نسخه شماره 4064 - 1395/03/29 -


گسترش بيابان، تهديدي جدي براي خراسان جنوبي

خانه «بچاري» ترک برداشت
مهر خاموشي تدابير حفاظتي بر بناي ملي


نبض حمام تاريخي شنب‌غازان به شماره افتاد


بهره‌برداري از تقاطع غيرهمسطح «شهيد کيانپور» و خانه ملت کرج


 گسترش بيابان، تهديدي جدي براي خراسان جنوبي 

در خراسان جنوبي عوامل متعددي دست به دست هم داده‌اند تا روند بيابان زايي شدت بگيرد و در دو سال اخير وضعيت اين استان بحراني‌تر از سالهاي گذشته اعلام شود.

به گزارش مهر، استان خراسان جنوبي دومين استان بياباني کشور است که بخش عظيمي ‌از بيابان‌هاي کشور را در خود جاي داده است و به دليل خشکسالي‌هاي 18 سال اخير روز به روز به وسعت بيابان‌هاي اين استان اضافه مي‌شود.

به گفته برخي کارشناسان اگر روند خشکسالي در استان تا 15 سال آينده ادامه داشته باشد در اين استان چيزي به عنوان مرتع وجود نخواهد داشت، کما اينکه هم‌اکنون نيز کاهش علوفه مرتعي در اين استان 44 درصد کاهش يافته که نشان از خشک شدن مراتع دارد. با توجه به اينکه پنج ميليون و 500 هزار هکتار از مساحت استان را بيابان‌ها تشکيل مي‌دهند اين عامل باعث شده است که سالانه خسارت‌هاي جبران ناپذري به راه‌هاي مواصلاتي استان، بخش کشاورزي و دامداري، راه‌آهن و عرصه‌هاي منابع طبيعي استان وارد شده، و باعث خالي از سکنه شدن بسياري از روستاهاي و مهاجرت روستائيان به ديگر استان‌هاي کشور شود.

گسترش بيابان بعد از تغيير اقليم و کمبود آب شيرين به عنوان سومين چالش مهم جامعه جهاني به حساب مي‌آيد که در استان خراسان جنوبي خطر بياباني شدن بيش از هر جاي ديگر احساس مي‌شود و نيازمند توجه ويژه مسئولان به حوزه بيابان است. يک پيرمرد روستايي در گفت‌و‌گو با مهر، با بيان اينکه ديگر توان چوپاني در اين زمين‌ها را ندارد، بيان کرد: تمام علف‌ها از بين رفته و چراگاهي براي گوسفندانم ندارم. محمد اسداللهي با بيان اينکه اين اراضي هفت سال است که رنگ بهار را به خود نديده‌است، اظهار کرد: گوسفندانم براي يافتن اندکي آذوقه از صبح تا شب در اين زمين‌ها جست‌وخيز مي‌کنند و در نهايت چيزي نصيبشان نمي‌شود. وي خواستار علوفه رايانه‌اي از سوي مسئولان شد و گفت: اگر وضعيت به همين روال پيش برود ديگر جاني براي ما روستاييان باقي نمي‌ماند. اسداللهي ادامه داد: در شرايط کنوني روزبه‌روز تعداد دام‌ها و دامداران روستايي کاسته شده و اين امر نيازمند توجه جدي از سوي دولت و مسئولان است. يکي ديگر از دامداران روستايي در گفت‌و‌گو با مهر با اشاره به کمبود بارندگي در چندسال اخير، بيان کرد: کاهش بارندگي باعث افزايش خشکسالي و کاهش علوفه در روستاها شده است. شيردل براتي با بيان اينکه بيست سال است که به دامداري مشغول است، بيان کرد: رنجي که در چند سال اخير متحمل شده‌ام شوق چوپاني و گوسفندداري را از من گرفته است. وي ادامه داد: به دليل خشکسالي و نبود علوفه براي دام، دامداران نيز براي يافتن چراگاه با يکديگر به دعوا و جدال مي‌پردازند. براتي با بيان اينکه در دو سال گذشته بر روند بياباني شدن اراضي روستايي افزوده شده است، اظهار کرد: بياباني بودن اراضي علاوه بر کاهش دام، در روزهاي مختلف سال مشکلات متعددي را براي دامداران به وجود مي‌آورد. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بيرجند در گفت‌و‌گو با مهر، اظهار کرد: بيابان پديده‌اي است که روزبه‌روز توسعه مي‌يابد و براي مناطق کم آب، خشک و نيمه‌خشک زنگ خطري بوده که بايد جدي گرفته شود.

