نسخه شماره 1945 - 1387/08/27 -

از سوي معاون مرکز ملي مطالعات اعتياد در صورت گرفت:
هشدار در خصوص عرضه مواد مخدر جديد در کشور

در ميزگرد تخصصي انجمن حاميان سفر ايمن تشريح شد
مرگ خاموش ايرانيان در جاده ها
در ايران هيچ گاه علل واقعي حوادث رانندگي اعلام نمي شود

پايتخت


اخبار کوتاه


 از سوي معاون مرکز ملي مطالعات اعتياد در صورت گرفت:
 هشدار در خصوص عرضه مواد مخدر جديد در کشور 

معاون آموزشي مرکز ملي مطالعات اعتياد نسبت به سو»مصرف مواد اعتيادآور با بيان اين که اين مواد با سرعت توليد روزانه و البته نه با ترکيب جديد، بلکه با نام، اشکال و رنگ جديد براي «ارضاي حس کنجکاوي و در عين حال جذب مشتريان جوان بيشتر» در بازار توزيع مي شود، هشدار داد و تصريح کرد: اگر قصد مقابله با اين هجمه را داريم، چاره اي نداريم جز اين که بمباران اطلاعاتي در کشور در مورد انواع، ماهيت، ترکيبات و عوارض اين مواد با به تصوير کشيدن نمونه هاي واقعي از مصرف کنندگان راه بيندازيم.
به گزارش ايسنا، آشنايي انسان با مواد مخدر اعتيادآور به هزاران سال پيش باز مي گردد، اما به گفته کارشناسان، پديده اجتماعي اعتياد تنها يک قرن است که جوامع بشري را دچار مشکل کرده و البته به تبع آن، ظهور و بروز مواد نوترکيب و اعتيادآورهاي جديد نيز به کمتر از دو دهه مي رسد.
در عين حال، اين کارشناسان معتقدند که اعتياد پديده اي فراتر از مصرف و وابستگي به مواد اعتيادآور است، زيرا آنها اساسا اعتياد را نوعي پديده زيستي، رواني و اجتماعي مي دانند که تمايل به مصرف ماده و ناتواني در قطع عادت مصرف، تنها يکي از ابعاد آن است.
ميل شديد به مصرف مجدد مواد و تجربه حالات خوشايند رواني ناشي از مصرف آن ها، عامل بسيار مهمي براي مصرف مکرر ماده اعتيادآور است و لذا دسته بندي هاي جديدي از مواد اعتيادآور در سال هاي اخير توسط پژوهشگران عنوان شده که از آن جمله مي توان به «مواد سستي زا (مخدر)» مثل ترياک و ترکيبات آن نظير مورفين، هروئين، کدئين، بوپرونورفين و ...، «مواد توهم زا» مانند حشيش (ماري جوانا، گراس)، مسکالين،LSD  و ...، «مواد محرک (توان افزا)» مانند کوکائين، آمفتامين ها (اکستازي، کريستال و ...)، «مواد استنشاقي» مثل چسب ها و فرارها و «مواد استروئيدي» مثل (هورمون هاي بدنسازي - آندروژن ها) اشاره کرد.
حال در اين طبقه بندي انواع موادي را که مي توانند مورد سو»مصرف قرار گيرند را نيز مي توان، ترياک(Opium)، مرفين(Morphine) ، هروئين(Heroin ) ، متادون(Methabone) ، ماري جوانا، حشيش، کوکايين و کراک، توتون و دخانيات نيکوتين(Nicotine)، قهوه (کافئين)، ال.اس.دي(LSD) ، برومو و دي متوکسي فنتيلامين، اکستاسي(MDMA)، داروهاي تجويزي(Drugs Prescription)  مثل مسکن ها، آرامبخش ها و خواب آورها و الکل(Alcohol)  ذکر کرد.
در اين ميان، اصطلاح رايج «مواد مخدر» که برگرفته از مصرف ترياک و ترکيبات آن است، ديگر بيانگر مشخصات تمام مواد اعتيادآور نيست، زيرا نشان هاي اعتياد را نيز تنها براساس ظاهر افراد نمي توان تشخيص داد، بلکه آثار جسمي مصرف مواد اعتيادآور جديد با مواد مخدر تفاوت زيادي دارد و خانواده ها و والدين نمي توانند به راحتي سو»مصرف مواد جديد توسط فرزندان خود را تشخيص دهند.
متاسفانه در سال هاي اخير نيز، افزايش چشم گيري در مصرف انواع مواد محرک توسط نوجوانان و جوانان گزارش شده است و اين مواد اعتيادآور که «سازي نو مي نوازند و جوانان را به مصرف کوک مي کنند»، با نام کلي داروهاي محرک يا(Drugs Clud)  معروف شده اند، از انواع متعددي برخوردارند و در عين حال، ايران نيز به دليل نزديکي به افغانستان، به عنوان بزرگ ترين توليد کننده مواد افيوني که هم اکنون به واسطه حضور حدود يک دهه اي نيروهاي ناتو در اين کشور، به لابراتورهاي پيشرفته تبديل ترکيبات اوليه اين مواد به مواد اعتيادآور جديد اعم از محرک ها آراسته شده است، در معرض تهديد ويژه اي به لحاظ ورود يا ترانزيت مخدرها و اعتيادآورهاي جديد قرار دارد که در اين راستا ممکن است برخي سودجويان داخلي نيز از همکاري با سودجويان خارجي غافل نمانند.
البته به گفته اغلب کارشناسان، ترکيبات اين مواد و ريشه آن ها جديد نيست، و به عبارتي رسم آن ها جديد نيست، بلکه سودجويان تنها آن ها را به شکل و ظاهر و رنگ و اندازه جديد آراسته اند تا با جذب مشتريان بيشتر، سود حاصل از قاچاق، توزيع و عرضه آن ها را نيز افزايش دهند که به دو مورد عمده اين مواد با توجه به اين که ترکيب اصلي اغلب مواد اعتيادآور جديد از آن ها به وجود مي آيد، اشاره مي شود.


