نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -


آب گرفتگي 120 واحد مسکوني در خراسان رضوي

فرماندار کرمانشاه اعلا م کرد :
انتخابات ميان دوره اي شوراهافرصتي براي فراموشي تجربه تلخ انحلا ل شوراي شهر کرمانشاه

رييس ستادانتخاباتي ميرحسين موسوي دراردبيل:
دهه چهارم انقلاب زمان آزمون وخطا نيست


اخبار کوتاه


 آب گرفتگي 120 واحد مسکوني در خراسان رضوي 

مديرکل دفتر بازسازي و حوادث غيرمترقبه استانداري خراسان رضوي آب گرفتگي 120 واحد مسکوني، خسارت ديدگي دو پل در مسير بردسکن به يزد و تلف شدن 270 راس گوسفند در خليل آباد را از جمله خسارت هاي وارد شده در اثر سيل از ابتداي امسال برشمرد.
جواد عرفانيان در گفت وگو با ايسنا افزود: از ابتداي امسال تاکنون با وجود وقوع بارش هاي سيل  آسا در اغلب نقاط استان، به دليل انجام اقدامات، امداد رساني به موقع و برنامه ريزي براي پيشگيري، سيل تحت کنترل بوده است.
وي ميانگين بارش در سطح استان را 28 ميليمتر عنوان کرد و گفت: تا 12 فروردين بيشترين بارندگي مربوط به تربت حيدريه بوده که در عرض دو ساعت بيش از 52 ميليمتر بارندگي داشته است.
عرفانيان افزود: از اوايل امسال در 6 - 7 شهر استان از جمله سبزوار، قوچان، سرخس، درگز، مشهد و بردسکن، شاهد وقوع بارش هاي سيل آسا و در برخي نقاط برف، تگرگ و طوفان بوده ايم. احتمال وقوع سيل در اين نقاط به دليل ميزان بارندگي بالا و بارش هاي سيل آسا بيشتر است ولي به دليل اجراي يک سري تمهيدات انتظار داريم خسارت هاي ناشي از سيل در استان قابل توجه نباشد.
وي به وقوع 7 سيل در استان در سال 87 اشاه کرد و گفت: در سيلي که در ارديبهت ماه سال گذشته در شانديز رخ داد دو نفر جان خود را از دست دادند.
وي تجاوز به حريم رودخانه ها را از علل عمده وقوع سيل برشمرد و با تاکيد بر اينکه هيچ مقامي مجاز به انحراف و تصرف مسيل ها، کال ها و رودخانه ها نيست، افزود: کليه رودخانه ها داراي حريم و بستر هستند و مالکيت آن ها با دولت است و اگر اين حريم ها توسط برخي دستگاه هاي دولتي واگذار شده باشد، خلاف قانون و غيرمجاز است.
مديرکل دفتر بازسازي و حوادث غيرمترقبه استانداري خراسان رضوي ادامه داد: احداث پل بر روي رودخانه به گونه اي که در شانديز، طرقبه و نغندر رايج شده غيرمجاز است و بايد برخورد قانوني لازم با آن ها صورت بگيرد.
عرفانيان تاکيد کرد: از ريختن زباله و نخاله در رودخانه ها جدا بايد خودداري شود چرا که منجر به بسته شدن مسير جريان آب و وقوع سيل خواهد شد.


 فرماندار کرمانشاه اعلا م کرد :
  انتخابات ميان دوره اي شوراهافرصتي براي فراموشي تجربه تلخ انحلا ل شوراي شهر کرمانشاه 

