نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -


قتل يک نانوا در شمال غرب پايتخت


دستگيري دو اخاذ مامور نما در کرج


سرقت، انگيزه قتل پيرمرد 87 ساله


بزه و بزهکاري در نوجوانان


 قتل يک نانوا در شمال غرب پايتخت  

در پي به قتل رسيدن يک نانوا در شمال غرب تهران، پرونده اي در شعبه ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران به جريان افتاد.
به گزارش ايسنا، صبح روز دوشنبه ماموران کلانتري 134 شهرک غرب طي تماسي با قاضي محمد شهرياري بازپرس کشيک قتل پايتخت، وي را در جريان وقوع قتل مردي 58 ساله به نام «کاظم» قرار دادند که بلافاصله بازپرس جنايي در راس اکيپي تخصصي از عوامل بررسي صحنه جرم در محل جنايت حضور يافت و تحقيقات خود را آغاز کرد.
در بررسي هاي اوليه مشخص شد «کاظم» به کار نانوايي اشتغال داشته و بر اثر وارد آمدن ضربه زنجير موتور به سرش، کشته شده است.
به دنبال دستورات قضايي بازپرس ويژه قتل و تحقيقات پليسي، چهار مظنون بازداشت شدند که دو نفر از آنها کارگران نانوايي و دو نفر ديگر از اهالي محل بودند.
کارگران بازداشت شده به بازپرس جنايي گفتند: ساعاتي قبل، دو نفر از اهالي با مراجعه به نانوايي شروع کردند به حرف هاي نامربوط زدن و سر همين موضوع با هم درگير شديم. سپس ساعت 10 با وارد آوردن ضربه زنجير به سر کاظم، وي را مجروح کردند و او دقايقي بعد جان باخت.
با صدور قرار قانوني براي مظنونان بازداشت شده، پرونده آنها با دستور قاضي شهرياري جهت تکميل تحقيقات در اختيار ماموران اداره دهم آگاهي قرار گرفت تا انگيزه واقعي از ارتکاب جنايت مشخص شود.


  دستگيري دو اخاذ مامور نما در کرج 

گروه حوادث: دو اخاذ مامور نما که با انتخاب سوژه هاي خود در بانک ها، آنها را با استفاده از خودروهاي مدل بالا  تحت تعقيب قرار داده و وجوه همراه شهروندان را به سرقت مي بردند از سوي کارآگاهان پليس استان تهران دستگير شدند.
به گزارش مردم سالا ري به نقل از  پايگاه اطلا ع رساني پليس استان تهران،«سرهنگ اسماعيل هادئي» رئيس پليس آگاهي استان تهران با اعلا م اين خبر گفت: در پي در يافت گزارش هايي مبني بر اين که دونفر با استفاده از خودروهاي مدل بالا  تحت پوشش ماموران انتظامي اقدام به اخاذي و سرقت وجه نقد شهروندان در کرج مي کنند، به اکيپي از ماموران عمليات پليس آگاهي ماموريت داده شد تا موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
رئيس پليس آگاهي استان تهران افزود: با بررسي پرونده ها و اخذ اظهارات شاکيان مشخص شد که سارقان مامور نما براي اخاذي از خوردهاي زانتيا، ريو، پژو پارس، پژوه 206 و ال 90 استفاده کرده و پس از انتخاب سوژه هاي خود در جلوي بانک ها، آنها را تحت تعقيب قرار داده و در يک فرصت مناسب با متوقف کردن آنها، خود را به عنوان ماموران انتظامي معرفي و بدون اين که از خودروي خود پياده شوند اقدام به بازرسي بدني سوژه کرده و در يک لحظه وجوه همراه فرد مورد نظر را ربوده و بلا فاصله متواري مي شدند.
سرهنگ هادئي اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع، کارآگاهان به صورت ويژه اين پرونده را تحت پيگيري قرار داده و با استفاده از اقدامات اطلا عاتي موفق شدند اخاذان مامور نما را در کرج شناسايي و طي يک عمليات ضربتي هر دوي آنها را به نام هاي«فولا د- الف» و «مير عظيم- ر» دستگير کنند.
وي با اشاره به اينکه متهمان دستگير شده در بازجويي هاي ماموران پليس آگاهي به چندين فقره اخاذي و سرقت تحت عنوان ماموران انتظامي اعتراف کردند، گفت: با دستور بازپرس پرونده، عکس متهمان بدون پوشش در جرايد چاپ شده تا شهرونداني که مورد طعمه  اين افراد قرارگرفته اند جهت شناسايي آنها به اداره پليس آگاهي استان تهران واقع در ميدان طالقاني کرج مراجعه و شکايت خود را پيگيري کنند.