 در ميزگرد تخصصي انجمن حاميان سفر ايمن تشريح شد
 مرگ خاموش ايرانيان در جاده ها  
 در ايران هيچ گاه علل واقعي حوادث رانندگي اعلام نمي شود

گروه اجتماعي - پژمان موسوي: مراسم روز شنبه انجمن حاميان سفر ايمن در گراميداشت روز جهاني يادبود قربانيان حوادث رانندگي را مي توان در نوع خود بي نظير دانست; بي نظير از اين جهت که از يک طرف مسائلي بدون پرده پوشي و سانسورهايي که اين روزها معمول يک چنين مراسم هايي است بر زبان آورده شد و از طرف ديگر اينکه عده اي دغدغه مند دور هم نشسته اند و چنين انجمني را با چنين هدف مقدسي پايه گذاري کرده اند که مراسم ديروز به نوعي آغازي بود بر فعاليت هاي رسمي آن...
اگر آگاه سازي جامعه از خسارات و اثرات جانبي حوادث رانندگي و آمار بالاي آن در سطح کشور، اطلاع رساني و ايجاد حساسيت در جامعه نسبت به آمار بالاي حوادث ترافيکي،آشناسازي افکار عمومي با پيامدهاي خسارت بار مادي و معنوي سوانح از قبيل هزينه هاي تحميل شده به خانواده هاي قربانيان و شناسايي خلا»هاي قانوني اجرايي و ارائه پيشنهادهاي ضروري در اين زمينه به مراجع ذيربط را از از جمله اهدف تاسيس اين  انجمن بدانيم بايد به اين نکته نيز اعتراف کنيم که در همين طليعه رسميت يافتن فعاليت هاي اجتماعي اين انجمن، برگزار کنندگان اين مراسم به خوبي توانستند چند قدم خيلي بلند را در جهت عملي کردن شعارهاي اوليه خود بردارند زيرا آنچه عملا در مراسم ديروز اتفاق افتاد، بدعتي بود بر تمامي مباحث کليشه اي و تکراري پيشين در زمينه علل و عوامل ريشه اي بروز سوانح رانندگي.
دکتر علي خاکساري به عنوان فردي که همواره در مباحث مرتبط با حوزه حمل و نقل حرفي تازه براي گفتن دارد در اين مراسم نيز در سخناني افشاگرانه گفت:در گزارش هاي پليس در خصوص عوامل مرتبط با حوادث رانندگي هيچ گاه علل واقعي اين حوادث اعلام نمي شود و متاسفانه در اين گزارش ها هيچ ديواري کوتاه تر از راننده  پيدا نمي شود. خاکساري  با بيان اينکه رعايت قوانين رانندگي در ايران به ناهنجاري تبديل شده است، افزود: در حالي که 48 درصد از رانندگان وسايل حمل و نقلي جاده اي معتادند و رعايت قوانين رانندگي 100 برابر سخت تر از خلاف کردن شده است، ديگر چه جاي سخنان تکراري و بي پايه آقايان در خصوص علل اين گونه حوادث؟ وي افزود: وقتي شرايط خلاف کردن مهياست و بالاترين مزيت در اين شهر براي موتور سيکلت هاست،چرا بايد از آنان انتظار خلاف نکردن داشته باشيم؟ خاکساري با بيان اينکه کيست که نداند کلاه کاسکت و کمربند ايمني براي سلامت رانندگان مفيد است، گفت: وقتي ما در اجراي دقيق، کامل و به موقع قوانين راهنمايي و رانندگي ضعف داريم و کميت و کيفيت خودروهاي ساخت داخلمان به شدت با مشکل مواجه است، هيچ راننده اي خود را ملزم به استفاده از اين وسايل نميداند زيرا مي بيند که همکيشان خود به راحتي بدون استفاده از اين وسايل در اين شهر عبور و مرور مي کنند و هيچ فردي هم به مقابله با آنها نمي پردازد. وي افزود: بسياري از فوت شدگان در حوادث