ابراهيم عليپور با اشاره به نام‌گذاري روز جهاني بيابان‌زايي در تقويم، بيان کرد: به دليل اهميت موضوع بيابان، 27 خردادماه به عنوان روز جهاني بيابان‌زايي در سراسر جهان نامگذاري شده است. وي ادامه داد: امروزه مسائل مربوط به بيابان و گسترش کوير يکي از مهمترين مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. عليپور با اشاره به عوامل مؤثر در بيابان‌زايي، بيان کرد: استفاده نادرست از اراضي کشاورزي، چراي بيش‌ازحد مراتع، شخم اراضي در جهت شيب زمين و پراکندگي اراضي کشاورزي از جمله اين عوامل است.

وي ادامه داد: بالا بودن سطح فقر نسبي جوامع روستايي و ناتواني ساختار روستايي در استفاده از فرصت‌هاي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي يکي ديگر از عوامل مؤثر در بيابان‌زايي است. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بيرجند ادامه داد: عرصه‌هاي بياباني بيرجند شامل دشت خاکستري، مرک، شهاباد، قطار گز، چاه زرد و چاه غياث است. عليپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستاي بيابان‌زدايي، اظهار کرد: در اين راستا دو هزار و 246 هکتار از عرصه‌هاي بياباني تحت عمليات بذرپاشي، نهال‌کاري و مديريت روان آب قرار گرفته است. وي با بيان اينکه اين اقدامات نتايج خوبي به دنبال داشته است، افزود: کاهش گردوغبار و جلوگيري از خسارات احتمالي به باند فرودگاه بيرجند و همچنين پروازهاي اين فرودگاه از مهمترين اين نتايج است. عليپور اشتغال‌زايي در منطقه و بهبود وضعيت معيشتي ساکنين طرح، احيا و اصلاح مراتع تخريب‌شده ناشي از چراي بيش از ظرفيت، تلطيف هواي منطقه و جلوگيري از بروز صدمات ناشي از گردوغبار به جاده مواصلاتي بيرجند- نهبندان را از ديگر نتايج مطلوب بيابان‌زدايي دانست. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در گفت‌و‌گو با مهر، اظهار کرد: اين استان با قرار داشتن بر روي کمربند خشک و نيمه‌خشک نيمکره شمالي داراي ذخاير منابع آبي بسيار ضعيف و نزولات جوي کم، تبخير ساليانه بسيار شديد و ميزان پوشش گياهي اندک است.

وي با بيان اينکه با توجه به شرايط اقليمي‌و جغرافيايي 86 درصد مساحت استان شامل بيابان است، اظهار کرد: از کل عرصه‌هاي طبيعي استان 36 درصد را عرصه‌هاي بياباني و 50 درصد را مراتع کم تراکم بياباني تشکيل مي‌دهد. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي با اشاره به وجود کانون‌هاي بحراني در استان، بيان کرد: هم اکنون 28 کانون بحراني بيابان در سطح استان موجود است.

وي با بيان اينکه اين کانون‌ها در تمام شهرستان‌هاي استان پراکنده است، افزود: اين کانون‌ها شامل يک ميليون و 386 هزار و 741 هکتار در استان است. شريفي اظهار کرد: از کل مساحت خراسان جنوبي، سه ميليون و 121 هزار و 476 هکتار تحت فرسايش بادي در 23 منطقه است. وي ادامه داد: ميزان خسارت فرسايش بادي به منابع زيستي و اقتصادي در کانون‌هاي بحراني فرسايش بادي استان، ساليانه حدود 202 هزار و525 ميليون ريال برآورد شده است. مديرکل منابع طبيعي خراسان جنوبي با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستاي بيان زدايي، اظهار کرد: در سال 93، هزار و 935 هکتار نهال‌کاري انجام‌شده است. وي با بيان اينکه در دو هزار و 890 هکتار مديريت روان آب‌هاي سطحي انجام‌شده است، افزود: اين اقدامات با اعتباري بالغ بر 26 ميليارد ريال اجرايي شده است. شريفي ادامه داد: همچنين براي 28 هزار و 800 هکتار از جنگل‌هاي دست کاشت استان طرح اجراي مديريت تهيه و در 749 هکتار نيز اجرايي شده است.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي اظهار کرد: در سال گذشته نيز 700 هکتار از اراضي بياباني نهال‌کاري و در 900 هکتار نيز آبگير احداث شده است. وي با اشاره به برنامه‌هاي سال جاري در راستاي بيابان‌زدايي، بيان کرد: بالغ بر 9 هزار و 300 ميليون ريال براي اجراي پروژه‌هاي سال جاري در بخش بيابان‌زدايي در نظر گرفته شده است. شريفي با اشاره به اينکه خشکسالي‌هاي پياپي در خراسان جنوبي، اظهار کرد: تأثير خشکسالي مداوم چند سال اخير در بياباني شدن بيشتر عرصه‌هاي منابع طبيعي از طريق ضعيف تر شدن پوشش گياهي و وزش بيشتر طوفان‌هاي گردوخاک بر عموم مشهود است. وي منابع آبي محدود و برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني را يکي از عوامل بيابان‌زايي دانست و افزود: خشکسالي‌هاي متمادي و کاهش بيوماس در سطح عرصه‌هاي طبيعي، خاک حاصلخيزي کم و پوشش گياهي ضعيف از جمله عوامل بيابان‌زايي است.