فرماندار کرمانشاه معتقد است که با توجه به تجربه تلخ انحلال شوراي شهر کرمانشاه، اکنون زمان آن فرا رسيده که بزرگان و نخبگان اقوام و طوايف کرمانشاهي با هم متحد شده و ليستي مشترک براي انتخابات ميان دوره يي شوراهاي کرمانشاه ارائه دهند.
دکتر حسين رحيمي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به نزديک بودن انتخابات ميان دوره يي شوراهاي کرمانشاه، مي گويد که بايد نگاه و نگرش انتخابگران را تغيير دهيم که بار ديگر شاهد تجربه تلخ شوراي منحل شده کرمانشاه نباشيم و اين وظيفه بزرگان و نخبگان اقوام و طوايف کرمانشاهي است که با اتحاد و کمي از خود گذشتگي، ليستي مشترک از افراد متخصص، دلسوز، آگاه و کارآمد را به مردم ارائه دهند.
به اعتقاد او اتحاد بين بزرگان و نخبگان اقوام و طوايف کرمانشاهي بايد به گونه اي باشد که انتخابگران منافع محدود و قومي خود را به منافع اصلي شهر کرمانشاه ترجيح ندهند.
رحيمي با اشاره به تفاوت هاي شهر کرمانشاه درحال حاضر و دوران وجود شوراها، مي گويد: آيا درآمدهايي که شهرداري کرمانشاه کسب کرده است، پيشرفت هايي که پروژه هاي در دست اجرا دارند، زيبايي هايي که در شهر کرمانشاه بوجود آمده و در يک جمله آرامشي که کرمانشاه در حال حاضر دارد با دوران پرالتهاب وجود شوراها، يکسان است و مردم که اين تفاوت ها را لمس کرده و مي کنند بايد تلاش کنند که در نحوه انتخاب هايشان تجديد نظر کنند.
فرماندار کرمانشاه اذعان کرد که تغيير نگرش فرهنگي و سياسي مردم کرمانشاه به انتخابات، آن هم در سطح انتخابات شوراها، نياز به زمان دارد و تا زمانيکه مردم باور نکنند که تک تک آرا» آن ها مي تواند در توسعه و آباداني يا پس رفت و نابودي شهر موثر باشد، اين شرايط کماکان ادامه دارد.
او معتقد است که در سطح شهر کرمانشاه افراد شناخته شده و حتي ناشناخته بسياري وجود دارد که مي توانند شورايي کارآمد، در راستاي توسعه فرهنگ و فضاي شهري اداره کنند.
رحيمي مي گويد که در شناسايي و معرفي افراد اصلح و کارآمد به مردم، همه وظيفه دارند، اما در اين بين رسانه ها مي توانند تعيين کننده باشند.
به اعتقاد فرماندار کرمانشاه انتخابات ميان دوره يي شوراي شهر کرمانشاه يک فرصت است، اگر اين فرصت توسط بزرگان و نخبگان اقوام و طوايف و در نهايت توسط مردم درک شد و ما توانستيم انتخابي متفاوت از گذشته داشته باشيم، بالتبع شورايي سازنده خواهيم داشت، در غير اين صورت شاهد شورايي سوزاننده خواهيم بود.
او در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا که پيش بيني اش از نتيجه انتخابات ميان دوره يي شوراي شهر کرمانشاه چيست، مي گويد که اميدوارم مردم کرمانشاه با درس گرفتن از انحلال شوراي پيشين، دست به انتخابي متفاوت از انتخاب هاي گذشته خود بزنند.


 رييس ستادانتخاباتي ميرحسين موسوي دراردبيل:
 دهه چهارم انقلاب زمان آزمون وخطا نيست  