رانندگي به علت نقص در سيستم  ترمز خودروهايشان از دنيا مي روند و اين در حالي است که هيچ گاه در بيان علل فوت اين افراد اين موارد اعلام نمي شود و به ذکر يک عامل فردي بسنده مي شود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان ينکه خودرو سازان داخلي براي نصب ايربک و اي بي اس براي خودروهاي صادراتي، خود را به هر آب و آتشي مي زنند، گفت: اين در خالي است که ايرانيان ارزش ايربک را ندارند و متاسفانه مردم نيز هيچ گاه نمي توانند حقشان را از اين خودرو سازان بگيرند و از اينان بابت مرگ عزيزانشان به اين علل، شکايت کنند...
در ادامه چکيده اي از مقالات اين ميزگرد تخصصي مي آيد: 
مواجه با قربانيان حوادث رانندگي اعم از کشته شدگان و مصدومين آن، در سازمان پزشکي قانوني و پاسخگويي به پرونده هاي مربوطه از وظايف محوله پزشکان در 35 درصد موارد ارجاعي مي باشد. هر چند در نگاه اول تعيين علت مرگ کشته شدگان ناشي از تصادف و معاينه و تعيين خسارت مصدومين و پاسخگويي به مراجع قضايي، به عنوان تنها وظيفه اين سازمان قلمداد مي گردد ولي نقش پزشکي قانوني در آموزش همگاني، توصيه هاي پزشکي به مراجع درماني و توصيه هاي ايمني به مراجع انتظامي و... نقش مهمتري در پيشگيري از بروز حوادث ترافيکي اعمال مي نمايد.
معاينه 22918 جسد با مرگ ناشي از تصادف و سايل نقليه از بين 61222 مرگ غير طبيعي در کشور 37/5 درصد و معاينه 245418 مصدوم ناشي از اين حوادث در سازمان پزشکي قانوني کشور در سال 1386 نشان از تکرار فاجعه اي بزرگ در کشور مي باشد که همراهي و همگامي مسوولين مربوطه در کاهش آن ضروري است.
يکي از مدل هاي شاخص در مبحث کنش هاي پيشگيرانه در چارچوب رشته جامعه شناسي پزشکي، مدل باوربهداشتي يا Mobel Belief Health ناميده مي شود. مدل هاي رفتار پيشگيرانه شرايطي را به ما مي شناساند که طي آن مي توان انتظار داشت نوعي از رفتار از افراد سر بزند که با اهدافي چون کاستن از حوادث (به عنوان مثال با استفاده ازکلا ه ايمني يا بستن کمربند هنگام رانندگي) يا کاهش رخداد بيماري ها، هماهنگي دارند.در اين مدل به عنوان مثال به سلسله عوامل و متغيرهايي اشاره مي شود که مي توانند به عنوان کاهنده يا افزاينده احتمال اقدام به کنش پيشگيرانه موثر شناخته شوند.
در اين مدل، از جمله به مجموعه متغيرهاي جمعيت شناختي (نظير سن و جنس) مجموعه متغيرهاي اجتماعي روانشناختي ( طبقه اجتماعي، گروه هاي مرجع) و مجموعه متغيرهاي ساختاري (نوع ارتباطات ميان فردي و دانش پيرامون بيماري يا  حادثه خاص) اشاره مي شود. در اين مدل همچنين بر نقش و سهم عوامل تاثرگذار ديگري چون شيوه ارائه خدمات درماني / بهداشتي به افراد در سطح اجتماع يا حوزه همسايگي يا وضعيت اطلا ع رساني و آگاهي بخشي در سطح رسانه ها نيز تاکيد شده است. نگارنده تلا ش مي کند با استفاده از اين مدل، به اقداماتي که مي توان در جهت کاستن از حوادث و تبعات منفي حاصل از حوادث ( مشتمل بر مرگ و مير و صدمات جاني و روحي) در سفرهاي شهري و بين شهري اتخاذ نمود، تاکيد نمايد. در چارچوب مدل باور بهداشتي همچنين به مساله ادراک فردي نسبت به هزينه ها در مقابل منافع حاصل از اتخاذ کنش پيشگيرانه ارجاع مي گردد.