شريفي ضعف آگاهي‌هاي عمومي ‌از اهميت منابع طبيعي و نقش آن در جلوگيري از فرسايش بادي، تغيير کاربري اراضي و استفاده نکردن از روش‌هاي جديد براي مديريت و حفاظت خاک در اراضي کشاورزي را از ديگر عوامل بيابان‌زايي دانست. خراسان جنوبي هجدهمين سال خشکسالي را پشت سر مي‌گذارد و با گذر زمان نيز بر بياباني شدن اين خطه افزوده مي‌شود. بنا به اذعان کارشناسان احياي زمين با استفاده از شوره‌زارها راهي براي نجات از اين مشکل و نيازمند تلاش از سوي مسئولان دارد.


 خانه «بچاري» ترک برداشت
 مهر خاموشي تدابير حفاظتي بر بناي ملي 

تخريب ملک همجوار خانه بچاري آبادان که به اذعان برخي کارشناسان سبب ترک برداشتن ديوار اين ميراث ملي شده چند روزي است تمام ذهنها را معطوف خود کرده است. به گزارش مهر، موضوع تخريب ملک همجوار خانه بچاري آبادان (يکي از آثار ميراث ملي کشور) که به اذعان برخي کارشناسان سبب ترک برداشتن ديوار اين ميراث ملي شده چند روزي است که تمام ذهنها را معطوف خود کرده است. ميراثي که اگر چنين اتفاقي برايش رخ نمي‌داد شايد هيچگاه ميراث فرهنگي نيز يادي از آن در ذهن نداشت.

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري آبادان در اين رابطه از پيگيري اين موضوع و دريافت حکم قضايي توقف عمليات اجرايي در ملک مجاور از روز سه‌شنبه خبر داد و اظهار کرد: در سرکشي اي که به همراه کارشناسان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان داشتيم خوشبختانه هيچ اقدام تازه‌اي از سوي صاحب ملک همجوار صورت نگرفته بود.

محمد مرادي ضمن درخواست از صاحب ملک همجوار خانه بچاري بر رعايت توقف کار تا تعيين تکليف نهايي افزود: در طرح دعوي که به دادستاني آبادان داشتيم همچنين موضوع بررسي تعيين خسارت وارد آمده به ملک را نيز لحاظ کرده ايم که بر اين اساس دادستان آبادان نيز از کارشناسان دادگستري خواسته تا ضمن بازديد از محل نظر کارشناسي خود را اعلام کنند.

وي با اشاره به اينکه به دليل قدمت بالاي خانه بچاري، ترک‌هايي بر بدنه اين ملک وجود دارد که به مرور زمان ايجاد شده است، اضافه کرد: به دليل قدمت بالاي اين ملک هر حرکتي در اطراف آن مي‌تواند به آن تنش وارد کند که با چشم غير مسلح نيز قابل ديدن است. مرادي عنوان کرد: به منظور کاهش تنش و انجام حفاري در اطراف چنين مکانهايي، بايد تخريبها به صورت دستي و زير نظر کارشناسان ميراث فرهنگي انجام شود که متاسفانه کار تخريب ساختمان همجوار ملک بچاري به صورت غير کارشناسانه و با استفاده از ماشين‌آلات سنگين انجام شده که حرکت اين خودروهاي سنگين به بدنه خانه بچاري تنش وارد کرده است.