همايش حاميان ميرحسين موسوي، با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان هاي مختلف استان اردبيل، در سالن حافظ اردبيل برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين مراسم، متن حکم افشار سليماني، سفير سابق کشورمان در جمهوري آذربايجان، که به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در استان اردبيل در انتخابات دهم رياست جمهوري منصوب شده است، قرائت شد و سپس افشار سليماني، طي سخناني در اين همايش گفت: کشور زماني مي تواند منافع ملي را به صورت گسترده تامين کند که وحدت ملي در کشور وجود داشته باشد و اميدواريم در چارچوب وحدت ملي و قانون اساسي بتوانيم در آينده براساس شايسته سالاري کشور را اداره کنيم.
وي با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني(ره) به پشتوانه ملت ايران با آرمان هاي باارزش و موفقيت هاي کسب شده در طول عمر انقلاب، تصريح کرد: در طول 30 سال به برخي از موفقيت ها در زمينه هاي مختلف دست يافته ايم اما اگر ادعا کنيم به خيلي يا همه موفقيت ها دست يافته ايم سخت در خطا و اشتباه هستيم. بلکه بايد با امکانات ايجاد شده توسط انقلاب در حفظ و توسعه آن بکوشيم و به مقصدهاي نرسيده دست يابيم.
سليماني با اعلام اين که هر کشور مولفه هايي براي خود دارد و براي رسيدن به آن تلاش مي کند، اظهار داشت: ما نيز در کشورمان توسعه نامتوازن داريم و بايد براي رسيدن به توسعه پايدار تلاش کنيم، دولت ها و مديريت هاي مختلف آمده و رفته اند و از منابع کشور استفاده کرده اند و در 30 سال گذشته آزمون و خطا هم شده است اما اکنون در دهه چهارم انقلاب، ديگر زمان آزمون و خطا نيست چراکه در دنيا راه هاي رفته موجود است و کشورمان نيز امروز متخصصان ماهري دارد.
رئيس ستاد ميرحسين موسوي در استان اردبيل، با طرح اين سوال که آيا در کشورمان از منابع طبيعي و ملي درست استفاده شده و انسان هاي شايسته به کار گرفته شده اند يا نه؟ گفت: بايد اذعان داشت که از همه شايسته ها استفاده نشده است و لازم است که ميدان را باز گذاشت.  سليماني با بيان اين که موسوي با هدف بازگرداندن قانون مداري، شايسته سالاري به وطن و استفاده بهينه از منابع ملي پا به عرصه انتخابات گذاشته، تصريح کرد: ما در بسياري از منابع با کمبود مواجه هستيم و بايد با مديريت صحيح آن را به نسل هاي آينده برسانيم، در غير اين صورت در حق نسل هاي آينده خيانت کرده ايم و ضروري است رئيس جمهوري را انتخاب کنيم که بتوانيم به اين اهداف تعيين شده و ضروري دست يابيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به انصراف سيد محمد خاتمي به نفع ميرحسين موسوي و هماهنگي هاي لازم بين آن ها در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري اشاره کرد و افزود: نام خاتمي در تاريخ ايران خواهد ماند و خاتمي سرمايه بزرگي براي کشور است و با گذشت 30 سال از انقلاب بايد در کشورمان چندين خاتمي و موسوي وجود مي داشت چراکه موسوي با بودجه 5 ميليارد دلاري که نصف آن در جنگ هزينه شده، توانست در طول 8 سال دفاع مقدس کشور را مديريت مطلوب کند و کارنامه درخشاني از خود نشان دهد و اين ها از خصوصيات و سلامت نفس و روح، روشنگري، روشنفکري، قدرت طلب نبودن و قدرت را براي خدمت خواستن نشات مي گيرد.
سفير سابق کشورمان در جمهوري آذربايجان، تصريح کرد: انتقادي که برخي از گروه ها بر ميرحسين موسوي وارد مي کنند سخن نگفتن در بعد از سمت نخست وزيري است که بايد گفت، موسوي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و در عرصه دانشگاه و زمينه هاي هنري فعاليت داشته و در اين مدت عرصه را براي گردش نخبگان بازگذاشته است اما اکنون بعد از دعوت هاي مختلف، از نو قلبش سوخته و پا در عرصه گذاشته و اين امر نشان از آن است که در کشورمان ميدان براي انسان هاي نخبه باز نيست چرا که کشور از نخبه خالي نيست.
سليماني با اشاره به محدوديت هاي رسانه يي و اطلاع رساني در کشور، گفت: اگر ابزار دموکراسي در کشور باشد ما احتياج به حضور فيزيکي شما در اين اجتماع نداريم اين درحالي است که ما نمي توانيم يک زيرنويس داده، حرفي بزنيم و مجبور هستيم بدين وسيله شما را جمع کنيم. در مقايسه اي کوتاه مي بينيم که در کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، به صورت آزاد پيامي را ارسال مي کني و چند دقيقه بعد همان پيام خود را در رسانه ملي آن کشور مشاهده مي کني.