هر تصادف رانندگي نتيجه «علت» يا عواملي است که زمينه هاي بروز آن تصادف را فراهم مي سازد. در حالي که خود تصادف رانندگي «معلول» اين عوامل مي باشد. لذا نگاه «معلولي» به تصادفات رانندگي باعث بي توجهي به «علت هاي» آن شده و مسلما اينگونه نگاه به هيچ وجه نتيجه مثبتي را در پي نخواهد داشت. آمارها نشان مي دهند که در ايران هر ساله تعداد بسياري زيادي از هموطنان ما متاسفانه در تصادفات رانندگي، درون شهري و برون شهري، جان خود را از دست داده اند و تعداد بيشتري مجروح شده اند.
در طول 3 دهه گذشته سازمان ها و موسسات زيادي تلاش کرده اند تا اين معضل بزرگ کشور را حل نمايند و تعداد قربانيان حوادث رانندگي را  به حداقل قبولي برسانند اما آمارها بيانگر اين واقعيت است که عليرغم تمام بحث و ادعاها همچنان تعداد قربانيان حوادث رانندگي در ايران به طور وحشتناکي بالا بوده و همچنان خانواده هاي ايراني مجبور به تحمل از دست دادن عزيزان خود هستند. آمار بسيار بالاي قربانيان حوادث رانندگي در ايران نتيجه بسياري از عواملي است که خارج از کنترل شهروندان ايران (اعم از راننده، مسافر و پياده) مي باشد و متاسفانه اين در حالي است که تيغ تيز دست اندرکاران حمل و نقل و ترافيک کشور همواره به سوي شهروندان بوده و با زير سوال بردن فرهنگ عمومي و مقصر جلوه دادن آنها، علت هاي اصلي اين «معلول» را ناديده گرفته اند.
با مراجعه به منابع علمي در اين ارتباط مي توان دريافت که معمولا 3 عامل عمده بروز تصادفات عبارتند از: عامل انساني، عامل محيط (جاده، وضعيت آب و هوايي،...) و وسيله نقليه. در عين حال در بحث مديريت ترافيک نيز 3 عامل عمده نقش دارند که عبارتند از: اجراي قوانين و مقررات، آموزش و مهندسي.
در اين بحث، هدف تلفيق اين 2 دسته بندي و تحليل عوامل عمده تصادفات در ايران است. بر اين اساس تاکيد خواهد شد که در ايران اصلي ترين عوامل بروز تصادفات و بالا بودن تعداد قربانيان حوادث ترافيکي عبارتند از:
الف) ضعف در اجراي دقيق، کامل و به موقع قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در کشور
ب) کيفيت و کميت بسيار پايين وسايط نقليه موجود (اعم از خودروهاي نو و قديمي) در کشور
اين 2 ويژگي وضعيت کشور ايران را از ساير کشور ها متمايز مي کند و مي توان با جرات ادعا کرد که تفاوت فاحش بين آمار قربانيان حوادث رانندگي در ايران و ساير کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از کشورهاي در حال توسعه نتيجه همين 2 عامل ذکر شده باشد. لذا قبل از هر چيز «انجمن حاميان سفر ايمن» به عنوان يک سازمان مردم نهاد (سمن) بايد در جهت جلب نظر مسوولين کشور به اين 2 عامل تلاش نمايد و سپس با نظر برنامه ريزان حمل ونقل و ترافيک در جهت حل اين «علل» در جهت رفع «معلول» باشد. در غير اين صورت همانند سال هاي گذشته نتيجه اي حاصل نخواهد شد.