صدور مجوز ساخت و ساز

رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آبادان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مجوزي که ميراث فرهنگي در سال 93 تحت عنوان بلا مانع بودن ساخت و ساز در جوار ملک بچاري صادر کرده است، گفت: برابر قانون، ساختمانهايي که در مجاورت ملک‌هاي قديمي‌احداث مي‌شوند نبايد بر آنها اشراف داشته باشند و اين در حالي است که براي اين ساختمان از سوي شهرداري مجوز ساخت 9 طبقه داده شده و مجوز ميراث فرهنگي تنها براي چهار طبقه ارائه شده بود. مرادي افزود: متاسفانه نقشه‌ها و مجوزهاي بعدي اين ساختمان که براي احداث 9 طبقه از سوي شهرداري براي مالک صادر شده بود هرگز به ميراث فرهنگي ارائه نشد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن ملک بچاري در محل مقابل سينما نفت آبادان و اينکه قرار است ساختمان 9 طبقه در همجواري اين ملک ساخته شود، اظهار کرد: در صورت احداث اين ساختمان 9 طبقه، به لحاظ منظر شهري به سينما نيز آسيب مي‌رسد و در همين راستا به طور جدي پيگيري اين مسئله هستيم. مرادي، ادامه يا عدم ادامه کار ساخت و ساز در جوار ملک بچاري را مشروط به ارائه نظريه نهايي کارشناسان ميراث فرهنگي و کارشناسان فني دادگستري دانست. کارشناس مرمت بنا و بافت تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان نيز با بيان اينکه از سوي اداره کل سه پاسخ به استعلام اداره ميراث فرهنگي آبادان در خصوص ملک بچاري ارائه شد، گفت: مورد نخست آنکه اين ملک ارزش تاريخي ندارد، دوم اينکه براي گودبرداري در زيرزمين مجموعه و انجام عمليات اجرايي بايستي تدابير حفاظتي ديده شود. سوم آنکه در مجوز ارائه شده سال 93 ميراث فرهنگي گفته شده ارتفاع ساختمان تا چهار طبقه که بر اساس ملاحظات انجام شده و تابلويي که در محل نصب شده احداث ساختمان در 9 طبقه از سوي شهرداري مجوز داده شده که در اين خصوص بايستي شهرداري پاسخگو باشد. مرجان شوشتري افزود: وقتي مي‌گوئيم تدابير حفاظتي يعني آنکه ساختمان قدمت دارد به همين دليل هر کاري که قرار است انجام شود بايستي براساس مجوز باشد. وي با اشاره به اينکه هر پروژه‌اي يک مهندس ناظر دارد، اظهار کرد: نظام مهندسي براي تائيد آنچه شهرداري آن را اعلام مي‌کند بايستي علاوه بر خود ساختمان، همجواري را نيز در نظر بگيرد.

شوشتري تصريح کرد: آن چيزي که شهرداري صادر کرده، مجوز ساخت يک ساختمان 9 طبقه است که متاسفانه اين تغيير وضعيت را شهرداري به ما اعلام نکرده تا بتوانيم با آنها وارد مذاکره شويم چون مجوز ما تنها براي ساخت چهار طبقه بوده و شهرداري بايد به اين مسئله توجه مي‌کرد و استعلام ما را مد نظر قرار مي‌داد که چنين نکرد.

کارشناس مرمت بنا و بافت تاريخي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان گفت: آنچه به عنوان کارشناس در بازديد از محل مشاهده کردم آنکه ترک‌هايي در سقف دالان ورودي و درست در همان بخشي که مجاور ملک در حال تخريب و ساخت و ساز است (ورودي به سمت پله‌هاي طبقه بالا و در جايي که خانواده ساکن در آن از آنجا به عنوان آشپزخانه استفاده مي‌کنند) پديد آمده است. شوشتري با اشاره به اينکه زير سقف‌ها از چوب چندل است، افزود: به جز يکي از چوب‌ها که از قبل ترک خورده بود، دو تا از چوبها شکسته و دو تا هم ترک برداشته است. وي در پاسخ به اين سوال که گفته مي‌شود ساخت 9 طبقه ساختمان از لحاظ منظر شهري نيز براي سينما نفت مشکل ساز خواهد بود، اظهار کرد: منظر شهري چيزي نيست که تنها به ميراث فرهنگي مربوط شود اگر چه منظر شهري براي يک فضاي تاريخي مهم است اما براي شهرداري نيز به عنوان مسئول اجرايي شهر، بايستي مهم و مورد توجه باشد.

شوشتري تصريح کرد: اينکه چرا 9 طبقه مجوز داده و اشرافيت در همجواري بناي تاريخي و يا سينما نفت و غيره بوده را شهرداري بايستي پاسخگو باشد.

وي در پايان يادآور شد: در زمان حاضر تا زماني که نتيجه نظريه کارشناسان رسمي‌ارائه نشود هيچ حرف آخري در ميان نيست.