 اخبار کوتاه 

شبکه بهداشت و درمان چهارمحال و بختياري
افتتاح شد

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي چهارمحال و بختياري از افتتاح شبکه بهداشت و درمان استان همزمان با روز جهاني بهداشت خبر داد.
به گزارش ايسنا، دکتر رضا خديوي درهمايش روز جهاني بهداشت گفت: هدف از برگزاري اين همايش ايجاد فضاي مناسب براي تبادل نظر شرکت کنندگان در همايش، اطلاع رساني به عموم مردم استان و شروعي براي کاهش حوادث و عوارض ناشي از آن است.  وي افتتاح مرکز بهداشت اردل و بلداجي، افتتاح داروخانه شبانه روزي شهداي بروجن، انجام مانور اطلاع رساني و بسيج همگاني، اطلاع رساني با هدف پيشگيري از عرضه مرغ زنده در شهرستان لردگان، زيارت و گلباران قبور مطهر شهدا را از مهم ترين برنامه هاي مرکز بهداشت استان به مناسبت هفته سلامت دانست.  دکتر خديوي راهپيمايي با حضور عموم مردم با شعار سلامت در حوادث و بلايا و افتتاح مراکز دوستاران سلامت به منظور راه اندازي پايگاه هاي آموزش مردمي با همکاري بسيج جامعه پزشکي در شهرستان فارسان را از ديگر برنامه هاي اين مرکز در طول هفته سلامت اعلام کرد.

کردستان از لحاظ کشف جرم در نوروز اول شد

رييس پليس آگاهي استان از کسب مقام اول کشوري کردستان از لحاظ کشف جرم در تعطيلات نوروز خبر داد.
سرهنگ قنبري در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: در اين تعطيلات براي پيشگيري از وقوع جرم آگاهي استان به هرکدام از شهرستانها يک گشت آشکار و يک گشت پنهان اعزام کرد.  وي با اشاره به اين که تمامي پرسنل آگاهي به صورت 24 ساعته و ويژه در ايام نوروز مشغول به فعاليت بودند اظهار کرد: همچنين با گذاشتن 3 شماره تلفن در اختيار مردم، مامورين آگاهي به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به شکايات مردم بودند.  وي خاطرنشان کرد: در اين تعطيلات براي جلوگيري از وقوع جرم کليه مجرمين سابقه دار به طور ويژه تحت کنترل کارآگاهان بودند.  وي يکي ديگر از کارهاي ويژه را به جابه جايي منزل با مجوز آگاهي اعلام کرد و گفت: در تعطيلات نوروز امسال محله هاي حساس به صورت نامحسوس براي کوتاه کردن دست مجرمان توسط آگاهي کنترل مي شد.  وي تصريح کرد: کنترل مرزهاي کردستان به صورت ويژه و شبانه روزي در طول ايام نوروز از ديگر اقدامات آگاهي استان بود.  سرهنگ قنبري در پايان از رضايتمندي مسافران نوروزي دراين ايام از استان کردستان و محيط و امنيت آن خبر داد.

بودجه مشهد کفاف نيازهاي شهر را نمي دهد

رييس کميسيون حمل و نقل و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: طبق روال معمول عده اي از مردم از اجراي طرح محدوديت ترافيکي اين شهر در ايام نوروز سال جاري گله داشتند، ولي در کنار اين گله مندي تعداد زيادي نيز از اجراي آن اعلام رضايت کرده اند.  دکتر سيد کمال سروي ها در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت حمل و نقل عمومي شهر مشهد در ايام نوروز سال جاري، افزود: در ايام مذکور وضعيت حمل و نقل زائرين و مجاورين خوب بوده ولي بايد در خصوص وضعيت شريان هاي اصلي اين شهر بازنگري هاي لازم صورت گيرد.  عضو شوراي شهر مشهد از سپري شدن مراحل انجام اين مطالعات توسط دانشگاه صنعتي شريف خبر داد.  وي همچنين با اشاره به بودجه فعلي شهر مشهد اظهار کرد: بودجه شهر مشهد کفاف نيازهاي اين شهر را نمي دهد چون اين بودجه بيشتر صرف زيرساخت ها مي شود.  سروي ها با اشاره به استقبال کم مسافران از کمپ هاي در نظر گرفته شده براي آنان نيز تصريح کرد: تقاضاي زائران بيشتر براي اسکان در اطراف حرم بوده و از کمپ هاي تعبيه شده استقبال چنداني نشده بود و به طور مثال از هر 10 کمپ 8 کمپ خالي بوده است.