 پايتخت 

برگزاري نمايشگاه هويت ملي و مذهبي ايران و کشورهاي آسيايي 
 
در حاشيه نخستين اجلاس شهرداران پايتخت ها و کلان شهرهاي آسيايي، نمايشگاه هويت ملي و مذهبي ايران و کشورهاي آسيايي برگزار مي شود.  به گزارش فارس، در حاشيه اجلاس 2 روزه شهرداران پايتخت ها و کلان شهرهاي آسيايي نمايشگاهي به مساحت 2 هزار مترمربع به منظور نمايش هويت ملي و مذهبي ايران و معرفي بخشي از هويت کشورهاي آسيايي برگزار مي شود.
 
شوراي اقتصاد تصميم گيرنده نهايي
پرداخت اعتبار به مترو

 
سردار رويانيان گفت: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در نشست روز گذشته خود با نمايندگان ويژه رئيس جمهور ضرورت پرداخت اعتبار از حساب ذخيره ارزي به متروي تهران و قطار شهري کلان شهرها را تاييد و تاکيد کرد. شوراي اقتصاد تصميم گيرنده نهايي در اين رابطه است.   سردار محمد رويانيان، رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در گفت وگو با فارس در رابطه با نتيجه جلسه روز گذشته خود با نمايندگان ويژه رئيس جمهور گفت: ستاد ملزم به بررسي ضرورت نياز متروي تهران و قطارهاي شهري کلان شهرها به استفاده از حساب ذخيره ارزي و اعلام نتيجه بررسي ها به نمايندگان ويژه رئيس جمهور بود.
 
احداث چهار مرکز گرمخانه اي مجهز
در تهران

 
معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از احداث 4 مرکز گرمخانه اي در سطح تهران خبر داد و گفت: در نظر داريم اين مراکز با استانداردهاي لازم و با فضايي تخصصي براي ارائه خدمات ايجاد شوند و اميدواريم اين اقدام به زودي انجام شود.  به گزارش مهر، احمد نوريان  معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با بيان اين مطلب گفت: از سال 84 تا کنون به طور مستمر به مسائل بي خانمانها رسيدگي شده است و در زمستان سخت سال گذشته نيز با اقداماتي که انجام شد و حضور 21 اکيپ شبانه روزي هيچکس بر اثر سرما در خيابانها فوت نکرد. اين در حالي است که در گذشته شهرداري فقط در زمستان به اين موضوع وارد مي شد و چادرهايي در چهار نقطه تهران براي رسيدگي به بي خانمان ها برپا مي کرد. وي افزود: در حال حاضر اعتبار اين کار تصويب شده است تا چهار مرکز گرمخانه اي با استانداردهاي لازم در تهران احداث شود که نقاط در نظر گرفته شده مشخص شده است و توسط اداره کل آسيب هاي اجتماعي پيگيري مي شود.
 
فرسودگي  بيش از هزار اتوبوس
شرکت واحد در تهران

 
مدير عامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه گفت: بيش از هزار دستگاه از اتوبوس هاي شهر تهران فرسوده اند و ضرورت دارد هر چه سريعتر از رده خارج شوند اما به دليل کمبود ناوگان چاره اي جز خروج تدريجي آنها وجود ندارد.  به گزارش مهر، مهندس بيژني با بيان اين مطلب اظهار کرد: در حال حاضر حدود 800 دستگاه از اتوبوسهاي شهر تهران بيش از 10 سال و حدود 500 دستگاه اتوبوس بيش از 15 سال عمر دارند که نياز است هر چه سريعتر اين اتوبوسها که کارايي و کيفيت لازم را براي خدمات رساني ندارند از رده خارج شوند اما به دليل مشکلات کمبود ناوگان مجبوريم به مرور و با ورود اتوبوسهاي جديد اين اتوبوس ها را از رده خارج کنيم.
 