مالک ساختمان مجاور خانه بچاري نيز در گفت‌وگو با مهر از آمادگي کامل براي هرگونه همکاري با ميراث فرهنگي براي مرمت آثار تاريخي شهر نه تنها در خصوص ملک مذکور بلکه در ساير موارد نيز خبر داد. حسين عبدالباقي با اشاره به اينکه اقداماتش را بر اساس مجوزهاي دريافتي انجام داده است، گفت: ما نيز بر حفظ تمامي‌آنچه که در زمره ميراث، تاريخ و فرهنگ شهرمان قرار دارد، تاکيد داريم به همين دليل آمادگي خود را براي هرگونه همکاري با ميراث فرهنگي در اين خصوص اعلام مي‌کنيم. به گزارش مهر، خانه بچاري يک بناي دو طبقه و با طراحي خاص، چوب بري‌هاي زيبا و حالت ايواني است که مي‌توان با احياي آن کاربري‌هاي متنوعي تعريف و به تبع آن اشتغال و درآمد ايجاد کرد، اين خانه با قدمتي حدود 100 سال، 15 سال پيش در فهرست آثار ملي کشور به شماره 9968 قرار گرفت، اين ملک تاريخي در ابتداي خيابان دبستان و روبروي سينما نفت قرار دارد.


 نبض حمام تاريخي شنب‌غازان به شماره افتاد 

علي‌رغم قدمت تاريخي حمام شنب غازان و اهميتي که در شناسنامه محله تاريخي شنب‌غازان تبريز دارد، در سال‌هاي اخير مورد بي‌مهري قرار گرفته و در معرض نابودي کامل قرار دارد.

به گزارش ايسنا، شوراي ثبت آثار تاريخي و فرهنگي استان آذربايجان‌شرقي، حمام شنب غازان را در سال 1390 شمسي به شماره 29526 در فهرست آثار ملي به ثبت رساند.

اين حمام مدت‌هاست بدون استفاده رها شده و به سبب آسيب‌هاي طبيعي و برخي تغييرات انساني به مرور تخريب شده و همچنان علي رغم ثبت اين بنا در بين آثار ملي، تغييري در کاربري يا تعمير و مرمت حمام رخ نداد.

به‌ راستي چه کسي در خصوص تخريب و عدم شروع عمليات احيا و مرمت اين بناي تاريخي مسئول است؟!

محله غارانيه را مي‌توان هويت و تمدن درخشان و با ارزش آذربايجان خواند که در طول تاريخ آثار بسيار آن در دل خاک مدفون شده و هم اکنون يکي از تنها اثرهاي آشکار آن نيز آخرين نفس‌هاي حيات خود را مي‌کشد.

با توجه به در پيش بودن مهمترين رويداد گردشگري جهان اسلام در سال 2018 در تبريز، يک سوال اساسي وجود دارد، اينکه شنب‌غازان که شکوه و عظمت تاريخي آن، مورخان بسياري را شگفت‌زده کرده است، از بزرگترين پتانسيل گردشگري موجود بهره‌اي خواهند برد؟ حجت‌الاسلام رضا جعفري، رئيس اداره اوقاف تبريز در گفت‌وگو با ايسنا، با ابراز نگراني از وضعيت پيش آمده در خصوص حمام تارخي شنب غازان گفت: علي رغم اينکه اين حمام جزو موقوفات مسجد بزرگ شنب‌غازان بوده ولي متاسفانه از سال‌هاي دور صاحب سرقفلي است. وي ادامه داد: در اين ‌سال‌ها اداره کل اوقاف و امور خيريه نيز نتوانست کاري بکند، جلسات مختلفي با صاحب سرقفلي اين مکان برگزار کرديم و در حال حاضر به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم. وي خاطرنشان کرد: هم اوقاف و هم ميراث فرهنگي در حال رايزني با صاحبان سرقفلي هستند ولي چون اين ملک ورثه‌اي است تاکنون به اجماع نظري نرسيديم.

وي با بيان اينکه از تعطيلي اين ملک 10 سال مي‌گذرد، گفت: حاضر هستيم رضايت صاحب سرقفلي را تامين و ملک را آزاد کنيم ولي متاسفانه به نتيجه اي نرسيديم.

حجت‌الاسلام جعفري خاطرنشان کرد: مالکيت بنا در اختيار اداره کل اوقاف و امور خيريه استان است و با توجه به آمادگي اداره کل اوقاف براي همکاري با ميراث فرهنگي در مرمت آن در راستاي تفاهم‌نامه مشترک با سازمان ميراث فرهنگي، در صورت حمايت رسانه‌ها شايد بتوان صاحب سرقفلي حمام تاريخي را براي آغاز مرمت متقاعد کرد.

