنجمين کنگره بين المللي راديولوژي ايران با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي علم تصوير برداري و با حضور ميهمانان داخل و خارج کشور 8 تا 11 ارديبهشت ماه در هتل المپيک تهران برپا مي شود.
دکتر منصور فاتحي دبير اين کنگره با اعلا م خبر فوق گفت: کنگره راديولوژي ايران اجلا س سالا نه انجمن راديولوژي ايران است که علا وه بر ارايه آخرين دستاوردهاي علم تصوير برداري فرصتي را براي بازآموزي مفاهيم کاربردي اين رشته فراهم مي سازد.

اجراي 82 طرح اجتماعي و فرهنگي در شمال تهران

با اجراي طرح استقبال از بهار معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يک با هدف ارتقاي سطح فرهنگي و اطلا ع رساني و غني سازي اوقات فراغت شهروندان 82 طرح را در شمال تهران به اجرا رساند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يک مهندس حميد رضا بتو معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يک با بيان اين مطلب اظهار داشت: در طرح استقبال از بهار 41 طرح خاص و 41 طرح مستمر از ابتدا تا پايان طرح در نواحي 10 گانه منطقه به اجرا رسيد.
وي تجليل از خانواده هاي معظم شهدا، برپايي سفره هفت سين، برگزاري مسابقات نقاشي کودکان، برپايي بازارچه خود اشتغالي و کارآفريني، افتتاح کلينيک ترک سيگار، افتتاح سراي جانبازان، گل افشاني و غبار روبي امامزاده ها بازديد از مراکز بهزيستي، برگزاري جشن انقلا ب و... را از اقدامات خاص و اصلي اين معاونت در راستاي اجراي اين طرح دانست.