افزايش روزهاي ناسالم تهران
 
مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران از افزايش آلودگي هواي شهر تهران نسبت به سال گذشته خبر داد. يوسف رشيدي در گفت وگو با خبرگزاري مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود: ميزان آلودگي هواي شهر تهران تنها در 15 روز از سال گذشته از حد استانداردها فراتر بود اما در سال جاري تا کنون اين مسئله به 46 روز افزايش يافته است. روز جمعه سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به آلودگي هوا در سراسر جهان و به ويژه قاره آسيا 13 شهر و از جمله تهران را در شمار شهرهاي خطرناک دنيا معرفي کرد. در اين باره  مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران با اشاره به اين گزارش اخير سازمان ملل اظهار داشت: اين گونه رتبه بنديها نيازمند بررسي جامع و کار علمي دقيق است.
 
تحقق 100 درصد برنامه خط کشي
معابر تهران

 
مدير عامل شرکت عرف ايران گفت: از ابتداي سال تا کنون 16 ميليون متر طول خط کشي محوري در بزرگراهها و خيابانهاي شهر تهران صورت گرفته است. به گزارش مهر، مهندس اسلامي با بيان اين مطلب اظهار کرد: 100 درصد آنچه در برنامه هاي سال جاري براي خط کشي معابر در نظر گرفته شده بود تحقق يافته است و اگر بودجه جديدي براي خط کشي معابر تعيين شود باز هم ميزان خط کشي معابر افزايش خواهد يافت. وي تصريح کرد: همچنين نصب 40 هزار استوانه در ورودي و خروجي بزرگراهها در برنامه هاي سال جاري مقرر شده بود که تا کنون حدود 20 هزار استوانه در وروديها و خروجيها نصب شده است و در واقع تمام بزرگراه ها مشمول اين طرح خواهند شد.
 
تاثير منفي رکود بازار مسکن
بر فروش املاک شهرداري

 
قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداري تهران گفت: پيش بيني مي شود که يک هزار و500 ميليارد تومان از املاک شهرداري تا پايان سال فروخته  شود. حميد آذرفر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب که درآمدهاي بخش املاک و مستغلات از راه فروش املاک و مستغلات و به روش مزايده عمومي تامين مي شود، اظهارکرد: در شش ماهه اول سال جاري به دليل رکورد بازار مسکن، درآمدهاي مورد انتظار شهرداري تامين نشده است، اما اعتبار فعلي از محل فروش املاک براي پرداخت طلب پيمانکاران و اجراي برخي از پروژه هاي عمراني مفيد بوده است.
 
شناسايي روش هاي مناسب سازي شهري براي تردد معلولان
 
معاون مطالعات و برنامه ريزي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت: طرح شناسايي روش هاي مناسب سازي شهري جهت استفاده معلولان و افراد کم توان، تحت بررسي معاونت مطالعات و برنامه ريزي سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران قرار دارد. به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران مهندس خشايي پور افزود: در حالي که در اغلب شهرهاي مدرن جهان، دسترسي معلولان به فضاهاي شهري و ساختمان هاي عمومي در اولويت  مفاهيم طراحي قرار مي گيرد، اجراي پروژه هاي جديد شهري بدون رعايت ضوابط ويژه اين افراد موجب نگراني است.  وي افزود: به همين دليل، معاون مطالعات و برنامه ريزي سازمان حمل و نقل و ترافيک طرح را با هدف شناسايي روش هاي مناسب سازي جهت استفاده معلولان و افراد کم توان تعريف کرده است که در اين طرح ضمن مطالعه و بررسي روش هاي موجود در کشورهاي پيشرفته راهکار مناسبي جهت پياده سازي اين مهم در شهر تهران ارائه مي شود.
 
جمع آوري متکديان فعال مترو
در آينده نزديک

 
مدير کل امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: به زودي متکدياني که در واگن هاي مترو به تکدي گري مشغول هستند، با همکاري شرکت مترو جمع آوري خواهند شد. دکتر سيد نجم الدين محمدي در گفت وگو با ايسنا، افزود: پس از برخورد با متکديان در خيابان ها، هم اکنون شاهد حضور آن ها در اماکن عمومي از جمله واگن هاي مترو هستيم که به عنوان يک محل پردرآمد براي متکديان مطرح است و بايد چاره اي براي آن انديشيده شود. مدير کل امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: به زودي مددکاران اداره کل آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران در ايستگاه هاي مترو مستقر خواهند شد و براساس تفاهمنامه اي که با شرکت مترو امضا مي شود، حضور مددکاران با در نظر گرفتن شرايط ايستگاه هاي مترو و شهروندان خواهد بود.
 