وي گفت: اميدواريم در صورت رضايت صاحب سرقفلي، ملک از مالکيت آنها آزاد و در غير اين‌ صورت صاحب سرقفلي تحت مالکيت خود به مرمت اين بناي تاريخي رضايت دهد. معاون ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي با اشاره به عدم همکاري صاحب سرقفلي حمام شنب غازان براي مرمت آن، از آمادگي اداره کل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي براي مرمت اين بناي زيبا خبر داد. سيد حسن قريشي گفت: بنايي که در اختيار شخص است هم براي ثبت و هم براي مرمت نياز به درخواست شخص صاحب سرقفلي دارد لذا با توجه به عدم تمايل صاحب سرقفلي حمام به مرمت آن، عليرغم تخصيص بودجه در چند مرحله از سوي اداره کل تاکنون امکان مرمت حاصل نشده است.

وي ادامه داد: کارشناسان اداره کل به منظور بازديد و ترغيب مالک به مرمت بناي حمام چندين بار به محل مراجعه کرده اند اما با امتناع صاحب سرقفلي از ورود مواجه شده اند. اوايل سال جاري بنده شخصا به همراه دکتر درسخوان عضو محترم شوراي اسلامي‌کلانشهر تبريز از محل بازديد نمودم که باز هم از ورود ما به حمام جلوگيري به عمل آمد که با وساطت معتمدين محل امکان بازديد فراهم شد.

قريشي افزود: در اين بازديد رايزني‌هايي صورت گرفت تا صاحب سرقفلي متقاعد به همکاري با اداره کل ميراث فرهنگي در راستاي مرمت آن شود و پس از مرمت کاربري مناسبي براي آن تعريف شود که عليرغم صحبت‌هاي انجام شده باز هم نتيجه‌اي حاصل نشد.

معاون ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي با اشاره به وضعيت بنا گفت: بناي حمام علي‌رغم قدمت بالا و امتناع صاحب سرقفلي از مرمت، از نظر استحکام شرايط مساعدي دارد و در صورت مرمت مي‌تواند با تعريف يک کاربري مناسب براي منطقه تاريخي شنب غازان تبريز يک شناسنامه هويتي باشد.

وي گفت: حتي با وجود مشکلات عديده مالي که با آن روبرو هستيم آمادگي داريم در صورت رضايت صاحب سرقفلي بنا را به صورت اضطراري مرمت کنيم.