 سرقت، انگيزه قتل پيرمرد 87 ساله  

با گذشت شش ماه از وقوع جنايتي فجيع عليه يک پيرمرد 87 ساله در شرق تهران، متهم به قتل از سوي بازپرس جنايي تهران مجرم شناخته شد.
به گزاش ايسنا، ساعت 8 صبح روز جمعه 19 مهرماه سال جاري، قاضي محمدحسين شاملو، بازپرس کشيک قتل پايتخت از طريق گزارش ماموران کلانتري 127 نارمک در جريان به قتل رسيدن مردي 87 ساله به نام "آبنوس" در منزل مسکوني اش واقع در محله نارمک قرار گرفت و بلافاصله با حضور در صحنه جنايت تحقيقات خود را آغاز کرد.
در بررسي هاي اوليه، پزشک کشيک اعلام کرد که مقتول با 50 ضربه چاقو از پاي درآمده است.
در تحقيقات اوليه، ماموران دريافتند که فرزندان آبنوس در خارج از کشور زندگي مي کنند و تنها يکي از فرزندان او در ايران بوده که چند ساعت پس از قتل به خانه آمده و با جسد پدرش روبه رو شده است.
بازپرس جنايي در مرحله اول بررسي هاي خود در صحنه جنايت، پررنگ ترين فرضيه را سرقت دانست و با توجه به برخي آثار به جا مانده از عامل قتل، دستور بازداشت چهار مظنون را صادر کرد که بازجويي از اين متهمان نشان داد دليلي بر ارتکاب قتل توسط آنان وجود ندارد.
با توجه به اين مطلب، بازپرس جنايي به يک کفاش جوان که در حوالي منزل مقتول کار مي کرد، مظنون شد و نهايتا پس از گذشت 23 روز از وقوع جنايت، اين متهم به نام
«مهدي» 18 ساله شب 13 آبان در قراري صوري با اولياي دم در محله نظام آباد بازداشت شد.
اين متهم با حضور در شعبه اول بازپرسي (ويژه قتل) دادسراي امور جنايي تهران با اعتراف به قتل در مقابل بازپرس گفت: من از مدتي قبل با آبنوس آشنا شدم و چند بار من را به خانه اش دعوت کرد. در اين مدت اعتمادش به من زياد شده بود تا آنجا که برايم درد دل مي کرد و چند بار من را در جريان ميزان دارايي هاي خود قرار داد. روز حادثه به منزلش رفتم تا به او بگويم کارگري که براي نظافت منزل مي خواست، پيدا کرده ام. چند دقيقه که در خانه اش نشستم، ناگهان وسوسه شدم و با چاقويي که از آشپزخانه برداشتم، به جانش افتادم.
قاضي شاملو پس از اخذ آخرين دفاعيات متهم براي وي به اتهام يک فقره قتل عمدي قرار مجرميت صادر کرد و پرونده را جهت صدور کيفرخواست در اختيار داديار اظهارنظر قرار داد.


  بزه و بزهکاري در نوجوانان 
نويسنده : قسمت پاياني فاطمه گلرخ

ويژگي هاي نوجوان بزهکار

همه نوجوانان از لحاظ شخصي و عاطفي ناسازگار نيستند. بلکه عده اي از آنان نسبتا جوانان جذاب و سازگاري هستند که به منظور ارضاي نيازهاي عادي و بهنجار خود با گروه هاي ضد اجتماعي همانند مي شوند آنان به علت فشارهاي گروهي خود  را با آنچه از آنان انتظار مي رود تطبيق مي دهند و نهايتا خود را در مخمصه و تنگنا مي يابند.
 به عبارت ديگر درصد بالا يي از بزهکاران تمايل شديد خويش  را به فعاليت هاي ماجراجويانه ابراز مي دارند.  معمولا  افرادي بي قرار و ناآرام و به دنبال هيجان هستند. روانشناسان معتقدند که بزهکاران در مورد تنش هاي عاطفي و مشکلا ت خويش بيشتر با عمل و رفتار مقابله مي کنند تا بيشتر در باره آنها بينديشند.

 پيشگيري از بزهکاري

مساله بزهکاري نوجوانان يک مشکل واقعي در جامعه  ماست. صرف نظر از اين که ميزان و شدت بزهکاري هر روز بيشتر شود و يا بدون تغيير بماند بايد براي از بين بردن شرايط و موقعيت هاي جرم زا در حد امکان چاره اي انديشيد و به بيان ديگر بزهکاري امروز نوجوانان مي تواند عامل جرائم فرداي بزرگسالا ن باشد مگر آنکه براي پيشگيري و جلوگيري از آن اقدام جدي به عمل آيد.
پيشگيري را مي توان در سه سطح بررسي کرد. پيشگيري اوليه  ايجاد يک محيط سالم: به طوري که ريشه مسائل و عوامل خطرزاي محيطي را از بين برد.
اين نوع پيشگيري سعي بر آن دارد که امکان درگير شدن با مساله طوري پيش برود که هرگز محلي براي رشد مساله وجود نداشته باشد.
پيشگيري ثانويه کاهش عوامل خطرزا: در پيشگيري ثانويه هدف کلي دورنگه داشتن فرد از فعاليت هايي است که خطر برچسب  بزه را در فرد تقويت مي کند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترل هاي خانواده بر رفتار ضد اجتماعي و دوري از دوستان بزهکار. اهميت اين سطح به عنوان سطح پيشگيري کمک به افراد در معرض خطر است.
پيشگيري ثالثيه کنترل موقعيت خطر: پيشگيري سطح سوم سعي مي کند موقعيت مساله را اصلاح و يا در آن مداخله کند و هدف آن پيشگيري از تکرار فعاليت هايي است که جرم شناخته مي شود براي اين نوع پيشگيري لا زم است درگير مسائلي مانند جريمه، تنبيه و باز تواني از طريق نظام حقوقي و قضايي شود.
 بنابراين هنگامي که نوجواني باوجود داشتن مشکلا ت  رفتاري همچون سرقت، اعتياد، پرخاشگري شديد درصدد رهايي يافتن از بحران هويت دچار سردرگمي است وجود رهنمودهاي مشاوره اي و اعمال روش هايي درمانگري مناسب براي تقويت فرايندهاي هشياري شناختي آنان در مقابل ناکامي ها مي تواند منجر به سازش يافتگي هرچه بيشتر اين نوجوانان با محيط خانواده آموزشگاه و جامعه شود.

 منابع و ماخذ

رفتار بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان - شکوه نواجي نژاد
روانشناسي رشد نوجواني و بلوغ - علي اکبر شعاري نژاد