نصب دوربين کنترل سرعت
در بزرگراه هاي تهران تا پايان سال
 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، از نصب دوربين هاي کنترل سرعت در تمام بزرگراه هاي پايتخت تا پايان سال جاري خبر داد. به گزارش ايسنا، سرهنگ هاشمي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب با اشاره به اين که از ابتداي اجراي طرح نصب دوربين هاي کنترل سرعت در اتوبان نيايش، 21 درصد از ميزان تخلف کاهش يافته است، گفت: تا پايان سال جاري، تمام بزرگراه هاي پايتخت به دوربين کنترل سرعت مجهز مي شوند. همچنين با نصب دوربين در محدوده طرح ترافيک، افراد متخلف پس از ورود به اين محدوده، به صورت آنلاين جريمه مي شوند.

راه اندازي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان شهرستان هاي تهران

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان شهرستان هاي استان تهران، با هدف گسترش پايگاه هاي تشکيلاتي فکري و معنوي و به منظور بهره مندي دانش آموزان از برنامه هاي متنوع و متعدد علمي، فرهنگي و مذهبي و با هدف مخاطب قرار دادن تمامي دانش آموزان استان تهران راه اندازي شد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، محمدتقي فخريان دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان طي حکمي «حسين حاج علي محمدي» را به عنوان مسول اتحاديه شهرستان هاي استان تهران به مدت 2 سال منصوب نمود.

راه اندزاي راديو «تامين» در آينده اي نزديک

براي گسترش ارتباط با مخاطبان سازمان تامين اجتماعي، يک شبکه راديويي مستقل براي تامين اجتماعي راه اندازي مي شود.  به گزارش فارس، حسينعلي ضيايي گفت: اين راديو با هدف اطلاع رساني و ارتباط بيشتر و بهتر با افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي ايجاد خواهد شد، با توجه به گستره افراد تحت پوشش که حدود 60 درصد جمعيت شهري و 40 درصد جمعيت روستايي را در بر مي گيرد، نيازمند ابزارها و رسانه هاي فراگير براي پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي آنان هستيم.


 اخبار کوتاه 

تغيير ساختار سازمان بيمه
 خدمات در  ماني

اساسنامه صندوق بيمه خدمات درماني با هدف اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي خدمات درماني کارکنان دولت، افراد نيازمند، روستاييان و ساير گروه هاي اجتماعي متناسب با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قوانين و مقررات بيمه خدمات درماني کشور در دولت تصويب شد. به  گزارش ايلنا، هيات وزيران اساسنامه صندوق بيمه خدمات درماني را تصويب کرد که بر اساس آن، اجرا، توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني در بين تمامي گروه هاي مشمول، همکاري در مطالعه و ارايه پيشنهاد تعرفه هاي خدمات پيشگيري تشخيصي و درماني بر اساس قيمت هاي واقعي و مبتني بر محاسبات فني بيمه اي و بسترسازي جهت اجراي سياست هاي دولت همچون نظام ارجاع مبتني بر پزشک خانواده از اهم موضوعات فعاليت صندوق به شمار مي رود.

اعلام نتيجه آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسي ارشد سال 87

سازمان سنجش کشور نتيجه آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسي ارشد سال87 را اعلام  کرد. به گزارش ايلنا بدين وسيله بع اطلاع کليه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دارندگان مدرک معادلکارشناسي ارشد سال 87 مي  رساند که نتيجه آزمون به صورت کارنامه به همراه پاسخنامه و کليد تصحيح آن از صبح امروز يکشنبه 26 آبان ماه بر روي سايت سازمان سنجش و آموزش کشور قابل رويت باشد.

آغاز صدور احکام بازنشستگي
پيش از موعد

معاون فني سازمان بازنشستگي با اشاره به تامين اعتبار650 ميليارد تومان از سوي هيات وزيران، از آغار صدوراحکام متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد خبرداد. به گزارش ايلنا، ايراندخت عطاريان گفت: در حال حاضر 70 هزار نفر از کارکنان آموزش و پروش متقاضي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعود هستند که اعتبار تصويب شده از سوي هيات وزيران هزينه هاي بازنشستگي پيش ازموعد آنان در قالب کسور و مابه التفاوت حقوق پوشش مي دهند.