 بهره‌برداري از تقاطع غيرهمسطح «شهيد کيانپور» و خانه ملت کرج  

گروه شهرستانها – اميرآبادي: مراسم بهره‌برداري از مرحله نخست تقاطع شهيد کيانپور، با حضور گسترده مديران و مسئولان شهري و استاني البرز، برگزار شد . با بهره‌برداري از پروژه امکان رفت و آمد سريعتر و کاهش زمان سفر در اين منطقه مهيا شد. شهردار کلانشهر کرج در خصوص اين تقاطع گفت: عمليات اجرايي اين طرح پس از تصويب و حمايت شوراي اسلامي‌شهر و همکاري استانداري، به صورت عملي در آذرماه سال 93 آغاز شد. ترکاشوند، اضافه کرد: مدت اجراي طرح طبق قرارداد پيمان، 18 ماه تعيين و حدود 28 ميليارد و 500 ميليون تومان براي کل طرح در نظر گرفته شد که تکميل مرحله نخست طرح رقمي‌ معادل 19 ميليارد تومان را به خود اختصاص داد. شهردار کلانشهر کرج طول کل رمپ را که به صورت فلزي احداث شده است، بيش از 480 متر عنوان کرد و گفت: براي ساخت اين طرح با مشکلاتي هم مواجه بوديم که از جمله آنها وجود ايستگاه و خط متروي شهري بود. شهردار کرج، تصريح کرد: خوشبتخانه با تلاشي که از سوي پيمانکار و ديگر مجريان طرح انجام گرفت، با توجه به حجم تردد و ترافيکي که در اين خيابان وجود داشت، هيچ مشکلي براي کسي ايجاد نشد و طرح در امنيت کامل به اجرا درآمد. ترکاشوند همچنين از بهره‌برداري تقاطع غيرهمسطح ميدان شهيد آجرلو(ميدان سپاه) تا اسفند سالجاري خبر داد و افزود‌:‌ براساس قرارداد پروژه مذکور بايد در دي ماه سال 96 افتتاح شود و اين تسريع در ارائه خدمت به شهروندان بدون حذف عنصر کيفيت در طرح‌ها لحاظ مي‌شود. شهردار کرج ‌به گشايش ساختمان خانه ملت نيز اشاره کرد و افزود: اين ساختمان در 6 طبقه و به مساحت 2400 مترمربع ساخته شده که طبقه همکف آن جهت امور اداري پيش‌بيني ‌شده است. شهردار کرج با اشاره به وظايف مديريت شهري در راستاي خدمت رساني به شهروندان، عنوان کرد: مسير توسعه عمران شهري با اجراي پروژه‌هاي عمراني هموار شده است.ترکاشوند رشد و توسعه خدمات رساني به مردم در کلانشهر کرج را خوب ارزيابي کرد و بيان داشت: بايد از تمام توان و ظرفيت خود براي توسعه خدمات به مردم استفاده کنيم. ترکاشوند اولويت شهرداري کرج را اجراي طرح‌هاي عمراني و خدماتي در مناطق کم برخوردار دانست و تصريح کرد شهروندان بايد اين مناطق از خدمات مناسبي بهره‌مند شوند.شهردار کرج همچنين به پروژه در حال اجراي بزرگراه شمالي توسط مديريت شهري و همکاري دستگاه‌هاي مربوطه اشاره کرد و اظهار داشت: در اين پروژه به واسطه همکاري و تعامل موثر بين دستگاه‌هاي درگير در کمتر از يک هفته 26 هزار متر مربع از املاک واقع در طرح مورد تملک قرار گرفت. ترکاشوند در ادامه خواستار همکاري مستمر مسئولان اجرايي در کرج، استان البرز و دولت در راستاي اجراي طرح بزرگراه شمالي شد .

قاچاق زغال درختچه‌هاي کويري سمنان

به استان‌هاي همجوار!

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان از قاچاق چوب و زغال تاغ‌زارهاي اين استان به استان‌هاي همجوار خبر داد. به گزارش ايسنا، «علي‌نقي حيدريان» در حاشيه بازديد دکتر «احمد همتي» نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه از مناطق بياباني سرخه که در 17 ژوئن (28 خرداد)روز جهاني مقابله با بيابان‌زايي انجام شد، اظهار کرد: تاغ‌زارها نقش مهمي‌ در جلوگيري از پيش‌روي بيابان و بيابان‌زايي دارند. وي ادامه داد: متاسفانه چوب اين درخچه‌ها به‌علت کيفيت بالاي زغال آنها توسط سودجويان قاچاق قطع و زغال آنها در بازار استان‌هاي هم‌جوار به مصرف مي‌رسد. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با بيان اين‌که بخش عمده اين تاغزارها دست‌کاشت بوده و دوسه دهه عمر دارند، تصريح کرد: به‌‌علت کمبود نيروي انساني امکان نظارت بر همه عرصه‌ها وجود ندارد و همين سبب مي‌شود که افراد سودجو به قطع اين درختچه‌هاي باارزش بپردازند. اين مقام مسئول با اشاره به طرح‌هاي اجرا شده در اين استان، خاطرنشان کرد: در يک سال گذشته با مشارکت مردم نهال تاغ در بيش از 850 هکتار از اراضي بياباني استان، کاشته شد و در 1100 هکتار از اراضي استان، عمليات بادشکن به اجرا درآمد که اين طرح‌ها مي‌تواند مانع از پيشروي بيابان شود. وي از افزايش بيابان‌ها در اين استان خبر داد و گفت: براي کاهش بيابان‌زايي در استان و جلوگيري از پيشروي کوير بايد بيش از پيش به کشت گونه‌هاي درختي متناسب با محيط، در مناطق کويري بپردازيم، اما متاسفانه با اعتبارات موجود، اين امر نيز عملي نيست. حيدريان با اشاره به عوامل انساني موثر در افزايش بيابان‌ها گفت: چراي بي‌رويه و خارج از ظرفيت در مراتع، پايين رفتن سطح سفره‌هاي زيرزميني، تغيير کاربري اراضي، بوته‌کني و مديريت غيراصولي اراضي، از عوامل انساني موثر در افزايش بيابان‌ها در استان سمنان است. مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان خاطرنشان کرد: نوع اقليم حاکم، شرايط تغيير دما و محدوديت‌هاي کمي‌و کيفي منابع آب و خاک، از مهم‌ترين منابع محيطي و طبيعي افزايش بيابان در استان سمنان است که اميدواريم با کاشت نهال با اين پديده‌ها مقابله کنيم. وي اختصاص اعتبارات مورد نياز اجراي طرح‌هاي مقابله با بيابان‌زايي شد و گفت: پارسال و در جريان سفر رئيس‌جمهوري به سمنان، 80 ميليارد ريال اعتبار براي احياي منابع طبيعي و مقابله با بيابان‌زايي در استان تصويب شده که اميدواريم در بودجه امسال اين اعتبارات لحاظ شود.