کسري 28ميليارد توماني
صندوق بيماران صعب العلاج

مديرکل دفتر ارزيابي خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درماني اعلام کرد: صندوق بيماران صعب العلاج با 28 ميليارد تومان کسري بودجه مواجه است. دکتر داوود حاجي قاسم علي در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: پيش بيني هزينه براي صندوق بيماران صعب العلاج در سال جاري معادل 56 ميليارد تومان بود که تنها نيمي از آن تامين شده است.

طراحي و تکميل بانک هويتي بيمه شدگان تامين اجتماعي

معاون اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد: براي نخستين بار در شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي، سود سرمايه گذاري هاي مستقيم 9 درصد بيش از مصوبه بودجه شوراي عالي تامين اجتماعي بود. به گزارش ايسنا، مهندس حسين قديم با اعلام اين خبر افزود: براي اولين بار قصد داريم، برنامه و بودجه سال 88 سازمان تامين اجتماعي را بر اساس برنامه استراتژيک تدوين کنيم. قديم در ادامه از خيزش بلند اين سازمان در بخش هاي آمار وIT  خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر طراحي و تکميل «بانک هويتي» در حال انجام است که حدود 28 ميليون نفر در آن بانک تشکيل پرونده  خواهند داد و براساس اين بانک، اطلاعات هويتي بيمه شدگان در اين سيستم همگن خواهد شد و هم اکنون اطلاعات حدود20 ميليون نفر وارد اين بانک شده است.

افتتاح 30هزار نمايشگاه کتاب مدارس

وزير آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب که کتابداران سيار، کتابخانه هاي مدارس را سامان مي دهند، ابراز عقيده کرد: امروز با توجه به پيشرفت هايي که در عرصه تکنولوژي و اطلاع رساني صورت گرفته، رسانه هاي بسياري جاي کتاب را گرفته اند که بايد هرچه سريع تر براي اين موضوع چاره انديشي کنيم. به گزارش ايسنا، علي رضا علي احمدي ديروز در مراسم افتتاح يازدهمين دوره طرح ملي «30 هزار نمايشگاه کتاب در 30 هزار مدرسه کشور» که در تالار فرهنگ تهران برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب با بيان اين که کتاب رسانه اي دربرگيرنده انديشه هاي سازنده در آينده و حامل تجارب مردم گذشته است و ما را از دوباره تجربه کردن بي نياز مي کند، اين رسانه را رسانه اي که بي منت مي تواند در خدمت تعالي آحاد جامعه قرار گيرد، توصيف کرد.

تاکيد بر استفاده از راه حل هاي بومي براي رفع مشکلات ازدواج

رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينکه نظريات غربي پاسخگوي نياز جامعه نيست گفت: خانواده هاي ايراني براي رفع مشکلات خود در حوزه هاي مرتبط با ازدواج و تشکيل خانواده جوانان بايد از راه حل هاي بومي استفاده کنند. به گزارش مهر، دکتر محسن ايماني با تاکيد بر اين موضوع که تدوين کتاب ها و ارائه آموزش هاي ازدواج به جوانان بايد بر اساس نيازسنجي صورت بگيرد افزود: هنگامي که بحث از خانواده و جامعه مي شود بايد به اين نکته توجه داشت که پاسخگويي به نياز جامعه و حل مشکلات خانواد ها نبايد بر اساس نظريه هاي غربي انجام شود چرا که احتمال ناهمخواني نظريه با فرهنگ جامعه ما وجود دارد.

برگزاري همايش حقوق بين المللي بشر دوستانه عرفي در دانشگاه تهران

به مناسبت چاپ جلد اول کتاب حقوق بشردوستانه عرفي به زبان فارسي، مرکز مطالعات عالي بين المللي دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران باهمکاري کميته ملي حقوق بشر دوستانه جمعيت هلال احمر جمهوري  اسلا مي ايران و کميته  بين المللي صليب سرخ همايش حقوق بين المللي بشر دوستانه عرفي را برگزار مي نمايند. اين کتاب که به همت اداره کل امور بين الملل  قوه قضائيه و کميته بين المللي صليب سرخ ترجمه شده است حاصل پژوهش 10 ساله کميته بين المللي صليب سرخ در مورد قواعد عرفي جنگ هاي بين المللي و داخلي مي باشد. لا زم  به ذکراست، کنفرانس در 29و30آبان در تالا ر شيخ مرتضي انصاري دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار مي شود.