خطر از دست رفتن پروژه بيمارستان

1000 تختخوابي استان مرکزي

رييس دانشگاه علوم پزشکي استان مرکزي نبود رديف بودجه جهت ساخت بيمارستان 1000 تختخوابي را از مشکلات دانشگاه دانست و گفت: اگر رديفي ملي براي اين مهم در نظر گرفته نشود اين پروژه که تنها در 12 استان در حال اجراست در استان مرکزي مي‌سوزد. به گزارش ايسنا، دکتر «حسن طاهراحمدي» در نشست شوراي هماهنگي دانشگاه‌هاي استان مرکزي در استانداري گفت: در سال‌هاي 90 تا 92 به يکباره شمار رشته‌هاي دانشگاه از 32 به 64 رشته افزايش يافت و تعداد دانشجويان از حدود 1600 نفر به 3600 نفر افزايش يافت بدون اين‌که تعداد اعضاي هيات علمي‌افزايش قابل قبولي داشته باشد و زيرساخت‌ها آماده باشند. وي افزود: پارسال با رايزني‌هاي انجام شده حدود 40 عضو هيات علمي‌جذب کرديم و مقرر است 40 عضو ديگر به اين تعداد اضافه شود تا کمبودها جبران شوند. رييس دانشگاه علوم پزشکي استان مرکزي کمبود فضاي فيزيکي و ورزشي را از مشکلات پابرجاي دانشگاه برشمرد و افزود: اين دانشگاه با بدهي 147 ميليارد توماني‌ مواجه بود و امروز با مطالبه 135 ميليارد توماني دست به گريبان است که اين مهم باعث اعتصاب شماري از کارمندان شده است. طاهراحمدي تصريح کرد: اين دانشگاه آمادگي دارد با گردآوري حدود 60 استاد که 11 نفر از آنها از اساتيد کشوري هستند به بررسي علل آلودگي هوا به طور تخصصي بپردازد. وي يادآور شد: اسکلت‌بندي بيمارستان وليعصر(عج) در 13 طبقه به اتمام رسيده و وارد فاز دوم ساخت شده است که اين مهم به 30 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که اختصاص اين اعتبار از سوي وزارت علوم به فروش خوابگاه حضرت معصومه(س) منوط است.

درگيري مسلحانه با پليس فسا

فرمانده انتظامي استان فارس از انجام يك عمليات گسترده پليس در شهرستان «فسا» خبر داد و گفت: در اين عمليات دو شرور مسلح توسط مأموران به هلاكت رسيدند. به گزارش ايسنا، سردار احمد علي گودرزي در اين باره گفت: در پي تحركات و ناامني‌هاي ايجاد شده توسط دو شرور مسلح در شهرستان فسا و بخش «ششده و قره بلاغ» اين شهرستان، شناسايي و دستگيري اين افراد در دستور كار مأموران قرار گرفت. وي ادامه داد: در همين راستا مأموران پس از هماهنگي با مقام قضائي و شناسايي محل حضور اين افراد در يكي از روستاهاي اين بخش، به محل مورد نظر اعزام و آنجا را محاصره کردند. فرمانده انتظامي استان فارس تصريح كرد: مأموران از اين افراد خواستند که خود را تسليم کنند اما آنها بدون توجه به اخطار پليس، اقدام به تير اندازي به سوي مأموران كردند. گودرزي افزود: پس از چند ساعت درگيري و تير اندازي بين مأموران و افراد شرور در نهايت هر دو نفر شرور توسط مأموران به هلاكت رسيدند. وي گفت: در بازرسي از مخفيگاه اين افراد مقادير زيادي سلاح شامل دو قبضه كلاش، يك قبضه سيمينوف، دو قبضه كلت، سه قبضه اسلحه سوزني، يك قبضه قناسه و مقدار زيادي مهمات ديگر كشف شد. فرمانده انتظامي استان فارس خاطر نشان كرد: اين افراد در سوابق خود اقداماتي نظير شرارت، عربده كشي، ايجاد ناامني و درگيري در شهرستان را داشتند.